Du kan länka till en datatjänst eller webbtjänst som det även går att anropa från Access. Du kan till exempel skapa en datatjänstanslutning till företagets affärsdatakatalog och hämta affärsdata till Access.

När du har skapat en datatjänstanslutning kan du länka till den precis som andra externa datakällor. Om datatjänsten accepterar parametrar kan du ändra parametrarna när du skapar en länkad tabell med hjälp av datatjänstens anslutning.

Observera att det inte ingår i den här artikeln att skapa en ny anslutningsfil för datatjänster, till exempel via Business Data Connectivity Services. Mer information om hur du arbetar med BDCM-filer och Access finns i Använda externa data med Access.

Översikt

Access kan du länka till externa data som är tillgängliga via en datatjänst. Du måste redan ha anslutningsfilen för datatjänsten, som levereras av datatjänstleverantören. Den allmänna processen för att använda datatjänster är följande:

 1. Hämta en dataanslutningsfil för datatjänsten.

 2. Installera dataanslutningen för datatjänsten med hjälp av anslutningsfilen.

 3. Skapa en länkad tabell med hjälp av den installerade dataanslutningen för datatjänsten.

Observera att de länkade tabeller som du skapar med hjälp av en datatjänstanslutning är skrivskyddade.

Skapa en anslutning till en datatjänst

 1. Platsen för guiden Länka till datatjänster skiljer sig något beroende på vilken version av Access du använder. Välj anvisningarna som matchar din Access-version:

  • Om du använder den senaste versionen av Microsoft 365-prenumerationsversionen av Access klickar du på Ny datakälla > From Online Services > Data Servicesi gruppen Importera &-länk på fliken Externa data.

  • Om du använder Access 2016, Access 2013 eller Access 2010 går du till fliken Externa data i gruppen Importera &-länk och klickar på Mer för att göra en listrutan med alternativ och klickar sedan på Data Services.

 2. Klicka på Installera ny anslutning längst ned i dialogrutan Skapa länk till datatjänster.

  Installera en anslutning för datatjänster

 3. Bläddra till och välj den XML-fil som innehåller beskrivningen av datatjänsten i dialogrutan Välj en anslutningsdefinitionsfil.

  Obs!: Den här filen tillhandahålls av data- eller webbtjänstleverantören eller av din systemadministratör.

Microsoft .NET 3.5 eller senare måste vara installerat för att du ska kunna aktivera knappen Datatjänster.

Länka till en befintlig datatjänstanslutning

 1. Platsen för guiden Länka till datatjänster skiljer sig något beroende på vilken version av Access du använder. Välj anvisningarna som matchar din Access-version:

  • Om du använder den senaste versionen av Microsoft 365-prenumerationsversionen av Access klickar du på Ny datakälla > From Online Services > Data Servicesi gruppen Importera &-länk på fliken Externa data.

  • Om du använder Access 2016, Access 2013 eller Access 2010 går du till fliken Externa data i gruppen Importera &-länk och klickar på Mer för att göra en listrutan med alternativ och klickar sedan på Data Services.

 2. I dialogrutan Skapa länk till datatjänster visas de datatabeller som datatjänsten tillhandahåller. Om du till exempel har anslutit till webbtjänsten AdventureWorks kan det se ut ungefär så här:

  En webbtjänstdataanslutning som är tillgänglig för länkning

 3. Klicka på den tabell du villanvända i skapa länk till datatjänst.

 4. Klicka på Skapa länkad tabell.

Ange ett parametervärde

Anslutningsfilen för din datatjänst kan ha stöd för parametrar. En parameter är ett uttryck som du använder för att filtrera data.

Till exempel har dataanslutningen AdventureWorks Web Service en ordertabell som kan acceptera ett värde för Location och använda det värdet för att begränsa de poster som du kan komma åt med hjälp av länken.

Anslutningsparameter för datatjänst

Du anger parametervärdet för en datatjänstanslutning när du skapar den länkade tabellen.

 1. Följ de första fyra stegen i föregående procedur, Länka till en befintlig datatjänstanslutning. Klicka inte på Skapa länkad tabell ännu.

 2. I dialogrutan Skapa länk till datatjänster anger du parametervärdet i lämplig ruta i parameteravsnittet. Gränssnittet som visas varierar något beroende på vilken dataanslutningsfil för datatjänsten du använder. Vissa anslutningar har stöd för flera parametrar.

 3. Klicka på Skapa länkad tabell när du är klar med att ange parametervärden.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×