Fältet Länkade fält anger om det finns OLE-länkar till aktiviteten, resursen eller tilldelningen, antingen någon annanstans i projektfilen, från en annan Microsoft Office Project fil eller från ett annat program.

Det finns flera kategorier av länkade fältfält.

Datatyp    Ja/Nej

Länkade fält (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Fältet Länkade fält innehåller Ja när det finns en OLE-länk till något av aktivitetsfälten. Fältet innehåller Nej när det inte finns några OLE-länkar till ett aktivitetsfält.

Användningsområden    Lägg till fältet Länkade fält i en aktivitetslista om du vill se om informationen för en aktivitet beror på OLE-länkar från någon annan plats i det aktiva projektet, någon annan Project fil eller något annat program.

Exempel    Du har skapat OLE-Microsoft Office Excel till olika aktiviteter i schemat och vill se vilka aktiviteter som innehåller dessa länkar. Du lägger till fältet Länkade fält i vyn Aktivitetslista för ökad synlighet.

Länkade fält (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Fältet Länkade fält innehåller Ja när det finns en länk till ett av resursfälten. Fältet innehåller Nej när det inte finns några OLE-länkar till resursen.

Användningsområden    Lägg till fältet Länkade fält i en resurslista om du vill se om informationen för en resurs beror på OLE-länkar från någon annan plats.

Exempel    Du har länkat resursinformationen i schemat från ett Microsoft Office Excel med personalinformation. Du vill gruppera resurser som innehåller dessa länkar. Du lägger till fältet Länkade fält i vyn Resurslista.

Länkade fält (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Fältet Länkade fält innehåller Ja när det finns en OLE-länk till ett av tilldelningsfälten. Fältet innehåller Nej när det inte finns några OLE-länkar till ett tilldelningsfält.

Användningsområden    Lägg till fältet Länkade fält i bladdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill se om informationen för en tilldelning är ett resultat av OLE-länkar från någon annan plats.

Exempel    Du har skapat OLE-Microsoft Office Excel från Microsoft Office Excel till olika tilldelningar i schemat och vill använda ett filter för att visa de tilldelningar som innehåller dessa länkar. Lägg till fältet Länkade fält i vyn Aktivitetsanvändning.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×