När du hämtar nya meddelanden från ett POP3-e-postkonto är standard att meddelandena tas bort från POP3-servern och sparas på den dator du använder. Eftersom meddelandet inte längre finns på POP3-servern kan du inte se det när du ansluter från en annan dator.

Genom att ändra inställningarna för ditt POP3-konto kan välja du om meddelanden ska tas bort när de har hämtats.

POP3-e-postmeddelanden hämtas på flera datorer

1. När du ansluter till POP3-servern från din första dator hämtas dina e-postmeddelanden till Outlook.

2. När du ansluter från din andra dator hämtas dina e-postmeddelanden till Outlook.

3. När du ansluter från din tredje dator hämtas dina e-postmeddelanden till Outlook och tas bort från servern eftersom kryssrutan Lämna en kopia av meddelandena på servern inte är markerad i kontoinställningarna på den tredje datorn. Detta skickar ett kommando från Outlook till POP3-servern med instruktion att ta bort hämtade meddelanden. Ingen annan dator kan hämta dessa meddelanden från POP3-servern efter detta.

Hämta meddelanden från POP3-servern utan att ta bort dem

Gör följande på alla datorer du vill använda för att läsa e-postmeddelanden utan att spara dem permanent:

 1. Välj Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar.

 2. <<<<inaktuell skärmbild nedan – Ersätt med aktuellt>>>

 3. Kontoinställningar i Backstage-vyn

 4. Markera POP3-kontot på fliken E-post välj sedan Ändra.

 5. Välj Fler inställningar.

 6. Gå till fliken Avancerat och markera kryssrutan Lämna en kopia av meddelanden på servern under Leverans.

 7. <<<<inaktuell skärmbild nedan – Ersätt med aktuellt>>>

  Avsnittet Leverans på fliken Avancerat i dialogrutan Inställningar för Internet-e-post

  Du kan också ange att meddelanden ska tas bort från e-postservern efter ett visst antal dagar, när du tar bort dem från datorn eller när mappen Borttaget töms. Du kan använda de här alternativen för att undvika att överskrida den storleksbegränsning för postlådan som internetleverantören har definierat.

Obs!: De flesta internetleverantörer har en storleksbegränsning för användarnas POP3-postlådor. Om du inte tar bort meddelanden från servern kommer kontot efter ett tag att överskrida den definierade storleksbegränsningen. Om det här inträffar kan inga nya meddelande tas emot, och du kan också bli tvungen att betala en avgift. Om du vill ha mer information kontaktar du din internetleverantör.

Hämta meddelanden från POP3-servern utan att ta bort dem

Gör följande på alla datorer du vill använda för att läsa e-postmeddelanden utan att spara dem permanent:

 1. Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn.

 2. Markera det POP3-konto du vill ändra under Namn, och klicka sedan på Ändra.

  Obs!: Om din profil inte innehåller ett Microsoft Exchange-konto lagras meddelanden på datorn i en Personlig mappfil (.pst). Om profilen däremot innehåller både ett Exchange- och ett POP3-konto, och du använder standardinställningen att skicka nya meddelanden till servern som kör Exchange, kommer hämtade POP3-meddelanden att lagras i Exchange-kontot. Alla profiler du använder på datorer som har tillgång till Exchange-postlådan kan visa tidigare hämtade POP3-meddelanden.

 3. Klicka på Fler inställningar.

 4. Klicka på fliken Avancerat och markera kryssrutan Lämna en kopia av meddelanden på servern under Leverans.

  Du kan också ange att meddelanden ska tas bort från e-postservern efter ett visst antal dagar, när du tar bort dem från datorn eller när mappen Borttaget töms. Du kan använda de här alternativen för att undvika att överskrida den storleksbegränsning för postlådan som internetleverantören har definierat.

Obs!: De flesta internetleverantörer har en storleksbegränsning för användarnas POP3-postlådor. Om du inte tar bort objekt från servern kommer ditt konto så småningom att överskrida det belopp som tilldelats av Internetleverantören, vilket förhindrar att ytterligare meddelanden tas emot, och du kan eventuellt ådra dig ytterligare avgifter. Om du vill ha mer information kontaktar du din internetleverantör.

Spara inte POP3-meddelanden i Exchange-inkorgen

Om din profil innehåller både ett Microsoft Exchange Server- och ett POP3-e-postkonto, och standardinställningen är att leverera alla nya e-postmeddelanden till Exchange-postlådan sparas alla nya meddelanden som du tar emot i båda kontona i Inkorgen i Exchange. De hämtade POP3-meddelandena lagras inte i en separat Outlook-datafil, utan de lagras i Exchange-kontot.

Om du vill hålla dina POP3-meddelanden separata från e-postmeddelanden i ditt Exchange-konto kan du ändra leveransplats för POP3-konto till en personlig mappfil (PST). På så sätt kan du förhindra att meddelanden från POP3-konton, till exempel ett personligt e-postkonto, kombineras med meddelanden från ditt Exchange-konto och sparas på företagets servrar.

 1. Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn.

 2. Markera det POP3-konto du vill ändra under Namn och klicka sedan på Byt mapp.

 3. Gör något av följande:

  • Använda en befintlig PST-fil    

   Om det redan finns en PST-fil (personlig mappfil) kan du använda den. Som standard visas en PST-fil som Personliga mappar om du inte har angett ett anpassat namn för den.

   1. Markera mappen i den PST-fil där nya e-postmeddelanden som skickas till ditt POP3-konto sparas.

   2. Klicka på OK och klicka sedan på Stäng i dialogrutan Kontoinställningar.

  • Skapa en ny PST-fil    

   1. Klicka på Ny Outlook-datafil.

   2. Välj önskad PST-filtyp och klicka sedan på OK.

    Om du inte behöver använda PST-filen med Outlook 2002 eller tidigare bör du använda Personlig mappfil för Office Outlook (.pst).

   3. Ange ett namn för PST-filen i rutan Filnamn och klicka på OK.

   4. Skriv namnet som du vill att det ska visas i navigeringsfönstret i Outlook i rutan Namn i dialogrutan Skapa personliga mappar och klicka sedan på OK.

    Dialogrutan Skapa personliga mappar

    Vi rekommenderar att du skriver namnet som du vill att det ska visas i navigeringsfönstret i Outlook. Om du ändrar visningsnamnet på din PST-fil från Personliga mappar till något mer meningsfullt kan du skilja ut olika Outlook-datafiler när du arbetar med mer än en PST-fil.

    Om du vill kan du lägga till ett lösenord till datafilen.

    Lösenordet kan bestå av upp till 15 tecken.

    Använd starka lösenord med kombinationer av stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord innehåller inte alla dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: Hus27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

    Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

    Viktigt!: Microsoft, din Internetleverantör och din e-postadministratör har ingen tillgång till lösenordet.

    Om du markerar kryssrutan Spara lösenordet i lösenordslistan ska du anteckna lösenordet om du skulle behöva öppna PST-filen på en annan dator. Markera endast den här kryssrutan om ditt Microsoft Windows-användarkonto är lösenordsskyddat och ingen annan kan komma åt kontot.

   5. Klicka på OK i dialogrutan Ny leveransplats för e-post och klicka på Stäng i dialogrutan Kontoinställningar.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen

FRÅGA COMMUNITYN >

Få support

KONTAKTA OSS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×