Läsa filer eller mappar offline i OneDrive för iOS

Markera filer eller mappar som ”offline” om du vill kunna läsa dem när som helst, även när du inte är ansluten till Internet. Filer som onlineredigeras synkroniseras nästa gång din iPad, iPhone eller iPod Touch ansluter till webben, så att du får den senaste versionen av filen.

Meddelanden: 

  • Filer eller mappar som är märkta offline är skrivskyddade – du kan bara redigera dem när du är online. För att kunna redigera en Office-fil offline måste du öppna filen när du är online i rätt Office-programmet. Du kan arbeta med filen offline när du har öppnat den.

  • Att ta mappar offline är tillgängligt för Premium OneDrive med en Microsoft 365 prenumeration.

  1. I OneDrive-appen trycker du och håller ned eller trycker på de tre punkterna bredvid den fil eller mapp som du vill göra tillgänglig för läsning offline och trycker sedan på Gör tillgänglig offline Behåll offline..

  2. Filer eller mappar som har markerats för offlineläsning har ikonen Tillgänglig offline Ikon som visar att en fil är tillgänglig lokalt i OneDrive i listvyn. Du kan trycka på fillistan när som helst för att öppna filen för läsning.

Tips: 

  • När du markerar en fil eller mapp som är offline visar OneDrive den även i vyn Offlinefiler. Tryck på ikonen Jag Ikonen Person i OneDrive-appen för iOS längst upp till vänster på skärmen och sedan på Offlinefiler för att snabbt hitta alla filer och mappar som är offline.

  • Om du alltid vill ha tillgång till en fil på din PC eller Mac högerklickar du på filen och väljer Behåll alltid på den här enheten. Filen laddas ned till enheten och kommer alltid att vara tillgänglig även när du är offline.

Om du laddar ned stora filer och/eller flera filer samtidigt OneDrive att de håller på att laddas ned.

Gränssnittstext som anger att filer väntar på att hämtas

Ta bort filen eller mappen från offlineläget genom att markera offline-filen eller -mappen och trycka på Ta bort från offline Endast online..

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×