Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa textrutelänkar över ett dokument så att all text hamnar i en berättelse och låta text flöda mellan dem. När textrutan är full flödar text i länkade rutor automatiskt från en textruta till nästa i kedjan Det kan finnas maximalt 31 länkar i ett textavsnitt, med maximalt 32 länkade textrutor.

Länkade textrutor

Viktigt!: Om du vill visa länkade textrutor måste du visa dokumentet i utskriftslayoutvyn eller publiceringslayoutvyn.

Vad vill du göra?

Skapa länkade textrutor

 1. Välj UtskriftslayoutVisa-menyn.

  Välj Utskriftslayout att skapa och ändra objekt som figurer och textrutor.

  Utskriftslayout kan redan vara markerad.

 2. Markera Textruta på fliken Infoga och välj sedan Rita textruta eller Lodrät textruta.

  Tips: Om du har infogat en textruta med vågrät eller lodrät text kan rotera du textrutan när du har infogat den.

  Klicka på textruta om du vill infoga antingen en textruta med vågrät eller lodrät text.

  Om fönstret Word smal kan du behöva första Markera Text på fliken Infoga till Textruta visas.

 3. Klicka och dra pekaren för att skapa en textruta i sidan.

 4. Placera pekaren på handtaget för textrutans länk längst ned till höger i textrutan, klicka på plustecknet Handtag för att lägga till textrutaoch rita en till textruta.

  Du har nu två länkade textrutor. När den första textrutan blir full flödar texten automatiskt in i nästa länkade textruta.

 5. Upprepa steg 4 om du vill länka fler textrutor.

  Obs!: Det går bara att länka till en tom textruta.

Bryta en länk i ett textavsnitt

En textruta kan bara ha en länk framåt (nästa) och en länk bakåt (föregående). Du kan bryta en länk mellan två textrutor som ingår i ett textavsnitt berättelse. När du bryter en länk i ett textavsnitt skapas två textavsnitt. Länkarna före och efter brytningen förblir intakta, men texten slutar att flöda i den sista textrutan före den brutna länken Den andra serien av länkade textrutor, som nu utgör ett eget textavsnitt, är tom. Om du vill kan du ange att texten ska flöda igen med början i en tom textruta.

 1. Visa-menyn klickar du på Utskriftslayout eller Publiceringslayout.

 2. Klicka på den textruta du vill vara den sista länken i textavsnittet.

 3. På fliken Format klickar du på Bryt länk under Textruta  Knappen Ta bort länk till textruta.

Kopiera eller flytta länkade textrutor

Du kan kopiera en berättelse eller en kedja av länkade textrutor till ett annat dokument eller till en annan plats i samma Word-dokument. Om länkade textrutor och all text som de innehåller ska kopieras måste du kopiera alla länkade textrutor i en artikel

 1. Visa-menyn klickar du på Utskriftslayout eller Publiceringslayout.

 2. Håll ned SKIFT och markera varje textruta i textavsnittet.

  Obs!: Det finns två sätt att se vilka textrutor tillhör ett textavsnitt. I utskriftslayoutvyn eller publiceringslayoutvyn klickar du på den första textrutan och därefter på handtaget för nästa textruta .Nästa textruta Upprepa tills du kommer till den sista textrutan i textavsnittet. Det andra sättet att visa vilka textrutor som ingår i ett textavsnitt är färgen. Textrutorna för ett visst textavsnitt har samma konturfärg.

 3. Klicka på KopieraRedigera-menyn.

 4. Klicka på den plats i dokumentet dit du vill kopiera textavsnittet.

 5. Klicka på Klistra inRedigera-menyn.

  Tips: 

  • För att flytta textrutor kan du använda kommandot Klipp ut i stället för kommandot Kopiera.

  • Du kan dra textrutor till nya platser inom samma dokument eller in i ett annat Word-dokument.

  • För att kopiera en del av texten från ett textavsnitt markerar du bara den önskade texten och kopierar den. Markera inte själva textrutan. Du kan klistra in den kopierade texten direkt i dokumentet, till en annan plats i samma textavsnitt eller i ett annat textavsnitt.

Flytta mellan länkade textrutor

Du kan stega igenom länkade textrutor för att identifiera vilka textrutor som är länkade och spåra flödet i en berättelse. Detta är användbart när ett dokument innehåller flera textavsnitt som spänner över olika sidor eller innehåller textavsnitt med många länkade textrutor.

 1. Visa-menyn klickar du på Utskriftslayout eller Publiceringslayout.

 2. Markera en länkad textruta.

 3. På textrutans ram klickar du på nästa textrutehandtag Nästa textruta eller föregående textrutehandtag .Föregående textruta

Ta bort en länkad textruta utan att ta bort text i textavsnittet

 1. Visa-menyn klickar du på Utskriftslayout eller Publiceringslayout.

 2. Markera en textruta som är en del av ett berättelse. Placera pekaren på kantlinjen av textrutan tills pekaren förvandlas till Muspekare över korspil och klicka sedan på kantlinjen.

  Textrutan är markerad när handtagen för att ändra storlek visas.

  Storlekshandtag

 3. Tryck på Delete.

  Obs!: När du tar bort textrutan flödar texten från den borttagna textrutan in i de återstående textrutorna. Om du vill att all text ska visas måste du kanske ändra storlek på de återstående textrutorna genom att dra i deras handtag.

Markera all text i länkade textrutor

Du kan markera all text för ett textavsnitt som finns i en serie länkade textrutor.

 1. Visa-menyn klickar du på Utskriftslayout eller Publiceringslayout.

 2. Klicka i en länkad textruta och tryck sedan på KOMMANDO+ A.

Flöda om text i ett textavsnitt

En textruta kan bara ha en länk framåt (nästa) och en länk bakåt (föregående). Du kan bryta en länk mellan två textrutor som ingår i ett textavsnitt berättelse. När du bryter en länk i ett textavsnitt skapas två textavsnitt. Länkarna före och efter brytningen förblir intakta, men texten slutar att flöda i den sista textrutan före den brutna länken Den andra serien av länkade textrutor, som nu utgör ett eget textavsnitt, är tom. Om du vill kan du ange att texten ska flöda igen med början i en tom textruta.

 1. Visa-menyn klickar du på Utskriftslayout eller Publiceringslayout.

 2. Klicka på den textruta som är omedelbart före den som du vill ändra ordningsföljd för.

 3. På fliken Format klickar du på Bryt länk under Textruta  Knappen Ta bort länk till textruta.

 4. På fliken Format klickar du på Skapa länk under Textruta  Knappen Skapa länk till textruta.

  Pekaren ändras till Pekare för länkad textruta.

 5. Klicka på en tom textruta där du vill att texten ska börja flödas om.

  Texten flödar mellan de tomma textrutor i ordningsföljd.

  Tips: 

  • Om du vill ändra ordningsföljden för länkade textrutor måste du först ta bort en länk i textavsnittet.

  • Avbryt länkningsprocessen genom att trycka på ESC.

  • För att se konturerna på textrutorna klickar du på Visa-menyn och därefter på Publiceringslayout. På menyn Visa pekar du på Visa och klickar sedan på Konturer.

Se även

Lägga till text i en figur

Justera text eller justera marginalerna i en textruta

Skapa textspalter med hjälp av textrutor

Textrutor konverteras till flera länkade textrutor

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×