Lösa felet 0xE4010641 (Nätverket har kopplats från) i OneNote

Om felkoden 0xE4010641 visas kan inte OneNote synkronisera en eller fler anteckningsböcker eftersom du har kopplats bort från nätverket eller så är nätverksplatsen där anteckningsböckerna lagras inte tillgänglig.

Troligtvis är anteckningsboken lagrad på OneDrive,SharePoint eller på en lokal nätverksplats. Om OneNote inte har åtkomst till de här platserna kan det bero på något av följande:

  • Du kanske har tillfälliga problem med nätverks- eller serveranslutningen. Vänta några minuter och försök sedan synkronisera anteckningsböckerna manuellt. Det gör du genom att trycka på SKIFT+F9 eller genom att klicka på knappen Synkronisera nu i dialogrutan Synkroniseringsstatus för anteckningsbok.

  • Den server där anteckningsböckerna är lagrade är kanske offline tillfälligt. Om du synkroniserar mot en SharePoint-webbplats eller en lokal, delad nätverksplats i organisationen kanske någon har stängt av datorn eller kopplat bort den för underhåll. Kontrollera avbrottet genom att testa om du har åtkomst till rotadressen för servern eller kontakta SharePoint- eller IT-administratören för att bekräfta eller rapportera problemet.

  • Anteckningsboken finns inte längre på nätverksplatsen. Det kan hända om du (eller någon annan med behörighet till din anteckningsbok) tog bort filen från servern. Om anteckningsboken lagras på OneDrive går du till OneDrive-startsidan,loggar in (om du uppmanas att göra det) och kontrollerar om anteckningsboken finns kvar. Om du inte vet var anteckningsboken lagras kan du gå till Arkiv > Info i OneNote 2013 för att hitta anteckningsbokens adress.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×