I PowerPoint går bildbakgrunder över till alla kanter på skärmen. Men när du skriver ut presentationen får du en vit marginal runt kanterna, som visas nedan. Den här begränsningen beror på utformningen av de flesta skrivare som inte skriver ut innehåll i marginalerna.

Marginaler kanske inte skrivs ut på grund av skrivarbegränsningar

PowerPoint kan inte ändra på den här skrivarbegränsningen för marginalerna, men här finns en lösning som du kan testa. Det är tyvärr lite tidsintensivt och det krävs en del försök och fel.

  1. Gå till Design > Bildstorlek >Anpassad bildstorlek.

  2. Välj antingen Ståendeeller Liggandeberoende på orienteringen på den bild som du vill skriva ut.

  3. Klicka på Visa > Anteckningsbakgrund.

  4. I gruppen Platshållare avmarkerar du rutorna för textens platshållare (till exempel Sidnummer, Sidhuvud, Sidfot och Datum) som du inte vill skriva ut.

  5. Dra bilden så att den blir något mindre än hela sidan. Kontrollera vilken som är skrivarens avslutande marginal och gör marginalen på båda sidorna av anteckningsbakgrunden minst lika stora.

  6. Klicka på Fil > Utskrift > Skriv ut för att skriva ut en utvärderingssida. Om den inte befinner sig mitt på klickar du på Visa > Anteckningsbakgrund och försöker centrera bilden och skriva ut igen. Du kanske måste göra om det här flera gånger för att få det att se ut som du vill ha det.

Se även

Skriv ut PowerPoint-bilder eller åhörarkopior

Ändra marginalerna mellan text och textrutans eller figurens kant

Skriva ut bilder med eller utan stödanteckningar

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×