MICROSOFT LYNC 2010 FÖR WINDOWS PHONE

Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, ett av dess koncernbolag) och dig. Läs dem noga. Villkoren gäller för ovanstående programvara och omfattar alla eventuella media som programvaran levereras på. Villkoren gäller även följande produkter och tjänster från Microsoft:

 • Uppdateringar,

 • Tillägg,

 • Internetbaserade tjänster,

 • supporttjänster

som avser denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådant fall gäller de medföljande villkoren.

GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN SKA DU INTE ANVÄNDA PROGRAMVARAN.

Om du accepterar dessa licensvillkor har du följande rättigheter:

1.INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.

 1. Installation och Användning.    Du får installera och använda upp till 5 exemplar av programvaran på enheterna som du personligen äger eller kontrollerar och som är anslutna till det Windows Live ID som tillhör ditt Windows Phone Marketplace-konto.

 2. Denna programvara kräver anslutning till datorsystem som kör giltigt licensierade exemplar av Microsoft Lync Server 2010 eller Microsoft Lync Online över ett Internetbaserat trådlöst nätverk. Uppdateringar till Microsoft Lync Server 2010 kan krävas för fullständiga funktioner. Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga i alla länder.

 3. Program från Microsoft som ingår.    Programvaran innehåller andra Microsoft-program. Dessa licensvillkor gäller för din användning av dessa program.

2.INTERNETBASERADE TJÄNSTER.    Microsoft tillhandahåller Internetbaserade tjänster med programvaran. De kan ändras eller avbrytas när som helst. Förutom det följande gäller din användning av dessa tjänster under villkoren som Microsoft och/eller den trådlösa leverantören tillhandahåller dig.

 1. Medgivande för Internetbaserade eller trådlösa tjänster.    Programvara kräver anslutning till datorsystem som kör giltigt licensierade exemplar av Microsoft Lync Server 2010 eller Microsoft Lync Online över ett Internetbaserat trådlöst nätverk. I vissa fall får du inget separat meddelande när anslutningen upprättas. Användning av programvaran innebär att du medger att standarddatorinformation (inklusive men inte begränsat till teknisk information om enheten, systemet, applikationsprogramvaran och kringutrustning) överförs för Internetbaserade eller trådlösa tjänster.

 2. Missbruk av Internetbaserade tjänster.    Du får inte använda någon Internetbaserad tjänst på något sätt som kan skada den eller hindra någon annan från att använda den eller det trådlösa nätverket. Du har inte rätt att på något sätt använda tjänsten för att försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk.

3.LICENSENS OMFATTNING.    Programvaran säljs inte, den licensieras. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda programvaran. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om du inte trots denna begränsning har ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag får du endast använda programvaran på det sätt som uttryckligen anges i detta avtal. Du måste då följa alla tekniska begränsningar i programvaran som endast tillåter att du använder den på ett visst sätt. Du har inte rätt att:

 • kringgå någon av programvarans tekniska begränsningar;

 • utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär koden för programvaran, förutom och endast i den utsträckning detta, trots denna begränsning, är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag;

 • framställa fler exemplar av programvaran än vad som specifikt anges i detta avtal eller som trots denna begränsning tillåts enligt tillämplig lag;

 • offentliggöra programvaran så att den kan kopieras av andra;

 • hyra ut, leasa eller låna ut programvaran;

 • överföra programvaran eller detta avtal till tredje man;

4.DOKUMENTATION.    Du har rätt att kopiera och använda dokumentationen för internt, icke-kommersiellt bruk.

5.EXPORTRESTRIKTIONER.    Amerikansk exportlagstiftning gäller för programvaran. Du måste följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran. Denna lagstiftning innehåller restriktioner avseende destination, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på www.microsoft.com/exporting.

6.SUPPORTTJÄNSTER.    Eftersom programvaran licensieras ”i befintligt skick” kan vi inte tillhandahålla några supporttjänster för den. Din telefonleverantör, tillverkare eller trådlösa leverantör är inte skyldiga att tillhandahålla supporttjänster för programvaran.

7.AVTALET I DESS HELHET.    Detta avtal, samt villkoren för tillägg, uppdateringar, Internetbaserade tjänster och supporttjänster som du använder, utgör hela avtalet för programvaran och supporttjänsterna.

8.TILLÄMPLIG LAG.

 1. USA.    Om du har förvärvat programvaran i USA ska den amerikanska delstaten Washingtons lagar styra tolkningen av avtalet och gälla för anspråk vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Lagarna i den stat där du bor reglerar övriga anspråk, inklusive anspråk som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar och lagar om utomobligatoriskt skadestånd.

 2. Utanför USA.    Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet.

9.JURIDISK VERKAN.    I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran från. Detta avtal förändrar inte dina rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land om lagstiftningen i ditt land inte tillåter det.

10.FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR.    PROGRAMVARAN LICENSIERAS ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”MED ALLA FEL” OCH ”SOM TILLGÄNGLIG”. DU BÄR RISKEN FÖR ANVÄNDNING AV DEN. MICROSOFT OCH TRÅDLÖSA LEVERANTÖRER ÖVER VILKAS NÄTVERK PROGRAMVARAN DISTRIBUERAS OCH ALLA VÅRA RESPEKTIVE DOTTERBOLAG OCH LEVERANTÖRER (”DISTRIBUTÖRER”) LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA GARANTIER I ENLIGHET ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN. DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING VILKA DETTA AVTAL INTE KAN ÄNDRA. I DEN UTSTRÄCKNING LOKAL LAGSTIFTNING MEDGER DET FRISKRIVER SIG MICROSOFT FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER.

11.BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR.    DU KAN ENDAST FÅ ERSÄTTNING FRÅN MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER FÖR DIREKTA SKADOR UPP TILL DET BELOPP SOM DU FAKTISKT BETALADE FÖR PROGRAMVARAN. DU FÅR INTE ERSÄTTNING FÖR ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR.

Denna begränsning gäller för:

 • allt som är relaterat till programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje parts webbsidor eller i tredje parts program och

 • anspråk med avseende på avtalsbrott, brott mot garantin, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadestånd i den utsträckning tillämplig lagstiftning medger det.

Den gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådana skador. Om inte den ovanstående begränsningen av eller friskrivningen från ansvar för oförutsedda skador, följdskador eller andra skador tillåts i ditt land gäller inte denna begränsning eller friskrivning för dig.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×