Listmallar i Microsoft 365

Med Microsoft-listor kan du organisera, samarbeta och dela information som är viktig för dig. 

Du kan skapa och dela listor som hjälper dig att spåra ärenden, tillgångar, rutiner, kontakter, inventering med mera. Börja från appen Microsoft Lists, Microsoft Teams eller SharePoint använda en mall, en Excel eller från grunden.

I den här artikeln beskrivs de listmallar som ingår i Microsoft 365. Ta reda på hur du skapar en lista utifrån en mall.

Listmallar

Med mallar kan du skapa listor med förkonfigurerade layouter som innehåller kolumner, färgformatering och datastruktur. Du kan anpassa varje lista efter dina behov genom att ändra formateringen för att framhäva viktiga data, konfigurera formulär så att de visas mer snabbt och ställa in påminnelser så att du och din grupp är uppdaterade om vad som händer.

När du har skapat en lista baserad på en Microsoft-listmall har du alternativ för att anpassa den efter organisationens specifika behov. Läs mer om attredigera listor, anpassa kolumner ochändra kolumnordningen. Mer information om listobjekt finns i Lägga till, redigera eller ta bort listobjekt.

Välj någon av listmallarna nedan för information om kolumnerna för den nya listan som du har skapat.

Listmall för resurshanteraren

Med mallen Resurshanteraren kan du hålla reda på fysiska tillgångar som gruppen använder så att du vet vem som har vilken tillgång, vilka tillgångar som repareras och vilka inchecknings- och utcheckningsdatum som gäller för respektive tillgång.

Exempellista

Mall för Resurshanteraren

Information om listkolumner

Listkolumn

Beskrivning

Kolumntyp

Tillgångstagg

Identifieringsnumret för tillgången

Text på en rad

Status

Välj från tillgänglig, reserverad, i bruk, som repareras eller dras tillbaka

Alternativ

Tillverkare

Tillgångstillverkare

Alternativ

Modell

Modell/make av enheten

Text på en rad

Tillgångstyp

Välj typ av tillgång

Alternativ

Färg

Välj färg på tillgången

Alternativ

Serienummer

Serienummer som är kopplat till tillgången

Text på en rad

Inköpsdatum

Ange ett datum då tillgången köptes

Datum och tid

Inköpspris

Inköpspriset för tillgången

Currency

Ordernummer

Order- eller fakturanumret för tillgången

Text på en rad

Aktuell ägare

Namn eller e-postadress på person som för närvarande använder tillgången

Person

Tidigare ägare

Namn eller e-postadress på person som senast använde tillgången

Person

Förfallodatum

Datum då tillgången returneras

Datum och tid

Villkorsanteckningar

Kommentarer om tillgångens aktuella villkor

Text i flera linjer

Bifogade filer

Infoga en fil som är relaterad till tillgången

Extern fil

Listmall för innehållsschemaläggare

Mallen För innehållsschemalägg hjälper dig att schemalägga och hantera din innehållsstrategi. Filtrera ned till de objekt som snart ska infaller eller få aviseringar när författare checkar in sina utkast.

Exempellista

Mall för schemaläggaren för innehåll

Information om listkolumner

Listkolumn

Beskrivning

Kolumntyp

Innehållsrubrik

Namn på innehållet

Text på en rad

Beskrivning

Beskrivning av innehållet

Text i flera linjer

Författare

Skapa innehåll

Person

Status

Välj bland planerade, tilldelade, utkast behöver godkännande, redo att publicera, publicera

Alternativ

Utkast som ska vara förfaller av

Datum då innehållet ska förfalla

Datum och tid

Publicera efter

Datum då innehållet ska publiceras

Datum och tid

Innehållstyp

Välj bland hjälpartikeln, blogginlägget, videoklippet eller inlägget på sociala medier

Alternativ

Publicerad länk

Länka till det publicerade innehållet

Hyperlänk

Bild av innehåll

Innehållskopia

Bild

Innehållsfiler

Bifogad fil i en innehållskopia, om den lagras i en fil

Extern fil

Listmall för registrering av anställda

Mallen för registrering av anställda gör det enkelt att hantera den nya medarbetarens registreringsprocess och vägleder dem genom relevanta kontakter och resurser.

Exempellista

Registreringsmall för anställda

Information om listkolumner

Listkolumn

Beskrivning

Kolumntyp

Arbete

Namnet på arbetsobjektet

Text på en rad

Beskrivning

Sammanfattning av arbetsobjektet

Text i flera linjer

Slutfört av

Förfallodatum då arbete ska vara slutfört

Datum och tid

Slutförd

Markera när arbetet är färdigt

Ja/nej

Slutfördes

Datum då arbetet har slutförts

Datum och tid

Entskap

Kontakt om du behöver hjälp med arbetsobjektet

Person

Relevant länk

Länk för att stödja arbetsobjektet

Hyperlänk

Relevanta filer

Fil som stöd för arbetsobjektet

Extern fil

Listmall för händelseplan

Med mallen Händelseplan kan du organisera all viktig händelseinformation på ett och samma ställe så att allt fungerar smidigt. När du växlar till kalendervyn får du en tydlig bild av händelseaktiviteter över tid (dag, vecka, månad).

Exempellista

Mall för händelseinventering

Information om listkolumner

Listkolumn

Beskrivning

Kolumntyp

Session Name

Namn på händelsen

Text på en rad

Sessionskod

ID som är kopplat till händelsen

Text på en rad

Högtalare

Namn på föredragshållare för händelser

Person

Sessionstyp

Typ av händelse

Text på en rad

Beskrivning

Beskrivning av händelsen

Text i flera linjer

Startdatum och starttid

Datum och tid då händelsen startar

Datum och tid

Slutdatum och -tid

Datum och tid då händelsen slutar

Datum och tid

Varaktighet

Längd på händelse

Text på en rad

Kapacitet

Maximalt antal personer

Tal

Läge

Platsen för händelsen

Text på en rad

Anteckningar

Information relaterad till händelsen

Text i flera linjer

Mall för problemspårningslista

Med mallen Problemspårning kan du spåra, hantera och åtgärda problem genom att göra det
enkla att ange prioriteringar i statuskolumnen och skicka meddelanden till gruppmedlemmar när problem uppstår.

Exempellista

Mall för problemspårning

Information om listkolumner

Listkolumn

Beskrivning

Kolumntyp

Problem

Namnet på problemet

Text på en rad

Beskrivning av problemet

Beskrivning av problemet

Text i flera linjer

Priority

Välj kritisk, hög, normal eller låg

Alternativ

Status

Välj blockerad, pågående, slutförd, duplicerad, kommer inte att åtgärdas, ny

Alternativ

Person eller grupp

Namnet på personen eller gruppen som problemet är kopplat till

Person

Data har rapporterats

Det datum då problemet rapporterades första gången

Datum och tid

Dagar gammal

Antal dagar sedan problemet rapporterades

Tal

Problemkälla

URL-adressen där problemet har dokumenterats

Hyperlänk

Bilder

Bilder som är kopplade till problemet

Bild

Associerade filer

Filer som är kopplade till problemet

Extern fil

Problem som loggats av

Namnet på den person som skapade problemet

Person

Mall för uppföljningsspårning

Mallen Uppföljningsspårning hjälper dig att spåra och hantera pipelinen för en verksamhet eller ett team, så att du kan hålla pulsen på feedbacken för alla kandidater.

Exempellista

Mall för uppföljning av uppföljning

Information om listkolumner

Listkolumn

Beskrivning

Kolumntyp

Kandidatnamn

Namn på kandidaten

Text på en rad

Position

Position kandidaten söker

Alternativ

Förlopp

Plats i anställningsprocessen

Alternativ

Rekryterare

Namnet på den person som administrerar en 10-åring

Person

Programdatum

Datum då programmet skickades

Datum och tid

Telefon skärminformation

Datum för telefonskärmen

Datum och tid

Telefon skärmläsare

Person som skärmar kandidat

Person

Intervjudatum

Datum och tid för intervjun

Datum och tid

Intervjuare

Namn på personer som kommer att intervjua kandidaten

Person

Anteckningar

Kommentarer om kandidaten och/eller positionen

Text i flera linjer

LinkedIn-profil

Länk till kandidatens LinkedIn-profil

Hyperlänk

Meritförteckning eller CV

Bilaga till kandidaters CV eller läroplan

Extern fil

Listmall för reseförfrågningar

Med mallen Reseförfrågningar kan du hantera alla dina reseförfrågningar och hålla ett öga på budgetarna.

Exempellista

Mall för resebegäran

Information om listkolumner

Listkolumn

Beskrivning

Kolumntyp

Reserubrik

Namnet på resebegäran

Text på en rad

Orsak till resor

Orsak till resebegäran

Text i flera linjer

Bemanare

Namnet på personen som begär resor

Person

Mål

Plats där person reser till

Läge

Startdatum för resor

Datumet när resan börjar

Datum och tid

Slutdatum för resor

Datum då resan slutar

Datum och tid

Varaktighet för resor

Antal dagar som resan kommer att inträffa

Tal

Airline

Välj namnet på flyget

Alternativ

Uppskattad flygresor

Uppskatta kostnaden för flygresor

Currency

Hotell

Namnet på hotellnamnet för färdas

Text på en rad

Uppskattad hotellkostnad

Uppskatta kostnaden för hotell

Currency

Godkänd

Är resebegäran godkänd

Ja/nej

Uppföljning av arbetsstatuslistan

Med mallen Uppföljning av arbetsstatus kan du följa upp prioriteringar och framsteg när du arbetar för att leverera produkter och tjänster.

Exempellista

Mall för arbetsstatus

Information om listkolumner

Listkolumn

Beskrivning

Kolumntyp

Arbetsobjekt

Namnet på det arbete som ska utföras

Text på en rad

Beskrivning

Beskrivning av arbetsobjekt

Text i flera linjer

Kategori

Välj planering, design, teknik, marknadsföring

Alternativ

Förlopp

Välj Ej startad, Pågår, Slutförd, Blockerad, Efter

Alternativ

Priority

Välj kritisk, hög, medium, låg

Alternativ

Startdatum

Datum då arbetsobjektet startades

Datum och tid

Förfallodatum

Datum då arbetsposten ska vara slutförd

Datum och tid

Tilldelad till

Person eller grupp som arbetsobjektet har tilldelats

Person

Anteckningar

Lägga till anteckningar som är specifika för arbetsobjektet

Text i flera linjer

Meddelanden: 

  • Microsoft Lists integreras med Power Automate som hjälper dig att automatisera vanliga uppgifter mellan SharePoint och andra Microsoft 365 och tredjepartstjänster. Mer information finns i Komma igång med Power Automate.

  • Du kan anpassa listorna med Microsoft Power Apps, en programutvecklingsmiljö för att skapa egna appar för dina affärsbehov. När du har skapat en ny lista öppnar du formuläret Nytt objekt och väljer Redigera formulär > Anpassa med Power Apps. Mer information finns i Skapa en Power App för en lista i SharePoint.

Mer information

Resurscenter för Microsoft-listor

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×