Till skillnad från Office program, till exempel Word, finns det ingen knapp i Excel som du kan använda för att markera alla data eller delar av data i en cell. Du kan imitera markeringen genom att fylla cellerna med enbart färg eller med ett markeringsformat som består av en färg och/eller ett mönster. Du kan också snabbt kopiera färgen eller färgmarkeringsformatet till andra celler.

Om du vill att vissa data eller delar av data i en cell eller ett cellområde ska sticka ut kan du visa dem i en annan teckenfärg eller annat format.

Gör något av följande:

Fylla celler med färg

 1. Markera de celler som du vill markera.

 2. Klicka Fyllningsfärg i gruppen Tecken på fliken Start.

  Obs!: Om du vill ändra fyllningsfärgen klickar du på pilen bredvid Fyllningsfärgoch sedan på den färg du vill använda.

Skapa en anpassad fyllning

 1. Klicka på Cellformat i gruppen Format på fliken Startoch klicka sedan på Nytt cellformat.

 2. Skriv ett namn på det nya formatet i rutan Formatnamn.

 3. Klicka på Format.

 4. Välj den färg, det mönster och det format du vill använda på fliken Fyllning och klicka sedan på OK.

 5. Stäng dialogrutan Nytt cellformat genom att klickaOK.

 6. Markera de celler eller det cellområde som du vill framhäva på bladet.

 7. Klicka på Cellformat i gruppen Format på fliken Start.

 8. Klicka det nya format som du har skapat under Anpassat.

Använda en befintlig färg eller markeringsformat i andra celler

 1. Markera en cell som är formaterad med den färg eller det markeringsformat du vill använda.

 2. På fliken Start dubbelklickar du på Knappen Formatoch markerar sedan de celler som du vill markera.

 3. När du är klar klickar du på Knappen Format igen.

Visa data i en annan teckenfärg eller annat format

 1. Markera de data som du vill visa i en annan färg eller ett annat format.

  Obs!: Om du vill markera alla data i en cell klickar du på cellen. Om du vill markera en del av informationen dubbelklickar du på cellen och markerar sedan de data du vill använda.

 2. Gör något av följande i gruppen Tecken på fliken Start:

  Om du vill

  Gör du så här

  Använda den senast markerade textfärgen

  Klicka på Teckenfärg.

  Ändra textfärgen

  Klicka på pilen bredvid Teckenfärgoch klicka sedan på den färg du vill använda.

  Använda en annan färg än de tillgängliga temafärgerna och standardfärgerna

  Klicka på pilen bredvid Teckenfärg,klicka Fler färger och använd sedan verktygen i dialogrutan Färger för att definiera den färg du vill använda.

  Ändra formatet

  Klicka på Fet, Kursiv ellerUnderstruken.

Fylla celler med färg

 1. Markera de celler som du vill markera.

 2. Klicka på Fyllningsfärg under Teckensnittfliken Start.

  Obs!: Om du vill ändra fyllningsfärgen klickar du på pilen bredvid Fyllningsfärgoch sedan på den färg du vill använda.

Skapa en anpassad fyllning

 1. Klicka på Format under Formatpå fliken Start.

 2. Klicka på Nytt cellformat.

 3. Ange ett namn på det nya formatet i rutan Formatnamn.

 4. Klicka på Format.

 5. På fliken Fyllning använder du popup-menyerna för att konfigurera bakgrund och förgrundsfärger och mönster som du vill använda och klickar sedan på OK.

 6. Stäng dialogrutan Nytt format genom att klickaOK.

 7. Markera de celler eller det cellområde som du vill framhäva på bladet.

 8. Klicka på Format under Formatpå fliken Start.

 9. Klicka det nya format som du har skapat under Anpassat.

Använda en befintlig färg eller markeringsformat i andra celler

 1. Markera en cell som är formaterad med den färg eller det markeringsformat du vill använda.

 2. I verktygsfältet Standard dubbelklickar du på Knappen Formatoch markerar sedan de celler som du vill markera.

 3. När du är klar klickar du på Knappen Format igen.

Visa data i en annan teckenfärg eller annat format

 1. Markera de data som du vill visa i en annan färg eller ett annat format.

  Obs!: Om du vill markera alla data i en cell klickar du på cellen. Om du vill markera en del av informationen dubbelklickar du på cellen och markerar sedan de data du vill använda.

 2. Gör något av följande under Teckensnittpå fliken Start:

  Om du vill

  Gör du så här

  Använda den senast markerade textfärgen

  Klicka på Teckenfärg.

  Ändra textfärgen

  Klicka på pilen bredvid Teckenfärgoch klicka sedan på den färg du vill använda.

  Använda en annan färg än de tillgängliga temafärgerna och standardfärgerna

  Klicka på pilen bredvid Teckenfärg,klicka på Fler färger och använd sedan skjutreglaget i dialogrutan Färger för att definiera den färg du vill använda.

  Ändra formatet

  Klicka på Fet, Kursiv ellerUnderstruken.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×