Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Om du vill använda formatering, kopiera data eller göra ändringar i en pivottabell kan du markera enskilda celler eller dataområden med hjälp av kommandon eller med hjälp av en mus. Muspekaren ändras beroende på vad du försöker välja:

 • Om du vill markera celler använder du den vanliga Microsoft Office Excel-muspekaren Markeringspekaren i Excel.

 • Om du vill markera dataområden placerar du muspekaren överst eller till vänster om fält och etiketter så att muspekaren ändras till en nedpil Nedpileller en högerpil [Namnlös].

Obs!: Om du inte ser pekaren ändra form klickar du på Markera i gruppen Åtgärder på fliken Alternativ och kontrollerar att Aktivera markering Bild av knappär markerat.

Markera enskilda celler

 1. Peka på den första cellen som du vill markera och kontrollera att muspekaren är Markeringspekaren i Excel.

 2. Klicka för att markera en enstaka cell eller klicka och dra för att markera flera celler.

 1. Klicka på pivottabellen.

 2. Klicka på Markera i gruppen Åtgärder på fliken Alternativ och klicka sedan på Hela pivottabellen.

Peka på fältets överkant tills muspekaren ändras till en nedpil Nedpiloch klicka sedan.

Om du till exempel vill markera objekten Öst och Väst pekar du högst upp i Region och klickar sedan en gång.

 1. Markera objekten.

 2. Klicka på Markera i gruppen Åtgärder på fliken Alternativ och klicka sedan på det du vill markera:

  Etiketter och värden Bild av knappför att markera båda.

  Värden Bild av knappom du bara vill välja värden för objekten.

  Etiketter Bild av knappom du bara vill markera objektetiketterna.

Peka på den övre kanten av ett kolumnfältsobjekt tills muspekaren ändras till en nedpil Nedpileller peka på den vänstra kanten av ett radfältsobjekt tills muspekaren ändras till en högerpil [Namnlös]och klicka sedan.

Om du till exempel vill markera båda raderna för Golf klickar du på golfens vänstra kant.

Exempel på att markera alla instanser för en post i en pivottabell

 1. Peka på den övre kanten av ett kolumnfältsobjekt tills muspekaren ändras till en nedpil Nedpileller peka på den vänstra kanten av ett radfältsobjekt tills muspekaren ändras till en högerpil [Namnlös].

 2. Klicka en gång och klicka sedan på fler gånger och vänta mellan klicken så att du inte dubbelklickar.

Om du till exempel bara vill markera raden för Golf i Qtr1 klickar du på golfens vänstra kant och klickar sedan igen.

Exempel på hur man väljer en instans av ett objekt i en pivottabellrapport

Om en pivottabell har flera radetiketter klickar du flera gånger tills du bara har markerat de objekt du vill använda. Om du till exempel vill markera en enskild instans av ett objekt i de innersta av fyra radetiketter klickar du fyra gånger.

 1. Peka på den övre kanten av ett kolumnfältsobjekt tills muspekaren ändras till en nedpil Nedpileller peka på den vänstra kanten av ett radfältsobjekt tills muspekaren ändras till en högerpil [Namnlös].

 2. Klicka så många gånger som behövs för att markera ett av de objekt som du vill använda. Mer information finns i Markera en instans av ett objekt.

 3. Håll ned SKIFT och klicka, eller håll ned CTRL och klicka för att markera ytterligare objekt i samma fält.

 4. Om du vill avbryta markeringen av ett objekt håller du ned CTRL och klickar på objektet.

 1. Peka på den övre kanten av en delsumma eller summa i en kolumnetikett tills muspekaren ändras till en nedåtpil Nedpileller peka på vänsterkanten på en delsumma eller summa i en radetikett tills pekaren ändras till en högerpil [Namnlös].

 2. Klicka en gång för att markera alla summor för etiketten och klicka sedan igen om du bara vill markera den aktuella delsumman eller summan.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×