Markera, flytta, ändra storlek på och rotera former

Med Visio får du flera verktyg för att markera, flytta, ändra storlek på och rotera former och objekt. När du har markerat ett eller alla, objekt på ritningen kan du sedan ändra deras placering, förstora eller förminska dem, vända dem vågrätt och finjustera placeringen.

Obs!: Om du har problem med att markera former på ritningssidan kan problemet bero på att formerna skyddas eller är en del av ett låst lager, eller att de är grupperade. Mer information finns i Felsöka urvalsproblem i Visio.

Din webbläsare har inte stöd för video.

Markera former

Oftast behöver du markera former innan du kan göra annat, till exempel flytta, rotera eller ändra storlek på former i ritningar. I Visio kan du markera en form i taget efter område med lassoverktyget, eller markera alla former på sidan.

Uppgift

Åtgärd

Markera en form

 1. På fliken Start går du till gruppen Verktyg och klickar på verktyget Pekare.

 2. Peka på formen på ritningssidan tills den blir en korspil och klicka sedan på formen.

Markera flera former med Områdesmarkering

 1. På fliken Start går du till gruppen Redigering, klickar på Markera och väljer Områdesmarkering.

 2. Placera pekaren ovanför och till vänster om de former som du vill markera och dra sedan för att skapa ett markeringsnät runt formerna.

 3. När du har markerat formerna visas blå markeringshandtag runt de former som du har markerat, och magentafärgade linjer runt enskilda former.

Markera flera former med Lassomarkering

 1. På fliken Start går du till gruppen Redigering, klickar på Markera och väljer Lassomarkering.

 2. Dra ett markeringsnät på fri hand runt de former som du vill markera.

 3. När du markerar flera former visas blå markeringshandtag runt de markerade formerna.

Markera former delvis inom ett markeringsområde

Om du vill aktivera Visio till att markera former som delvis finns i ett markeringsområde gör du följande:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Under Visio klickar du på Alternativ.

 3. I dialogrutan Visio-alternativ på fliken Avancerat går du till Redigeringsalternativ och markerar kryssrutan Markera former som delvis finns i området.

Markera flera former på en sida med tangentbordsgenvägar

Håll ned Skift eller Ctrl medan du klickar på former om du vill markera flera former samtidigt.

Tips: För att lägga till en form i en markering som du har skapat med verktyget Områdesmarkering håll ned SKIFT eller CTRL och sedan klicka på formen.

Markera alla former på ritningssidan

På fliken Start går du till gruppen Redigering, klickar på Markera och väljer Markera alla.

Markera en viss typ av objekt

 1. På fliken Start går du till gruppen Redigera, klickar på Markera och väljer sedan Markera efter typ.

 2. I dialogrutan Markera efter typ markerar du den typ av objekt du vill markera, till exempel former, kopplingar eller behållare, och klickar sedan på OK.

Avmarkera en eller fler former

Så här avmarkerar du alla former:

 • Klicka i ett tomt område i ritningen eller tryck på Esc.

Så här avmarkerar du en form när flera är markerade:

 • Tryck på SKIFT och klicka på en form om du vill ta bort dess markering.

Flytta former

I Visio finns flera sätt att placera former exakt där du vill ha dem.

Uppgift

Åtgärd

Flytta former med hjälp av musen

 1. Markera alla former som du vill flytta.

 2. Placera pekaren på en av formerna. En korspil visas.

 3. Dra formerna till de nya placeringarna.

  Alla markerade former flyttas med samma avstånd och i samma riktning från de ursprungliga placeringarna.

Tips: 

 • Om du vill begränsa formernas rörelse till lodrätt eller vågrätt håller du ned SKIFT medan du drar formerna.

 • Om du vill flytta formerna till en annan sida i ritningen drar du formerna till en sidflik.

Flytta former ett visst avstånd (kräver Visio Professional)

 1. Markera alla former som du vill flytta.

 2. På fliken Visa går du till gruppen Makron, klickar på Tilläggsprogram, pekar på Extra och klickar sedan på Flytta former.

 3. Under Riktning anger du det koordinatsystem som du vill använda för att flytta formen eller formerna.

  • Vågrät/lodrät     Här används X-Y-koordinater (kartesiska koordinater) för att flytta markeringen.

  • Avstånd/vinkel     Här används polära koordinater för att flytta markeringen.

 4. Ange avståndet för att flytta markeringen.

 5. Om du vill flytta en kopia av den markerade formen/formerna och behålla den ursprungliga formen/formerna på den ursprungliga platsen väljer du Duplicera.

 6. När du är klar med markeringarna klickar du på OK.

Finjustera formers placering med piltangenterna

 1. Markera alla former som du vill flytta.

 2. Gör följande:

  • För att flytta en form till nästa plats där den kan fäst, t.ex. en rutnätslinje eller ett skalstreck på en linjal, trycker du på en piltangent.

   Obs!: Om det inte finns någon plats där formen kan fästa gör piltangenttryckningen att formen flyttas ett skalstreck på linjalen.

   Om du vill flytta formen en bildpunkt håller du ned SKIFT när du trycker på en piltangent.

Obs!: Om ritningen rullar när du trycker på en piltangent istället för att formen flyttas kontrollerar du att SCROLL LOCK-tangenten inte är aktiverad.

Ändra storlek på former

I Visio kan du ändra storlek på former genom att dra dem tills de har den storlek du vill använda, eller så kan du ange en viss storlek.

Uppgift

Åtgärd

Ändra storlek på en tvådimensionell (2D) form (t.ex. en rektangel) med musen

 1. Markera alla former som du vill ändra storlek på.

 2. Dra ett markeringshandtag Markeringshandtag tills formen har önskad storlek. Om du vill ändra storlek på formen proportionellt drar du ett hörnhandtag.

Ändra storlek på en endimensionell form, t.ex. en linje, med musen

 1. Markera den form som du vill ändra storlek på.

 2. Dra en slutpunkt till den längd som du vill använda.

Ändra storlek på en form i fönstret Storlek och placering

 1. Markera alla former som du vill flytta.

 2. På fliken Visa går du till gruppen Visa, klickar på Åtgärdsfönster och väljer Storlek och placering.

 3. I fönstret Storlek och placering skriver du nya värden i rutorna Bredd, Höjd eller Längd.

Rotera eller vända former

Du kan rotera former efter grader, vända dem lodrätt, vända dem vågrätt eller rotera dem med roteringshandtaget.

Uppgift

Åtgärd

Rotera en form 90 grader

 1. Markera de former som du vill rotera.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill rotera formen moturs går du till fliken Start, gruppen Ordna, klickar på Placering, pekar på Rotera former och väljer Rotera 90º åt vänster.

  • Om du vill rotera formen medurs går du till fliken Start, gruppen Ordna, klickar på Placering, pekar på Rotera former och väljer Rotera 90º åt höger

Rotera en form med roteringshandtaget

 1. Markera de former som du vill rotera

 2. Dra ett roteringshandtag Roteringshandtaget i Visio 2010. .

  Formen roterar runt stiftet Roteringshandtag . Om du vill flytta stiftet håller du pekaren över roteringshandtaget. Flytta sedan pekaren över stiftet och dra det till en ny plats.

  Ju längre bort från markeringen du flyttar markören medan du drar roteringshandtaget desto mindre blir rotationssteget.

Rotera en form med en vinkel i fönstret Storlek och placering

 1. Markera de former som du vill rotera

 2. På fliken Visa går du till gruppen Visa, klickar på Åtgärdsfönster och väljer Storlek och placering.

 3. På fliken Visa går du till gruppen Visa, klickar på Åtgärdsfönster och väljer Storlek och placering.

 4. I fönstret Storlek och placering skriver du ett nytt värde i rutan Vinkel.

Vända en figur lodrätt eller vågrätt

 1. Markera de former som du vill vända.

 2. På fliken Start går du till gruppen Ordna, klickar på Placering, pekar på Rotera former och gör följande:

  • Om du vill vända lodrätt väljer Vänd lodrätt.

  • Om du vill vända vågrätt väljer du Vänd vågrätt.

Om du vill lära dig hur du roterar text hittar du mer information i Lägga till, redigera, flytta eller rotera text och textblock.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×