I Word kan du markera all text i ett dokument (Ctrl+A), viss text eller vissa objekt i en tabell med hjälp av musen eller tangentbordet. Du kan också markera text eller objekt som finns på olika ställen. Du kan till exempel markera ett stycke på en sida och en mening på en annan sida.

Markera all text

 1. Klicka någonstans i dokumentet.

 2. Tryck Ctrl+A för att markera all text i dokumentet.

Markera viss text

Du kan också markera ett specifikt ord, en textrad eller ett eller flera stycken.

 1. Placera markören framför den första bokstaven i ordet, meningen eller stycket du vill markera.

 2. Klicka och håll kvar medan du drar markören och markerar texten.

Andra sätt att markera text

 • Om du vill markera ett enstaka ord dubbelklickar du snabbt på ordet.

 • Om du vill markera en textrad placerar du markören i början av raden och trycker på Skift + nedåtpil.

 • Om du vill markera ett stycke placerar du markören i början av stycket och trycker på Ctrl + Skift + nedåtpil.

Markera text med hjälp av musen

Markera text i brödtexten i dokumentet

Meddelanden: Om du vill markera allt i dokumentet gör du något av följande:

 • Gå till gruppen Redigering på fliken Start, klicka på Markera och klicka sedan på Markera allt.

 • Flytta pekaren till vänster om någon text tills den blir en pil som pekar höger och trippelklicka.

Om du vill markera

Gör följande

Valfri mängd text

Klicka på den plats där du vill börja markera, håll vänster musknapp nedtryckt och dra sedan pekaren över texten du vill markera.

Ett ord

Dubbelklicka var som helst i ordet.

En rad med text

Flytta pekaren till vänster om raden tills den blir en pil som pekar höger och klicka.

En mening

Håll ned CTRL-tangenten och klicka sedan någonstans i meningen.

Ett stycke

Trippelklicka någonstans i stycket.

Flera stycken

Flytta markören till vänster om det första stycket tills den ändras till en pil som pekar höger och tryck och håll ned vänster musknapp samtidigt som du drar pekaren uppåt eller nedåt.

En stort stycke text

Klicka i början av den del av texten du vill markera, rulla till slutet av texten och håll sedan ned Skift-tangenten samtidigt som du klickar där du vill att markeringen ska sluta.

Ett helt dokumentet

Flytta markören till vänster om någon text tills den ändras till en pil som pekar höger, och trippelklicka sedan.

Rubriker och sidfötter

I Utskriftslayoutvy dubbelklickar du på det nedtonade sidhuvudet eller sidfoten. Flytta markören till vänster om sidhuvudet eller sidfoten tills den blir en pil som pekar höger och klicka.

Fotnoter och slutkommentarer

Klicka på fotnoten eller slutkommentarstexten och flytta markören till vänster om texten tills den blir en pil som pekar höger och klicka.

Ett vertikalt stycke text

Tryck ned ALT-tangenten samtidigt som du drar pekaren över texten.

En textruta eller ram

Flytta pekaren över kanten på ramen eller textrutan tills pekaren ändras till en korspil och klicka sedan på.

Markera objekt i en tabell

Om du vill markera

Gör följande

Innehållet i en cell

Klicka i cellen. Under Tabellverktyg klickar du på fliken Layout. I gruppen Tabell klickar du på Markera och sedan på Markera cell.

Innehållet i en rad

Klicka i raden. Under Tabellverktyg klickar du på fliken Layout. I gruppen Tabell klickar du på Markera och sedan på Markera rad.

Innehållet i en kolumn

Klicka på kolumnen. Under Tabellverktyg klickar du på fliken Layout. I gruppen Tabell klickar du på Markera och sedan på Markera kolumn.

Innehållet i flera celler, rader eller kolumner.

Klicka i en cell, en rad eller en kolumn och håll sedan ned vänster musknapp samtidigt som du drar tvärs över cellerna, raderna eller kolumnerna som innehåller det du vill markera. Om du vill markera innehållet i celler, rader eller kolumner som ligger bredvid varandra ska du klicka i den första cellen, raden eller kolumnen, trycka på CTRL och sedan klicka på ytterligare celler, rader eller kolumner med innehåll du vill markera.

Innehållet i en hel tabell

Klicka i tabellen. Under Tabellverktyg klickar du på fliken Layout. I gruppen Tabell klickar du på Markera och sedan på Markera tabell.

Markera text på olika platser

I en tabell kan du markera text eller objekt som inte är bredvid varandra. Du kan till exempel markera ett stycke på en sida och en mening på en annan sida.

 1. Markera en del text eller ett objekt i en tabell.

 2. Håll ned CTRL-tangenten samtidigt som du markerar ytterligare text eller objekt i en tabell som du vill använda.

Markera text i Dispositionsvy

Om du vill visa ett dokument i Dispositionsvy klickar du på fliken Visa och sedan på Disposition i gruppen Dokumentvyer.

Om du vill markera

Flytta pekaren till

En rubrik

Flytta pekaren till vänster om rubriken tills den blir en pil som pekar höger och klicka sedan.

En rubrik, dess underrubrik och brödtext

Flytta pekaren till vänster om rubriken tills den blir en pil som pekar höger och dubbelklicka sedan.

Ett stycke i brödtext

Flytta pekaren till vänster om stycket tills den blir en pil som pekar höger och klicka sedan.

Flera rubriker eller stycken i brödtext

Flytta pekaren till vänster om texten tills den blir en pil som pekar höger och dra sedan uppåt eller nedåt.

Meddelanden: 

 • I Dispositionsvyn kan du klicka en gång till vänster om ett stycke för att markera hela stycket istället för en enskild rad.

 • Om du markerar en rubrik som innehåller dold, underordnad text, markeras också den underordnade texten (även om den inte syns). Alla eventuella ändringar som du gör i rubriken – t.ex. flytta, kopiera eller ta bort – påverkar också den dolda texten.

Markera text med hjälp av tangentbordet

Markera text i brödtexten i dokumentet

Obs!: Om du vill markera ett helt dokument trycker du på CTRL + A.

Om du vill markera

Gör följande

Flytta ett tecken åt höger

Tryck SKIFT + HÖGERPIL

Flytta ett tecken åt vänster

Tryck SKIFT + VÄNSTERPIL

Ett ord från dess början till slut

Placera infogningspunkter i början av ordet och tryck sedan CTRL + SKIFT + VÄNSTERPIL.

Ett ord från dess slut till början

Flytta pekaren till slutet av ordet, och tryck sedan på CTRL + SKIFT + VÄNSTERPIL.

En rad från dess början till slut

Tryck på START och sedan på SKIFT + END.

En rad från dess slut till början

Tryck på END och sedan på SKIFT + HOME.

En rad ned

Tryck på END och sedan på SKIFT + NEDÅTPIL.

En rad upp

Tryck på START och sedan på SKIFT + UPPÅTPIL.

Ett stycke från dess början till slut

Flytta pekaren till slutet av ordet, och tryck sedan på CTRL + SKIFT + NEDÅTPIL.

Ett stycke från dess slut till början

Flytta pekaren till slutet av stycket, och tryck sedan på CTRL + SKIFT + UPPÅTPIL.

Ett dokument från dess slut till början

Flytta pekaren till slutet av dokumentet, och tryck sedan på CTRL + SKIFT + HOME.

Ett dokument från dess början till slut

Flytta pekaren till början av dokumentet, och tryck sedan på CTRL + SKIFT + END.

Från början av ett fönster till dess slut

Flytta pekaren till början av ett fönster och tryck sedan på ALT + CTRL + SKIFT + PAGE DOWN.

Hela dokumentet

Tryck på Ctrl + A.

Ett vertikalt stycke text

Tryck på CTRL + SKIFT + F8 och använd sedan piltangenterna. Tryck på ESC om du vill avbryta markeringsläget.

Det närmaste tecknet

Tryck på F8 för att aktivera markeringsläge och tryck sedan på VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL. Tryck på ESC om du vill avbryta markeringsläget.

Ett ord, en mening, ett stycke eller ett dokument

Tryck på F8 för att aktivera markeringsläge och tryck sedan på F8 en gång till för att markera ett ord, två gånger för att markera en mening, tre gånger för att markera ett stycke eller fyra gånger för att markera hela dokumentet. Tryck på ESC om du vill inaktivera markeringsläget.

Markera objekt i en tabell

Om du vill markera

Gör följande

Innehållet i cellen till höger

Tryck på TABB.

Innehållet i cellen till vänster

Tryck på SKIFT + TABB.

Innehållet i angränsande celler

Håll ned SKIFT medan du trycker på lämplig piltangent upprepade gånger tills du har markerat innehållet i de celler du vill använda.

Innehållet i en kolumn

Klicka på kolumnens övre eller nedre cell. Håll ned SKIFT och tryck flera gånger på UPPÅTPIL eller NEDÅTPIL tills du har markerat allt innehåll i kolumnen.

Innehållet i en hel tabell

Klicka i tabellen och tryck sedan på ALT + 5 på det numeriska tangentbordet (med NUM LOCK inaktiverad)

Avbryta markering av hela ordet

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

 2. Klicka på Avancerat.

 3. Under Alternativ för redigering avmarkerar du kryssrutan bredvid När du markerar, markera hela ordet automatiskt.

Viktigt!:  Office 2007 stöds inte längre. Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Markera text med hjälp av musen

Markera text i brödtexten i dokumentet

Obs!: Om du vill markera allt i dokumentet gör du något av följande:

 • Gå till gruppen Redigering på fliken Start, klicka på Markera och klicka sedan på Markera allt.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 • Flytta pekaren till vänster om någon text tills den blir en pil som pekar höger och trippelklicka.

Om du vill markera

Gör följande

Valfri mängd text

Klicka på den plats där du vill börja markera, håll vänster musknapp nedtryckt och dra sedan pekaren över texten du vill markera.

Ett ord

Dubbelklicka var som helst i ordet.

En rad med text

Flytta pekaren till vänster om raden tills den blir en pil som pekar höger och klicka.

En mening

Håll ned CTRL-tangenten och klicka sedan någonstans i meningen.

Ett stycke

Trippelklicka någonstans i stycket.

Flera stycken

Flytta markören till vänster om det första stycket tills den ändras till en pil som pekar höger och tryck och håll ned vänster musknapp samtidigt som du drar pekaren uppåt eller nedåt.

En stort stycke text

Klicka i början av den del av texten du vill markera, rulla till slutet av texten och håll sedan ned Skift-tangenten samtidigt som du klickar där du vill att markeringen ska sluta.

Ett helt dokumentet

Flytta markören till vänster om någon text tills den ändras till en pil som pekar höger, och trippelklicka sedan.

Rubriker och sidfötter

I Utskriftslayoutvy dubbelklickar du på det nedtonade sidhuvudet eller sidfoten. Flytta markören till vänster om sidhuvudet eller sidfoten tills den blir en pil som pekar höger och klicka.

Fotnoter och slutkommentarer

Klicka på fotnoten eller slutkommentarstexten och flytta markören till vänster om texten tills den blir en pil som pekar höger och klicka.

Ett vertikalt stycke text

Tryck ned ALT-tangenten samtidigt som du drar pekaren över texten.

En textruta eller ram

Flytta pekaren över kanten på ramen eller textrutan tills pekaren ändras till en korspil och klicka sedan på.

Markera objekt i en tabell

Om du vill markera

Gör följande

Innehållet i en cell

Klicka i cellen. Under Tabellverktyg klickar du på fliken Layout. I gruppen Tabell klickar du på Markera och sedan på Markera cell.

Innehållet i en rad

Klicka i raden. Under Tabellverktyg klickar du på fliken Layout. I gruppen Tabell klickar du på Markera och sedan på Markera rad.

Innehållet i en kolumn

Klicka på kolumnen. Under Tabellverktyg klickar du på fliken Layout. I gruppen Tabell klickar du på Markera och sedan på Markera kolumn.

Innehållet i flera celler, rader eller kolumner.

Klicka i en cell, en rad eller en kolumn och håll sedan ned vänster musknapp samtidigt som du drar tvärs över cellerna, raderna eller kolumnerna som innehåller det du vill markera. Om du vill markera innehållet i celler, rader eller kolumner som ligger bredvid varandra ska du klicka i den första cellen, raden eller kolumnen, trycka på CTRL och sedan klicka på ytterligare celler, rader eller kolumner med innehåll du vill markera.

Innehållet i en hel tabell

Klicka i tabellen. Under Tabellverktyg klickar du på fliken Layout. I gruppen Tabell klickar du på Markera och sedan på Markera tabell.

Markera text på olika platser

I en tabell kan du markera text eller objekt som inte är bredvid varandra. Du kan till exempel markera ett stycke på en sida och en mening på en annan sida.

 1. Markera en del text eller ett objekt i en tabell.

 2. Håll ned CTRL-tangenten samtidigt som du markerar ytterligare text eller objekt i en tabell som du vill använda.

Markera text i Dispositionsvy

Om du vill visa ett dokument i Dispositionsvy klickar du på fliken Visa och sedan på Disposition i gruppen Dokumentvyer.

Om du vill markera

Flytta pekaren till

En rubrik

Flytta pekaren till vänster om rubriken tills den blir en pil som pekar höger och klicka sedan.

En rubrik, dess underrubrik och brödtext

Flytta pekaren till vänster om rubriken tills den blir en pil som pekar höger och dubbelklicka sedan.

Ett stycke i brödtext

Flytta pekaren till vänster om stycket tills den blir en pil som pekar höger och klicka sedan.

Flera rubriker eller stycken i brödtext

Flytta pekaren till vänster om texten tills den blir en pil som pekar höger och dra sedan uppåt eller nedåt.

Meddelanden: 

 • I Dispositionsvyn kan du klicka en gång till vänster om ett stycke för att markera hela stycket istället för en enskild rad.

 • Om du markerar en rubrik som innehåller dold, underordnad text, markeras också den underordnade texten (även om den inte syns). Alla eventuella ändringar du gör i rubriken, som att flytta, kopiera eller ta bort, påverkar också den dolda texten.

Markera text med hjälp av tangentbordet

Markera text i brödtexten i dokumentet

Obs!: Om du vill markera ett helt dokument trycker du på CTRL + A.

Om du vill markera

Gör följande

Flytta ett tecken åt höger

Tryck SKIFT + HÖGERPIL

Flytta ett tecken åt vänster

Tryck SKIFT + VÄNSTERPIL

Ett ord från dess början till slut

Placera infogningspunkter i början av ordet och tryck sedan CTRL + SKIFT + VÄNSTERPIL.

Ett ord från dess slut till början

Flytta pekaren till slutet av ordet, och tryck sedan på CTRL + SKIFT + VÄNSTERPIL.

En rad från dess början till slut

Tryck på START och sedan på SKIFT + END.

En rad från dess slut till början

Tryck på END och sedan på SKIFT + HOME.

En rad ned

Tryck på END och sedan på SKIFT + NEDÅTPIL.

En rad upp

Tryck på START och sedan på SKIFT + UPPÅTPIL.

Ett stycke från dess början till slut

Flytta pekaren till slutet av ordet, och tryck sedan på CTRL + SKIFT + NEDÅTPIL.

Ett stycke från dess slut till början

Flytta pekaren till slutet av stycket, och tryck sedan på CTRL + SKIFT + UPPÅTPIL.

Ett dokument från dess slut till början

Flytta pekaren till slutet av dokumentet, och tryck sedan på CTRL + SKIFT + HOME.

Ett dokument från dess början till slut

Flytta pekaren till början av dokumentet, och tryck sedan på CTRL + SKIFT + END.

Från början av ett fönster till dess slut

Flytta pekaren till början av ett fönster och tryck sedan på ALT + CTRL + SKIFT + PAGE DOWN.

Hela dokumentet

Tryck på Ctrl + A.

Ett vertikalt stycke text

Tryck på CTRL + SKIFT + F8 och använd sedan piltangenterna. Tryck på ESC om du vill avbryta markeringsläget.

Det närmaste tecknet

Tryck på F8 för att aktivera markeringsläge och tryck sedan på VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL. Tryck på ESC om du vill avbryta markeringsläget.

Ett ord, en mening, ett stycke eller ett dokument

Tryck på F8 för att aktivera markeringsläge och tryck sedan på F8 en gång till för att markera ett ord, två gånger för att markera en mening, tre gånger för att markera ett stycke eller fyra gånger för att markera hela dokumentet. Tryck på ESC om du vill inaktivera markeringsläget.

Markera objekt i en tabell

Om du vill markera

Gör följande

Innehållet i cellen till höger

Tryck på TABB.

Innehållet i cellen till vänster

Tryck på SKIFT + TABB.

Innehållet i angränsande celler

Håll ned SKIFT medan du trycker på lämplig piltangent upprepade gånger tills du har markerat innehållet i alla celler som du vill använda.

Innehållet i en kolumn

Klicka på kolumnens övre eller nedre cell. Håll ned SKIFT och tryck på UPPÅTPIL eller NEDÅTPIL flera gånger tills du har markerat allt innehåll i kolumnen.

Innehållet i en hel tabell

Klicka i tabellen och tryck sedan på ALT + 5 på det numeriska tangentbordet (med NUM LOCK inaktiverad)

Avbryta markering av hela ordet

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Avancerat.

 3. Under Alternativ för redigering avmarkerar du kryssrutan invid När du markerar, markera hela ordet automatiskt.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×