Om du gillar att markera meningsfulla passageer i traditionella antecknings böcker kan du använda verktyget överstryknings penna i OneNote för webben på liknande sätt.

  1. Markera den text som du vill färgöverstryka.

  2. På fliken Start trycker eller klickar du på pilen bredvid knappen markerings färg för text och klickar sedan på den färg du vill använda.

  3. Om du vill ta bort markeringen trycker eller klickar du på ingen färg.

Ta bort markering

Om du inte vill ha något markerat längre (eller om du vill sluta använda automatisk markering så att du kan skriva med oformaterad text) kan du ta bort markeringen.

  1. Markera den markerade texten eller flera stycken med en kombination av färger.

  2. På fliken Start klickar du på pilen bredvid knappen Markeringsfärg för text och klickar sedan på Ingen färg.

    Tips: Om du snabbt vill ta bort all formatering (till exempel fetstil, understrykning, kursiv stil, färg, upphöjd, nedsänkt text och mer) trycker eller klickar du på knappen Radera formatering bredvid ikonerna punkter och numrering på fliken Start .

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×