Datatyp    Text

Posttyp    Angett

Beskrivning    Fältet Materialenhet innehåller den måttenhet som du anger för en materialresurs, till exempel ton, lådor eller kubikmeter. Etiketten används sedan tillsammans med materialresursens tilldelningsenheter, till exempel åtta ton eller 22 rutor.

Användningsområden    Lägg till fältet Materialetikett i en resurslista när du vill ange, ändra eller visa måttenheten för materialresurser. Använd även fältet Materialetikett när du vill sortera, filtrera eller gruppera materialresurser efter etiketter.

Exempel    I projektet använder du olika typer av stål, med ton som materialetikett. Du använder också olika typer av kontorsrum med kubikmeter som materialetikett. Du vill granska resurserna som har liknande materialetiketter tillsammans så att du bättre kan uppskatta antal och kostnader. I vyn Resurslista grupperar du resurser efter materialetikett. Resurserna från resurserna grupperas tillsammans och därefter grupperas stålresurserna efter det.

Kommentarer    Fältet Materialetikett är tillgängligt som standard i tabellen Post i vyn Resurslista. Den finns också på fliken Allmänt i dialogrutan Resursinformation.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×