Meddela ditt team när en fil laddats upp till SharePoint

Meddela teamet när du laddar upp filer till SharePoint på webben.

När du har dragit eller laddat upp en fil till SharePoint visas ett alternativ för att meddela din grupp om den nya filen.

Popup-meddelande i SharePoint för att meddela din grupp om en ny fil

När du väljer Meddela ditt team kan du sedan välja SharePoint enskilda personer eller grupper för att avisera om den nya filen. Ange namn manuellt eller välj bland dem som redan har åtkomst till mappen där du laddade upp filen.

Meny för att välja vilka grupper och/eller medlemmar som ska meddelas om ny uppladdning i SharePoint

Meddelanden: 

  • Om du väljer fler än 20 personer får du en varning om att du kommer att meddela en stor målgrupp.

  • Du kan inte välja grupper som innehåller fler än 100 personer att meddela.

När du är klar klickar du på Meddela så får mottagarna en länk som bara fungerar för dem.

Exempel på e-postmeddelande för delad SharePoint-fil

Meddelanden: 

  • Meddelandet fungerar bara för personer med befintlig åtkomst. Om du försöker meddela någon utan åtkomst får du ett felmeddelande.

  • Externa användare behöver fullständig kontroll för att kunna skicka meddelanden till teamet. Om de inte har den här behörighetsnivån kan de få felmeddelandet "åtkomst nekad". 

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×