I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av MEDELAVV  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärde. MEDELAVV är ett mått på föränderlighet i en datamängd.

Syntax

MEDELAVV(tal1; [tal2]; ...)

Syntaxen för funktionen MEDELAVV har följande argument:

  • Tal1;tal2;...    Tal 1 är obligatoriskt, efterföljande tal är valfria. 1 till 255 argument för vilka du vill ha medelvärdet av de absoluta avvikelserna. Du kan också använda en enstaka matris eller en referens till en matris i stället för argument som är åtskilda med semikolon.

Kommentarer

  • MEDELAVV påverkas av måttenheten i den inmatade informationen.

  • Argumenten måste antingen vara tal eller namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

  • Logiska värden och textrepresentationer av tal som du skriver direkt i argumentuppsättningen räknas.

  • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med värdet 0 tas däremot med i beräkningen.

  • Ekvationen för genomsnittlig standardavvikelse är:

    Ekvation

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

4

Medelvärdet av de absoluta avvikelserna av talen i cellerna A2:A8 från deras medelvärde (1,020408)

5

6

7

5

4

3

Formel

Resultat

=MEDELAVV(A2:A8)

1,020408

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×