Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Det här prenumerationsavtalet för Microsoft Teams (kostnadsfri) är mellan den enhet du representerar eller om du inte utser en enhet i samband med ett köp eller en förnyelse av ett abonnemang, individuellt ("du" eller "ditt") och Microsoft Corporation ("Microsoft", "vi", "oss" eller "vår"). Den består av villkoren nedan, liksom villkor för onlinetjänster, SLA:er och erbjudandeinformation för prenumerationen eller förnyelsen (tillsammans med avtalet). Det börjar gälla den dag vi tillhandahåller en bekräftelse på din prenumeration eller det datum då prenumerationen förnyas, som tillämplig. Viktiga termer definieras i avsnitt 8.

 1. Användande av onlinetjänster.

  1. Rätt att använda. Vi ger dig rätt att komma åt och använda onlinetjänsterna och att installera och använda programvaran som medföljer din prenumeration, enligt beskrivningen i det här avtalet. Alla andra rättigheter reserveras.

  2. Acceptabel användning. Du kan bara använda produkten i enlighet med detta avtal. Du har inte rätt att bakåtkompilera, dekompilera, ta isär eller kringgå tekniska begränsningar i produkten, förutom i den utsträckning det är möjligt att den påverkas av de här begränsningarna. Du får inte inaktivera, manipulera eller på annat sätt försöker kringgå en faktureringsfunktion som mäter din användning av onlinetjänsterna. Du har inte rätt att hyra, leasa ut, låna ut, överföra, överföra eller vara värd för produkten eller en del av den till och från tredje part utom vad som uttryckligen tillåts i detta avtal eller för onlinetjänster.

  3. Slutanvändare. Du styr åtkomsten för slutanvändarna och du ansvarar för användningen av produkten i enlighet med detta avtal. Du kan till exempel se till att slutanvändarna följer principen för acceptabel användning.

  4. Kunddata. Du ansvarar ensamt för innehållet för alla kunddata. Du skyddar och bibehåller alla rättigheter i kunddata som krävs för att vi ska tillhandahålla onlinetjänster till dig utan att det strider mot rättigheter från tredje part eller något annat Microsoft-avtal. Microsoft gör inte och kommer inte att anta några åtaganden när det gäller kunddata eller användningen av produkten, förutom sådant som uttryckligen anges i avtalet eller enligt tillämplig lag. Du ansvarar också för att meddela slutanvändarna dina principer när det gäller kunddata och se till att behandlingen av kundens data genomförs i enlighet med tillämplig lag.

  5. Ansvar för dina konton. Du är ansvarig för att behålla konfidentialiteten för alla autentiseringsuppgifter som inte är offentliga för all autentisering som är kopplade till din användning av onlinetjänsterna. Du måste omedelbart meddela våra kundtjänst om någon eventuellt missbrukat dina konton eller autentiseringsreferenser eller säkerhetstillbud som är relaterade till onlinetjänsterna.

  6. Förhandsgranskningsversioner. Vi kan göra förhandsgranskningar tillgängliga. Förhandsgranskningar tillhandahålls "som är", ”med alla fel” och "som tillgängliga" och undantas från SLA och alla begränsade garantier som anges i det här avtalet. Förhandsgranskningar kanske inte täcks av kundens support. Vi kan ändra eller avbryta förhandsgranskningar när som helst utan något meddelande. Vi kan även välja att inte släppa en förhandsgranskning till allmän tillgänglighet.

  7. Hanterade tjänster för Microsoft Azure. Du kan använda Microsoft Azure-tjänster för en hanterad tjänstelösning förutsatt att (1) du har behörighet att komma åt, konfigurera, och administrera Microsoft Azure-tjänster, (2) du har administrativ åtkomst till virtuella OSE, om det finns något, i den hanterade tjänstelösningen och (3) tredje part har administrativ åtkomst endast till dess program eller virtuella OSE. Du är ansvarig för användningen av Microsoft Azure-tjänster från tredje part enligt villkoren i detta avtal. Din tillhandahållande av hanterade tjänster ligger kvar under följande begränsningar (och andra begränsningar i kraven för onlinetjänster):

   (i) Du kan inte sälja vidare eller omfördela Microsoft Azure-tjänster och

   (ii) Du kanske inte kan tillåta att flera användare direkt eller indirekt får tillgång till alla funktioner i Microsoft Azure Services som görs tillgängliga för varje användare.

  8. Administratör för Microsoft Teams kostnadsfritt. Microsoft Teams (kostnadsfri) erbjuds till dig som ett begränsat erbjudande som definierats i detta avtal. Om du representerar en organisation eller om du är den första användaren som registrerar sig för Microsoft Teams som representerar en grupp med medarbetare eller affärspartners är du kunden som registrerar dig i avtalet och du representerar att du har behörighet att göra det. När du bjuder in en individ att använda Microsoft Teams (kostnadsfri) eller när användare som du har bjudit in bjuder in en ny individ tar du ytterligare ansvar gentemot användningen av Microsoft Teams (kostnadsfri) av den personen. Som sådana kommer ditt tillhandahållande av Microsoft Teams (kostnadsfri) fortfarande att omfattas av villkor för onlinetjänster, inklusive ägarskap och hantering av kunddata. Du kan t. ex. styra behandlingen av kunddata och ge auktorisation till Microsoft att bearbeta kunddata och instruktioner om att bearbeta kunddata till Microsoft. Instruktionerna kan vara tillgång, styra, använda och ta bort kunddata och du förblir ansvarig för alla skyldigheter under tjänsterna för onlinetjänster. Förutom det (i) kontrollerar och administrerar du kontot och slutanvändarna, inklusive ändring och avslutning av åtkomst och (ii) du har åtkomst och bearbeta dina och slutanvändarnas data, inklusive innehåll från kommunikation och filer. Slutanvändare kan också skicka förfrågningar om administrativa åtgärder för kontot, t. ex. radering, åtkomst och styrning av kunddata, tillhandahållande och avetableringen av åtkomst till produkten, hantering av grupper och kanaler, hantera åtkomstbehörigheter. Mer information finns i villkoren för onlinetjänster. Den administrativa och representativa funktion som du kan använda kan överföras och omtilldelas till en annan person. Du samtycker till att vidta alla åtgärder som Microsoft kan begära för att underlätta överföring av administrativ funktion eller representation till en annan person. Det kan inkludera att meddela om dataintrång till slutanvändarna inom 72 timmar efter att få kännedom om en säkerhetsöverträdelse av kunddata. Du godkänner också att se till att alla slutanvändare är äldre än 16 år eftersom Microsoft Teams kostnadsfri är avsedd för användare över 16 år. Om du väljer att uppgradera till en betald prenumeration används alla betalningsvillkor i det här avtalet. När uppgraderingen är klar måste du dessutom välja en enda domän som är kopplad till den organisation som ska användas för alla slutanvändarens konton. Microsoft Teams är ett begränsat erbjudande och det tillhandahålls för dig att ändra, upphöra med eller när som helst avslutas av Microsoft oavsett anledning enligt beskrivningen i avsnitt 3 i detta avtal. Om du till exempel överskrider användargränser som meddelas till dig då och då och som beskrivs i https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008, kan användningen av Microsoft Teams avslutas.

  9. Administratörens antagande av kontroll. Om du använder en e-postadress som tillhandahålls av en organisation som du är ansluten till, t. ex. en arbetsgivare eller skola, ska du beställa en onlinetjänst individuellt, så att du har befogenhet att använda organisationens domän för att registrera dig för en prenumeration som medlem i organisationen. Organisationen, som ägare av den domän som är associerad med din e-postadress, kan anta kontroll över och hantera användningen av onlinetjänsterna. I det här fallet kan organisationens utsedda administratör (din "administratör") eventuellt (i) styra och administrera ditt konto, t. ex. att ändra och avsluta åtkomst och bearbeta dina data, inklusive innehållet i din kommunikation och dina filer. Microsoft kan informera dig om att din organisation har tagit kontroll över onlinetjänsterna som täcks av din prenumeration, men att Microsoft inte har någon skyldighet att uppge sådant meddelande. Om din organisation administrerar användningen av onlinetjänster eller om du ska hantera klientorganisationen som är kopplad till din-prenumeration, dirigerar du dataärende förfrågningar och sekretessförfrågningar till administratören. Om din organisation inte administrerar användningen av onlinetjänsten eller hantering av en sådan klientorganisation, dirigerar vi förfrågningar och sekretessförfrågningar till Microsoft.

  10. Delade katalogdata. När du beställer en onlinetjänst med en e-postadress i en domän som tillhandahålls av en organisation som du är ansluten till (t. ex. en arbetsgivare eller skola) lägger onlinetjänsten till dig i en katalog med användare som har samma e-postdomän. Din kataloginformation (namn, registreringsdatum och e-postadress) kan vara synlig för andra användare av onlinetjänster i organisationens e-postdomän.

  11. Ytterligare programvara som ska användas med onlinetjänsterna. Om du vill ge bästa möjliga åtkomst till och användningen av vissa onlinetjänster kan du installera och använda viss programvara i samband med användningen av onlinetjänsten enligt beskrivningen i anvisningarna för onlinetjänster. Vi licensierar programvaran till dig, vi säljer den inte. Bevis för programvarulicensen är (1) detta avtal, (2) en bekräftelse på beställning och (3) betalningsbevis. Din behörighet för att få tillgång till programvara på vilken enhet som helst ger dig inte rätt att använda Microsoft patent eller annan intellektuell egendom från Microsoft i programvara eller enheter som använder den enheten.

 2. Köpa tjänster

  1. Tillgängliga prenumerationserbjudande. På den här portalen finns information om tillgängliga prenumerationserbjudanden, som vanligtvis kan kategoriseras som en eller kombination av följande:

   (i) Åtagandeerbjudandet. Du åtar dig att köpa en särskild kvantitet onlinetjänster som ska användas under en period och att betala direkt eller regelbundet i förväg. I förhållande till Microsoft Azure-tjänster kan ytterligare eller annan användning (till exempel användningen utanför din åtagna användning) hanteras som en förbrukningserbjudande. Bekräftade kvantiteter som inte används under perioden kommer att upphöra i slutet av perioden.

   (ii) Förbrukningserbjudande (kallas även betala efter användning). Du betalar utifrån den faktiska användningen i den föregående månaden utan att ha något direkt åtagande. Betalning beräknas periodiskt.

   (iii) Begränsat erbjudande. Du får ett begränsat antal onlinetjänster under en begränsad tid utan kostnad (till exempel som en provprenumeration eller ett kostnadsfritt konto) eller som en del av ett annat Microsoft-erbjudande (till exempel MSDN). Bestämmelserna i detta avtal med avseende på priser, uppsägningsavgifter, betalningar och databevarandet kanske inte gäller.

  2. Beställning.

   (i) Genom att beställa eller förnya en prenumeration godkänner du erbjudandeinformation för prenumerationen. Om inget annat anges i erbjudandeinformation erbjuds onlinetjänster på en "som tillgänglig"-bas. Du kan lägga order för dina koncernbolag under detta avtal och ge dina koncernbolag administratörsrättigheter att hantera prenumerationen, men koncernbolag kanske inte lägga beställningar i enlighet med detta avtal. Du kan också tilldela rättigheter som beviljats genom att använda avsnitt 1.a. till en tredje part som ska användas av den tredje parten i ditt interna företag. Om du beviljar några rättigheter koncernbolag eller tredje part med avseende på programvara eller din prenumeration, kommer sådana koncernbolag eller tredje parter att vara skyldiga att bli sammankopplade med detta avtal och du samtycker till att vara solidariskt ansvarig för alla åtgärder i sådana koncernbolag eller tredje part som har samband med användningen av produkterna.

   (ii) Med vissa alternativ kan du ändra antalet onlinetjänster som beställts under en prenumerationsperiod. Ytterligare antal onlinetjänster som lagts till i en prenumeration går ut vid slutet av prenumerationen. Om du minskar antalet under en period kan vi ta ut en annulleringsavgift för den minskning av kvantiteten som beskrivs nedan i avsnitt 3.b..

  3. Priser och betalning. Betalning ska ske och måste utföras enligt erbjudandeinformation för din prenumeration.

   (i) För åtagandeerbjudanden kan prisnivån vara baserad på den kvantitet onlinetjänster som du har beställt. Vissa erbjudanden kan tillåta dig att ändra antalet onlinetjänster som beställts under perioden och prisnivån kan justeras i enlighet med detta, men prisnivåändringarna är inte retroaktiva. Under prenumerationstiden kommer priserna för onlinetjänster inte att ökas, som för din prenumeration, från de som publicerats i portalen när prenumerationen blev giltig eller förnyades, utom där priser identifieras som tillfälliga i erbjudandeinformationen eller för förhandsgranskningar eller produkter som inte kommer från Microsoft. Alla priser kan komma att ändras i början av en prenumerationsförnyelse.

   (ii) I åtagandeerbjudande kan priser ändras när som helst med avisering.

  4. Förnyelse.

   (i) När prenumerationen förnyas kommer avtalet att upphöra och din prenumeration kommer sedan att regleras av de villkor som anges i portalen för det datum då prenumerationen förnyas ("förnyelsevillkor"). Om du inte godkänner förnyelsevillkor kan du avsäga dig att förnya prenumerationen.

   (ii) För åtagandeerbjudanden kan du välja om du vill att prenumerationen ska förnyas eller avslutas automatiskt vid när prenumerationen upphör. Automatisk förnyelse är förvald. Du kan när som helst ändra ditt val under perioden. Om den befintliga perioden är längre än en kalendermånad får du ett meddelande om den automatiska förnyelsen innan perioden upphör.

   (iii) Din prenumeration förnyas automatiskt för att få tillgång till ytterligare en månadsperiod tills du avslutar prenumerationen.

   (iv) Förnyelse kanske är tillåtet för begränsade erbjudanden.

  5. Berättigande till versioner för utbildning, myndigheter och ideella föreningar. Om du köper ett erbjudanden till utbildning, myndighet eller ideell förening godkänner du att du klarar av kraven för respektive som finns listade på följande webbplatser:

   (i) Utbildningserbjudanden för utbildningsinstitutioner (inbegripet administrationskontor eller utbildningsstyrelse, offentliga bibliotek eller offentliga museum) som anges på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7.

   (ii) För myndighetserbjudanden gäller kraven som anges i http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6.

   (iii) För ideella föreningar gäller kraven som anges i http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

   Microsoft förbehåller sig rätten att verifiera berättigande när som helst och tillfälligt stoppa onlinetjänsten om kraven för berättigande inte uppfylls.

  6. Moms. Priserna är exklusive moms om inget annat anges på fakturan som inklusive moms. Du måste betala alla tillämpliga tilläggsbelopp, varor och tjänster, försäljning, leveranskvitton och andra transaktionsskatter, avgifter och tilläggsavgifter eller andra lagenliga tilläggsavgifter för återbetalning eller liknande belopp som är förfallna under detta avtal och som vi har tillåtelse att samla in från dig under tillämplig lag. Du ansvarar för all tillämplig moms som du är skyldig att betala inklusive moms som uppstår för distribution eller tillhandahållande av produkter i dina koncernbolag. Vi kommer att ha ansvaret för all moms baserat på företagets nettoresultat, leveransavgifter som införts i stället för inkomstskatt eller vinst eller skatt på fastighetsägande.

   Om du behöver undanhålla någon moms för betalning som du gör till oss kan du dra bort sådan moms från beloppet och betala dem till lämplig skattemyndighet. Förutsatt att du snarast säkrar och lämnar in ett meddelande från myndighet om denna undanhållande och andra dokument vi rimligen anser oss kunna begära för anspråk om återbetalning eller kreditering av utländsk skatt. Du måste se till att alla skatteavdrag minimeras så långt det är möjligt i enlighet med tillämplig lag.

 3. Period, avslut och inaktivering

  1. Avtalsperiod och uppsägning. Avtalet kommer att gälla tills upphörande, avslutande eller förnyande av din prenumeration beroende på vilket som inträffar först.

  2. Prenumerationsavslutning. Du kan säga upp en prenumeration när som helst under perioden. Du måste dock betala alla belopp som är förfallna innan avslutningen börjar gälla.

   (i) En månads prenumeration. En prenumeration med en period på en månad kan avslutas när som helst utan annulleringsavgift.

   (ii) Prenumerationer på mer än en månad. Om du avbryter en prenumeration på Microsoft Azure-tjänster inom 30 dagar efter det datum då prenumerationen trädde i kraft eller förnyades, tillhandahålls inga återbetalningar och du måste betala för de första 30 dagarna av prenumerationen, men inga betalningar kommer att göras för den återstående delen av den uppsagda prenumerationen. Om du avbryter en prenumeration på Microsoft Azure-tjänster vid ett senare tillfälle under perioden måste du betala för resten av perioden. ingen återbetalning kommer att göras.

   (iii) Begränsade erbjudanden. Microsoft kan avsluta din prenumeration på ett begränsat erbjudande när som helst under perioden omedelbart utan föregående meddelande.

   (iv) Andra prenumerationer. För alla andra prenumerationer. Om du avbryter en prenumeration före erbjudandeperiodens utgång måste du betala en avgift som överensstämmer med en månads prenumerationsavgift och alla delar av prenumerationsavgifter som du har betalat för resten av perioden kommer att återbetalas. Dock kommer inte delar av oanvända månader återbetalas.

  3. Uteslutning. Vi kan inaktivera dig från att använda onlinetjänsterna om: (1) det är av rimlig anledning att förhindra obehörig åtkomst till kunddata. (2) du underlåter att besvara en yrkande om påstådd överträdelse i avsnitt 5 inom rimlig tid. (3) du betalar inte förfallna belopp enligt avtalet. (4) du inte följer principen för rimlig användning eller att du bryter mot andra villkor i avtalet. (5) för begränsade erbjudanden blir prenumerationen inaktiv när och du kommer inte att ha tillgång till onlinetjänster enligt beskrivningen i erbjudandeinformationen. Om ett eller flera av dessa villkor uppstår:

   (i) För begränsade erbjudanden kan vi inaktivera användningen av onlinetjänster, din prenumeration och ditt konto omedelbart utan föregående meddelande.

   (ii) För alla andra prenumerationer kommer inaktivering att tillämpas på den minsta nödvändiga delen av onlinetjänsterna och kommer att träda i kraft medan villkoret eller behovet föreligger. Vi kommer att meddela innan vi inaktiverar, förutom där vi rimligen anser att vi måste inaktivera omedelbart. Vi kommer att meddela minst 30 dagar innan inaktivering för ej betalning. Om du inte har tar itu med orsakerna till att inaktiveringen i 60 dagar efter det att vi har inaktiverat, kan vi avsluta prenumerationen och ta bort dina kunddata utan bevarandeperiod. Vi kan även avsluta prenumerationen om din användning av onlinetjänsterna är inaktiverad mer än två gånger under en period på 12 månader.

 4. Garantier.

  1. Begränsad garanti.

   (i) Onlinetjänster. Vi garanterar att onlinetjänsterna uppfyller villkoren i SLA under perioden. Din enda rättelse för brott mot denna garanti är dessa i SLA.

   (ii) Programvara. Vi garanterar att programvaran fungerar huvudsakligen enligt beskrivning i lämplig användardokumentation i ett år från datumet för första användning. Om programvaran inte uppfyller denna garanti kommer vi att, enligt vår möjlighet och enligt din exklusiva rättelse, antingen (1) återbetala beloppet som betalts för programvaran eller (2) reparera eller byta ut programvaran.

  2. Undantag för begränsad garanti. Denna begränsade garanti gäller följande begränsningar:

   (i) alla underförstådda garantier, garantier eller villkor som inte kan tas i anspråk som en följd av lag kommer gälla i ett år från början av den begränsade garantin.

   (ii) denna begränsade garanti omfattar inte problem som orsakas av olycka, missbruk eller användning av produkter på ett sätt som inte överensstämmer med detta avtal eller den offentliggjorda dokumentationen eller vägledningen eller resultat av händelser utöver vår rimliga kontroll.

   (iii) Denna begränsade garanti gäller inte för problem som orsakas av att lägsta systemkrav inte uppfylls.

   (iv) denna begränsade garanti gäller inte för förhandsgranskningar eller begränsade erbjudanden.

  3. ANSVARSFRISKRIVNING. Förutom denna garanti tillhandahåller vi inga garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller andra, inbegripet garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Dessa friskrivningar gäller såvida inte gällande lagstiftning förbjuder dem.

 5. Försvar mot anspråk.

  1. Försvar.

   (i) Vi skyddar dig mot alla anspråk som görs av en oberoende tredje part om att en produkt gör intrång i den tredje partens patent, copyright eller varumärke eller olagligen utnyttjar dess affärshemlighet.

   (ii) Du kommer att försvara oss mot alla anspråk som görs av en icke-närstående tredje part att (1) alla kunddata, kundlösningar eller produkter som inte kommer från Microsoft eller tjänster som du tillhandahåller, direkt eller indirekt, när du använder en produkt inte gör intrång på patent från tredje part, copyright eller varumärken eller olagligen använder handelshemligheter eller (2) uppstår från överträdelse av principen för rimlig användning.

  2. Begränsningar. Våra skyldigheter i avdelning 5.a. gäller inte för ett anspråk eller en belöning baserat på: (i) någon kundlösning, kunddata, produkter från andra leverantörer än Microsoft, ändringar som du gör i produkten eller tjänsterna eller materialet som du tillhandahåller eller gör tillgängliga som en del av användningen av produkten. (ii) din kombination av produkten med eller skador baserat på värdet för, kunddata eller en produkt, data eller affärsprocess från annan leverantör än Microsoft. (iii) din användning av ett Microsoft-varumärke som inte har uttrycklig skriftligt medgivande eller användningen av produkten när vi meddelar dig att sluta på grund av ett anspråk från tredje part. (iv) omdistribuering av produkten till eller användning i förmån för, icke närstående tredje parter eller (v) produkter som tillhandahålls kostnadsfritt.

  3. Rättelser. Om vi rimligen anser att det är ett anspråk enligt avsnitt 5.a.(i). visar att du använder produkten, vi kommer att gå till: (i) skaffa rättigheten att fortsätta använda den eller (ii) ändra eller ersätta den med en funktionell motsvarighet och meddela dig om att sluta använda den tidigare versionen av produkten. Om de här alternativen inte är kommersiellt rimliga kan vi avsluta dina rättigheter att använda produkten och sedan återbetala alla förskottsbetalningar för oanvända prenumerationsrättigheter.

  4. Skyldigheter. Varje part måste omedelbart meddela den om anspråk enligt detta avsnitt. Parten som eftersträvar skydd måste (i) ge andra ensam kontroll över försvar och överenskommelse över anspråket och (ii) ger rimlig hjälp för att försvara anspråk. Den part som tillhandahåller skyddet kommer att (1) återbetala den andra en rimlig extra kostnad som kan uppstå under hjälpfasen och (2) betalar beloppet för alla resulterande negativa slutliga beslut eller överenskommelse. Parternas respektive rättigheter till försvar och betalningsförelägganden (eller överenskommelser som andra har godkänt) enligt detta avsnitt 5 är i stället för alla gemensamma lagar eller lagstadgade rättigheter till skadeersättning eller liknande rättigheter och varje part frånsäger sig sådana allmänna lagar eller lagstadgade rättigheter.

 6. Ansvarsbegränsning.

  1. Begränsning. Varje parts totala ansvar för alla anspråk enligt detta avtal begränsas till direkta skador upp till det belopp som betalas i enlighet med detta avtal för onlinetjänsten under de 12 månaderna före åtgärden uppkommit. Förutsatt att under inga omständigheter kommer parterna totala ansvar överstiga det belopp som betalades för onlinetjänsten under prenumerationen. För produkter som tillhandahålls kostnadsfritt är Microsofts ansvar begränsat till direkta skador upp till $5 000,00 USD.

  2. EXKLUDERING. Ingen av parterna kommer att vara ansvarig för förlorad inkomst eller indirekta, särskilda, oförutsedda skador, straff eller föredömligt skadestånd eller skadestånd för förlorad vinst, intäkter, affärsavbrott och förlust av affärsinformation, även om parten visste att de var möjliga eller rimligen kan vara förutsebara.

  3. Undantag till begränsningar. Ansvarsbegränsningarna i det här avsnittet gäller i hela omfattning som är tillåtet enligt tillämplig lag, men gäller inte: (1) parternas skyldigheter i avdelning 5 eller (2) överträdelse av den andra personens intellektuella rättigheter.

 7. Diverse.

  1. Meddelanden. Meddelandet måste vara skriftligt och behandlas som levererat på dagen det mottogs på adressen, det datum som visas på returkvittot, datum för skickat av e-post eller datum för mottagning av kurir eller faxbekräftelse. Meddelanden till Microsoft måste skickas till följande adress:

   Microsoft Corporation

   Dept. 551, Volume Licensing

   6100 Neil Road, Suite 210

   Reno, Nevada 89511-1137

   USA

   Meddelanden till dig skickas till adressen som du identifierar på ditt konto som kontakt. Microsoft kan skicka meddelanden och annan information till dig via e-post eller annan elektronisk form.

  2. Licensöverföring och -tilldelning. Du får inte tilldela detta avtal vare sig helt eller delvis eller överföra licenser utan Microsofts medgivande.

  3. Medgivande till partneravgifter. När du placerar en beställning kan du få möjlighet att identifiera en "partner av post" som är kopplad till dina prenumerationer. Genom att identifiera en partner av post direkt eller genom att auktorisera en tredje part för att göra det, samtycker du till vår betalning till partner posten. Avgiften är för support före försäljning och kan även innefatta support efter försäljningen. Avgifterna baseras på och ökar med storleken på din beställning. Priserna för onlinetjänster är desamma oavsett om du identifierar en partner av post eller inte.

  4. Skiljbarhet. Om en del av det här avtalet inte upprätthålls kan resten av innehållet förbli kvar i full kraft.

  5. Avstående från rättighet.Underlåtenhet att verkställa en bestämmelse i avtalet kommer inte att innebära befrielse.

  6. Ingen agentur. Avtalet skapar inte en agentur, ett samarbete eller ett joint venture.

  7. Inga mottagare från tredje part. Det finns inga mottagare från tredje part i avtalet.

  8. Tillämplig lag och lokal. Detta avtal styrs av lagarna i delstaten Washington utan hänsyn till dess konflikt mellan olika juridiska principer, förutom om (i) du är En myndighetsentitet i USA då detta avtal styrs av lagarna i USA och (ii) om du är en delstatlig eller lokala myndighetsentitet i USA, detta avtal styrs av lagarna i den delstaten. Alla åtgärder för att verkställa detta avtal göras i delstaten Washington i USA. Detta val av jurisdiktion förhindrar inte någon part från att begära föreläggande i någon lämplig jurisdiktion när det gäller ett brott mot immateriella rättigheter.

  9. Avtalet i dess helhet. Det här avtalet utgör hela avtalet gällande ämnet och ersätter eventuell tidigare eller nuvarande kommunikation. Om det finns en konflikt mellan några dokument i det här avtalet som inte uttryckligen lösts i dessa dokument kommer deras villkor att ha följande sortering i fallande prioritetsordning: (1) det här Microsoft Online prenumerationsvillkor, (2) villkoren för onlinetjänster, (3) den tillgängliga erbjudandeinformationen och (4) andra dokument i avtalet.

  10. Fortsatt giltighet.Villkoren i avdelningarna 1, 2.c., 2.e., 4, 5, 6, 7 och 8 kommer att överleva upphörande eller utlöpande av detta avtal.

  11. USA:s exportlagstiftning. För produkterna gäller USA:s exportlagstiftning. Du måste följa gällande lagstiftning inklusive USA:s Export Administration Regulations, International Traffic in Arms Regulations samt begränsningar om slutanvändare, slutanvändning och destination som utfärdats av USA:s och andra länders regeringar.

  12. Force majeure. Ingen part ska vara ansvarig för fel i prestanda på grund av orsaker som ligger utanför den partens rimliga kontroll (till exempel brand, explosion, strömavbrott, jordbävning, översvämning, allvarlig stormar, strejk, embargo, arbetstvister, civila och militära myndigheters åtgärder, krig, terrorism (inklusive cyberterrorism), händelse utanför mänsklig kontroll, åtgärder eller försummelser av internetleverantörer, åtgärder eller försummelser av tillsyns- eller myndighetsorgan (inklusive antagande av lagar och bestämmelser eller andra av myndighetsåtgärder som påverkar leveransen av onlinetjänster)). Det här avsnittet gäller dock inte för dina betalningsskyldigheter enligt detta avtal.

  13. Upphandlande myndighet. Om du är en person som accepterar dessa villkor för en enhets räkning betecknar du att du har den juridiska behörighet som du kan använda för att ange detta avtal i den enhetens räkning. Om du anger en entitet eller om du använder en e-postadress som tillhandahålls av en enhet som du är ansluten till, t. ex. en arbetsgivare, i samband med ett köp eller förnyande av ett abonnemang kommer entiteten att hanteras som ägare av prenumerationen för syftet med avtalet.

  14. Myndighetskunder. Myndighetskunder bör samråda med Microsoft innan de accepterar. Genom att acceptera det här avtalet betecknar du att du har uppfyllt och kommer att fortsätta följa alla tillämpliga lagar och krav för myndighets tillvaratagande.

 8. Definitioner.

  Alla referenser i detta avtal till "dag" blir då kalenderdag.

  "Princip för rimligt användande" anges i villkoren för onlinetjänster.

  ”Koncernbolag” avser alla eventuella juridiska personer som en part äger, som äger en part eller som har gemensamma ägare med en part. ”Ägarskap” avser, enligt denna definition, att man kontrollerar mer än 50 % aktierna i en entitet.

  "Förbrukningserbjudande", "Utfästelseerbjudande" eller "begränsat erbjudande" beskriver kategori av prenumerationserbjudande och definieras i avsnitt 2.

  "Kunddata" definieras i villkoren för onlinetjänster.

  "Kundlösning" definieras i villkoren för onlinetjänster.

  ”Slutanvändare” avser en person som du ger åtkomst till kunddata som finns i onlinetjänsterna eller i annat fall använda onlinetjänsterna eller en användare av en kundlösning.

  ”Hanterad tjänstlösning” avser en hanterad IT-tjänst som du ger till en tredje part som består av administrering av och support för Microsoft Azure-tjänster.

  "Microsoft Azure-tjänster" definieras i villkoren för onlinetjänster.

  "Ej Microsoft-produkt" definieras i villkoren för onlinetjänster.

  ”Erbjudandeinformation” avser priser och relaterade villkor som gäller för ett prenumerationserbjudande som publiceras i portalen.

  ”Onlinetjänster” avser någon av de Microsoft-värdbaserade tjänsterna som du prenumererar på under detta avtal.

  "Villkor för onlinetjänster” avser termer som gäller för din användning av produkter som finns på https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx. Villkoren för onlinetjänster inkluderar villkor som styr användningen av produkter som ingår i avtalet.

  ”Förhandsgranskningar” avser förhandsversion, betaversion eller någon annan förhandsversion av de onlinetjänster och programvara som erbjuds av Microsoft för att få feedback från kunder.

  "Portal" avser Onlinetjänsternas respektive webbplatser som finns på https://products.office.com/en-us/home, http.//azure.microsoft.com/en-us/pricing/ eller på en annan webbplats som vi identifierar.

  ”Produkt” avser valfri onlinetjänst (inklusive all programvara).

  ”SLA” avser de åtaganden vi gör angående leverans och/eller prestanda för en onlinetjänst som publiceras på http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/ eller på en annan webbplats som vi identifierar.

  "Program" avser Microsoft-programvara vi tillhandahåller för installation på din enhet som en del av din prenumeration eller för att användas tillsammans med onlinetjänster för att aktivera vissa funktioner.

  ”Prenumeration” avser en registrering för onlinetjänster för en definierad period som angetts på portalen. Du kan köpa flera prenumerationer som kan administreras separat och som styrs av villkoren i ett separat prenumerationsavtal för Microsoft Online.

  ”Period” avser varaktigheten för en prenumeration (t. ex. 30 dagar eller 12 månader).

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×