MINA (Funktionen MINA)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av MINA i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar det minsta värdet i argumentuppsättningen.

Syntax

MINA(värde1; [värde2]; ...)

Syntaxen för funktionen MINA har följande argument:

  • Värde1;värde2;...    Värde1 är obligatoriskt, alla efterföljande värden är valfria. 1 till 255 värden som du vill hitta det minsta värdet för.

Kommentarer

  • Argumenten kan vara tal, namn, matriser eller referenser som innehåller tal, textrepresentationer av tal eller logiska värden, t.ex. SANT och FALSKT, i en referens.

  • Om ett argument består av en matris eller en referens används endast värdena i matrisen eller referensen. Tomma celler och textvärden i matrisen eller referensen ignoreras.

  • Argument som innehåller SANT ger värdet 1, argument som innehåller text eller FALSKT ger värdet 0 (noll).

  • Argument som är felvärden eller text som inte kan översättas till tal orsakar fel.

  • Om argumenten inte innehåller några värden, returnerar MINA 0 (noll).

  • Om du inte vill ta med logiska värden och textrepresentationer av tal i en referens som en del av beräkningen använder du funktionen MIN.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

FALSKT

0,2

0,5

0,4

0,8

Formel

Beskrivning

Resultat

=MINA(A2:A6)

Det minsta talet i området A2:A6. Eftersom värdet FALSKT returnerar 0 är det det minsta.

0

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×