Moderera en community

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En community som sjuder av liv, växer och är användbar för medlemmarna är en riktigt bra community. Här främjas öppna och intressanta diskussioner mellan likasinnade om intressanta ämnen. Moderatorerna för communityn ser till att medlemmarna får så stor nytta av sitt medlemskap som möjligt, till exempel genom att hitta och hålla kontakten med viktiga personer och hålla koll på trender och aktuella ämnen, och genom att ta bort innehåll som är olämpligt eller inte är i linje med communityns allmänna syfte. Moderatorerna ser också till att alla frågor besvaras, att viktigt innehåll syns ordentligt och att nyckeldeltagare får det erkännande de ska ha genom särskilda märken. Moderatorns roll är att hålla communityn levande och intressant. Den här artikeln innehåller information om de tillgängliga moderatorfunktionerna för SharePoint-communities.

I den här artikeln

Moderatorbehörigheter

Gruppen Moderatorer skapas automatiskt när en community-webbplats eller -webbplatssamling etableras. Moderatorerna har en högre behörighetsnivå än community-medlemmarna, så att de kan se alla diskussioner och svar, framhäva innehåll, tilldela märken till toppdeltagare och granska, redigera och ta bort rapporterat innehåll. En moderator kan också tilldela märket “Moderator” till sig själv för att identifiera sig inom communityn.

Tilldela moderatorbehörigheter

Obs!:  Det är bara communityns ägare eller administratör som kan tilldela moderatorsbehörighet.

 1. Från roten i webbplatssamlingen klickar du på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. > Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Webbplatsbehörigheter under Användare och behörigheter.

 3. Markera kryssrutan bredvid gruppen Moderatorer.

 4. Klicka på Tilldela behörigheter på fliken Behörigheter.

 5. Skriv e-postadressen för den person som du vill tilldela moderatorsbehörighet.

 6. Klicka på Visa alternativ.

 7. Klicka på Moderatorer [moderera] i listrutan.

 8. Klicka på Dela.

överst på sidan

Hantera kategorier

Innehållskategorier är organisationsverktyg för att hantera diskussioner i en community. Moderatorer kan skapa och ta bort kategorier utifrån communityns syfte och vilka typer av diskussioner som utvecklas med tiden. Moderatorer kan också när som helst ändra kategorin för en diskussion.

Den medlem som skapar diskussionen väljer en kategori, och medlemmarna kan sedan använda kategorierna för att filtrera och söka efter diskussioner som är intressanta för dem.

Som standard visas kategorierna i alfabetisk ordning på sidan Kategorier, men medlemmarna kan ändra detta så att kategorierna visas sorterade efter aktuella ämnen eller senaste aktivitet. Varje kategori motsvaras av en panel som innehåller en rubrik, en beskrivning och aktivitetsinformation. Panelen kan även innehålla en bild som representerar innehållet i kategorin enligt nedan.

Fyra kategoripaneler med bilder och rubriker om fiske

Skapa en kategori

 1. Klicka på Skapa kategorier från webbdelen Community-verktyg på startsidan för din community.

 2. Klicka på nytt objekt.

 3. Skriv ett namn på kategorin i Kategorinamn. Det här namnet kommer att visas på panelen på sidan Kategorier och i den listruta med kategorier som författare använder för att klassificera sina diskussioner. Namnet bör vara relativt kort men tillräckligt beskrivande för att alla medlemmar ska förstå vilken typ av diskussioner kategorin innefattar.

 4. I Beskrivning skriver du en kort beskrivning av kategoriinnehållet. Beskrivningen är inte obligatorisk.

 5. I Kategoribild skriver du eller klistrar in URL:en för den bild som ska användas för kategorin. Bilden visas på panelen för kategorin på sidan Kategorier. Kategoribilden är inte obligatorisk.

 6. Under Ange beskrivningen skriver du en beskrivning av bilden. Bildbeskrivningen är inte obligatorisk.

 7. Klicka på Spara.

Redigera en kategori

 1. Klicka på Skapa kategorier från webbdelen Community-verktyg på startsidan för din community.

 2. Klicka på namnet på den kategori som du vill redigera.

 3. Klicka på Redigera objekt på fliken Visa.

 4. Gör ändringarna och klicka sedan på Spara.

Ta bort en kategori

 1. Klicka på Skapa kategorier från webbdelen Community-verktyg på startsidan för din community.

 2. Klicka på namnet på den kategori som du vill ta bort.

 3. Klicka på Ta bort objekt på fliken Visa.

 4. Klicka på OK i dialogrutan för bekräftelse.
  Diskussioner som ingår i kategorin borttagna tas inte bort.

Återställa en kategori

 1. Klicka på Webbplatsinnehåll från valfri sida i communityn.

 2. Klicka på Papperskorgen i det övre högra hörnet av skärmen.

 3. Markera kryssrutan bredvid den kategori som du vill återställa.

  Obs!:  Alla diskussioner eller svar som tagits bort av medlemmar visas i Papperskorgen. Endast ägare och moderatorer kan återställa innehåll.

 4. Klicka på Återställ markering.

 5. Klicka på OK i dialogrutan för bekräftelse.
  Kategorin återställs och diskussioner som ingick i kategorin tidigare igen som ingår i kategorin.

överst på sidan

Övervaka obesvarade frågor

En av de viktigaste funktionerna i en community är dialogen som pågår mellan medlemmarna i den. Communityns trovärdighet och attraktivitet minskar om diskussioner rinner ut i sanden eller om frågor förblir obesvarade. Därför är en av de viktigaste uppgifterna för moderatorn att se till att alla diskussioner blir så levande och aktiva som möjligt och att medlemmarna snabbt får svar på sina frågor. Med hjälp av vyn Obesvarade frågor på communityns startsida kan moderatorerna enkelt övervaka alla frågor som ställs. I den här vyn visas alla diskussioner som är markerade som frågor och som ännu inte har fått något "bästa svar".

 1. Klicka på Öppna-menyn () från startsidan för communityn och klicka sedan på Obesvarade frågor.

 2. Klicka på diskussionsrubriken om du vill öppna och granska en diskussion.

överst på sidan

Framhäva innehåll

Om det händer mycket i en community kan det hända att det finns många diskussioner som pågår samtidigt inom flera olika kategorier. Moderatorn kan då välja ut diskussioner som är särskilt användbara, relevanta eller viktiga för medlemmarna och höja upp dem till statusen Aktuell diskussion. När en diskussion har markerats som aktuell tas den med i vyn Aktuella diskussioner där alla diskussioner som inte har angetts som aktuella filtreras bort. Alla aktuella diskussioner inom en viss kategori visas också överst på sidan för kategorin.

Ange statusen Aktuell för en diskussion

 1. Klicka på Hantera diskussioner från webbdelen Community-verktyg på startsidan för din community.

 2. Markera den diskussion som du vill ange som aktuell.

 3. Klicka på Markera som aktuell på fliken Moderering.
  Status för Diskussionsämne i kolumnen är föreslagen diskussion ändras till Ja.

  Tips:  Om du vill höja flera diskussioner till statusen Aktuell markerar du alla dessa diskussioner och klickar sedan på Moderering > Markera som aktuell.

Ta bort statusen Aktuell

 1. Klicka på Hantera diskussioner från webbdelen Community-verktyg på startsidan för din community.

 2. Markera den diskussion som du vill ta bort statusen Aktuell för.

 3. På fliken Moderering klickar du på Avmarkera som aktuell.
  Status för Diskussionsämne i kolumnen är föreslagen diskussion ändras till Nej.

  Tips:  Om du vill ta bort statusen Aktuell för flera diskussioner markerar du alla dessa diskussioner och klickar sedan på Moderering > Avmarkera som aktuell.

Söka efter aktuella diskussioner

 1. Klicka på Öppna-meny(…) på startsidan för communityn.

 2. Klicka på Aktuell.

överst på sidan

Hantera rapporterat innehåll

När en community-medlem hittar innehåll som verkar felaktigt eller olämpligt kan han eller hon rapportera innehållet till en moderator för granskning. Det markerade innehållet och alla relaterade kommentarer visas i vyn Hantera diskussioner tills en moderator har åtgärdat dem. Moderatorerna kan se alla kommentarer som rör ett visst inlägg eller ett svar, men varje medlem ser bara sina egna kommentarer och kommer inte att kunna se om en annan medlem har markerat innehållet och rapporterat det för granskning av en moderator.

Funktionen Rapportera stötande innehåll är inaktiverad som standard, men den kan aktiveras när som helst. Om du aktiverar funktionen händer flera saker:

 • Menyalternativet Rapportera till moderator läggs till i alla diskussioner och svar.

 • Alternativet Granska rapporterade inlägg läggs till i webbdelen Community-verktyg.

 • Alternativet Hantera rapporterade inlägg läggs till i området Community-administration på sidan Webbplatsinställningar.

 • Fliken Moderering läggs till i menyfliksområdet, med alternativen Granska, Redigera, Ta bort och Stäng.

 • Den permanenta listan Rapporter om överträdelser skapas på serverdelen. I den här rapporten, som är osynlig och otillgänglig för alla medlemmar, sparas alla kommentarer som rör community-inlägg som har markerats för granskning av en moderator.

Aktivera rapportering av stötande innehåll

Obs!: Du måste vara medlem i gruppen Ägare för att kunna aktivera den här funktionen.

 1. Klicka på Community-inställningar i webbdelen Community-verktyg på startsidan för din community.

 2. Markera kryssrutan Aktivera rapportering av stötande innehåll.

 3. Klicka på OK.

Inaktivera rapportering av stötande innehåll

Obs!: Du måste vara medlem i gruppen Ägare för att kunna inaktivera den här funktionen.

När du inaktiverar funktionen Rapportera stötande innehåll försvinner granskningsalternativen från menyerna, webbdelen Community-verktyg och sidan Webbplatsinställningar. Alla kommentarer som har skickats in tidigare finns kvar i listan Rapporter om överträdelser, men de visas inte i användargränssnittet.

 1. Klicka på Community-inställningar från webbdelen Community-verktyg på startsidan för din community.

 2. Avmarkera Aktivera rapportering av stötande innehåll kryssrutan.

 3. Klicka på OK.

Granska rapporterat innehåll

Obs!: Du måste vara medlem i gruppen Moderatorer eller gruppen Ägare för att kunna granska rapporterat innehåll.

 1. Klicka på Granska rapporterade inlägg i webbdelen Community-verktyg på startsidan för din community.

 2. Klicka på ett inlägg.

 3. På fliken Moderering klickar du på:

 4. Redigera inlägg om du vill redigera innehållet i inlägget. Du kan inte redigera medlemmens rapport.

 5. Ta bort inlägg om du kommer fram till att inläggets innehåll är olämpligt för communityn. Allt associerat rapportinnehåll tas också bort.

 6. Stäng rapporten om du kommer fram till att inläggets innehåll inte är olämpligt för communityn. Allt associerat rapportinnehåll tas bort.

överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×