Du kan tillämpa ett numreringsschema på rubrikerna i dokumentet genom att använda mallar för flernivålistor och inbyggda rubrikformat i Word (Rubrik 1, Rubrik 2 osv).

Viktigt!: Se till att du använder inbyggda rubrikformat i dokumentet.

Du kan numrera rubrikerna så att rubrikerna på översta nivån (Rubrik 1) till exempel numreras 1, 2, 3 och rubrikerna på den andra nivån (Rubrik 2) numreras 1.1, 1.2, 1.3.

  1. Öppna dokumentet med inbyggda rubrikformat och markera den första Rubrik 1.

  2. På fliken Start, i gruppen Stycke väljer du Flernivålista.

    Välj knappen Flernivålista för att lägga till numrering i ett inbyggt rubrikformat, till exempel Rubrik 1, i dokumentets rubrik.

  3. Under Listbibliotek väljer du det numreringsformat som du vill använda i dokumentet.

    Obs!: Beroende på vilken typ av dokumentation du skapar kanske du väljer en mall som innehåller ordet ”Rubrik” i exemplet.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×