När du uppgraderar till Project Professional 2019 från Project Professional 2016 kommer alla funktioner du är van vid att finnas kvar, och du kommer att upptäcka några nya också!

Länka aktiviteter med hjälp av en nedrullningsbar meny

Du måste inte längre komma ihåg ID för den aktivitet du vill länka till. När du markerar en cell i kolumnen Föregående och väljer nedåtpilen visas i stället en lista över alla aktiviteter i projektet. Hierarkin och ordningen för aktiviteterna matchar projektet exakt, vilket gör det enkelt att bläddra till rätt aktivitet och sedan markera kryssrutan bredvid den.

Du kan också välja aktiviteter från samma typ av listruta i kolumnen Efterföljande. Mer information finns i Länka aktiviteter i ett projekt.

Skärmbild av föregående kolumns nedrullningsbara meny i Project

Fältet Sammanfattningsnamn för aktivitet

Med långa listor över aktiviteter kan det vara svårt att veta vad en uppgift är indragen under i den övergripande projektplanen. Fältet Sammanfattningsnamn för aktivitet är ett skrivskyddat fält som anger namnet på en aktivitets sammanfattningsaktivitet. Om du lägger till det här fältet som en kolumn i aktivitetsvyn kan du förtydliga strukturen för ditt projekt. Du lägger till det här fältet genom att högerklicka på rubriken för en kolumn (till höger om platsen där du vill lägga till fältet), välja Infoga kolumn och sedan välja Sammanfattningsnamn för aktivitet i listrutan.

Kolumnen Sammanfattningsnamn för aktivitet

Tidslinjeetiketter och aktivitetsstatus

Det blev just enklare att kommunicera projektstatus! Tidslinjefält kan nu få etiketter och aktivitetsstatus visas direkt på själva aktiviteterna, vilket gör det enkelt att snabbt visa planen och pågående arbete när du delar status.

Tidslinjefält med etiketter och aktivitetsstatus

Förbättrade hjälpmedelsfunktioner

Vi fortsätter sträva efter att förbättra tillgängligheten i Project för alla kunder. I Project 2019 har vi försökt underlätta för Windows Skärmläsaren och andra tekniska hjälpmedel att läsa fler av elementen i Project, och vi har förbättrat stödet för kontrast och tangentbord.

Mer information finns Hjälpmedel i Microsoft Project.

Datorskärm med dokument till vänster och Hjälpmedel med en bock synlig till höger

Öka dina kunskaper om Office

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×