OKT.TILL.DEC (Funktionen OKT.TILL.DEC)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen OKT.TILL.DEC i Microsoft Excel.

Beskrivning

Konverterar ett oktalt tal till ett decimalt.

Syntax

OKT.TILL.DEC(tal)

Syntaxen för funktionen OKT.TILL.DEC har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Detta är det oktala tal som du vill omvandla. Tal kan ha upp till 10 oktala tecken (30 bitar). Den mest signifikanta biten av tal är teckenbiten. De återstående 29 bitarna anger talet. Negativa tal representeras med tvåkomplementmetoden.

Kommentar

Om tal inte är ett giltigt oktalt tal returnerar OKT.TILL.DEC felvärdet #OGILTIGT! .

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

R esultat

=OKT.TILL.DEC(54)

Omvandlar det oktala talet 54 till ett decimaltal.

44

=OKT.TILL.DEC(7777777533)

Omvandlar det oktala talet 7777777533 till ett decimaltal.

-165

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×