Guiden Organisationsscheman i Visio kan läsa en mängd olika datafilformat. Nedan finns information om obligatoriska och valfria data.

Läsbara filformat

  • Tabb- eller kommaavgränsad text (.txt)

  • Org Plus (.txt)

  • Microsoft Office Excel (.xls, .xlsx, .xlsm, .xlsb)

  • Microsoft Exchange Server

  • Filformatet för en databas som skapats i ett ODBC-kompatibelt (Open Database Connectivity) databasprogram

Data som krävs

  • Namn på anställd Det här fältet kan vara det unika identifierarfältet om varje namn är unikt. Så som de anställdas namn visas i det här fältet visas de i formerna i organisationsscheman.

  • Unik identifierare Om varje namn inte är unikt krävs en unik identifierare, till exempel ett anställningsnummer, för varje anställd.

  • Vem den anställda rapporterar till Det här fältet måste innehålla varje överordnads unika identifierare, t.ex. ett namn eller anställningsnummer. (Lämna fältet tomt för den anställda som finns överst i organisationsschemat.)

Du kan namnge de här obligatoriska fälten vad du vill. Guiden ger dig möjlighet att identifiera vilka av fältnamnen som innehåller information om namn och rapporter.

Valfria data

Om datafilen innehåller andra fält, till exempel telefonnummer, avdelning, befattning, originalform eller hyperlänkadress, kan du välja att visa dessa data på formen och spara dem med formen.

Skapa ett Visio organisationsschema Skapa

ett organisationsschema automatiskt utifrån data om anställda

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×