Funktionen OMNR returnerar det värde som du anger om en formel returnerar felvärdet #N/A. annars returneras resultatet av formeln.

Syntax

OMSAKNAS(värde; värde_om_saknas)

Syntaxen för funktionen OMSAKNAS har följande argument:

Argument

Beskrivning

värde

Krävs

Det argument som kontrolleras för felvärdet #SAKNAS!.

value_if_na

Obligatoriskt

Det värde som returneras om formeln returnerar felvärdet #SAKNAS!.

Anmärkningar

  • Om värde eller value_if_na cell är en tom cell behandlas den som ett tomt strängvärde ("").

  • Om värde är en matrisformel returnerar OMNA en resultatmatris för varje cell i det område som är angivet i värde.

Exempel

I följande exempel testar OMNA resultatet av funktionen LETARAD. Eftersom Seattle inte finns sökområdet returnerar LETARAD felvärdet #SAKNAS. OMSAKNAS returnerar strängen "Finns inte" i cellen istället för standardfelvärdet #SAKNAS.

Bild av hur du använder OMNA med LETARAD för #N/A-fel inte visas.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Se även

Hur du undviker felaktiga formler

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×