ORDER BY-satser

ORDER BY-satsen i Access sorterar ett frågeresultat efter ett eller flera fält i stigande eller fallande ordning.

Syntax

SELECT fältlista
FROM tabell
WHERE urvalsvillkor
[ORDER BY fält1 [ASC | DESC ][, fält2 [ASC | DESC ]][, ...]]]

Ett SELECT-uttryck med en ORDER BY-sats består av följande delar:

Del

Beskrivning

fältlista

Namnet på det eller de fält som ska hämtas tillsammans med eventuella fältnamnsalias, SQL-mängdfunktioner, urvalspredikat (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW eller TOP) eller andra SELECT-alternativ.

tabell

Namnet på den tabell från vilken posterna ska hämtas.

urvalsvillkor

Urvalsvillkor. Om uttrycket innehåller en WHERE-sats sorterar Microsoft Access-databasmotorn värden efter att WHERE-villkoren använts på posterna.

fält1, fält2

Namnen på de fält som du vill sortera posterna efter.

Anmärkningar

ORDER BY är valfritt. Men om du vill att informationen ska visas sorterad måste du använda ORDER BY.

Standardsorteringsordningen är stigande (A till Ö, 0–9). I de här exemplen sorteras anställda efter efternamn:

SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName;
SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName ASC;

Om du vill sortera i fallande ordning (Ö till A, 9–0) lägger du till det reserverade ordet DESC i slutet av varje fält som du vill sortera i fallande ordning. I följande exempel returneras löner, och de sorteras i fallande ordning:

SELECT LastName, Salary
FROM Employees
ORDER BY Salary DESC, LastName;

Om du anger ett fält som innehåller Memo- eller OLE Object-data i ORDER BY-satsen uppstår ett fel. Microsoft Access-databasmotorn kan inte sortera på den här typen av fält.

ORDER BY är vanligtvis den sista posten i ett SQL-uttryck.

Du kan ta med ytterligare fält i ORDER BY-satsen. Posterna sorteras först efter det första fältet som anges efter ORDER BY. Poster som har samma värde i det fältet sorteras efter värdet i det andra fältet, och så vidare.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×