Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Office-betaversioner för Mac uppdateras regelbundet för att tillhandahålla nya eller förbättrade funktioner, säkerhetsuppdateringar och programkorrigeringar. 

Lär dig hur du installerar Office för Mac-uppdateringar och läs informationen nedan om du vill veta mer om varje betaversion.

Nya Outlook för Mac

Den 22 september 2020 meddelade vi tillgängligheten av den nya Outlook för Mac till nuvarande kanalanvändare från och med version 16.42. Mer information finns i vårt Tech Community-blogginlägget. Om inget annat anges gäller funktioner och korrigeringar som anges för nya Outlook. 

Version från 18 och 20 september 2023

Version : 16.78 (23091801) & 16.78 (23092001)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem som kan göra att e-postinnehåll inte visas i förhandsgranskningsfönstret.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där textfärgen i händelsens brödtext inte anpassas till mörkt läge som gör delar av texten oläslig i macOS Sonoma.

 • Krasch: Åtgärdat ett problem som gjorde att Outlook kraschade när det kördes i bakgrunden.

Nya eller förbättrade funktioner:

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.78 (23091101) & 16.78 (23091301)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där profilfoto är felaktigt när mailto-länken används.

 • E-post: Uppdatera och förbättra logiken för uppdatering av bifogade filer under meddelandekomponering.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där kontakter inte erbjuds i automatiska kompletteringsförslag när du skriver ett e-postmeddelande när det sparas under På den här datorn.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där UTF-8-kodad oformaterad text med specifika tecken i källan inte visar e-postinnehåll.

 • Kategori: Gjort förbättringar för att ha konsekventa kategorivärden i Outlook och OWA.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem som blockerade IMAP-användare för att skapa nya händelser.

 • OMC: Åtgärdat ett problem som hindrade användare från att flytta mappar till roten under På den här datorn.

Nya eller förbättrade funktioner:

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.78 (23090401) & 16.78 (23090601)

Korrigeringar:

 • Kontakt: Åtgärdat ett problem där standardkontot har angetts som organisatör när du använder åtgärden "Nytt möte med kontakt" i stället för det aktuella kontot.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.78 (23082801) & 16.78 (23083001)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där användare inte kunde skicka e-postmeddelanden efter installation av "IOMailAssistant" från Office Add-In store.

 • Prestanda: Förbättra prestanda när du importerar data från På den här datorn från äldre Outlook till nya Outlook för Mac.

 • Krasch: Åtgärdat en krasch som orsakades vid import av ICS- och VCF-fil i Outlook när den kördes i macOS Sonoma.

 • Krasch: Åtgärdat ett problem som gjorde att Outlook kraschade när du svarade på ett e-postmeddelande.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.77 (23082006) & 16.77 (23082302)

Korrigeringar:

 • Tillägg: Åtgärdat ett problem där Add-Ins inte kunde läsas in i vissa scenarion.

 • Konto: Åtgärdat ett problem där användare inte kan logga in på sitt Gmail-konto efter autentisering.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där fönstret Skapa snabbhändelse tappar bort inställningarna för onlinemöte.

 • Skriv ut: Åtgärdat ett problem där användare inte kunde skriva ut flera e-postmeddelanden.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.77 (23081303) & 16.77 (23081601)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där SMIME-certifikat inte verifieras och hindrar användare från att skicka eller spara digitalt signerade e-postmeddelanden.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där Heldagshändelser i Schemaläggningsassistenten visas i 2 dagar.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där heldagshändelser i en delad kalender förskjuts av användarens lokala tidszon.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.77 (23080701) & 16.77 (23080901)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där omnämnande av @user i meddelandetexten inte lagt till personen i avsnittet "Till".

 • Kalender: Åtgärdat ett problem med att skapa mötesserier för Outlook.com konton.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem som gjorde att en Hel dag-händelse visades en dag tidigare i kalenderförhandsgranskningen när den skapades i GMT.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där heldags-ICS-filer inte kunde importeras.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Det går inte att ändra storlek på Outlook-fönstret: Vi ber uppriktigt om ursäkt för besväret som orsakas av oförmågan att ändra storlek på Outlook-fönstret när åtgärdsfönstret är inaktiverat och introduceras i den här uppdateringen. Korrigeringen introduceras i senare Insider-version. Kontrollera att du har Outlook 16.77.23082006 eller senare insiderversion. Du kan också behöva en tillfällig lösning genom att växla åtgärdsfönstret (ikon längst upp till höger i fönstret), ändra storlek på fönstret och sedan stänga åtgärdsfönstret (om du inte vill expandera det). Du kommer att kunna ändra storlek på fönstret som vanligt efter detta.

Version : 16.76 (23071603) & 16.76 (23072603)

Korrigeringar:

 • Hjälpmedel: Åtgärdat ett problem där Voiceover hoppar över nästa prioriterade meddelandeinformation och meddelade "Borttaget" i slutet när ett meddelande tas bort.

 • Admin: Åtgärdat ett problem där Admin inställningen DisableExport gör att både export- och importalternativ inaktiveras.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där dialogrutan Delad postlåda öppnades med alias tillsammans med primärt konto.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där innehållet inte visades helt när e-postmeddelandet sparades som PDF-filer.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där Outlook för Mac inte hanterar känslighetsetiketter i lokala mappar (meddelanden som flyttats till På den här datorn).

 • E-post: Åtgärdat ett problem där bifogade filer tas bort när en eml vidarebefordras.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där den nya Outlook för Mac inte identifierar mötesobjekt i eml-bilaga.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där bifogad fil dupliceras när du skapar nya e-postmeddelanden från kontakter under På den här datorn.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.75 (23061201) & 16.75 (23061307)

Korrigeringar:

 • Migrering: Åtgärdat ett scenario som gjorde att den lokala datamigreringen misslyckades.

 • E-post: Åtgärdat ett problem som förhindrar att inkorgen för onlinearkiv visas.

 • Hjälpmedel: Åtgärdat ett problem där Voiceover visar felaktiga värden när du redigerar fältet i datumområdet med upp- och nedpilarna.

 • Krasch: Åtgärdat ett problem som gjorde att Outlook kraschade vid utskrift.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.75 (23060401) & 16.75 (23060702)

Korrigeringar:

 • Användargränssnitt: Åtgärdat ett problem där användare inte kunde ändra storlek på huvudfönstret.

 • Migrering: Åtgärdat ett problem där e-post visar förvrängda tecken när objekt flyttas eller kopieras till På den här datorn där objektet innehåller kinesiska tecken.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där användare får "Det går inte att spara meddelandet på disken" när de drar och släpper ett e-postmeddelande till skrivbordet.

 • Sökning: Åtgärdat ett problem som orsakade "Inga resultat" vid sökning i onlinearkivmappar.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.75 (23052900) & 16.75 (23053001)

Korrigeringar:

 • Admin: Åtgärdat ett problem där användare ser importbanderollen när om administratören har inaktiverat På den här datorn-mappar med hanterade inställningar.

 • E-post: Åtgärdat ett scenario där Outlook inte kan visa innehållet i e-postmeddelandets brödtext.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där det inte gick att behålla det angivna namnet när du skapade en ny mapp.

 • E-post: Åtgärdat ett scenario där Loop i e-post inte lästes in.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där användare inte kan skapa en händelse genom att dra över tidslinjen i vyn Min dag.

 • Hjälpmedel: Åtgärdat ett problem där kategoriserade e-postmeddelanden och okategoriserade e-postmeddelanden inte särskiljdes av voice over i meddelandelistan.

 • Krasch: Åtgärdat ett problem som gjorde att Outlook kraschade när du växlade till kalendermodulen.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Datamigrering: Nu visar fönstret Importera lokala data mer detaljerad information så att förloppet enkelt kan observeras.

 • Sökning: Förbättrat sökomfång för delade konton och delegerade konton.

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.74 (23052200) & 16.74 (23052302)

Korrigeringar:

 • Konto: Åtgärdat ett scenario där e-postalias visas två gånger.

 • Hjälpmedel: Åtgärdat ett problem där fliknavigering inte fungerar för voiceover i fönstret för profilskapning.

 • Prestanda: Åtgärdat ett scenario där Outlook hänger sig när du skapar ett utkast.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inget.

Kända problem:

 • Inget.

Version : 16.74 (23051500) & 16.74 (23051602)

Korrigeringar:

 • Konto: Åtgärdat ett problem där användare inte kunde uppdatera/ändra kontobeskrivningen.

 • AddIn: Åtgärdat ett problem där Salesloft-tillägget inte fungerade som förväntat.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där knappen Ångra som kommer som ett popup-meddelande inte fungerade som förväntat.

 • Kalender: Uppdatera tidszonsmappning.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där kalendern avmarkeras och avslutas och startas om i Outlook.

 • Krasch: Åtgärdat ett kraschproblem som orsakades när du högerklickade på en trasig bild i läsfönstret.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inget.

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.74 (23050702) & 16.74 (23051000)

Korrigeringar:

 • Autentisering: Förbättrad felmatchning vid autentisering.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem med att händelsens brödtext eller mötesinformation var frånvarande.

 • Kalender: Uppdatera tidszonsdefinitionen.

 • Kalender: När du använder UTC minus tidszon i macOS löste du problemet där en sökning orsakade att datumet i det avancerade sökfönstret återgick till en dag tidigare.

 • Krasch: Åtgärdat ett problem som gjorde att Outlook kraschade när du växlade till en annan modul när du bytte namn på en mapp.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inget.

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.74 (23043001) & 16.74 (23050300)

Korrigeringar:

 • Datamigrering: Löste ett problem som hindrade datamigreringen på den här datorn för vissa fall.

 • E-post: Åtgärdat ett problem som gjorde att fälten Kopia och Hemlig kopia togs bort när tillägget lägger till ett sidhuvud.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där markören inte hamnade i meddelandehuvudet som avsett med Skift+Tabb-tangenten.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Introduktion till Prideteman – Fira pridemånaden med ett av fem hbtqi+-flagginspirerade teman. Den här funktionen aktiveras gradvis, så du kanske inte ser den direkt.

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.73 (23042400) & 16.73 (23042602)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där RMS-mallen inte tas bort när etiketten tas bort från äldre Outlook.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där kontaktfoton slutade visas på Live Persona-kort.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inget.

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.73 (23041700) & 16.73 (23041900)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där mappen Skickat inte synkroniserades tillbaka med servern med Google-, Yahoo- och iCloud-konton.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där maximera fönstergenvägen för macOS inte fungerade.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där Två fullständiga händelseredigeringsfönster öppnas när du klickar på "Bläddra med Hitta rum" i skrivsidan för snabbhändelse.

 • Sökning: Åtgärdat ett problem där sökningens omfattning inte är korrekt för sparad sökning med flera tillagda postlådor.

 • Hjälpmedel: Åtgärdat ett problem där fokus flyttades till nästa element när fullständig tangentbordsåtkomst är aktiverad och fokus är på bifogade filer i e-post.

 • Krasch: Åtgärdat ett kraschproblem som orsakades när en tom händelse skapades och deltagare lades till senare.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem :

 • Inga

Version: 16.73 (23041000) & 16.73 (23041200)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem som gjorde att Outlook-användare inte kunde bifoga en icke-office-fil från molnplatsen.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem som gjorde att en avtalad tid inte sparades som utkast utan deltagare.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där minikalendern inte längre visas i sidhuvudet när du skriver ut sedan uppdateringen 16.70 (23021201).

 • Prestanda: Åtgärdat ett problem som gjorde att Outlook hängde sig när programmet aktiverades från strömsparläge.

 • Prestanda: Åtgärdat ett problem som gjorde att Outlook låser sig när du använder en MIP-etikett med innehållsmarkering.

 • Krasch: Åtgärdat ett problem som gjorde att Outlook kraschade när texten konverterades till oformaterad.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Vi har nu en Admin inställning för att blockera konto promo. Administratörer kan använda inställningsnyckeln AllowedEmailDomains för att inaktivera kontokampanjen.

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.73 (23040202) & 16.73 (23040401)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där smarta mappar försvann efter installation av betaversionen av 16.72.23030800.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Nu kan du lägga till iCloud-konton med anpassade domäner.

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.72 (23032602) & 16.73 (23032900)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där antalet aktivitetsikoner inte uppdaterades om huvudfönstret i Outlook är stängt.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där Outlook Kalender inte visar mer information om de omfattande platsresultaten för gatuadresser som hämtats från Bing-kartor.

 • Kalender: Åtgärdat problem där nytt händelsefönster visade tidszonsalternativ som standard i stället för grundläggande alternativ med växlingsknappen Hela dagen.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.72 (23032000) & 16.72 (23032200)

Korrigeringar:

 • Autentisering: Åtgärdat ett problem som orsakade en tom autentiseringsskärm vid användning av Enterprise SSO-plugin-program i macOS.

 • Hjälpmedel: Åtgärdat ett problem där voiceover förblir tyst vid kryssrutorna i dialogrutan Skapa profil.

 • Min dag: Åtgärdat ett problem där händelser inte visades i panelen Min dag förrän Inställningar klickades på.

 • Krasch: Åtgärdat ett problem som orsakade att Outlook kraschade när verktygsfältet anpassades.

 • Skriv ut: Åtgärdat ett problem där minikalendern inte längre visas i sidhuvudet när du skriver ut.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Skapa ett nytt konto: Implementerade en startpunkt för att skapa ett nytt konto på introduktionssidan.

 • Översikt: Din dag är ett klick bort: Se enkelt dina kommande kalenderhändelser genom att klicka på Outlook-ikonen i menyraden.

Kända problem :

 • Inga

Version : 16.72 (23031301) & 16.72 (23031501)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem som gjorde att användare inte kunde öppna bifogade filer när de använde listan Filsvar.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där "Ångra skicka" inte fungerar som förväntat när språket är inställt på koreanska.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där etiketten saknas på ett efterlevnadsmöte när användaren öppnade mötet för snabbt direkt efter Outlook för Mac.

 • Krasch: Åtgärdat ett problem där Outlook kraschade vid start för användare som kör macOS Big Sur.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Antal mappar: Undrar du hur många meddelanden i Inkorgen eller andra mappar? Nu kan du se det totala antalet objekt i en mapp genom att hovra eller högerklicka på mappnamnet.

 • Stöd för etikettfärg: lägga till kantlinjer för ikonerna tillsammans med ikonfärg för att justera mot andra Outlook-klienter.

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.72 (23030501) & 16.72 (23030800)

Korrigeringar:

 • Installation: Åtgärdat ett problem som gjorde att användare inte kunde konfigurera konton i Outlook när postlådan är en Gallatin-klientorganisation.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där knappen Arkivera visas i mappen E-post för M365-grupp som triageåtgärd.

 • Sökning: Åtgärdat ett problem där sökresultat på Google-konto kanske inte visar förhandsgranskning av meddelanden eller e-posttext.

 • Hjälpmedel: Åtgärdat ett problem där användare inte kan navigera till händelser i agendavyn när fullständig tangentbordsåtkomst är aktiverad.

 • Krasch: Åtgärdat en krasch som orsakade vid rendering av ett e-postmeddelande.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Sökning: Nu har du stöd för sökattributen "Lägg till fler alternativ" i avancerade sökfält för lokala och offlinesökningsscenarion.

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.71 (23022001), 16.71 (23022301) & 16.71 (23022601)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där e-post inte kan vidarebefordras som en bifogad fil som inte har något ämne.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem för att inaktivera känslighetsetiketten om mappen är en gruppkalendermapp. Gruppkalendermappen stöds inte ännu.

 • Sökning: Åtgärdat ett problem där sökresultat på Google-konto kanske inte visar förhandsgranskning av meddelanden eller e-posttext.

 • Prestanda: Åtgärdat ett problem som orsakade fördröjning i Outlook när det startades.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Alternativet Flagga är nu tillgängligt i verktygsfältet Utkast och Skriv.

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.71 (23021202) & 16.71 (23021401)

Korrigeringar:

 • Autentisering: Åtgärdat ett problem där användaren hamnar i en autentiseringsloop om användaren har konfigurerat en delad postlåda i samma profil.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där kortkommandon återställdes.

 • E-post: Åtgärdat ett problem som gjorde att synkroniseringen stoppades för IMAP-konton.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där två separata fönster öppnades när du klickade på länken assistent schemaläggning under sökförslagen.

 • Krasch: Åtgärdat en krasch som orsakades när du lade till ett zoomningsmöte online.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.71 (23020600) & 16.71 (23020701)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där e-postmeddelanden visas som inläsningar i avsnittet "Annat" när inkorgen under Alla konton är markerad.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där menyn MIP-etikett inte uppdateras automatiskt efter att konton har växlats i Skapa snabbhändelse.

 • Sökning: Åtgärdat ett problem där Outlook inte returnerade sökresultat för IMAP-konton i vissa scenarion.

 • OMC: Åtgärdat ett problem där nya Outlook aldrig slutförs vid importen på den här datorn om ett e-postmeddelande innehåller en specifik symbol i ämnesraden.

 • Krasch: Åtgärdat ett kraschproblem som orsakades på grund av ogiltig sträng i Signatur.

 • Krasch: Åtgärdat ett kraschproblem som orsakades efter att du klickat på "Annat datum" i "Lägg till ytterligare information" i kontaktmodulen för IMAP-konton.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Anslutningstillstånd: Vi börjar visa ett popup-meddelande när användaren för muspekaren över kontostatusikonen. Det ger användarna inloggningsalternativ i popover-vyn när kontot har autentiseringsproblem. Då visas även användare om Outlook är i offlineläge.

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.70 (23012302) & 16.70 (23012400)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där Outlook inte skickade infogade bilder när ett meddelande skickades med koppla dokument.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där skapandet av en heldagsaktivitet är inaktiverad en dag.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där det uppstod en fördröjning när du drog och släppte en kalenderhändelser.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där en åtgärd som vidarebefordra/avbryt till ett kalenderobjekt flyttar fönstret utanför skärmen i vissa scenarier.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där storleken på händelsefönstret ökade när du klickade på Mötesinformation.

 • Kontakt: Åtgärdat ett problem där det saknades fält i vissa scenarion när kontaktkortet öppnades.

 • Skriv ut: Åtgärdat ett problem där utskrift All-Day händelse visade tid i UTC.

 • Krasch: Åtgärdat en krasch som orsakades av byte av profiler i macOS Ventura.

 • Krasch: Åtgärdat en krasch som orsakades när fönstret Skapa snabbhändelse expanderades till Fullständig händelseredigering och händelsen har tilldelats en etikett.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.70 (23011700) & 16.70 (23011800)

Korrigeringar:

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där det inte visades korrekt att skapa ett möte i en annan tidszon med minischemaläggaren.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där kalenderrutnätet ibland rullade till midnatt i stället för den aktuella tidsmarkören.

 • Kalender: Rumssökare på Outlook för Mac lägger inte till rum när du klickar på för GCC- och GCC-H-klientorganisationer.

 • Lokal datamigrering: Åtgärdat ett problem där kategorier inte migrerades till nya Outlook för Mac.

 • Krasch: Åtgärdat ett problem som gjorde att Outlook kraschade vid start i vissa scenarier.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.70 (23011000) & 16.70 (23011200)

Korrigeringar:

 • Installation: Åtgärdat ett problem där det inte gick att anropa knappen Välj en leverantör med musen när du konfigurerade ett konto.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där Apple Mail-kortkommandot för oläst inte fungerar.

 • E-post: Åtgärdat problem med återgivning av skräppost/rapport i verktygsfältet.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där snabbhändelseredigering fastnar när du flyttar till helgvyn i vyn arbetsvecka.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där sluttiden för ny händelse visades i felaktig tidszon när du schemalade en ny händelse i en annan tidszon än den aktuella tidszonen.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där användare inte kan ändra till kalendervyn med kortkommando efter att ha aktiverat Gmail-kortkommandon.

 • Arkiv: Åtgärdat ett problem där användare inte kunde flytta e-postmeddelanden till mappar under Onlinearkiv.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.69 (22120500) & 16.69 (22120700)

Korrigeringar:

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där Outlook uppmanar till att skicka en uppdatering när du dubbelklickar på en händelse som börjar med 5 minuter för sent (kortare tid).

Nya eller förbättrade funktioner:

 • I New Mac Outlook introducerar vi Profiler. Profilen ger en distraktionsfri upplevelse genom att låta användare konfigurera kontoprofiler i Outlook. Dessa profiler omfattar associerade konton, meddelanden som är kopplade till dessa konton, tema, utseende osv.Stödprofiler ska hjälpa oss att bättre tillgodose våra användarbehov, till exempel hybridarbete. Obs! Stödet för Apples fokusfilter har ännu inte distribuerats. När det är tillgängligt kan vi lägga till en anteckning i viktig information då.

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.69 (22112702) & 16.69 (22112905)

Korrigeringar:

 • Väder: Åtgärdat ett problem där väder inte visar rätt dagar i prognosen.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Vi är glada att kunna meddela att i Beta-kanalen är de lokala mapparna på den här datorn nu tillgängliga i New Mac Outlook. Den här funktionen är tillgänglig från version 16.68.22112202 (16.68.1122.0) och senare. Du kan starta den lokala datamigreringen antingen från Arkiv > Importera data på den här datorn eller genom att öppna mappen På den här datorn och klicka på knappen Importera nu. Vi vill gärna att du provar migrering av lokala data och delar din upplevelse med oss. Rapportera eventuella problem och feedback via hjälp > kontakta supporten. Obs! Lokala PDL:er blir tillgängliga när vi har stöd för PDL i appen.

 • Rikare flaggning – Nu har vi lagt till stöd för Markera som slutförd, Flagga för uppföljning och Flaggpåminnelser.

 • Stöd tillagt för att tillåta utökande av O365-grupperna på raden Till, Kopia och Hemlig kopia.

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.68 (22111400) & 16.68 (22111600)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där om du klickar på Ångra i popup-meddelandet visas fel e-postmeddelande i vissa scenarier.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där Outlook inte kan lägga till en delad postlåda med fullständig behörighet och visar felet "Kontot finns redan".

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.68 (22110200), 16.68 (22110602) & 16.68 (22110801)

Korrigeringar:

 • Installation: Åtgärdat ett problem där användare fick felmeddelandet ''Ett annat konto från din organisation är redan inloggad på den här enheten. Försök igen med ett annat konto.'' när du lägger till ett konto i äldre Outlook.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där läsfönstret inte kan ändras när det anges som "nedan".

 • E-post: Åtgärdat ett problem där Outlook inte kunde återge specifika e-postmeddelanden som innehåller HTML-innehåll. Visar tomt meddelandetext.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där Alternativ-klicka på fliken Grupp visar snabbmenyalternativet Hitta e-postmeddelanden från den här avsändaren.

 • Sökning: Åtgärdat ett problem där alternativet Avancerad sökning inte visas i vissa scenarier.

 • Krasch: Åtgärdat ett problem som gjorde att Outlook kraschade när användare klickade på kalendermodulen.

 • Krasch: Åtgärdat ett problem som gjorde att Outlook kraschade när du öppnade e-post i vissa scenarier.

 • Krasch: Åtgärdat ett problem som gjorde att Outlook kraschade vid start.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Alternativet Öppna delad postlåda är nu också tillgängligt under Konton i Outlook-inställningen.

 • Noll frågeväljare: När du klickar på kopia och hemlig kopia visas en lista med föreslagna kontakter i listrutan personväljare.

 • Avancerad sökning: Lade till en avancerad sökfråga i slutet av sökresultaten så att användarna kunde begränsa sökfrågan om resultatet som returneras inte är det de letar efter.

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.67 (22102501) & 16.68 (22103101)

Korrigeringar:

 • E-post: Inaktivera alternativet att skapa en ny mapp för Google-konton. Det här är en tillfällig lösning för att åtgärda ett fel som vi har identifierat.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där alternativet Vidarebefordra är nedtonat på händelsemenyn när seriemöte öppnas i ett separat fönster.

 • Databas: Åtgärdat ett problem där användare får flera uppmaningar att reparera databasen i äldre Outlook.

 • Säkerhet: Åtgärdat ett problem där etiketter inte tillämpas om mottagare läggs till efter att etiketten har angetts.

 • Hjälpmedel: Åtgärdat ett problem där voiceover inte tillkännagav det valda tillståndet för interaktiva element på några ställen.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.67 (22101700) & 16.67 (22101805)

Korrigeringar:

 • Autentisering: Åtgärdat ett problem där Outlook upprepade gånger uppmanades att autentisering till anslutna Office 365-konton.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där alternativet Emoji & symboler i redigera-menyn saknades för franska och spanska språk.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem :

 • Inga

Version : 16.67 (22101000) & 16.67 (22101200)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där Outlook slutade visa URL:er när markören hovrade över en hyperlänkaktiverad text eller bild.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där knapparna Visa alla förslag och Acceptera förslag inte fungerade för ombud.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem :

 • Inga

Version : 16.67 (22100206), 16.67 (22100310) & 16.67 (22100508)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där bifogade filer tas bort när ett e-postmeddelande skickas från nya Outlook när du använder S/MIME.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där obligatorisk etikett åsidosätter Skicka senare.

 • Åtgärdsfönster: Åtgärdat ett problem där åtgärdsfönstret oväntat drar in och ut när du växlar moduler.

 • Tillägg: Åtgärdat ett problem där föreslagen datum och tid för förskjutning av mötestillägg när du klickar på knappen Redigera information.

 • Sökning: Åtgärdat ett problem där "Prova förhandssökning" i vissa scenarier inte visade sökresultaten.

 • Hjälpmedel: Åtgärdat ett problem där voiceover hoppar över visst innehåll när vi navigerar i popup-fönstret Förslag.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem :

 • Inga

Version : 16.66 (22092502) & 16.67 (22092601)

Korrigeringar:

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där det fanns en oändlig obligatorisk etikettuppfrågan när organisatören svarade i ett möte.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där äldre Outlook inte kunde skapa Teams onlinemöte för konton som finns lokalt i Exchange.

 • Krasch: Åtgärdat ett kraschproblem som orsakas av påminnelser.

 • Krasch: Åtgärdat ett kraschproblem som orsakades när Outlook-appen avslutades.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem :

 • Inga

Version: 16.66 (22091902), 16.66 (22092001) & 16.66 (22092101)

Korrigeringar:

 • Grundläggande: Förbättra felsträngar för POP- och IMAP-konton.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där GCCH-användare fick två pin-uppmaningar om S/MIME-kryptering med smartkort.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där viloläge för heldagspåminnelser inte fungerade som förväntat.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem för att sluta få påminnelser för avböjta möten.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där Add-Ins som ändrar fältet Plats har tagit bort tidigare information som lagts till som HTTP-länkar eller e-postadresser.

 • Tillägg: Åtgärdat ett problem där Add-Ins inte läses in ibland för delade postlådor.

 • Krasch: Åtgärdat en krasch som orsakades när assistent för schemaläggning öppnades.

 • Krasch: Åtgärdat en krasch som orsakades när outlook avslutades.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Grundläggande: Vi visar en avisering för användare om Outlook inte kan få åtkomst till filen medan den bifogas i e-postmeddelandet. Det kan hända om Outlook uppdateras i bakgrunden och behöver startas om.

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.66 (22090700) & 16.66 (22091305)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där borttagningen av alla konton i profilen inte raderar meddelandelistan.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där Office365-gruppen kanske inte visas i kalendervyn eller så kan användaren inte skapa & redigera händelser.

 • Sökning: Åtgärdat ett problem där personväljaren sökte från Alla konton.

 • Närvaro: Åtgärdat ett problem för att aktivera Teams-närvaro även när användaren har valfri ansluten upplevelse inaktiverad.

 • Krasch: Åtgärdat en krasch som orsakades när detaljerad popover visades.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Sök: "E-post från den här avsändaren" är nu tillgänglig på snabbmenyn. Nu kan du söka efter e-postmeddelanden från en viss avsändare med ett enda klick.

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.66 (22083100) & 16.66 (22090502)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där e-postmeddelanden fastnar i Utkorgen för Google-konton som konfigurerats som IMAP.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där användare fick felet Något gick fel [1805]" när de autentiserade med Office 365-konto.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där användare inte kan lägga till M365-konton i Outlook för Mac när macOS-språket är inställt på turkiska.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där nya tidsförslag visar felaktig tidszon.

 • Sökning: Åtgärdat ett problem där söktextfältet visar dubbletter efter att du valt förslag.

 • Krasch: Åtgärdat ett kraschproblem som orsakades när en ny händelse skapades i Aktivitetsfältet Min dag för GCCH-användare.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Kontakter: LinkedIn-integrering har lagts till på Live Persona-kortet

 • Support: Vi visar nu användarens medgivande innan vi kontaktar supporten för att säkerställa att de förstår att data samlas in omedelbart.

 • Påminnelser: Nu finns det alternativ för att välja mellan meddelandepåminnelseformat i Outlook eller macOS. Du kan ändra de här inställningarna från Outlook > Inställningar > format för aviseringar och ljud > händelsepåminnelse.

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.65 (22082703)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där personväljaren visas utanför skärmen, särskilt när användare har flera skärmar anslutna.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där Ångra (CMD + Z) inte tar bort mottagare.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där meddelandet Skriv händelser utlöses flera gånger i vissa scenarion.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där Skicka senare inte fungerade som förväntat.

 • Synkronisering: Åtgärdat ett problem där Skickade meddelanden inte synkroniserades med i Outlook för DirectSync-konton i ett specifikt scenario.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Reaktioner: Tummen upp, skratta, hjärta, fira, överraska eller kasta en tår som en reaktion på e-postmeddelanden i Outlook. Använd din känsla och se andras reaktioner i e-postmeddelanden i Outlook utan att skicka eller ta emot stegvisa e-postmeddelanden.

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.65 (22082100) & 16.65 (22082401)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där radfeeds tas bort när du svarar på eller vidarebefordrar ett e-postmeddelande med oformaterad text i den äldre Outlook-klienten.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där användare inte kunde ta bort flaggade e-postmeddelanden.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där användningen av blanksteg för att rulla nedåt i e-postinnehållet i läsfönstret inte fungerar konsekvent när det används från meddelandelistan.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där personväljaren visas utanför skärmen, särskilt när användare har flera skärmar anslutna.

 • Påminnelser: Åtgärdat ett problem där klick på X-knappen inte stängde alla påminnelser.

 • Kontakt: Åtgärdat ett problem där import av en VCF-fil skapar en tom kontakt.

 • Sökning: Åtgärdat ett problem där menyn Avancerad sökning och kortkommandot inte svarar i äldre Outlook sedan 16.64.22080400-versionen.

 • Krasch: Åtgärdat ett kraschproblem som orsakades när Outlook försökte hämta arbetstider.

 • Krasch: Åtgärdat ett kraschproblem som orsakades när kalendervyn skapades.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Öppna nu Office-onlinedokument direkt i Office-appar som är installerade på enheten. Du kan aktivera det här alternativet från Outlook > Inställningar > Att skriva. Alternativet är under Avsnittet Formatera "Öppna filer i Office-program för Mac när det är möjligt".

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.65 (22081401) & 16.65 (22081605)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där du klickar i Svara/vidarebefordra skapar ett utkast men inte är det aktiva fönstret.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där schemaläggningen assistent visar den femte deltagaren utan tillgänglighetsinformation.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där Outlook för Mac inte hade statusen Arbeta någon annanstans i Mini Scheduler.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där mötesinbjudan visar felaktigt datum och tid i förhandsgranskningen av mötesinbjudan.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där "Inget svar krävs" visas i skickade objekt när organisatören uppdaterar en händelse.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där zoomning Add-In saknas när den är schemalagd för den delade postlådan.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där CMD+ESC inte ignorerar utkastmöte.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där användare inte kan skapa Teams onlinemöte om valfri ansluten tjänst är inaktiverad i äldre Outlook.

 • Sökning: Åtgärdat ett problem där förhandssökning inte fungerade i vissa scenarion.

 • Krasch: Åtgärdat en krasch som orsakades när flera kalenderhändelser togs bort i listvyn.

 • Prestanda: Förbättrad prestanda vid e-postsökning.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.65 (22081001) & 16.65 (22081201)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där rubriken i fönstret med kontoinformation inte ändras när du växlar mellan konton.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där aviseringar för lästa meddelanden inte stängs automatiskt.

 • E-post: Åtgärdade rullningsförhandsgranskningsfönstret med blanksteg från meddelandelistan.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där dra och släpp e-post till ett JavaScript-tillägg misslyckas.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där användare inte kan skapa nya signaturer i nya Outlook för Mac och befintliga signaturer saknas.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där användare inte kan ställa in mötesserier med hjälp av menyn när en förekomst av mötet öppnas i ett separat fönster.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där standardhändelsetiden är felaktig om tidszonen för att skapa händelser skiljer sig från systemets tidszon.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där kalendrar inte visas i den vänstra rutan efter uppgradering till 16.63-version i äldre Outlook för Mac.

 • Användargränssnitt: Åtgärdat ett problem där outlook-inställningsfönstret ligger kvar på skärmen även efter att fönstret har storleksfördefinierads.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Kalender: Teams-närvaro fungerar nu för GCCH-klientorganisationer.

 • Kalender: Nu tillåter vi användare att ange färg för en kalender för en delad postlåda.

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.64 (22073100)

Korrigeringar:

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där Hitta rum inte fungerade i ett specifikt delegeringsscenario.

 • Krasch: Åtgärdat en krasch som inträffade när Outlook försökte verifiera token i nyckelringen.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.64 (22072501) & 16.64 (22072800)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där knappen Bifoga saknas för användare när smart länk är aktiverad.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där användare inte kan skapa nya signaturer och befintliga signaturer saknas.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där användare inte kan använda en oskyddad etikett när de svarar på ett Encrypt-Only skyddat meddelande.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där kalendrar slutade visas i den vänstra rutan efter uppgradering till 16.63-version i äldre Outlook.

 • Lokalisering: Åtgärdat ett problem där sökningens omfattning för alla postlådor inte översatts korrekt när italienska används.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Kalender: Behöver du fortfarande lite tid för att lägga till mer innehåll i din inbjudan? Nu kan du spara inbjudan som utkast. Klicka på listrutan bredvid knappen Skicka och få alternativet "Spara som utkast".

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.64 (22071702) & 16.64 (22072000)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där regler inte fungerade för äldre Outlook för delad postlåda.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där Unflag inte fungerar på e-postmeddelanden i ett separat eller fullständigt fönster.

 • Sökning: Åtgärdat ett problem där bytet av "Sparade sökningar" inte fungerade som förväntat.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Kalender: Informationsfältet har lagts till för den ursprungliga tiden i svar på mötessvar för nytt tidsförslag.

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.62 (22052300) & 16.62 (22052500)

Korrigeringar:

 • E-post: vi har åtgärdat ett problem där användare inte kan öppna e-postmeddelanden sida vid sida i helskärmsläge.

 • E-post: vi har åtgärdat ett problem där användare inte kan lägga till Google-konto. Fel – Webbläsaren öppnades inte.

 • Kalender: vi har åtgärdat ett problem där inbjudna och platser som lagts till på sidan Schemaläggningsassistenten försvinner när du har valt ett rum i Hitta rum.

 • Kalender: vi har åtgärdat ett problem där TimeZone är felaktigt när du väljer alternativet hela dagen i nya Outlook för Mac.

 • Prestanda: vi har åtgärdat ett problem där Outlook hänger sig när långa HTML-meddelanden tolkas.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • E-post: Nu kan du lägga till eller ta bort delegeringsmappar i listan Favoriter.

Kända problem:

 • Inga

Version : 16.62 (22050804) & 16.62 (22051100)

Korrigeringar:

 • Installation: Åtgärdat ett specifikt scenario där användare fick omdirigeringsprompten för automatisk upptäckt vid varje start.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där uppdatering av arbetstider i Outlook-inställningar inte uppdaterar användargränssnittet om kalendern är öppen.

 • Krasch: Åtgärdat en krasch som orsakades när du bytte namn på eller skapade sparade sökningar.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Kalender: Hyperlänken på den plats som sparats i Påminnelse är nu klickbar.

 • E-post: Regler stöds nu för GCC High klientorganisationer.

 • Migrering: Förbättrade vissa scenarier där migreringen misslyckades för IMAP-konton.

Kända problem:

 • Inga

Version :: 16.62 (22050200) & 16.62 (22050301)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där e-post skickas direkt även efter att du använt Skicka senare.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där regler för GCC-klienter inte fungerade.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där Hitta rum fastnade vid inläsning i ett visst scenario.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Ångra Skicka: Med Ångra Skicka kan du förhindra att ett meddelande skickas efter att du klickat på Skicka för den valda tidsperioden i inställningarna. Om du vill aktivera ångra skicka går du till Inställningar > Skriva.

 • Delad postlåda: Vi tillåter nu redigering av regler och kategorier för delade postlådor.

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.61 (22041701) 16.61 (22041802) och 16.61 (22041904)

Korrigeringar:

 • Autentisering: Åtgärdat ett problem där konfigurationen av ett Google-konto hamnade i en autentiseringsloop.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där Skriv ut kalender är nedtonat i listvyn.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • E-post: Vi förhindrar numera att externa bilder läses in om meddelandena finns i mappen Skräppost.

 • Sök: Förbättra sökresultaten när du söker i gruppmappen.

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.61 (22041003) & 16.61 (22041300)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett scenario där det skulle gå att dra meddelandet från meddelandelistan i stället för att klara av det.

 • E-post: Åtgärdat ett scenario där bifogade filer i e-postmeddelanden inte visas.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där utskrift eller inställning av en kategori har inaktiverats från listvyn i Kalender.

 • Kalender: vi har åtgärdat ett problem där snabbmenyn saknas när du klickar på en händelse i listvyn.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.61 (22040301) och 16.61 (22040703)

Korrigeringar:

 • E-post: vi har åtgärdat ett problem där knappen Ta bort inte går att åtgärda om en bifogad fil öppnas genom att dubbelklicka på filen.

 • E-post: vi har åtgärdat ett problem där knapparna Ladda ned alla och Förhandsgranska alla för bifogade filer inte fungerade.

 • E-post: vi har åtgärdat ett problem där Skickade e-postmeddelanden från IMAP-konton inte visade förhandsgranskning av meddelanden och e-posttext.

 • Kalender: vi har åtgärdat ett problem där kategorin är inaktiverad från listvyn i Kalender.

 • Kalender: vi har åtgärdat ett problem där snabbmenyn saknas när du klickar på en händelse i listvyn.

 • Autentisering: vi har åtgärdat ett problem där vi omautentiseras om ett konto hittas i offlineläge och behöver åtgärdas.

 • Auth: vi har åtgärdat ett problem där användare inte kan ändra porten som används i deras IMAP-konton.

 • Hjälpmedel: vi har åtgärdat ett problem där Outlook Kalender och VoiceOver inte fungerar korrekt när du visar avtalade tider som lista.

 • Lås: vi har åtgärdat ett problem där Microsoft Web Content-processen orsakar hög CPU.

 • Krasch: vi har åtgärdat ett problem där Outlook kraschade när fönstret öppnades i helskärmsläge.

 • Krasch:vi har åtgärdat ett problem där Outlook kraschade när du lade till en deltagare och användaren har Skype som standardleverantör.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Lade till knappen "Läs in fler konversationer" för DirectSync-användare när de når slutet av meddelandelistan för att läsa in meddelanden.

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.60 (22032800) och 16.60 (22033000)

Korrigeringar:

 • E-post: vi har åtgärdat ett problem där läsfönstret inte uppdaterades efter växling mellan mörkt och ljust läge.

 • E-post: vi har åtgärdat ett problem där krypterad e-post som skickas som oformaterad text med Outlook för Mac visas som skräp på en Linux-dator.

 • E-post: vi har åtgärdat ett problem där bifogade filer får ett nytt namn när du använder alternativet Skicka igen.

 • E-post: vi har åtgärdat ett problem i äldre Outlook där kortkommandot (Ctrl + E) inte arkiverade meddelandet i macOS Big Sur och macOS Monterey.

 • E-post: vi har åtgärdat ett problem där känslighetsetiketten inte visas.

 • Sökning: vi har åtgärdat ett problem där sökfältet aktiverades när du klickar på knappen Mappomfattning.

 • Tillägg: vi har åtgärdat ett problem där tilläggen ibland inte lästes in.

 • Tillägg: vi har åtgärdat ett problem där knappen Hämta tillägg slutade fungera i hela skrivfönstret.

 • Krasch: Åtgärdat en krasch som orsakades när en kontakt med 1 kategori skulle öppnas.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.60 (22032100) och 16.60 (22032304)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där alternativet Ta bort i snabbmenyn har ersatts som "Den här händelsen"

 • E-post: Åtgärdat ett problem där kortkommandot för Arkiv (Kontroll + E) inte fungerade för macOS Big Sur- och macOS Monterey-användare.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där användningen av funktionen "Skicka om" orsakade namnbyte på bifogade filer.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där borttagning av e-post kan göra att ett sökfält aktiveras.

 • Sökning: Åtgärdat ett problem där "Inga resultat" visas vid sökning i grupppostlåda med villkoret Lässtatus i alternativet "Lägg till fler".

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.59 (22020700) och 16.59 (22020901)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där infogade bilder går förlorade när konton ändras när du svarar på eller vidarebefordrar ett e-postmeddelande.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där användare inte kan expandera DL:er om e-post skapas från en delad postlåda.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där användare inte kan vidarebefordra möten.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där platshållaren för mötesinbjudan visades felaktigt i tidslinjen.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där Gmail-kalender är markerad som standard.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där Outlook synkroniserar kalendern för gemensamma mappar som lagts till i OWA och visas som en dubblett av den primära kalendern.

 • Hjälpmedel: Åtgärdat ett problem där knappen 'Kontrollera tillgänglighet' inaktiverades så snart användaren navigerat från meddelandets brödtext.

 • Prestanda: Åtgärdat ett problem där sidan Lägg till ombud alltid visas som inläsningsstatus när Outlook är i statusen Arbeta offline.

 • Krasch: Åtgärdat ett problem som gjorde att Outlook kraschade när du drar och släpper från gruppmappen till externa appar som Finder eller en enhet.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.58 (22010904) och 16.58 (22011201)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där fälten Till, Kopia och Hemlig kopia i fönstret för nya meddelanden i gamla Outlook visar rullningslister.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där knapparna Svara/Vidarebefordra är nedtonade när du öppnar en bifogad .eml-fil från ett e-postmeddelande.

 • Påminnelse: Åtgärdat ett problem där vilolägesknappen för mötespåminnelse slutade fungera.

 • Gränssnitt: Åtgärdat ett användargränssnitt där texten i Ge feedback är avskuren på franska språket.

 • Användargränssnitt: Åtgärdat ett problem där ny Outlook-växlingsknapp saknades.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Nya Outlook erbjuder nu ett alternativ för att tillåta användare att ladda ned bilder från Internet i e-postmeddelanden endast från kontakter.

Kända problem:

 • Inga

Version:16.58 (22010302) och 16.58 (22010406)

Korrigeringar:

 • Sökning: Åtgärdat ett sökproblem i gamla Outlook som infördes efter installation av macOS Monterey 12.1-uppdateringen.

 • Krasch: Åtgärdat ett kraschproblem som uppstod när sökresultaten sparades.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version:16.57 (21120501) och 16.57 (21120801)

Korrigeringar:

 • E-post: vi har åtgärdat ett problem där märkesantalet för mappen Skräppost och Utkast inte uppdateras om du inte startar om Outlook.

 • Grupper: vi har åtgärdat ett problem där Outlook för Mac användare inte kunde skapa Office365-grupper.

 • Kalender: vi har åtgärdat ett problem där alla händelser i serien har markerats som "preliminärt accepterade" när du har gjort "RSVP till den här händelsen".

 • Sökning: vi har åtgärdat ett problem där sökresultat för heldagshändelser visas som en dag framåt.

 • Hängning: vi har åtgärdat ett problem där Outlook försätts i låst läge när du vidarebefordrar ett e-postmeddelande som bifogad fil.

 • Hjälpmedel: vi har åtgärdat ett tillgänglighetsproblem där voiceover-fokus inte följde tangentbordsfokus i sökfältet.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version:16.56 (21111500) och 16.56 (21111700)

Korrigeringar:

 • Autentisering: Åtgärdat ett problem där Gmail-konton genererar autentiseringsprompt två gånger.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där mottagaren rensas eller försvinner när den drar och släpps från fältet Till till Kopia.

 • Sökning: Åtgärdat ett problem där listrutan för sökning oväntat stängdes.

 • Krasch: Åtgärdat ett kraschproblem som inträffar under sökningen.

 • Krasch: Åtgärdat ett kraschproblem som inträffar när sökförslag markeras.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version:16.55 (21103100) & 16.56 (21110201)

Korrigeringar:

 • E-post: Visa källa är nu även tillgängligt för meddelanden i onlinearkivmappen.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där obligatorisk åsidosättning av situationer med att åsidosätta Skicka senare har åtgärdats.

 • E-post: Åtgärdat ett problem med att svara eller vidarebefordra ett e-postmeddelande och lägga till en signatur med en infogad bild som orsakar att bilden försvinner på mottagarsidan.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där nytt meddelande visas på skrivbordet.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där utkastmeddelandet tas bort permanent när det ignoreras. Nu flyttas meddelandet till mappen Borttaget.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där URL:er är brutna i e-postmeddelanden med oformaterad text.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där RSVP-knappar försvinner tills omstarten.

 • Personer: Åtgärdat ett problem där användare inte kunde starta Teams-chatten efter att ha klickat på chattikonen på ett kontaktkort.

 • Krasch: Åtgärdat en krasch när ombud lades till.

 • Krasch: Åtgärdat ett kraschproblem som orsakades när meddelandet fästs i M365-grupper.

 • Krasch: Åtgärdat ett kraschproblem som uppstod när du klickade på knappen Bakåt när Yahoo-kontot konfigurerades.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Hjälpmedel: Förbättrad tillgänglighet i Outlook-inställningar.

 • Kalender: Nu kan du exportera händelser som ICS-filer! Dra och släpp och händelse till skrivbordet eller klicka på en händelse och gå sedan till Arkiv > Spara som… för att spara den som en ICS-fil.

 • Kalender: Flytta eller kopiera avtalade tider mellan konton eller mappar genom att dra och släppa för att flytta, eller Alt+ dra och släppa för att kopiera. (Obs! Möjligheten att duplicera händelser i samma kalender kommer snart)

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.54 (21092601) och 16.54 (21092802)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där "Skapa ett möte" inte är aktiverat i den enhetliga inkorgen.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där URL:er bryts efter semikolon i vanligt nästa format. Den här korrigeringen gäller för gamla Outlook för Mac.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där Outlook för Mac-användare inte kan öppna den delade kalendermappen om postlådan finns på Exchange 2013-servern. Den här korrigeringen gäller för gamla Outlook för Mac.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där kategorier i meddelanderubriken klipps ut eller endast ellipser visas.

 • E-post: Åtgärdat ett problem med att klicka på ShareTo- eller MailTo-länkar flyttar markören till e-postmeddelandets brödtext i stället för att stanna kvar i e-postrubriken.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där platssökningsförslag i händelsevyn visar alla rumsresurser med statusen Upptagen.

 • Personer: Åtgärdat ett problem där kontakt- och visitkortsbilaga inte lades till i e-post när “Skicka e-post” och “Vidarebefordra som visitkortsfil” har valts på kontaktinformationssidan.

 • Sökning: Åtgärdat ett problem där sökning med nyckelorden "flaggade e-postmeddelanden" i sparade sökningar returnerade inkonsekventa resultat.

 • Krasch: Åtgärdat ett kraschproblem som orsakades efter att du klickat på knappen "Inte nu" när du migrerade Yahoo.com-kontot.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Onlinearkiv: Onlinearkiv är nu tillgängligt i sidofältet. Användare kan antingen flytta meddelanden manuellt från den primära postlådan till onlinearkivpostlådan eller använda kvarhållningsprinciper eller regler för att arkivera meddelanden automatiskt.

 • Filtrera efter kategori: Användare kan nu använda filtermenyn högst upp i meddelandelistan för att filtrera meddelanden efter kategorier.

 • Filsvar: Använd vardagsspråk som “Filer från planering” eller “Filer från John” för att filtrera och begränsa sökningen till filer. Sökningen kan innehålla filnamnet, personen som skapade det eller filer som skickas via e-post eller Teams.

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.54 (21091904) och 16.54 (21092101)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där alternativet "Regler" inte var tillgängligt längre i meddelandelistan.

 • E-post: Förbättra hovringsjusteringsposition i meddelandelistan.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där användare inte kunde flytta kalenderobjekt genom att dra och släppa.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där datum och tid förskjuts i tillägget Föreslagna möten.

 • Personer: Åtgärdat ett problem där klickandet på "Redigera kontakt" i personkortet inte öppnade redigeringsfönstret igen.

 • Krasch – Åtgärdat ett kraschproblem när ett kontaktfönster öppnades.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Sök: En knappbeskrivning har lagts till i sökfältet när du söker i Grupper i konsumentkonton. För närvarande stöder vi inte sökning i Grupper för konsumentkonton.

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.54 (21091201) & 16.54 (21091405)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem som orsakade problem med att rita när du bläddrade i meddelandelistan.

 • E-post: Åtgärdat ett problem med utseendet i läsfönstret när Outlook körs i mörkt läge.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där antalet Dock-märken stoppades, inklusive e-postmeddelanden om ombud i Inkorgen efter omstart av Outlook.

 • Sökning: Åtgärdat ett problem där sökfältet försvinner när du har ändrat Outlook-temat.

 • Sökning: Åtgärdat ett problem där esc-tangenten avslutas i helskärmsläge i stället för att stänga sökförslag.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • E-post: Möjlighet att kopiera e-postadresser när du har valt flera mottagare. Alternativet är också tillgängligt på snabbmenyn.

 • Sökning: Började med att utesluta borttagna objekt i konversationsvyn.

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.54 (21090500) & 16.54 (21090705)

Korrigeringar:

 • Påminnelser: Åtgärdat ett problem där påminnelser som stängs när de är offline inte rensas ibland.

 • Kalender: Förbättra tillgängligheten i kalendermodulen.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Återställ konto: Om du har synkroniseringsproblem med ett e-postkonto som är konfigurerat i Outlook kan du prova att återställa kontot. Det här är tillgängligt i knappen Ordna om konton under Verktyg > Konton.

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.53 (21082201) & 16.53 (21082406)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där @mention slutade fungera.

 • Prestanda: Åtgärdat ett prestandaproblem när stora Outlook data måste indexeras för sökresultat under offlinesökning.

 • Krasch: Åtgärdat ett outlook-kraschproblem som orsakades när kalenderhändelser öppnades efter 16.53.21081705 Insider-versionen.

 • Krasch: Åtgärdat ett outlook-kraschproblem som orsakades när mottagare togs bort.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • E-post: Menyalternativet Importera i meddelandemenyn som tillåter import av EML-filer till en mapp

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.53 (21072700)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdade ett problem där meddelandeinnehåll inte lästes in när du växlade till ett nytt meddelande med blanksteg.

 • Kalender: Förbättra formateringen av information om onlinemöte.

 • Sök: Åtgärdade ett sökproblem i delagationsscenario.

 • Krasch: Åtgärdade ett kraschproblem som orsakade vid utskrift av kalender i rutnätsvy.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Nya Grammatikinställningar: Användare kan nu ange och förfina sin skrivstil från Outlook-inställningar (Outlook > Inställningar... > Stavning och grammatik).

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.52 (21071804) & 16.52 (21072100)

Korrigeringar:

 • E-post: Förbättra valideringar av knappbeskrivning.

 • E-post: Åtgärdat ett problem där att skriva en e-postadress manuellt markerades som olöst.

 • Min dag: Åtgärdat ett problem med användargränssnittet där inställningsrutan Min dag är avstängt i den tyska versionen av Nya Outlook.

 • Krasch: Åtgärdat en krasch som orsakades av att mappar drogs i navigeringsfönstret.

 • Krasch: Åtgärdat en krasch som orsakades efter tilldelning av prioritet.

 • Sökning: Åtgärdat ett problem med offlinesökning med anpassade datum.

 • Prestanda: Förbättrat prestandaproblem när du skriver ett meddelande.

 • Grupper: Möjligheten att kopiera 365 gruppmeddelanden till andra mappar via dra och släpp har åtgärdats.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Regler: Regler för MSA-konton stöds nu.

 • Sökning utan resultatförbättring: Om till: och från: filter på användarfrågan resulterar i ett scenario utan resultat, konverterar vi frågan till en nyckelordssökning för att hjälpa användaren att hitta e-postmeddelandet de letar efter.

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.52 (21062904) & 16.52 (21070600)

Korrigeringar:

 • E-post: Alternativ för ping och arkivering inaktiveras nu om användaren inte har redigeringsbehörighet eller högre behörighetsnivå för en delad postlåda.

 • Kalender: Åtgärdat ett problem där M365-gruppkalendrar slutade visas

 • Kalender: Avbrutna möten kommer inte längre att visa knappen Anslut till Teams-möte. 

 • Hjälpmedel: Åtgärdat ett tillgänglighetsproblem där voiceOver nu läser upp statusmeddelandet för det visuella objektet vid försök att öppna en delad postlåda

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Meddelandekälla: Nu kan du visa meddelandekälla. Högerklicka på (eller ctrl-klicka) på meddelandet i Inkorgen eller en annan mapp och välj Visa källa

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.51 (21061301)

Korrigeringar:

 • Kalender – Åtgärdat ett problem där fel datum visades för RSVP för inkommande mötesinbjudningar. 

 • App – Åtgärdat en ovanlig krasch vid justering av sidofälts bredder. 

 • Skapa meddelande – Åtgärdat ett problem där det ibland var omöjligt att skriva ovanför den citerade texten för ett ursprungligt e-postmeddelande när du svarade

Nya eller förbättrade funktioner:

 • En ny introduktionsupplevelse – Om du är nybörjare i Outlook kan vi vägleda dig genom den första konfigurationen via en ny välkomst- och startguide

 • Teman – Outlook stöder nu Teman! Anpassa din Outlook genom att välja bland sex tillgängliga färger.

 • Popup-meddelanden får ett färskt lager av färg – popup-meddelanden i Outlook har ett förbättrat utseende

 • Fler sätt att sortera dina meddelanden – nu kan du sortera dina meddelanden efter prioritet och meddelandestorlek

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.49 (21042701)

Korrigeringar:

 • Kontakter: nu kan vi ta bort flera kategorier samtidigt bland kontakterna.

 • Skriva: en fråga har lagts till när ett utkast för ett meddelande tas bort.

 • Söka: Lägg till fler alternativ är inte längre aktiverat när alla alternativ är aktiverade i utökad sökning.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • POP-support – Dina POP-konton stöds nu i nya Outlook! Lägg till dina POP-konton via Kontoinställningar.

 • Fäst meddelanden: se till att viktiga meddelanden blir uppmärksammade i framtiden genom att fästa dem. Du kan fästa med hjälp av snabbåtgärder eller genom att anpassa verktygsfältet.

 • S/MIME: Användare kan se sökförslag för mottagare från LDAP-katalogen.

 • WkWebview för sammanhangsberoende tillägg – sammanhangsberoende tillägg stöds nu i WkWebView.

 • Automatisk fästning av tillägg – tillägg som automatiskt fästs av administratörer och användare i verktygsfältet för att öka synlighet.

 • Ombudsstöd för tillägg – On-prem – On-prem användare som använder den gamla Outlook kan komma åt tillägg i ombudsscenarier.

 • MAU tyst uppdatering – Microsoft Auto-Update kan automatiskt uppdatera Outlook-programmet i bakgrunden utan att användaren behöver ingripa och återställa sessionen när uppdateringen slutförs.

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.49 (21042104 och 21042501)

Korrigeringar:

 • E-post: nu visas kontonamnet för mapp-MRU:n när det bara finns ett tillagt konto i Outlook. 

 • Söka: åtgärdade ett problem så att resultatet returneras när du söker efter kontakter via förslag i offlineläge.

 • E-post: Svara/svara alla/vidarebefordra inaktiveras inte längre när Svara på markerad text är markerat.

 • Skriva: när du klickar på fortsätt meddelande i ett separat fönster ersätts inte längre alternativet Utkast i menyraden med Meddelande

 • Automatiska svar: alternativet Skicka automatiska svar för ett konto kommer nu att kryssas för på inställningssidan för Automatiska svar när Automatiska svar är aktiverat.

 • Inställning: åtgärdade inställningen så att Svara och vidarebefordra med standard-e-postkontot används

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Nu finns stöd för att flytta och kopiera e-postmeddelanden mellan konton i nya Outlook.

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.49 (21041105 och 21041803)

Korrigeringar:

 • Konton: åtgärdat ett fel så att användare kan skicka meddelanden på iCloud- och Yahoo-konton med direktsynkronisering. 

 • Konton: tillägg för att åtgärda för att hindra försök att migrera konton med fel. 

 • Klassiska Outlook: åtgärdade ett utskriftsfel för händelser, kontakter, uppgifter och anteckningar.

 • Favoritkontakter: sökläget får nu uppdateringar för favoritegenskapen.

 • Skriva: åtgärdade teckensnittsproblem för e-postmeddelanden med bastagg.

 • Kalender: det går nu att klicka på mötesinformation. 

 • Kalender: åtgärdat så att nya tidsförslag endast visas för händelser som stöds. 

 • Delad postlåda: lade till felmeddelande när den delade postlådan inte är ett O365-konto. 

Nya eller förbättrade funktioner:

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.49 (21040406 och 21040700)

Korrigeringar:

 • Tillägg: vi har åtgärdat ett fel så att Dynamics-tillägget fungerar för alla användare

 • Hjälpmedel: sökningen hoppar inte längre över informationsfältet för offlineläge när Outlook är i offlineläge

 • E-post: förhandsversionen av RSVP i meddelandelistan respekterar nu macOS-systeminställningarna

 • Hjälpmedel: I sökvyn meddelar Voice Over det första elementet av kombinationsrutan "Sök i" endast när den är markerad

 • Kalender: Ska inte längre visa UTC-informationsfältet om tidszonen härletts från T Zone

 • E-post: Avisering i offlineinformationsfältet visas nu i kapslad komponering

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Visa arbetstider: Nu visas arbetstiderna för deltagarna i schemaläggningsassistenten när användare försöker schemalägga ett möte.

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.49 (21033100)

Korrigeringar:

 • Kalender: Om arbetstid ändras medan händelsen är öppen förskjuts inte längre tid/datum i en schemaläggningsvy.

 • E-post: När du använder Dela till e-postdokument från Office-appar gäller signaturen nu

 • E-post: Kategorilistan visar nu en bockmarkering bredvid den lokala kategorin om den redan har tilldelats

 • Kalender: Informationsfältet visar inte längre "Svara" när ombudet har accepterat mötesförfrågan

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Omarbetat e-postmeddelande: Omarbetat hela e-postmeddelandet för att matcha det kapslade skrivet. 

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.48 (21032104 och 21032401)

Korrigeringar:

 • Sökning: Åtgärdat fel där kortkommandot CMD+Backsteg för ämne eller nyckelord vid utökad sökning tar bort det markerade e-postmeddelandet i stället för att ta bort innehållet i respektive fält

 • Hjälpmedel: Åtgärdat ett fel där fokus överförs till sökfältet när användaren interagerar med Min dag

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Tillägg: Tilläggs-API 1.8 som innehåller stöd för bifogade filer, kategorier, ombudsåtkomst, förbättrad plats, internetrubriker och blockering av funktioner för att skicka.

Kända problem:

 • Användare kan inte skapa eller hitta befintliga kontakter eller kalendrar när de byter till nya Outlook för IMAP-direktsynkronisering och IMAP-cachekonton i moln

Version: 16.48 (21030904 och 21031404)

Korrigeringar:

 • Support: Åtgärdat fel där meddelanden från support som skickas när Outlook är stängt inte visas i användargränssnittet eller i meddelandecentret

 • Kalender: Åtgärdat ett fel som visar möteskonflikter när en användare får dubbletter av en inbjudan för samma händelse

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Åtgärdsfönster: Omarbetat åtgärdsfönster med tillägg, Min dag, Nyheter och WordMail-funktioner inklusive synonymordlista och bildformat

Kända problem:

Inga

Version: 16.47 (21020801 och 21021100)

Korrigeringar:

 • Verktygsfält: tillägg som läggs till i ett verktygsfältet bevaras vid nästa Outlook-lansering

 • Kalender: tillagd fråga innan snabbhändelsekomponering tas bort

Nya eller förbättrade funktioner:

Inga

Kända problem:

Inga

Version: 16.47 (21020801 och 21021100)

Korrigeringar:

 • Verktygsfält: tillägg som läggs till i ett verktygsfältet bevaras vid nästa Outlook-lansering

 • Kalender: tillagd fråga innan snabbhändelsekomponering tas bort

Nya eller förbättrade funktioner:

Inga

Kända problem:

Inga

Version: 16.47 (21020100 och 21020300)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • E-post: Nytt förbättrat kort på kanvas för stavnings- och grammatikförslag Nytt kort på kanvas

 • E-post: Du kan stoppa oönskad e-post med hjälp av åtgärder för blockering och nätfiske i Rapportera skräppost

Korrigeringar:

 • Konton: löste ett problem som orsakade att vissa Google-konton inte kunde läggas till i Outlook

 • Konton: löste ett problem som orsakar att vissa IMAP-konton inte kan skicka eller synkronisera e-post

 • E-post: nya Outlook visas nu korrekt på grekiska systemspråket

 • E-post: utskrift av flera meddelanden fungerar i nya Outlook

 • Kalender: enstaka länkar i platsfältet öppnas nu i webbläsaren i stället för på platskortet

Kända problem:

 • Tillägg som läggs till i verktygsfältet tas bort vid nästa Outlook-lansering

Version: 16.46 (21012403)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Delade kalendrar

  • Öppningen av delade kalendrar har nu återupptagits i Beta Channel. Befintliga delade kalendrar migreras när du byter till nya Outlook

 • Import .ics filer

  • Du kan nu importera .ics-kalenderhändelsefiler genom att dra och släppa dem till Outlook eller genom att dubbelklicka och sedan välja konto/kalender där händelserna ska sparas

Importera ICS till Outlook

Korrigeringar:

 • Kalender: Knappen för Teamsmöten visas nu när du skapar händelser i miljöer där CA-policyer (Conditional Access) tillämpas

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.46 (21012005)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Delegering och delade postlådor

  • Konfigurera och öppna delegerade och delade postlådor. Befintliga delegerade och delade postlådor migreras när du byter till nya Outlook

  • Visa inställningar under Delegering och delning i kontoinställningar 

Outlook för Mac-delegering

Korrigeringar:

 • E-post: VoiceOver meddelar nu rätt meddelandemottagare i läsfönstret när meddelandeval i meddelandelistan ändras

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.46 (21011805)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Yahoo-support

  • Yahoo-konton stöds nu i nya Outlook, inklusive synkronisering av e-post, kalender och kontakter. Lägg till dina Yahoo-konton via kontoinställningar, eller de med Yahoo-konton som redan har lagts till i nuvarande Outlook kommer att uppmanas att migrera sina konton när de byter till nya Outlook

Yahoo-kontosupport i Outlook

Korrigeringar:

 • E-post: korrekta mallalternativ visas nu under Känslighet och kryptering när du skriver

 • Verktygsfält: förbättrad tangentbordsnavigering för knappen Nytt meddelande, inklusive åtkomst till alternativ för listrutan för att skapa andra objekttyper

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.46 (21011300)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • RSVP i meddelandelistan

  • Svara på mötesinbjudningar direkt i meddelandelistan utan att behöva navigera till läsfönstret eller öppna inbjudan i ett separat fönster

Svara på mötesinbjudningar i meddelandelistan

Korrigeringar:

 • Kalender: upp och ned piltangenterna fungerar nu för att välja tider när du skapar en händelse i macOS Big Sur

 • Aktuella Outlook | Importera: när du importerar .olm-arkivfiler från äldre Outlook-versioner visas inte längre tomt innehåll

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.46 (21011100)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Stöd för möten som börjar sent eller slutar tidigt

  • Om du har skapat möten så att de börjar sent eller slutar tidigt i Outlook på webben läser och respekterar Outlook för Mac dessa inställningar när du skapar en ny händelse

 • Dela till Outlook från Teams

  • För delning till Teams används nu en ny infödd upplevelse med förbättrad prestanda. Den här funktionen visas bara om du har Teams-klienten installerad och du installerar tillägget "Dela till Teams" från tilläggsarkivet i Outlook

Korrigeringar:

 • E-post: när du flyttar eller kopierar ett meddelande meddelar VoiceOver nu uppdaterade sökresultat när du söker efter en mapp

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.46 (21010607)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Rese- och leveransinformation i kalenderhändelser

  • Sammanfattningskort visas nu i rese- och leveranshändelser och matchar sammanfattningskorten som visas i motsvarande e-postbekräftelser för händelserna

Korrigeringar:

 • Konton: löste ett problem som orsakade att vissa Google-konton inte kunde läggas till i Outlook

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.46 (21010303)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrade kontaktkort 

  • Nya paneler för e-post och filer ingår i kontaktkortet, vilket ger snabb åtkomst till relevanta objekt för kontakten

  • Knappen Lägg till i kontakt har lagts till längst ner på kontaktkortet för att snabbt lägga till katalogkontakter till dina kontakter

E-postmeddelanden och filer i kontaktkort i Outlook

Korrigeringar:

 • Kalender: Platsförslag visas nu (åtgärdar känt problem från senaste uppdateringen)

 • Kalender: Rumssökare lägger nu till rum i möten (åtgärdar känt problem från senaste uppdatering)

 • Personer: efter att en sökning har stängts i kontaktvyn rensas nu sökresultaten korrekt från objektlistan

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.45 (20121703, innehåller alla betaversionerna sedan 19 nov) 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • IMAP-support – Dina IMAP-konton stöds nu i nya Outlook! Lägg till dina IMAP-konton via kontoinställningar, eller för dem med IMAP-konton som redan har lagts till i nuvarande Outlook, kommer du att uppmanas att migrera ditt konto till nya Outlook. Obs! Supporten kommer att rulla ut gradvis i Beta Channel under de närmaste veckorna

 • Sök – Nu kan du anpassa din sökning som du vill och komma snabbare till det du letar efter. Använd sökningens omfattningsväljare för att välja vilken mapp eller postlåda du vill söka från, inkludera eller utesluta toppresultat och borttagna objekt, för att förfina dina sökresultaten

 • Kalender – Nya Outlook stöder nu kalenderwidgets på macOS Big Sur. Widgetarna finns också i olika storlekar, så du kan välja den som fungerar bäst för dig

Korrigeringar:

 • Allmänt – Åtgärdat en krasch som infördes i 16.45.20121604

 • E-post – Vi har åtgärdat ett tillgänglighetsproblem där e-post som slumrades inte meddelades av Voice Over

 • E-post – Vi har åtgärdat ett problem med teckensnittsstorlekar när du kopierar och klistrar in innehåll

 • Sökning – Vi har åtgärdat ett tillgänglighetsproblem där fokus inte fanns i sökfältet när du trycker på "esc" -tangenten

 • Webex & Zoom – Åtgärdat identifieringslogik så att användarna pekar till aka.ms/InjectionPlugins

Kända problem:

 • Kalender – Utrullningen av delade kalendrar har stoppats på grund av stabilitetsproblem

 • Kalender – Platsförslag visas inte och Rumssökare lägger inte till rum i ett möte

Version: 16.44 (20111807) 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Kalender – Öppning av delade kalendrar stöds nu! Befintliga kommer att migreras när du byter från gammalt till nytt Outlook 

 • Automatiska och rekommenderade känslighetsetiketter – Administratören kan konfigurera känslighetsetiketter så att de automatiskt appliceras på e-postmeddelandet eller så kan Outlook ge rekommendationer till användaren att använda känslighetsetiketten.  
   

Korrigeringar:

 • Kalender – Åtgärdat ett fel som skapar dubbletter av händelseinstanser för serier som passerar DST-övergångar. 

 • Google-konton – Vi har åtgärdat ett problem där bifogade filer inte visas för Google-konton.

 • Regler – Vi har åtgärdat ett problem som inte tillåter skapande eller uppdateringar av regler även för konton som stöds.

 • Tillägg – Vi har åtgärdat ett fel där kalenderhändelser inte fylls med mötesinformation från tillägget BlueJeans.

 • Bifogade filer – Vi har åtgärdat ett fel där bifogade filer inte visas i e-postrubriken när de bara skickas till BCC-mottagare.

 • Kapslade skrivfiler – Vi har åtgärdat ett problem där funktionerna "Spara som" och "Spara som mall" inte fungerar från kapslad komponering.

 • Kortkommandon – Åtgärdat ett problem som förhindrar att e-postmeddelanden markeras som lästa med kortkommandot.
   

Kända problem:

 • Ikonerna kan ha fel storlek i den aktuella IF-versionen, men en uppdatering förväntas snart.

Version: 16.44 (20110306) 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • S/MIME är tillgängligt igen med den senaste versionen av Insider – Fast. 

 • Outlook varnar nu användaren när det har plugin-programmet Zoom installerat och rekommenderar tilläggsprogrammet Zoom som stöds i stället.

Informationsfält som visar Zoom

Korrigeringar:

 • Konton – Åtgärdat ett fel där användaren inte kunde lägga till Google-konton i Outlook (Kontofelet stöds inte.) 

 • Kalender – Vi har åtgärdat ett fel där länkar i en plats för händelsen plats inte gick att klicka på när en händelse visades.

 • Inställningar – Outlook anger korrekt det språk som anges i Systeminställningar.

 • Inställningar – När den nya växlingsknapp av Outlook är dold via principen gömmer Outlook nu Prova ny Outlook menyvalet korrekt.

 • UI-buggar-Vi har åtgärdat vissa stora trafikrelaterade gränssnittsproblem i olika delar av Outlook. 

 • Hjälpmedel – förbättrad AX (VoiceOver) för Komplettera automatiskt-fält när inga resultat hittas.

 • IRM – Vi har åtgärdat en bugg där nya Outlook tillåter redigering av mottagare i ett Vidarebefordra-inte IRM-e-post.

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.43 (20101507)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Lägga till personer i favoriter: prioritera meddelanden från de viktigaste kontakterna genom att göra dem till favoriter i vyn Kontakter och ordna dem med resten av dina favoritmappar i vyn E-post.

Favoritpersoner

Lägg till favoritpersoner

Korrigeringar:

 • API-tillägg – åtgärdat ett fel där återkommande API angav start-och slut tider felaktigt

 • Hjälpmedel – åtgärdat problem med navigeringen i marginallisten och åtgärdsfönster

 • Hanterade inställningar – åtgärdat ett fel där "Prova nytt Outlook" var synligt även om EnableNewOutlook är inställt på noll

 • Kalender – åtgärdat ett fel med flera dagliga händelser där fel dagar visades

 • Kalender – åtgärdat ett fel i nytt tidsförslag där fel tid visades

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.43 (20100803)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • S/MIME: Använd digital kryptering för att styra vem som kan visa meddelanden och använda signaturer för att säkerställa att e-postmeddelanden inte har manipulerats.

SMIME

 • Obligatorisk etikett: Som klientadministratör kan du nu kräva att en etikett ska tillämpas för att användare ska kunna skicka e-post.

Obligatorisk etikett

Korrigeringar:

 • Kalender: När du skapar en händelse är det nu enklare att använda händelsens sluttidsväljare

 • Kalender: Åtgärdade ett fel i nya tidsförslag där deltagarinformation gick förlorad

 • Kontakter: Åtgärdade ett fel där fönstret med kontaktinformation inte öppnas när Outlook är offline

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.43 (20093000)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Med den nya versionen av Outlook för Mac får du en uppdatering av användarupplevelsen så att den fungerar bättre med UX-ändringarna i MacOS. Särskilt för Mac hittar du nu avrundade hörn på knapparna, meddelandelistan och konversationsfönstret som påverkas av Big Sur. Vi har även gjort egna och moderna Fluent-ikoner som gör det enklare för våra produkter och tjänster.

  ss

 • Sökning med naturligt språk: Med naturligt språk i sökning skriver du bara in hur du vill ställa en fråga eller en sats, ingen syntax behövs. Vi gissar och väljer de rätta orden och förstå dina avsikter som uttrycks naturligt. 

 • Sparad sökning (aka smarta mappar): En sparad sökning, som även kallas en smartmapp eller en sökmapp, är en virtuell mapp som dynamiskt visar en uppsättning sökresultat. Du kan till exempel skapa en sökning för att hitta alla objekt i kategorin Chef. Sökningen kan sparas som en sparad sökning så att du kan använda sökvillkoren senare utan att manuellt behöva återskapa sökningen.

  ss

  ss

  ss

Korrigeringar:

 • Kalender: åtgärdad krasch orsakad när du klickar på "klar" i sidan "Visa alla förslag".

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.42 (20092705)

Korrigeringar:

 • Bifogade filer: tillagda med popup för att låta användarna veta att nedladdning av bifogad fil pågår om det tar mer än 3 sekunder att öppna en bifogad fil. Vi kommer inte längre att visa ett felmeddelande om meddelandet öppnas. 

 • E-post: VoiceOver, färgkontrast förhållande och förstora text vid hovring för e-posttips har lagts till

 • Stöd för preflight-autentisering tillagd för en HTTP-anslutning med NTLM

 • Kontakter: mappade "I meddelanden från mina kontakter" i nuvarande Outlook till "Aldrig" i nya Outlook

 • Kalender: plats Pills går nu att klicka på i vanliga sökvägar

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.42 (20092300)

Korrigeringar:

 • Kontakter: åtgärdat oväntat tangentbordsfokus vid hovring för samtal/e-post/chatt i kontaktlistan

 • E-post: Infoga tabell aktiveras nu när du skriver ett e-postmeddelande i kapslade skrivfönster 

 • Tillagd funktion för lokala användare som inte har kontorsidentitet för att aktivera Microsoft Teams-funktioner

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.42 (20092101)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • iCloud-support: Lägg till ett iCloud-konto i nya Outlook, stöd för e-post, kalender och synkronisering av kontakter. Om du redan har lagt till ditt konto i Outlook uppmanas du att migrera det till det nya Outlook. Kräver aktivering av M365-prenumeration.

  iCloud-konto tillagt:
  image

  iCloud E-post:
  image

  iCloud Kalender:
  image

  iCloud Kontakter:
  image

Korrigeringar:

 • E-postljud: spela upp ett ljud för nytt e-post för nya meddelanden när de anländer i Inkorgen ELLER Prioriterad inkorg (om det är aktiverat)

 • Tillägg: när användaren försöker spåra ett möte till en Dynamics-post blir de inte längre ombedda att skicka inbjudan igen.

 • Konton: åtgärdat kraschen när du klickar på Google-konton i kontokonferenser

 • Bifogade filer: åtgärdat ett problem så att användare kan öppna den bifogade filen från meddelandet

 • Kontakter: lägga till VoiceOver i fälten födelsedag/årsdag för att presentera datumtypen

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.42 (20091509)

Korrigeringar:

 • Kalender: markera som privat ska inaktiveras för modifierat undantag och förekomst av serier. Det är endast aktiverat för en enda instans eller överordnad serie 

 • Sök: knappen 'Lägg till fler alternativ' förblir inte längre aktiv när alla alternativ i popupen är inaktiverade 

 • Konton: IMAP- och POP-konton hänger inte längre på konfigurationsskärmen och visar nu "stöds inte" 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.42 (20091400)

Korrigeringar:

 • Kalender: fast krasch när ett fönster stängs när två kalendrar väljs med ett inaktiverat överlägg

 • Nuvarande Outlook | Favoriter: flytta upp / ner i listan i snabbmenyn tas bort för gruppmappar

 • Kalender: beräkningen av förskjutning och starttid kommer nu att beräkna sommartid för det aktuella datumet

 • Kalender: fast krasch i händelsepanelen när kalenderens färg visas

 • Läsfönster: lagt till snabbmenystöd för läsfönstret

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.42 (20090901)

Korrigeringar:

 • Meddelandelista: ett meddelande kommer att väljas efter att du har svarat eller vidarebefordrat ett meddelande

 • Tillägg: inställning av vissa administratör hanterade tillägg misslyckas nu inte längre i Outlook

 • Sök: allt innehåll i den expanderade popup-sökningen kan nu rullas med tangentbordet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.42 (20090700)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Ombeställa favoriter och konton: Ordna om objekt inom Favoriter och ordna om de olika kontona som läggs till i sidofältet genom att helt enkelt dra och släppa dem så att de är snabba att nå

 • Sök: När en användarfråga inte returnerar några resultat ska sökningen returnera resultat som motsvarar en ändring av den ursprungliga frågan. Informationen om ändringen presenteras för användaren

  stavningskontroll

Korrigeringar:

 • Sök: Fixad tillgänglighetsfel för att nå 'Sökredigeringsfält', 'Ny syn', 'Skicka felrapport', 'Vad är nytt' knappar i omvänd navigering med tangentbordet

 • Tillägg: Tilläggsnamnet ska nu visas som knappetikett om det bara finns ett tillägg

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.41 (20090201)

Korrigeringar:

 • E-post: kapslat skrivfönster förblir inte längre öppet för vissa meddelanden efter att de skickats

 • Kontakter: när du dubbelklickar på en kontakt i listan så öppnas nu den nyligen markerade kontakten

 • Sökning: tangentbordsfokus bevaras när du stänger Sök i-listrutan i Utökad sökning

 • Sökning: förbättrade VoiceOver-meddelanden för Lägg till fler alternativ i Utökad sökning

 • Huvudfönstret: Sidofältet i Visa-menyn överst på skärmen visas nu som markerat när det är expanderat

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.41 (20083005)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Sökning: visa kontaktinformation genom att klicka direkt på knappen i sökförslagen Visa kontakt information i sökförslag

Korrigeringar:

 • Sökning: vänster- och högerpilarna fortsätter att fungera när sökningen skrivs

 • E-post: när du har installerat en programuppdatering väljs nu standardkontot vid start

 • Nuvarande Outlook | macOS Big Sur: flera fall där texten kapades har korrigerats

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.41 (20082600)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Meddelandelista: gör en snabbsökning i alla meddelanden inom ett angivet filter, t. ex. Oläst, Flaggade och Har bifogade filer, genom att direkt klicka på alternativ längst ned i listan Kör sök från filter i meddelandelistan

Korrigeringar:

 • Regler: regler kan nu skapas och sparas som de ska 

 • Kalender: möten för Google-konton kan avbrytas från evenemangets popover

 • Huvudfönster: att visa eller dölja sidofältet uppdaterar bara valt huvudfönster

 • Kontakter: flera markerade kontakter kan nu kategoriseras (via verktygsfält och menyalternativ)

 • Skriva: Informationsfältet “Vissa bilder i det här meddelandet har inte hämtats” visas inte längre när du skriver nya meddelanden med alternativet “Ladda ned bilder från Internet automatiskt” inställt på Aldrig

 • Administratörshantering: Alternativet AutomaticallyDownloadExternalContent som hanterar inställningen “Ladda ned bilder från Internet automatiskt” visas nu som inaktiverat när det hanteras 

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.41 (20082300)

Korrigeringar:

 • E-post: när du öppnar ett meddelande i en konversation öppnas det markerade meddelandet i stället för det senaste

 • Kalender: att minimera sidofältet placerar inte längre knappen Ny händelse ovanför verktygsfältet

 • Sökning: Alternativet Flaggstatus i utökad sökning meddelas nu på rätt sätt via VoiceOver

 • Nuvarande Outlook | Kalender: delade kalendrar för lokala Exchange-konton kan öppnas 

 • Nuvarande Outlook | E-post: vissa meddelanden som inte laddades ned visas nu korrekt

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.41 (20081900)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Kalender: händelser som ligger över eller under din aktuella vy i kalendern för kalendern anges nu längst upp eller längst ned i varje dag med antal händelser som finns vid mus hovring Indikator vid händelser som ligger över eller under den aktuella kalenderns rutnät

Korrigeringar:

 • Konton: ändringar i fältet för kontobeskrivning i inställningarna sparas nu som de ska

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.41 (20081700)

Korrigeringar:

 • E-post: länkar öppnas nu som de ska i meddelanden som dragits från skräppost till andra mappar

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.41 (20081200)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Kontakter: Sortera kontakter i vyn Kontakter efter visningsnamn, förnamn, efternamn eller företag Sortera efter meny för kontakter

 • Kontakter: visa kontakter i vyn Kontakter som förnamn först eller efternamn först Visa namn som för kontakter i Visa-menyn

Korrigeringar:

 • Aktuellt Outlook | Outlook.com-konton: kontot läggs nu till efter autentisering 

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.41 (20081001)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Sök: Visa namn på ett meddelande i Sök resultat utan att behöva öppna meddelandet Visa mappnamn i sökresultaten

Korrigeringar:

 • E-post: antalet skyltar i dock följer nu meddelandet "inkludera endast prioriterade meddelanden" 

 • Bifogade filer: alternativ för undermeny under Message > bifogade filer saknas

 • Bifogade filer: Dra och släppa en fil som redan har kopplats och som inte längre är resultat av duplicering

 • Kontakter: snabb menyn för kontakter i vyn kontakter inkluderar nu redigera

 • Tillägg: flyttade hämta tillägg till menyn överst verktyg från menyn i det övre fönstret

 • Google-konton: när du migrerar till nya Outlook läggs Google-konton från nuvarande Outlook till efter autentisering 

 • Google-konton: oformaterad text visas på rätt sätt

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.41 (20080530)

Korrigeringar:

 • Kalender: plats förslag visas inte längre av misstag när du stängt plats kortet

 • Kalender: när du svarar med föreslå ny tid visas den föreslagna tiden i svaret

 • Aktuellt Outlook | Känslighet: Etiketter används nu när konto namn och e-postadress inte stämmer överens

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.41 (20080203)

Korrigeringar:

 • Mörkt läge: Skriv bakgrunden är inte längre kvar när du först växlar till mörkt läge

 • Meddelandelista: Markera som läst eller Markera som oläst blir tillgängligt när flera meddelanden är markerade

 • Skriv: när du skriver mottagare när du skriver läser VoiceOver upp kontakt förslag 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.41 (20072700 & 20072901)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Knappen nytt meddelande: för att hjälpa dig att skriva nya meddelanden snabbare har knappen Nytt meddelande flyttats till en ny plats för enklare åtkomst

Nytt meddelande

 • Kontakter: kategorisera dina kontakter och visa kategorier i kontaktlistan

Kategorisera dina kontakter och visa kategorier i kontaktlistan

 • Kontakter: Visa och ange ålder, blod typ, stjärntecken och intressen för dina kontakter

Ytterligare fält för kontakter

Visa åldersinformation i Kontakt

Korrigeringar:

 • Kalender: deltagarna tas nu bort från händelsen när du trycker på ta bort när kontaktkortet har visats

 • Kalender: enstaka förekomster av en heldags aktivitet som upprepas varje dag kan redige ras 

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.40 (20071905 & 20072109)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Kalender: Alla möten online – alla möten kan nu vara ett Teams eller Skype-möte som standard! Hantera detta i Kalenderns inställningar

Kalenderinställningar för varje möte online

 • Kalender: Använd pekplattan för att enkelt svepa i kalenderns rutnät eller i minikalendern Min dag för att få åtkomst till din dag eller vecka

Korrigeringar:

 • Mappar: kan prenumerera på offentliga eller IMAP-mappar på macOS Mojave och tidigare

 • E-post: för Google-konton visas e-postmeddelandet inte i konversationen efter att du tagit bort det

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.40 (20071300 & 20071407)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Sökning i kontaktkort: skicka e-post, chatta eller ring kontakten från kontaktkortet som returneras i sökresultat Kortet kontakter i sökresultat

 • Aktuellt Outlook | Tillägg: tillägg som är installerade av ombudet blir nu tillgängliga och visas korrekt i menyfliksområdet 

Korrigeringar:

 • Bifogade filer: fil namn trunkeras inte när de flyttas till Finder

 • Skriv: kan dra och släppa meddelanden från huvudfönstret i Outlook till ett nytt meddelande

 • Möte: Insikter är konsekventa mellan Outlook Web och Outlook Mac för samma möte

 • Mappar: Favoritmappar visas när du lägger till det första kontot

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.40 (20070603 och 20070801)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Skriv: Knapparna Skicka och Ta bort visas nu endast i det översta verktygsfältet för kapslat skrivande Knapparna Skicka och Ta bort i verktygsfältet för skrivning

 • Meddelandelista: lade till inställning för att visa eller dölja grupprubriker i meddelandelistan Visa inställning för grupprubriker i läsinställningar

Korrigeringar:

 • E-post: poster utan ämne och mottagare visas längre i meddelandelistan

 • Min dag: ändrar inte längre storleken när huvudfönstret minimeras

 • E-post: undermappar tas inte bort när den överordnade mappen byter namn

 • Sökning: parenteser läggs inte till automatiskt vid skapande av en avancerad ämnessökning

 • Läsfönster: ämnesrader i e-postmeddelanden och mötesinbjudningar radbryts till två rader i stället för att trunkeras

 • Sökning: kalendersökning fungerar nu för kontotyper som stöds

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.40 (20062901 & 20070100)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Uppgifter: Nu kan du öppna webbversionen av To Do för att få tillgång till dina uppgifter
  Prova Microsoft To Do  

 • Anteckningar: Nu kan du öppna webbversionen av Anteckningar för att få tillgång till dem
  Prova Microsoft Notes på webben

 • Regler: Du kan du skapa en ny serverregel eller redigera en befintlig serverregel via Verktyg > Regler
  Skapa en regel

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem där prioriterad inkorg inaktiverades efter en uppgradering

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.39 (20062305)

Korrigeringar:

 • Nuvarande Outlook | IMAP-konton: Knappen Lägg till konto fungerar nu (tidigare känt problem)

 • Interaktiva meddelanden: knapparna förblir aktiverade när ett separat fönster öppnas

 • Nyheter: knapparna rullas in i vyn när du navigerar med tabbtangenten

 • Kontokonfigurering: förbättrad felhantering om du försöker lägga till samma konto två gånger

 • Kontakter: du kan nu navigera mellan knapparna i verktygsfältet med tabbtangenten efter det att en knapp tryckts ned

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.39 (20062201)

Kända problem:

 • Nuvarande Outlook | IMAP-konton: Knappen Lägg till konto i inställningarna lägger inte till ett konto

Korrigeringar:

 • Kontakter: funktionen att redigera kontakter har aktiverats igen (tidigare känt problem)

 • Kontakter: VoiceOver läser nu upp fältet Anteckningar när en kontakt redigeras

 • Kontakter: när textens visningsstorlek ändras i teckensnittsinställningarna uppdateras kontaktvyn i enlighet därmed

 • Tillägg: om du byter konto när en händelse redigeras kommer tillgängliga tilläggsprogram att uppdateras därefter

 • Tillägg: VoiceOver läser nu upp installerade tillägg i anpassningsbladet för verktygsfältet

 • Signaturer: bilder i signaturer visas på rätt sätt när de infogas under redigering 

 • Sök: med tabbtangenten kan du nu nå knapparna för sökomfång och utökade sökningar

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.39 (20061607)

Kända problem:

 • Kontakter: redigering har inaktiverats på grund av ett problem när redigerade kontakter sparas. Åtgärd är på gång

Korrigeringar:

 • Kontakter: Kontaktvyn och förhandsvisning av kontakter har aktiverats igen (tidigare känt problem) 

 • Kalender: krascher som inträffade när du svarade på en händelse eller mötesinbjudan har åtgärdats (tidigare känt problem)

 • Kalender: krascher som inträffade när avtalade tider togs bort har åtgärdats

 • E-post: krascher som inträffade när skräppostmappen visades har åtgärdats

 • Kontakter: krascher som inträffade när du sökte i kontaktvyn har åtgärdats

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.39 (2006100 och 20061500)

Kända problem:

 • Kontakter: Visning av personer och redigering av kontakter har inaktiverats på grund av ett problem när du sparar redigerade kontakter. Åtgärd är på gång

 • Kalender: krascher som inträffade när du svarade på en händelse eller mötesinbjudan har åtgärdats

Korrigeringar:

 • Kalender: Förbättrad VoiceOver-navigering för Mötesinsikter 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.39 (20060705)

Kända problem:

 • Kontakter: Visning av personer och redigering av kontakter har inaktiverats på grund av ett problem när du sparar redigerade kontakter. Åtgärd är på gång

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Google-konton: Förbättrad funktionalitet för Google IMAP-konton, inklusive synkronisering av kalendrar via CalDAV

  • Obs: den nya Outlook är endast tillgänglig för Office 365, Outlook.com och Google-konton

Korrigeringar:

 • Konton: krascher som inträffade när ett Office 365-konto lades till har åtgärdats (tidigare känt problem)

 • E-post: problem med länkar som inte öppnades i webbläsaren för vissa kontotyper har åtgärdats (tidigare känt problem)

 • Kalender: VoiceOver läser nu upp fält i Mötesinsikter

Version: 16.39 (20060302)

Kända problem:

 • Konton: krascher när ett Office 365-konto läggs till

 • E-post: e-postlänkar öppnas inte i en webbläsare för vissa kontotyper

Korrigeringar:

 • E-post: VoiceOver läser nu upp knappen Ny händelse i översta raden

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.38 (20053105)

Kända problem:

 • Konton: krascher när ett Office 365-konto läggs till

 • E-post: e-postlänkar öppnas inte i en webbläsare för vissa kontotyper

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Korrigeringar:

 • Inga

Version: 16.38 (20052800)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • När du söker efter någon klickar du på den avatar-bilden i sökresultat för att visa mer information om dem, t. ex. organisationsschema, namn och e-postadress

Ytterligare information

 • Nyheter i nya Outlook: håll dig uppdaterad om nya funktioner i nya Outlook och prova själv. Ta en titt på fönstret nyheter och se de senaste uppdateringarna och få ut mesta möjliga av Inkorgen och kalendern

Nyheter för nya Outlook

 • Läskvitton: kontrollera att viktiga e-postmeddelanden har lästs av huvudmottagarna. Spåra vem som har öppnat och visat meddelandet genom att begära Läs kvitton när de skriver e-postmeddelandet

Läs kvitton

Korrigeringar:

 • Konton: åtgärdade ett problem där användare i sällsynta fall inte kunde lägga till ett Office 365-konto 

 • Lokalisering: åtgärdade ett problem där vissa delar av Outlook inte var lokaliserade på rätt sätt för vissa språk

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.38 (20052001)

Nya eller förbättrade funktioner:

 •  Personvy och stöd för kontakter

  • Visa, lägga till, redigera, hitta och ta bort kontakter på samma ställe. Utforska kontakter som är viktiga för dig och som du kanske vill följa upp med

Kontakter

 • Föreslagna tider

  • Behöver du lite hjälp för att hitta en tid som fungerar för mötet? Nu kan Outlook föreslå tider där du och dina kollegor är lediga!

Föreslagna tider

 • Skapa händelse – markera som privat

  • I verktygsfältet skapa händelse finns nu kommandot [Markera som privat]

 • Sök – Lägg till fler alternativ

  • Du kan nu välja att "lägga till fler alternativ" i det utökade sökformuläret. Med den här funktionen kan du begränsa sökningen genom att använda ytterligare fält som kopia, hemlig kopia, prioritet, status för kategori och flagga

Lägg till fler sökalternativ

Korrigeringar:

 • Skapa händelse – ett öppet tillägg stängs när organisatören ändras under skapa händelse

 • Lokala kategorier – kategorier kan nu tillämpas korrekt för IMAP-/POP- eller min dator-mappar

 • Viloläge – åtgärdat ett fel där listrutan viloläge visar förvrängd text när e-postmeddelandet öppnas i ett nytt fönster

 • E-posttips – valfria inbjudna visas nu i e-posttips

 • Meddelandelista – korrigering för en sällsynt badboll när meddelandelistan har sorterats på nytt

 • Meddelandelista – Lagt till ett kortkommandro CTRL+0 för en flagga för uppföljning av ett valt meddelande i meddelandelistan

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.38 (20051207)

Nya eller förbättrade funktioner:

 •  Skapa ett möte från e-post

  • När du vet att ett möte är bättre än långa e-postkonversationen du håller på med. Nu kan du enkelt göra det!

  • Välj kommandot Skapa ett möte i verktygsfältet (eller på den översta menyn, gå till Meddelande > Skapa) för att snabbt och enkelt skapa ett möte från ett e-postmeddelande. 
   skapa möten

 • Informationsfält för att arbeta offline

  • Outlook talar nu om för dig när du arbetar offline. 

  • Outlook är offline e-posttips

Korrigeringar:

 • Olika förbättringar av appstabilitet och prestanda

 • Meddelandelista: Ytterligare förbättringar av tangentbordsnavigering och VO-uppmaningar

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.38 (20050602)

Korrigeringar:

 • Olika förbättringar av appstabilitet och prestanda

 • Meddelandelista: Förbättringar av tangentbordsnavigering och VO-uppmaningar

 • Min dag: Prestandaförbättringar när ett stort antal objekt visas på dagordningen 

 • Kalenderhändelser: Förbättrad tangentbordsnavigering för Föreslå ny tid 

 • Kalenderhändelser: @omnämnanden fungerar nu i formuläret för att skapa en händelse

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Tillägg för Outlook är nu tillgängliga

  • Installera dina favorittillägg och förbättra produktiviteten i Outlook

  • Installera tillägg genom att gå till avsnittet Anpassa verktygsfält i Outlook

  • Den här funktionen distribueras gradvis. Om du inte ser tilläggen kan du titta igen några dagar senare 

Outlook för Mac med ett tillägg som används

 • Markera som känsligt

  • När du skriver ett e-postmeddelande kan du nu markera det som känsligt och visa standardetiketten om administratören har konfigurerat detta

  • Lägg till knappen Markera som känsligt i verktygsfältet via Anpassa verktygsfältet... eller använd Känslighet högst upp i menyn Utkast

  • Mer information om den här funktionen finns på https://aka.ms/officemipdocs

Standardetikett för CLP
Använd etikett för CLP

 • Förbättringar av meddelandelistan

  • Nu finns avsändarbilder tillgängliga i meddelandelistan. Med avsändarbilder blir det lättare att skumma igenom listan över inkommande meddelanden och snabbt plocka ut viktig e-post

  • Du ser avsändarbilderna i meddelandelistan när meddelandelistan har inställningen Bekväm

Avsändarbilder och funktionselement för utkast i meddelandelistan

 • E-posttips för autosvar

  • Nu visar Outlook ett informationsfält när någon i din mottagarlista har aktiverat sitt autosvar

E-posttips för autosvar

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.38 (20042808)

Korrigeringar:

 • Kalender: tillagt stöd för redigering av händelser utan varaktighet

 • Meddelandelista: nu finns stöd för sökning efter första bokstaven eller navigering i den nya listan över meddelanden

 • Kalender: korrigerat felaktigt förhandsgranskningsdatum i en serie mötesinbjudningar

 • Kalender: när du skickar ett möte till rummet läggs nu rummet till en gång

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.37 (20042605)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • E-posttips för extern mottagare: Informerar avsändaren om att meddelandet lämnar organisationen om avsändaren lägger till en extern mottagare (dvs. någon som har en e-postadress utanför organisationen) eller en distributionslista som innehåller externa mottagare. 
  E-posttips för extern mottagare

 • E-posttips för stor publik: Informerar avsändaren om att meddelandet skickas till en stor publik (fler än 25 mottagare). 
  E-posttips för stor publik

Korrigeringar:

 • Nuvarande Outlook | E-post: Outlook visar inte längre slutdatum för e-postmeddelanden en dag tidigare med ett anpassat uppföljningsdatum för tidszonen GMT+

 • Nuvarande Outlook | Bifogade filer: Outlook kraschar inte längre när du sparar eller förhandsgranskar e-postbilagor i vissa fall

 • Meddelandelista: Meddelanden saknas inte längre i listan på grund av att meddelandet ignorerats

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.37 (20042107)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Rumssökare: Använd den nya rumssökarens kraftfulla sökning för att hitta ett rum som passar dina behov.
  Rumssökare

 • Kalendervy med 3 dagar: Fokusera på dagens datum och de kommande två dagarna i kalendern med den nya 3-dagarsvyn.
  Vy med 3 dagar
   

Korrigeringar:

 • E-post: funktionen Spara som mall fungerar nu 

 • Automatiska svar: banderoller för automatiska svar visas nu inte om automatiska svar inte är aktiva

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.37 (20042000)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • My Day: nu kan du enkelt aktivera eller inaktivera min dag via växlingsknappen. 
  Växla min dag   

Korrigeringar:

 • Kalender: kalenderhändelseserier kommer inte längre att tas bort efter en instansuppdatering som ignorera påminnelser.

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.37 (20041501)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Enhetlig inkorg: Kombinera flera postlådor i en enda inkorg så att du lättare kan se allt som är viktigt på ett ställe.
  Enhetlig inkorg

 • Sök i all e-post: Sökfunktionen har uppdaterats till att inkludera all e-post, inte bara den mapp eller postlåda som du använder för närvarande.

  Söka i alla postlådor

 • Min dag: Min dag har uppdaterats för att använda mindre utrymme i minikalendern så att du kan se mer av dina händelser! 
  minikalender

 • Kalendergrupper: Kalendrar är nu grupperade efter kalendrar som du äger och kalendrar som delas med dig. Det här lanseras stegvis för våra användare.
  Vänster navigeringsfält i kalendern  

Korrigeringar:

 • Autentisering: användare kommer inte längre att uppmanas att logga in när datorn aktiveras från strömsparläge

 • Kalender: VoiceOver har lagts till för kort med mötesinsikter

 • Sök: VoiceOver spelar upp ett felljud när du använder pilknappen på tangentbordet

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.37 (20041300)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Mötesinsikter: Outlook kommer nu att visa relevanta e-postmeddelanden om ett visst mötesämne eller innehåll som delas under ett möte.
  Mötesinsikter

 • Arbetar på annan plats: Utöver de vanliga statusvärdena kan du nu även ange att du arbetar på annan plats som status för händelser eller avtalade tider. 
  Arbetar på annan plats

Korrigeringar:

 • Aktuellt Outlook | Kalender: tillagd diktering för avtalade tider och möten i kalendern

 • Kontakta supporten: åtgärdat ett stopp när du öppnar kontakta support

 • Kalender: sökförslag ska nu inte vara i vägen för min dag expansion

 • Kalender: när du skickar ett möte med ett rum som lagts till i platsfältet läggs rummet till en gång i inbjudan

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.37 (20040801)

Korrigeringar:

 • Nuvarande Outlook | Kalender: Ikonen för Teams-möte kommer att vara tillgänglig i fjärrkalendrar

 • Meddelandelista: VoiceOver kommer nu att läsa upp ikonerna ta bort, arkivera och flagga

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.37 (20040602)

Korrigeringar:

 • E-post: Knappen Skicka visas inte längre inaktiverad i vissa scenarier

 • Kalender: @funktioner och länkar/URL:er som läggs till i fältet Plats i en mötesinbjudan kommer att sparas

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.37 (20040202)

Korrigeringar:

 • E-post: antalet aktivitetsikoner i dockan är rätt nu (känt problem från senaste uppdateringen åtgärdas)

 • Outlook.com-konton: när du migrerar till nya Outlook och ett problem upptäcks, visas lösenordsprompten i stället för att det inte ska gå att migrera kontot

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.37 (20033001)

Kända problem:

 • E-post: antalet aktivitetsikoner på Outlook-ikonen i dockan visar felaktigt antal olästa meddelanden

Korrigeringar:

 • Mörkt läge: texten visas inte längre som mörk text mot mörk bakgrund för vissa meddelanden

 • E-post: frågetecken (“?”) visas inte längre bredvid mottagaren när @omnämnande används för att lägga till

 • E-post: när du dubbelklickar på ett meddelande när Outlook inte är i fokus öppnas rätt meddelande

 • Autosvar: inställningsfönstret visas oavsett vilket konto som för tillfället har markerats

 • Aktuellt Outlook | Delegering: användare kan nu läggas till som ombud om visningsnamnet i Kontakter skiljer sig från visningsnamnet i katalogen 

 • Nuvarande Outlook | Kontakter: kontaktlistor kommer att finnas kvar i fälten Till:/Kopia: när du skriver

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.36 (20032418)

Korrigeringar:

 • Kalender: när du skapar en ny händelse visas brickan i vyn i minischemaläggaren

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.36 (20032300)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Autosvar: ställ in autosvar när du inte är på kontoret eller inte kan svara. Konfigurera svar för avsändare i din organisation och avsändare utanför organisationen och välj en tidsperiod för svaren. Du öppnar inställningarna via Verktyg > Automatiska svar. När automatiska svar är aktiva visas en banderoll längst upp i huvudfönstret

Automatiska svar-aktiverad banderoll

 • Skärmdensitet: visa fler meddelanden i meddelandelistan och fler händelser i vyn Min dag med alternativet Kompakt i läsinställningarna och den övre Visa-menyn. Alternativet Kompakt döljer dessutom förhandsgranskningen av meddelandet i meddelandelistan och du kan växla mellan visning av förhandsgranskningen av meddelandet via en separat inställning i Läsinställningar och den övre Visa-menyn

Avläsningsinställningar för skärmdensitet

 • Uppdaterad inkorg utan banner: uppdaterade bilder och meddelanden när det inte finns några objekt i en mapp. 

Uppdaterad tom inkorg-banderoll

 • Vyn Min dag: dubbelklicka eller dra i rutnätsvyn när du vill skapa nya händelser direkt i Min dag.

Korrigeringar:

 • E-post: innehållet i meddelandetexten förblir synligt när du skriver (känt problem från senaste uppdateringen)

 • Meddelandelista: VoiceOver läser nu upp knapparna Filtrera och Sortera i meddelandelistans sidhuvud

 • Kalender: uppåt-och nedåtpilarna navigerar i listvyn och blanksteg visar händelsekortet

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.36 (20031800)

Kända problem:

 • E-post: innehållet i meddelandetexten försvinner när du skriver 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Svepgester: svep ett e-postmeddelande eller en konversation i meddelandelistan på styrplattan eller med Magic Mouse för att snabbt utföra åtgärder som Ta bort, Flagga och Flytta. Viloläge och Läs och arkivera har lagts till som tillgängliga åtgärder. Anpassa svepgester i Läsinställningar

Svepa med gest i meddelandelistan för att arkivera meddelandet

Inställningar för svepgester i Läsinställningar

Korrigeringar:

 • E-post: Normal teckensnitt för Tahoma visas inte längre som fetstil när du skriver

 • Meddelandelista: förbättrad stödtext för VoiceOver för prioriterade och andra knappar

Version: 16.36 (20031601)

Korrigeringar:

 • Kalender: när du arbetar offline i kalendervyn får du inte längre upprepade uppmaningar om att gå online 

 • Nuvarande Outlook | Sökning: senaste sökningar och förslag visas i Alla konton-mappar

 • Aktuellt Outlook | Kontakta supporten: meddelande om supporten har svarat visas nu  

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.36 (20031007)

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.36 (20030900)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Nuvarande Outlook: Outlook.com-konton använder nu OAuth för autentisering, så du behöver inte längre ett applösenord när tvåstegsverifiering har aktiverats. För befintliga Outlook.com-konton som lagts till i Outlook ser du MSA-inloggningssidan för autentisering:

Inloggningssidan för MSA i Outlook för Mac

Korrigeringar:

 • E-post: olästa antal visas nu för alla mappar i marginallisten.

 • E-post: kontur visas runt mapp när du flyttar ett meddelande som inte längre är kvar efter flyttning

 • Aktuellt Outlook | E-post: det här är inte längre inleveransdatum ogiltigt felmeddelande vid inställning av autosvar 

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.36 (20030502)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Skriv: Knapparna Skicka och Ta bort visas nu i det översta verktygsfältet för kapslade

Knapparna Skicka och Ta bort i verktygsfältet

Korrigeringar:

 • E-post: Markera som Skräppost flyttar nu meddelanden till mappen skräppost

 • Min dag: minikalenderdagar i veckans etiketter överlappar inte längre månads- och årsetiketten

 • Kalender: Bläddra i Schemaläggningsassistenten i händelse komponera via inlägg i den översta händelsemenyn

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.36 (20030201)

Korrigeringar:

 • E-post: fönstret redigera signatur visas korrekt i helskärmsläge

 • Aktuellt Outlook | Tillägg: tillägg visas nu på rätt sätt i Outlook när de lagts till

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.36 (20022600)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Skriv: förbättrad tangentbordsnavigering i verktygsfältet formatering i kapslade. TABB-knappen kommer in i verktygsfältet (teckensnittsknapp) och nästa flik går till meddelandetexten. Använd nu vänster-och högerpil för att navigera bland knapparna i verktygsfältet formatering

Korrigeringar:

 • E-post: dra e-post från meddelandelistan till skriv bifogar för närvarande e-post korrekt 

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.36 (20022400)

Korrigeringar:

 • E-post: ändra från-adressen (avsändaren) tappar inte längre bifogade filer

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.35 (20021908, 20021800, 20021300, 20020910, 20020507)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Meddelandet för viloläge: Nu kan du ange att ett meddelande ska visas i Inkorgen vid ett senare tillfälle

 • Flyttades nyligen till mappar: För dem som flyttar meddelanden till mappar kan du nu välja från en lista med senast använda

 •  Teams/Skype i skapa snabbhändelse: Nu kan du göra vilken händelse som helst till ett onlinemöte när du skapar det via snabbhändelseformuläret

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

 • E-post: Inställningar för automatisk Kopia/Hemlig kopia följs när du skriver e-postmeddelanden

 • E-post: Inställningar för svepgester migreras när du byter till nya Outlook

 • Kalender: Åtgärdat fel där texten inte kunde läggas till i mötesinbjudningar

 • Kalender: Heldagshändelser tar nu hänsyn till ändringar i dess status

 • Kalender: Åtgärdat fel där möten visades felaktigt som möten

 • Kalender: Föreslå ny tid kommer nu att visa alla deltagare istället för bara organisatören

 • Sök: Historikförslag föreslå nu rätt från:/till: baserat på mappkontext

 • Sök: Förbättringar av VoiceOver

 • Sök: Åtgärdat fel där sökningar i kalendern inte returnerade några resultat 

 • Microsoft 365 Groups: Åtgärdat en krasch när meddelande visas med bifogade filer i grupper

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.35 (20012902)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Teams: För Teams-aktiverade klienter ser du nu närvaroinformation för kontakter när du skriver och läser e-postmeddelanden 

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

 • Meddelanderubrik E-post: Åtgärdade ett fel som medförde att teckenstorleken ändras onormalt i vissa situationer 

 • Flagga meddelanden med POP/IMAP: Åtgärdat ett fel för POP-eller IMAP-konto där flagga för uppföljning satte start- och slutdatum felaktigt

 • Sök: Åtgärdat fel där felaktig "från:"-etikett visades vid sökning i mappen skickat

 • Sök: Förbättringar av VoiceOver 

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.34 (20012200)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • E-post: En ny och uppdaterad rubrikrad för e-postmeddelanden!

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

 • Övergripande: Storleken på huvudfönstret i Outlook kan nu minskas mer än tidigare

 • Kalender: Förbättrad tangentbordsnavigering i kalendermodulen

 • Kalender: Fel har åtgärdats i formuläret skapa händelse – fältet för sökvägar för att möjliggöra att användardefinierade sökvägar sparas korrekt

 • Kalender: I redigeraren för att skapa återkommande händelser har fel åtgärdats

 • Kalender: Tidszonsetiketter försvinner inte längre när start- och sluttider ändras vid skapande av händelser

 • Kalender: Korrigering har gjorts för korrekt visning av platser i schemaläggningsassistenten

 • Skriv: Förbättringar av rullning vid skapande av sidhuvuden

 • Meddelandelista: Korrigering har gjorts för saknade grupprubriker när meddelandelistan är i en filtrerad vy

 • Kontaktkort: Åtgärd för kontaktkortet som inte visas i vissa scenarier

 • Grupper: Nu visas rätt gruppkort när du klickar på en grupp

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.34 (20011502)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • E-post: Den kapslade skrivmiljön har återaktiverats

Korrigeringar:

 • E-post: Skrivfönstret uppmanar inte längre till att spara eller ta bort ett utkast om du inte har gjort några ändringar i utkastet

 • Mörkt läge: Åtgärdat problem där innehållet i mörkt läge blinkade och ibland återgick till ljust läge

 • Meddelandelista: Rubriker för e-postgrupper visas nu på rätt sätt som rubriker (och inte som e-post)

 • Kalender: Föreslå ny tid döljs nu när det inaktiveras av evenemangsorganisatören

 • Kalender: Schemaläggningsassistenten visar nu tillgänglig/upptagen-information när du tittar flera månader framåt

 • Kalender: När en avtalad tid omvandlas till ett möte visas nu rätt meddelande i informationsfältet ”Inbjudan har skickats/har inte skickats”

 • Kalender: Åtgärdat en krasch när ett ogiltigt datum anges i datumväljarens inmatningsfält för en återkommande händelse

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.34 (20010802)

Korrigeringar:

 • Skriv: visar inte längre meddelandet ”Vill du avsluta meddelandet utan ämne?”

 • Kalender: uppdatering av påminnelsetid för befintliga händelser från Ingen till Vid händelsestart fungerar nu

 • Kalender: den korrekta påminnelsetiden är nu markerad på popup-knappen för påminnelse 

 • Meddelandelista: VoiceOver läser nu upp markeringsläge för knapparna Prioriterad och Övrig för Inkorgen  

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.34 (20010602)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Skriv: tillagt stöd för Touch Bar för kapslad skrivåtgärd som ger snabb åtkomst till vanliga åtgärder

Korrigeringar:

 • Kalender: knapparna för växling av vy (e-post, kalender osv.) kan nu nås med tabbtangenten 

 • Meddelandelista: om du tar bort den sista konversationen placeras fokus nu i den föregående konversationen

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.34 (20010106)

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.33 (19122904)

Korrigeringar:

 • Skriv: signatur visas nu när du skapar ett meddelande i ett separat fönster

 • Nuvarande Outlook | Kategorier: objekt i mappen På den här datorn kan nu kategoriseras på rätt sätt  

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.33 (19122502)

Korrigeringar:

 • Meddelandelista: meddelandeprioritet (låg eller hög) visas nu i meddelandelistan

 • Skriv: bifogade filer kan nu tas bort från meddelandet med hjälp av backsteg

 • Nuvarande Outlook | Uppgifter: nyligen skapade uppgifter visas inte längre som försenade innan du anger förfallodatum

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.33 (19121804)

Korrigeringar:

 • Kalender: Slutdatum justeras inte längre när startdatum för en återkommande serie justeras

 • Skriv: Kommando-O kan användas för att öppna ett separat fönster

 • Kalender: Fälten för tidszoner är inte längre dolda när du ändrat slutdatumet för en händelse

 • Nuvarande Outlook | Kalender: Knappen Ta bort i menyfliksområdet fungerar nu när fokus är i händelsens brödtext 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.33 (19121600)

Korrigeringar:

 • Tangentbord: Kortkommandot för hyperlänk har bytts ut till kortkommandot för synkronisera (som nu är Ctrl-kommando-K)

 • Tangentbord: Kortkommandot F6 för navigering fungerar nu med kalendervyn sida vid sida

 • Sök: Föreslagna personer visas nu som Till: i stället för Från: när du söker i mappen Skickat

 • Kalender: Fälten för tidszoner är inte längre dolda när du ändrat startdatumet för en händelse

 • Kalender: Knappen Ta bort kan nu användas för att ta bort en händelse från kalenderrutan

 • Nuvarande Outlook | Tillägg: Tillägget Translator för Outlook fungerar på rätt sätt igen

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.33 (19121106)

Korrigeringar:

 • Kalender: Startdatumet ändras inte längre till dagens datum när du inaktiverar en heldagshändelse

 • Signaturer: Det uppdaterade signaturnamnet visas nu på rätt sätt i fönstret Redigera signatur

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.33 (19120904)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Fältet Kontobeskrivning i kontoinställningarna kan nu redigeras

  • Idé 6 på feedbackwebbplatsen för Outlook för Mac

Korrigeringar:

 • Skriv: Förbättrad VoiceOver-navigering för formateringsverktygsfältet när e-post och händelser skapas

 • Skriv: Identifiering och expandering av distributionslistor (DL) fungerar nu när händelser skapas

 • Schemaläggningsassistenten: Förbättrade funktioner för att visa information om ledig/upptagen tid

 • Kalender: Mötesdeltagare visas nu korrekt när du öppnar en händelse i ett separat fönster

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.33 (19120401) 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Det finns nu en inställning för konversationsvyn i Läsinställningar och den övre Visa-menyn.

  • Idé 11 på feedbackwebbplatsen för Outlook för Mac

 • Inställningen för Prioriterad inkorg finns nu tillgänglig i Läsinställningar och den övre Visa-menyn

  • Idé 13 på den nya feedbackwebbplatsen för Outlook för Mac

 • Sökområde för undermappar stöds nu för Outlook-sökningar

 • Länken Infoga stöds nu i verktygsfältet för e-post och händelser

Korrigeringar:

 • Skriv: Utkast för nya e-postmeddelanden kan nu kategoriseras medan du skriver

 • Meddelandelista: E-post kan nu tas bort från papperskorgsmappen

 • Kalender: Förbättrad tangentbordsnavigering i kalendervyn med kortkommandot F6 

 • Sök: Förslag visas när du utför en sökning offline

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.33 (19120200) 

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.33 (19112700) 

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

Korrigeringar (nuvarande Outlook):

 • Sök: Sökvillkor markeras nu i meddelandelistan när läsfönstret är nedanför eller dolt

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.33 (19112500) 

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.32 (19112005, 19111901)

Korrigeringar:

 • E-post: Svara, Svara alla och Vidarebefordra har åtgärdats för e-postmeddelanden i sökresultat

 • E-post: Fixade avisering om skickad e-post för Skicka senare

 • Allmänt: Förbättrad navigering med tangentbord och VoiceOver 

Korrigeringar (nuvarande Outlook):

 • Office-tillägg: stöd för delegering för delade mappar

 • Uppgifter: E-postmeddelanden som markerats för uppföljning visar nu rätt förfallodatum

 • Sökningar: Outlook låser sig inte längre när du sparar en smart mapp

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.32 (19111400, 19111100, 19110600)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Kapslat skrivande: Svara på meddelanden utan att öppna ett nytt skrivfönster

Korrigeringar:

 • Sökningar: Ikoner som saknas har lagts till i sökfältet

 • E-post: Informationsstaplarna för e-postutkast och e-postmeddelanden som ska skickas senare har korrigerats

 • E-post: Sidhuvuden i meddelandelistan har korrigerats

 • Kalender: Primär kalender markeras automatiskt

 • Allmänt: Förbättrad navigering med tangentbord och VoiceOver 

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.32 (19110306, 19102902, 19102800)

Korrigeringar:

 • Allmänt: Åtgärdat ett problem med att lägga till IMAP-/POP-konton

 • Allmänt: Åtgärdat ett problem med aviseringar i macOS Catalina

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.31 (19101400)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Microsoft 365 Groups i Outlook för Mac har nu stöd för klassificeringsetiketter

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.31 (19100700)

Korrigeringar:

 • macOS Catalina: Åtgärdade ett fel där skrivfönstret blinkar när du markerar text för första gången 

 • Aut: Åtgärdade ett problem där vissa användare uppmanades att ange autentiseringsinformation flera gånger 

 • Kalender: Åtgärdade ett problem där påminnelser inte visas för vissa kommande händelser 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.31 (19093004)

Korrigeringar:

 • Kalender: påminnelser för händelser i en återkommande serie visas nu på rätt sätt

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.30 (19092600)

Korrigeringar:

 • Kalender: möten i delade kalendrar kan nu ställas in

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.30 (19092400)

Korrigeringar:

 • Bifogade filer: förhandsgranska, öppna, spara och ta bort åtgärder fungerar nu korrekt 

 • Kalender: delade kalendrar med behörigheterna "Kan visa när jag är upptagen" förblir anslutna 

 • Kalender: Knappen Teams-möte visas inte längre när Teams inte är aktiverat

 • E-post: Infoga hyperlänk finns nu överst i menyn Infoga länk i menyfliksområdet när du skriver

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.30 (19091800)

Korrigeringar:

 • E-post: kortkommandot för bilagor (Cmd-E) fungerar nu när du skriver (lägger till) och läser (laddar ned)

 • E-post: expansionslista (DL)-expansion visar nu medlemmar korrekt i Till:/Cc:-fältet när man skriver.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.30 (19091600)

Korrigeringar:

 • Microsoft 365-konton: ett problem där användaren ombeds ange lösenord vid aktivering från viloläge har åtgärdats

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.30 (19091202)

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.30 (19091000)

Korrigeringar:

 • Google-konton: åtgärdat ett problem där meddelandet "detta konto är permanent offline" visades för vissa användare

 • Smarta länkar: Infoga länk visar nu tolv senast använda dokument istället för femton för att undvika att skära av nedre delen av menyn på mindre skärmar 

 • Kalender: Lade till tidsskala till översiktsmenyn

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.30 (19090305)

Kända problem:

 • Google-konton: Felmeddelandet "Det här kontot är offline permanent" visas för vissa användare

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.30 (19090200)

Kända problem:

 • Google-konton: Felmeddelandet "Det här kontot är offline permanent" visas för vissa användare

Korrigeringar:

 • E-post: förbättrade VoiceOver-meddelanden för banderoll för nollad inkorg 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.29 (19082800)

Kända problem:

 • Google-konton: Felmeddelandet "Det här kontot är offline permanent" visas för vissa användare

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Det finns nu fullt stöd för mörkt läge i skrivfönstret. Knapp för bakgrundsväxling i redigeringsfönstret och läsfönstret kvarstår i ett läge

 • Förbättrat stöd för VoiceOver i meddelandelista: 

  • Det totala antalet meddelanden och antalet olästa meddelanden i konversationens rubrik meddelas

  • Lässtatus meddelas nu för meddelanden

  • Positionen i konversationen meddelas nu, t.ex. 3 av 10. 

Korrigeringar:

 • Övergripande: Blå knappar i Outlook har nu vit text istället för svart 

 • Övergripande: förbättrad anslutning vid återgång från viloläge

 • E-post: när en konversation har flera olästa meddelanden, måste meddelanden markeras två gånger

 • E-post: åtgärdat en krasch när du skickar en händelse som skapas via ett e-postmeddelande

Version: 16.29 (19082600)

Kända problem:

 • Google-konton: Felmeddelandet "Det här kontot är offline permanent" visas för vissa användare

 • Vissa knappar, t.ex. Skicka och formateringskontroller, är nedtonade. Lösning: starta om Outlook

Korrigeringar:

 • E-post: Dialogrutan Kontrollera namn visar inte längre tomma kontaktresultat

 • Kalender: start- och sluttider för heldagshändelser visas nu korrekt

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.29 (19082004)

Kända problem:

 • Google-konton: Felmeddelandet "Det här kontot är offline permanent" visas för vissa användare

 • Vissa knappar, t.ex. Skicka och formateringskontroller, är nedtonade. Lösning: starta om Outlook

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.29 (19081901)

Kända problem:

 • Google-konton: Felmeddelandet "Det här kontot är offline permanent" visas för vissa användare

 • Vissa knappar, t.ex. Skicka och formateringskontroller, är nedtonade. Lösning: starta om Outlook

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.29 (19081305)

Kända problem:

 • Google-konton: Felmeddelandet "Det här kontot är offline permanent" visas för vissa användare

 • Vissa knappar, t.ex. Skicka och formateringskontroller, är nedtonade. Lösning: starta om Outlook

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Nu finns det stöd för mörkt läge i skrivfönstret! Vi håller långsamt på att rulla ut detta

Stöd för mörkt läge i Skapa?

Korrigeringar:

 • Sökning: i Avancerad sökning uppdateras inte längre resultat när du har markerat ett objekt

 • Mörkt läge: kalendern växlar tillbaka till ljust läge efter att mörkt läge har inaktiverats i Outlook

 • Kontakter: åtgärdat en krasch när kontakt öppnas från LDAP

 • E-post: åtgärdat en krasch när du skickar en händelse som skapas via ett e-postmeddelande

 • Övergripande: åtgärdat en krasch när du öppnar eller skapar en händelse efter att ha växlat från e-post- till kalendermodul

Version: 16.29 (19081200)

Kända problem:

 • Vissa knappar, t.ex. Skicka och formateringskontroller, är nedtonade. Lösning: starta om Outlook

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.28 (19073002)

Kända problem:

 • Vissa knappar, t.ex. Skicka och formateringskontroller, är nedtonade. Lösning: starta om Outlook

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.28 (19072500)

Kända problem:

 • Vissa knappar, t.ex. Skicka och Formatering, är nedtonade

 • Microsoft 365-konton ber om lösenord när vissa användare startar Outlook

Korrigeringar:

 • Teams: korrigering av informationsfältets text när ett Teams-möte skapas

 • Skype för företag: ”Ange åtkomstbehörigheter” avmarkerar inte längre platsfältet

 • E-post: ”Svara bara på markerad text” är nu avmarkerat som standard

 • Kalender: korrigering av kalender som inte uppdateras automatiskt

 • Kalender: förbättrad synkronisering av kalenderuppdateringar

 • Office-tillägg: Tillägg visas inte längre för skyddade e-postmeddelanden

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.28 (19072200)

Kända problem:

 • Vissa knappar, t.ex. Skicka och Formatering, är nedtonade

 • Microsoft 365-konton ber om lösenord när vissa användare startar Outlook

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.28 (19071506)

Kända problem:

 • Genom att välja e-post eller utföra sökningar kan Outlook låsa sig i vissa fall

 • Microsoft 365-konton ber om lösenord när vissa användare startar Outlook

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.28 (19071500)

Kända problem:

 • Genom att välja e-post eller utföra sökningar kan Outlook låsa sig i vissa fall

 • Microsoft 365-konton ber om lösenord när vissa användare startar Outlook

Korrigeringar:

 • E-post: certifikaten sparas nu på kontaktens flik för certifikat

 • Helskärmsläge: händelsekortet stängs när en händelse med kommentarer besvaras

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.28 (19071004)

Kända problem:

 • Genom att välja e-post eller utföra sökningar kan Outlook låsa sig i vissa fall

 • Microsoft 365-konton ber om lösenord när vissa användare startar Outlook

Korrigeringar:

 • E-post: Knappen och menykommandot ”Ta bort alla" döljs inte längre när en Grupper-mapp lämnas

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.28 (19070900)

Kända problem:

 • Microsoft 365-konton ber om lösenord när vissa användare startar Outlook

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.28 (19070300)

Kända problem:

 • Microsoft 365-konton ber om lösenord när vissa användare startar Outlook

Korrigeringar:

 • E-post: vi har åtgärdat ett problem med fördröjning vid växling mellan e-postmeddelanden

 • Google IMAP-konton: Vi har åtgärdat ett problem där användare tog emot upprepade OAuth-förfrågningar

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.27 (19063001)

Kända problem:

 • Microsoft 365-konton ber om lösenord när vissa användare startar Outlook

Korrigeringar:

 • E-post: Förvald känslighetsetikett används när ett oklassificerat e-postmeddelande besvaras

 • Kalender: VoiceOver läser nu korrekt upp kalenderpåminnelser

 • Google-konton: åtgärdat ett problem där meddelanden visas som tomma i läsfönstret

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.27 (19062615)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Stöd för mörkt läge för meddelandetext i läsfönstret är här! Berätta gärna för oss om du har feedback via Hjälp > Kontakta support

Korrigeringar:

 • Kalender: knappen Anslut för vissa onlinemöten saknas inte längre i påminnelsen

 • Mörkt läge: förbättrad kontrast för olika delar av Outlook-appen 

 • Microsoft 365-konton: åtgärdat ett problem där användaren ombeds ange lösenord när Outlook startas

 • Google-konton: vi har åtgärdat ett problem där Outlook inte skickade ett e-postmeddelande under vissa förhållanden

 • POP-konton: vi har åtgärdat ett problem där Outlook inte tog emot e-post

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.27 (19061900)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Vi utökar lanseringen av mörkt läge till att inkludera för meddelandets brödtext i läsfönstret. Om du inte ser det än så kommer det snart.

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

 • Uppgifter: åtgärdade ett problem i vyn Uppgifter där text visades istället för ikoner för Prioritet och Slutförande av uppgift.

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.27 (19061200)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Smarta länkar: Infoga länkar i dokument från OneDrive, OneDrive för företag och SharePoint genom att använda standardbehörigheter för klientorganisationer.

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.27 (19060500)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Mörkt läge för meddelandetext i läsfönstret är här! Vi håller på att rulla ut det här så om du inte ser det just nu kommer den snart.

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.27 (19052910)

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.27 (19052703)

Korrigeringar:

 • Delade kalendrar: visar inte längre dubbletter av delade kalendrar

 • Microsoft 365-konton: ett problem i Outlook där inloggningsrutan för Microsoft 365 visades vid aktivering från viloläge eller anslutning till ett nytt nätverk har åtgärdats

 • Google-konton: Outlook försöker skicka meddelanden igen när vissa fel påträffas i stället för flytta direkt till mappen Utkast

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.26 (19052200)

Korrigeringar:

 • Kalender: platshållarhändelse som visas i mötesinbjudan visas nu med rätt tid

 • Tillägg: Åtgärdade ett problem i Insights Outlook-tillägg där det inte visades några kort.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.26 (19052000)

Korrigeringar:

 • Kontakter: standardprogram för snabbmeddelande används nu för knappar och menyalternativ för snabbmeddelanden

 • Kalender: påminnelser för heldagshändelser visar nu rätt datum 

 • E-post: förbättrad skrivprestanda när krypteringscertifikat har valts

 • Utskrift: nya meddelanden kan nu skrivas ut utan att först behöva sparas som utkast

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.26 (19051513)

Korrigeringar:

 • Teams-integrering: ombud kan skapa Teams-möten för huvudmän med Microsoft 365-konton

 • Allmänt: nya huvudfönster kan öppnas när du stänger huvudfönster utan att avsluta

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.26 (19051310)

Korrigeringar:

 • Kontaktkort: det nya kortet visas nu (tidigare känt problem)

 • Kalender: när du svarar på ett evenemang som innehåller bifogade filer, läggs inte längre de bifogade filerna till

 • Kalender: när du svarar på ett evenemang finns inte längre rummen inkluderade i mottagarlistan

 • Kalender: infogade bilder i evenemang skrivs nu ut

 • Google-konton: ett problem där autentiseringen inte fungerade med vissa konfigurationer har åtgärdats

 • Grupper: förbättrad VoiceOver-navigering i dialogrutan ”Lägg till medlemmar” när du skapar en grupp

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.26 (19050613)

Kända problem:

 • Kontaktkort: det aktuella produktionskortet visas istället för det nya kortet

Korrigeringar:

 • E-post: förbättrad prestanda när du skriver krypterade meddelanden

 • E-post: signerade e-postmeddelanden från Outlook för Mac visar inte längre varning för ogiltig signatur

 • Kalender: F6-kortkommandot navigerar korrekt mellan menyfliksområde, sidofält, kalender och statusfält

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.26 (19043011)

Korrigeringar:

 • Helskärm: sökfliken i menyfliksområdet visas inte längre när du går till helskärmsläge

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.25 (19042900)

Korrigeringar:

 • Allmänt: när du klickar på Dock-ikonen öppnas ett nytt huvudfönster när inga huvudfönster är öppna

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.25 (19042415)

Korrigeringar:

 • Kontaktkort: kortet försvinner inte längre snabbt när du klickar när du skriver ett meddelande eller komponerar en händelse

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.25 (19042203) 

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.25 (19041700) 

Korrigeringar:

 • Kontaktkort: distributionslistor stöds nu för lokala Exchange-postlådor

 • Kontaktkort: Medlemmar i och ägare av distributionslistor visas nu för kapslade distributionslistor

 • E-post: aviseringsfält med knappen "Verifiera autentiseringsuppgifter" visas inte längre för rättighetsskyddade meddelanden där användaren redan har autentiserats

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.25 (19041500) 

Korrigeringar:

 • E-post: kontaktfoton visas nu för lokala Exchange 2013-postlådor

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.25 (19041000) 

Korrigeringar:

 • Kontoinställning: rätt server- och portinformation konfigureras när kontotypen identifieras

 • Smartkort: certifikat väljs nu i säkerhetsinställningar i Mojave

 • E-post: mappen "Skräppost" har bytt namn till "Skräp-e-post" för att passa bättre med Outlook-program

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.25 (19040800) 

Korrigeringar:

 • E-post: bifogade filer i digitalt signerade meddelanden som skickas till en Microsoft 365-grupp kan nu visas

 • Kalender: MSG-filer som bifogats mötesinbjudningar visas inte längre som 0 kB-filer

 • Kalender: deltagare kan nu hantera en serie med möten från kalenderrutnätet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.25 (19040300) 

Korrigeringar:

 • Kalender: en serie med avtalade tider kan nu tas bort från kalenderrutan

 • Kalender: start- och sluttider för heldagshändelser visas korrekt i sökresultat

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.25 (19040100) 

Korrigeringar:

 • Kontakter: uppdatering av födelsedag skickar inte längre fel födelsedag till servern

 • Kalender: rutnätet visar rätt längd för mötet när sommartid ändras

 • Kalender: den sista påminnelsen i en återkommande serie kan nu stängas

 • Kalender: bildbilagor i kalenderinbjudningar tas inte längre bort 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.24 (19032606) 

Korrigeringar:

 • Delade kalendrar: åtgärdat problemet med borttagning av delade eller delegerade kalendrar Läs mer

 • Kalender: Outlook visar rätt konto när du skapar en händelse från en delad kalender

 • Kalender: vilolägespåminnelse för återkommande möte dyker inte längre upp direkt igen

 • Kalender: åtgärdat att dubbla kalendrar visas i kalenderrutnätet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.24 (19032500) 

Kända problem:

 • Om en delad kalender tas bort kan händelser tas bort i ägarens kalender. Mer information finns här.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Teams: för Teams-aktiverade klienter ser du nu närvaroinformation för kontakter när du skriver och läser e-postmeddelanden och händelser

Korrigeringar:

 • E-post: hotellutcheckningar visas nu i sammanfattningskort för resebokningar

 • E-post: hjälpmedelskorrigeringar för tangentbordsnavigering när ett e-postmeddelande vidarebefordras

 • Kalender: nu görs en korrekt push-överföring av en kontakts födelsedag till Exchange

 • Kalender: åtgärdat ett problem där kalendrar inte valdes korrekt

 • Autentisering: certifikat visas nu i listrutan i inställningarna för kontosäkerhet

Version: 16.24 (19032003) 

Korrigeringar:

 • Läs mer i åtgärder som visas för versionen från 26 mars 2019: 16.24 (19032500)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.24 (19031800) 

Korrigeringar:

 • E-post: Voice Over-korrigeringar för navigering i meddelandelistan

 • Grupper: hjälpmedelskorrigeringar för dialogrutan Lägg till medlemmar när en grupp skapas

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.24 (19031300) 

Korrigeringar:

 • Läs mer i åtgärder som visas för versionen från 18 mars 2019: 16.24 (19031800)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.24 (19031005)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Kalender: som deltagare kan du inte längre dra runt ett möte eftersom endast organisatören kan redigera händelsetiderna

 • Outlook för Mac använder nu nyare säkerhets-API:er för att hitta certifikat som är tillgängliga för användning:

  Skärmbild av dialogrutan CryptoTokenKit

Korrigeringar:

 • Kalender: utskrivna kalenderobjekt innehåller nu start- och sluttider

 • Kalender: nu kan du importera en ICS-fil genom att dra den till kalenderrutnätet

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.24 (19030606)

Kända problem:

 • Kalender: När du skapar två händelser i rutnätsvyn skrivs rubriken för den första händelsen över av den andra

Korrigeringar:

 • Statusfältet: mapparnas synkroniseringsstatus visas för mappar i Favoriter 

 • Kontaktkort: kort visas nu med varje enskilt klick eller med ett tryck på blankstegstangenten på en kontakt 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.24 (19030306)

Kända problem:

 • Cisco WebEx fungerar inte längre med Outlook för Mac, eftersom den är instabil och orsakar att Outlook kraschar. Vi arbetar med Cisco för att släppa en ny version så snart som möjligt

 • Vi är medvetna om och arbetar med en korrigering av ett problem där vissa användare inte kan växla till kalendermodulen

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Omdesignat kontaktkort:

  • Stöd för Mörkt läge (macOS Mojave krävs)

  • Stöd för distributionslista, inklusive visning av distributionslistans medlemmar och ägare

  • Kortet visas med ett enkelt musklick eller med ett tryck på blankstegstangenten (ingen hovring med musen)

 • Säkra länkar

Korrigeringar:

 • Kalender: kontaktfoton saknas inte längre i kalenderrutan

 • Kalender: VoiceOver-korrigeringar för att meddela tids-/datuminformation vid bläddring genom kalenderhändelser

 • Kalender: Outlook återgår till rutnätsvyn när listvyn används vid varje omstart (eller nytt huvudfönster)

Version: 16.24 (190227)

Kända problem:

 • Cisco WebEx 39.2 och tidigare fungerar inte längre med Outlook för Mac eftersom de här äldre versionerna är instabila och kan orsaka att Outlook kraschar. Du bör uppgradera till den senaste versionen av Cisco WebEx

 • Vi är medvetna om och arbetar med en korrigering av ett problem där vissa användare inte kan växla till kalendermodulen

Korrigeringar:

 • Kalender: åtgärdat ett problem där kalenderrutnätet gick tillbaka till att visa kalendrar sida vid sida trots att kalenderöverlägg hade aktiverats

 • Google-konton: åtgärdat problem med autentisering och konfiguration av nytt konto

 • Övergripande: åtgärdat ett problem där sidofältet (mappnavigeringsfönstret) försvinner efter uppdatering av Outlook

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.23 (190220)

Kända problem:

 • Trots att kalenderöverlägg har aktiverats går kalenderrutnätet i vissa situationer tillbaka till att visa kalendrar sida vid sida i stället

 • Användare kan i vissa situationer ha autentiseringsproblem med sina Google-konton eller problem med att lägga till ett Google Apps-konto

Korrigeringar:

 • Kalender : åtgärdat ett problem där ett inställt möte fortfarande visades i Outlook för Mac-kalendern

 • Kalender: inställningen för att tillåta utskrift av händelser från markerade kategorier har tagits bort 

 • E-post : väljaren för omnämnanden klipps inte längre av på den högra kanten av skärmen i vissa situationer 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.23 (190212)

Korrigeringar:

 • Skype-integrering: åtgärdat ett problem där ikonen för Skype för företag saknades i menyfliksområdet

 • Hjälpmedel: åtgärdat ett problem där tangentbordsfokuset försvann när en avtalad tid tagits bort i kalenderrutnätet

 • Nytt meddelande: åtgärdat ett fel där bilder och skärmbilder som klistrats in i meddelandefönstret har blivit beskurna

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.23 (190206)

Korrigeringar:

 • Google-konton: får inte längre felet ”Ojdå, vi inte kunde lägga till kontot” under installationen

 • Känslighet: rätt informationsfält visas när du svarar på ett etiketterat skyddat meddelande

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.23 (190203)

Korrigeringar:

 • Kalender: infogade bilder sparas när du svarar på en händelse eller skapar en från ett e-postmeddelande 

 • Mörkt läge: förbättrad kontrast för arbetstid och icke-arbetstid i kalenderrutnätet

 • E-post: huvudfönstret visas nu korrekt när Outlook startas

 • Google-konto: notifikation om att meddelandet inte kunde levereras fås inte längre när du försöker skicka ett meddelande

 • Onlinemöten: Knappen för ett Skype för företag-möte är inte längre inaktiverad för lokala användare

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.23 (190130)

Korrigeringar:

 • E-post: Nu visas rätt mottagardatum för meddelanden för IMAP-konton

 • Aktiviteter: när du skapar en aktivitet från ett meddelande sparas bifogade filer i nya aktiviteten

 • Kontaktkort: när du hovrar över en kontakt visas bara ett kontaktkort 

 • Google-konton: Outlook uppmanar för autentisering efter att lösenordet ändrats

 • Mörkt läge: förbättrad kontrast för dialogrutan ”Ange åtkomstbehörigheter” i Skype för företag

 • Grupper: Knappen för ”Nytt objekt” i menyfliksområdet har nu ett alternativ att skapa en ny grupp

 • Utskrift: kalenderrutnätet skalas korrekt när ”Inkludera aktiviteter och flaggade objekt” är markerad 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.22 (190127)

Korrigeringar:

 • E-post: >-tecken ersätts inte längre med blanksteg i meddelanden med oformaterad text

 • E-post: inkompatibla tecken ersätts nu när du sparar .eml-filer

 • E-post: sidofältet döljs inte längre när du har uppdaterat appen 

 • Kalender: rutnätsvyn växlar inte längre oväntat till Sida vid sida från Överlägg

 • Tillägg: tillägg visas nu i helskärmsläge i menyfliksområdet när du skriver

 • Känslighet: ”Mer information” visas nu i menyraden Utkast > Känslighet (konfigurerat per organisation)

 • Google-konton: vissa icke-@gmail.com-adresser fastnar inte längre vid autentisering 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.22 (190123)

Korrigeringar:

 • Tillägg: Tillägg utan användargränssnitt fungerar nu korrekt 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.22 (190120)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Uppgifter: bifogade filer stöds nu. Bifoga filer via menyfliksområdets uppgiftsmeny eller dra och släpp

Bifogade filer i uppgifter

Korrigeringar:

 • Bifogade filer: standardlagringsplatsen är inte längre ”Outlook Temp” för Office-filer som öppnas från Outlook 

 • Kalender: påminnelser för händelser i en serie visas inte längre när de har stängts av eller försatts i viloläge

 • Kalender: händelser som skapats via musklick i rutnätet har nu rätt start- och sluttid

 • Kalender: kategorier kan nu ställas in för händelser när du visar kalendern i listvyn

 • E-post: postlådans anslutningsstatus visas nu i statusfältet när du visar en mapp i Favoriter

 • E-post: när du skapar en ny mapp i På den här datorn krävs ett unikt namn innan du kan spara

 • E-post: mappar kan nu flyttas inom avsnittet På den här datorn

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.22 (190115)

Korrigeringar:

 • Övergripande: bättre stabilitet och prestanda

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.22 (190112)

Korrigeringar:

 • E-post: kategorier visas korrekt för konversationer när Läsfönstret visas nedanför eller har dolts

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.22 (190109)

Korrigeringar:

 • Kalender: händelser ger inte längre en uppmaning om att spara ändringarna efter du klickat på ”Spara och Stäng” 

 • Kalender: mötesinbjudningar visar nu endast standardtidszonen i förhandsgranskningen av dagsvyn

 • E-post: IMAP-mappar kommer fortsätta synkronisera även när du stöter på fel för vissa stora IMAP-meddelanden 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.22 (190107)

Korrigeringar:

 • Sökning: nyckelord byts inte ut eller tas bort när de skrivs in i sökfältet 

 • Kalender: uppmaningen ”E-post kan inte tas emot för tillfället” kommer inte längre att erhållas flera gånger för delade kalendrar 

 • Kalender: händelser visas korrekt efter att ha avbrutits eller flyttats (REST)

 • Kalender: Knappen Teams-möte visas nu när e-postadress och UPN inte stämmer överens

 • Helskärmsläge: nu kan minimerade meddelanden stängas med knappen stäng på meddelandefliken

 • Mörkt läge: förbättrad kontrast för datumväljaren för kalenderhändelser

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.22 (190101)

Korrigeringar:

 • Kalender: Skype för företag ”Ange åtkomstbehörigheter” fungerar nu när du byter till REST

 • Kalender: rutnätsvyn visas nu korrekt vid utskrift av kalendern i veckovyn

 • Kalender: kostnadsfria samtal visas nu i Teams-möte koordinater

 • Mörkt tema: olika korrigeringar för att förbättra kontrasten  

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Delegeringsstöd för Teams-möten håller just nu på att distribueras! (gäller endast on-prem-servrar)

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.21 (181219)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Preferens för användare med macOS Mojave (10.14+) för att inaktivera mörkt läge i Outlook

  • Användare med mörkt läge aktiverat i systeminställningarna för macOS kan nu inaktivera det särskilt för Outlook

  • På menyn går du till Outlook > Inställningar > Allmänt och kryssa för det nya alternativet ”Tillåt inte att utseendet ändras i mörkt läge”

Rutan Inställningar i Outlook

Korrigeringar:

 • E-post: dra och släpp för meddelanden samtidigt som tangenten ”Alternativ” hålls ned kopierar meddelandet 

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.21 (181214)

Korrigeringar:

 • Google-konto: dra och släpp för meddelanden fungerar nu

 • Tangentbordet: sorteringspilen visas nu korrekt i tabb-ordningen för tangentbordet

 • Kalender: tidszonsetiketter som visades på felaktigt sätt har åtgärdats

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.21 (181212)

Korrigeringar:

 • Övergripande: förbättrad stabilitet på macOS Mojave

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.21 (181210)

Korrigeringar:

 • Känslighet: etiketter visas inte längre när du skriver från konton som saknar stöd för etiketter

 • Kalender: standardkontot visas nu högst upp i kalendersidofältet

 • Mörkt tema: förbättrad kontrast för knappen ”Visa alla meddelanden i den här konversationen” i läsfönstret

 • Mörkt tema: borttagningsknappar för att ta bort medlemmar från Microsoft 365-grupper är nu synliga (Ljust och Mörkt)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.21 (181205)

Korrigeringar:

 • Kalender: när du lägger till eller tar bort rum i ett befintligt möte uppdateras fältet Plats nu korrekt

 • Sök: omfånget blir nu som standard Aktuell mapp när tidigare använt omfång inte är tillämpligt för sökning

 • Mörkt tema: förbättrad kontrast i dialogrutan Återkommande för kalenderhändelser och -uppgifter

 • Mörkt tema: förbättrad kontrast i Redigera meddelande

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.21 (181202)

Korrigeringar:

 • Närvaro: Närvaro för Snabbmeddelanden i Skype för företag visas nu korrekt när vissa meddelanden visas

 • Mörkt tema: förbättrad kontrast för att kunna markera söktermer

 • Mörkt tema: Dialogrutan Ange åtkomstbehörigheter för Skype för företag-möten visas nu korrekt 

 • Mörkt tema: flygikoner i sammanfattningskort för resebokningar visas nu korrekt

 • Smarta mappar: uppgifter som ska in idag visas nu i den smarta mappen Förfaller idag i vyn Uppgifter

 • Händelsekort: textstorleken uppdateras korrekt när teckensnittsinställningen Textstorlek ändras

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.20 (181125)

Korrigeringar:

 • Mörkt tema: olika korrigeringar för att förbättra kontrasten 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.20 (181120)

Korrigeringar:

 • WebEx: blockerade versioner av WebEx gör att Outlook kraschar (tidigare känt problem)

 • Kalender: korrigering för att mötesfönstret inte försvinner när du klickar på knapparna Acceptera eller Preliminärt

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.20 (181118)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • E-post: lagt till nya skrivinställningar för ”Svara endast på markerad text”

Kända problem:

 • De senaste versionerna av WebEx gör att Outlook kraschar

Korrigeringar:

 • Kalender: Knappen för Teams-möte försvinner inte längre när du övergår till REST (tidigare känt problem)

 • Kalender: avböjande svar för möten i serie visas nu med tid och datum för det avböjda mötet

 • Mörkt tema: heldagshändelser som anges som ”Frånvaro” visas nu korrekt i kalendern

 • Mörkt tema: markerade söktermer visas nu korrekt

 • Mörkt tema: sammanfattningskort för flera resebokningar visas nu korrekt 

Version: 16.20 (181113)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Stöd för Mörkt tema för användare i macOS Mojave (10.14+)

  • För användare med Mörkt tema aktiverat har Outlook nu stöd för Mörkt tema

  • Prova den här funktionen genom att använda Systeminställningar för att byta utseende till Mörkt
   Inställningar – Mörkt tema

  • När det är aktiverat byter Outlook till Mörkt tema, vilket också omfattar de nya skärmikonerna
   Mörkt tema i Outlook

Kända problem:

 • De senaste versionerna av WebEx gör så att Outlook för Mac kraschar

 • Kalender: användare som migrerat till REST förlorar knappen för Teams-möte om klientorganisationen TeamsUpgradeMode är inställd på ”öar”

Korrigeringar:

 • Inga

Version: 16.20 (181112)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Vi stöder nu visning av upp till 3 tidszoner i kalenderns dags- och veckovyer.

  • Gå till Outlook-inställningar och lägg till en andra och tredje tidszon som ska visas i kalendern
   Inställningar för tidszon

 • Händelsekort i kalendern visar nu svarsstatus för mötets deltagare (endast Microsoft 365-prenumerationer)
  Hålla reda på deltagare

Kända problem:

 • De senaste versionerna av WebEx gör så att Outlook för Mac kraschar

Korrigeringar:

 • Kalender: korrigering för händelsekort för heldagsresor, angående boende och hyrbilar 

 • Kalender: korrigering för uppdatering av organisationsbehörigheter för användare som migrerats till Kalender REST

Version: 16.20 (181107)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Kalendersynkronisering via REST distribueras nu till alla Insider – snabbt-användare som använder Exchange Online

Korrigeringar:

 • Autentisering: korrigering för upprepade lösenordsbegäranden när du startar om Outlook

 • Kalender: korrigering för användare som migrerat till REST; de kan nu flytta avtalade tider mellan kalendrar 

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.20 (181031)

Kända problem:

 • Vissa användare kan få lösenordsbegäranden vid omstarter eller uppgraderingar

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Korrigeringar:

 • Inga

Version: 16.20 (181029)

Korrigeringar:

 • Övergripande: korrigering för Outlook-menyobjekt som försvinner i vissa situationer

 • Kalender: korrigering för problemet med standardkalendern som orsakade oönskat beteende för vissa användare

 • Kalender: korrigering för att vissa lokala Skype för företag-användare inte kunde schemalägga möten 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.19 (181024)

Kända problem:

 • För användare som har migrerats till synkroniserande kalendrar via REST-protokollet:

  • Vissa lokala Skype för företag-användare saknar knappen för att schemalägga onlinemöten

  • För vissa användare visas inte standardkalendern på rätt sätt, vilket resulterar i oväntat beteende för kalenderåtgärder

Korrigeringar:

 • Regler: korrigering för målmappar som saknas när regler för Flytta till mapp eller Kopiera till mapp skapas

 • Kalender: korrigering för händelser i Kalendern som är svåra att läsa på macOS Mojave (10.14 och senare) när utseendet är inställt på Mörkt i Systeminställningar > Allmänt

 • Synkronisering med Google-konton: I Outlook uppmanas du nu att ange dina autentiseringsuppgifter igen när du ändrar ditt Google-lösenord.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.19 (181020)

Kända problem:

 • Kalender: det är svårt att läsa händelser i Kalendern på macOS Mojave (10.14 och senare) när utseendet är inställt på Mörkt i Systeminställningar > Allmänt

  • En korrigering kommer att finnas tillgänglig i nästa uppdatering

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Korrigeringar:

 • Inga

Version: 16.19 (181018)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Kalendern synkroniseras nu via REST istället för Exchange Web Services (EWS)

  • Ny modell av kalenderdelning! Mer information finns i vårt blogginlägg 

  • Information om kalenderdelning mellan olika versioner av Outlook finns i den här artikeln 

  • Nu får organisatörer möjligheten att begränsa vidarebefordran av möten

  • Det här blir allteftersom tillgängligt för kunder under de kommande veckorna

Korrigeringar:

 • Korrigeringar av krascher som nämndes i tidigare information som ett känt problem

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.19 (181015)

Kända problem:

 • I vissa fall kraschar Outlook utan förvarning. Vi undersöker aktivt orsaken till kraschen och jobbar på en korrigering

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad hanterbarhet för administratörer:

  • Hindra användare från att lägga till information om onlinemöten i händelser

   • Ny boolesk inställning i Outlook-inställningsdomänen: DisableSkypeMeeting 

   • Ställ in som tvingade i konfigurationsprofilen för att visa som inaktiverade i Outlook

   • Obs: onlinemöten kan fortfarande sammanfogas, bara inte läggas till i nya händelser

Menyn Möte – Skype-möte inaktiverat

Menyfliksområdet Möte – Skype-möte inaktiverat

Korrigeringar:

 • Kontaktkort: det nya kortet visas nu (tidigare känt problem)

 • Kontaktkort: kortet stängs nu korrekt när det visas från ett händelsekort

 • Väder i kalendern: väderplatsen är inte längre fast på ”Uppdatera plats automatiskt” 

 • Kalender: ”Första dagen i veckan” i Outlook-inställningar > Kalender växlar inte längre till söndag

Version: 16.19 (181010)

Kända problem:

 • Kontaktkort: det aktuella produktionskortet visas istället för det nya kortet

 • I vissa fall kraschar Outlook utan förvarning. Vi undersöker aktivt orsaken till kraschen och jobbar på en korrigering

Korrigeringar:

 • Skriva: åtgärdat ett fel när du klistrar in bilder och webbadresser i brödtexten och väljer ”Klistra in och matcha format”

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Version: 16.19 (181007)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad hanterbarhet för administratörer:

  • Hindra användare från att lägga till privata konton i Outlook

   • Ny inställning i Outlook-inställningsdomänen: AllowedEmailDomains

   • Ange en matris med tillåtna domäner med hjälp av reguljära uttryck

   • Exempelkommando: defaults write com.microsoft.Outlook AllowedEmailDomains -array "'contoso\\.com$'"

   • Hindra att privata konton läggs till

  • Ange anpassad väderplats för kalendern

   • Ny inställning i Outlook-inställningsdomänen: DefaultWeatherLocation

   • Ange platsen som en sträng i det format som visas i väderplatssökningen

   • Exempelkommando: defaults write com.microsoft.Outlook DefaultWeatherLocation -string 'San Francisco, CA' 

   • Väderplats i kalendern

  • Hindra att användare skapar eller redigerar signaturer i Outlook

   • Ny boolesk inställning i Outlook-inställningsdomänen: DisableSignatures

   • Ställ in som tvingade i konfigurationsprofilen för att visa som inaktiverade i Outlook.

   • Inaktivera signaturer

Korrigeringar:

 • Kontakter: förbättrad hantering av kontaktbilder som visas i e-post och kalender

 • Kontaktkort: korrigering som visar rätt kontaktbild

 • Regler: förbättrad felhantering för regler med utgångna distributionslistor

 • Tillägg: korrigering som returnerar rätt mottagartyper 

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.18 (180926)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Markera som känsligt

  • Om du är inloggad med ett Microsoft 365-arbetskonto kan du nu se knappen Känslighet under fliken Start när du skriver ett e-postmeddelande eller ett dokument

  • Om din administratör har konfigurerat känslighetsetiketter kan du klicka på knappen och lägga till en känslighetsetikett i ditt e-postmeddelande

  • Mer information finns i den här dokumentationen: https://aka.ms/officemipdocs

Korrigeringar:

 • E-post: ombud kan inte längre se meddelanden som har markerats som privata

 • E-post: infogade bilder visas korrekt i andra slutpunkter som Outlook Web App, Outlook Mobile o.s.v.

 • E-post: när du klistrar in och matchar formatering bevaras punkter och numrering

 • E-post: den svarta linjen i skrivfönstret har åtgärdats

 • Kalender: undantag för återkommande möte som skapats av ombud visas inte längre

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.18 (180924)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrat sidofält i kalendern

  • Nu har vi förbättrat sidofältet i kalendern

  • Kalendrar grupperas efter konton på ett mer strukturerat sätt, vi har tagit bort delen Mina kalendrar (detta gäller även Personer, Uppgifter och Anteckningar)

  • Kategorier har tagits bort från enskilda kalendrar och visas bara i kalenderrutnätet

Förbättrat sidofält i kalendern

 • Meddelandekryptering i Office 365

  • När du skriver ett e-postmeddelande finns nu knappen Kryptera under fliken Alternativ. Den stöder meddelandekryptering i Office 365 med alternativet Endast kryptering

  • Den konsoliderar även andra alternativ som Vidarebefordra inte och IRM-mallar som tidigare fanns under knapparna Behörighet och Säkerhet

Nytt krypteringsalternativ med stöd för meddelandekryptering i Office 365, Vidarebefordra inte och IRM-mallar

 • Signera är nu en separat knapp under Alternativ som tidigare fanns under knappen Säkerhet

Signera är en separat knapp under fliken Alternativ

Korrigeringar:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.18 (180919)

Korrigeringar:

 • Sammanfattningskort för resebokningar: incheckningsdatum för heldagshändelser visas korrekt

 • Kalender: heldagshändelser i olika tidszoner visas korrekt

 • Kalender: åtgärdat Vidarebefordra inte-tillämpning för mötesinbjudan

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.18 (180911)

Korrigeringar:

 • Övergripande: förbättrad stabilitet på macOS Mojave

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.18 (180910)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrade konfigurationsmöjligheter för administratörer:

  Lägg automatiskt till Microsoft 365-konto vid första körningen när adressen till postlådan inte stämmer överens med adressen som användes vid Office-aktiveringen.

  • Ny inställning i Outlook-inställningsdomänen: DefaultEmailAddressOrDomain

  • Som en sträng anger du hela e-postadressen eller domänen som ska läggas till i Outlook

  • När du anger en domän används lokaldelen av aktiveringsadressen med den angivna domänen

  • Till exempel om e-postadressen för Office-aktivering är användare@contoso.biz med det är användare@contoso.com som ska läggas till i Outlook

  • Exempelkommando: defaults write com.microsoft.Outlook DefaultEmailAddressOrDomain -string "contoso.com"

Korrigeringar:

 • Hjälpmedel: VoiceOver läser upp rätt namn för knappen Privat/Offentlig i fönstret Sekretess i dialogrutan Skapa en grupp

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.18 (180903)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad hanterbarhet för administratörer:

  • Förhindra att användare importerar eller exporterar Outlook-objekt

  • Nya inställningar i Outlook-inställningsdomänen: DisableImport och DisableExport

  • Ställ in som tvingade i konfigurationsprofilen för att visa som inaktiverade i Arkiv-menyn och menyfliksområdet

Inaktiverade import-/export-menyobjekt med nya hanterbarhetsalternativ för administratörer

Inaktiverade import-/export-menyfliksknappar med nya hanterbarhetsalternativ för administratörer

Korrigeringar:

 • Kontaktkort: organisationsinformation visas korrekt i kontaktkortet (tidigare känt problem)

 • Kalender: Det går nu att skriva ut en kalender på macOS Mojave

 • Kalender: Heldagsevenemang i olika tidszoner visas korrekt

 • Sökning: sökomfång, till exempel Aktuell mapp och Undermappar, är inte längre inaktiverade vid sökning

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.18 (180828)

Korrigeringar:

 • Sökning: menyfliksområdets knappar för avancerad sökning är inte längre inaktiverade när du söker igenom All e-post

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Kontaktkort: organisationsinformation kanske inte visas i kontaktkortet (från den föregående uppdateringen)

Version: 16.18 (180827)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad hanterbarhet för administratörer:

  • Dölj texten ”Visste du detta? Outlook stöder Google-, Yahoo!- och iCloud-konton.” i dialogrutan för kontokonfiguration

   • Ny inställning för: HideCanAddOtherAccountTypesTipText

   • Exempelkommando: defaults write com.microsoft.Outlook HideCanAddOtherAccountTypesTipText -bool TRUE

Korrigeringar:

 • Kontaktkort: det nya kortet visas nu (tidigare känt problem)

 • E-post: Tomma rader visas inte längre i meddelandelistan när läsfönstret är på höger sida

 • Signaturer: länken öppnas nu i ett webbläsarfönster när du klickar på en hyperlänk i signaturförhandsgranskningen

 • Mallar: meddelanden som skickas med en mall grupperas inte längre i samma konversation 

Kända problem:

 • Kontaktkort: organisationsinformation kanske inte visas i kontaktkortet

Version: 16.17 (1808122)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrade konfigurationsmöjligheter och förbättrad hanterbarhet för administratörer:

  • Lägg automatiskt till Microsoft 365-postlådor vid första användningen

   • När OfficeAutoSignIn anges som TRUE läggs postlådan till vid första användningen

  • Tillämpa inställningar via macOS-konfigurationsprofilen

   • När inställningar anges som tvingade inaktiveras inställningen så att den inte kan ändras

Hanterad inställning i Outlook

Korrigeringar:

 • Kalender: tider för händelser visar inte längre fel tid efter ändringen till sommartid

 • E-post: kortkommandot för bilagor (Cmd-E) fungerar nu när du skriver (lägger till) och läser (laddar ned)

 • Helskärmsläge: svarsfönstret visas nu i fokus när du svarar på ett möte med kommentarer

 • Grupper: Kryssrutan Följ i Inkorgen visas nu i gruppkortet

 • Signaturer: fönsterrubriken uppdateras nu när du redigerar Signaturnamn i redigeringsfönstret 

Kända problem:

 • Kontaktkort: det aktuella produktionskortet visas istället för det nya kortet

Version: 16.17 (180816)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Skapa nu Teams-möten i Outlook:

Klicka på Teams-möte i fliken Organisatör på menyfliksområdet och lägg till mötesinformation

Knappen Teams-möte i menyfliksområdet

Länken Anslut till Microsoft Teams-möte och relaterad mötesinformation läggs till i händelsens brödtext

Länken Anslut till Microsoft Teams-möte i händelsens brödtext

Den här funktionen distribueras till Microsoft 365-prenumeranter över en tidsperiod. Det är därför möjligt att du inte ser den direkt.

Korrigeringar:

 • Kalender: indikator för aktuell tid överlappar inte längre med timetiketter på kalenderrutnätet

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.17 (180813)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Sökfunktionen har förbättrats för att hjälpa dig hitta objekt snabbare, bland annat:

Visa sökhistorik och förslag när du ställer dig i sökfältet, innan du skriver din sökning

Sökhistorik och förslag

Sökhistorik och förslag uppdateras medan du skriver

Skriva sökning

Söka i markerad postlåda med den nya knappen Aktuell postlåda i fliken Sök på menyfliksområdet

Söka i aktuell postlåda

Korrigeringar:

 • Objektlistan: sekundär-/högerklicka på sidhuvudet som nu visar snabbmenyn för val av kolumner

 • Grupper: Knappen Ta bort från kalender visas inte längre för inställda möten i Grupper-mappar

 • Frånvarande: textområden har nu en grå bakgrund när de inte är tillgängliga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.17 (180808)

Korrigeringar:

 • Autentisering: förbättrad verifiering för att undvika flera Kerberos-identiteter och onödiga krav på autentiseringsuppgifter

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.17 (180806)

Korrigeringar:

 • Sammanfattningskort för resebokningar: Knappen Visa i kalendern fungerar nu

 • Kalender: tangentbordsnavigering loopar inte längre med avsnittet Mina kalendrar

 • Signaturer: du får inte längre ett felmeddelande när du klickar på knappen Spara när du sparar ett nytt signaturnamn

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.17 (180802)

Korrigeringar:

 • E-post: slumpmässiga meddelanden markeras inte längre när du visar ett meddelande i meddelandelistan 

 • Kalender: En tom kalendervy visas inte längre när Outlook öppnas

 • Kalender: att godkänna ett möte utan svar skapar inte längre ett meddelande i Utkast

 • Onlinemöten: länken Är det ditt första onlinemöte? i brödtexten har uppdaterats med en ny hjälpartikel

 • Påminnelser: Outlook försöker inte längre automatiskt avvisa händelsepåminnelser när påminnelsen för händelsen och föregående förekomst överlappar varandra

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.16 (180726)

Korrigeringar:

 • Autentisering: Outlook anger inte längre att ett Kerberos-konto är ogiltigt när det är beroende av en leverantör från tredje part

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.16 (180724) 

Korrigeringar:

 • Kalender: avtalade tider som skapats i Outlook för Mac synkroniseras nu till andra Outlook-appar

 • E-post: VoiceOver meddelar nu när mottagare tas bort från fälten Till, Kopia och Hemlig kopia

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.16 (180718) 

Korrigeringar:

 • E-post: Knappen Sorteringsordning i meddelandehuvudet är inte längre avkortad (tidigare känt problem)

 • E-post: snabbmenyn kan inte längre visas i listan i meddelandehuvudet

 • Grupper: knappen Ta bort från kalender visas inte längre för inställda möten i Grupper

 • Signaturer: nu kan du redigera signaturnamnet direkt i fönstret signaturredigeraren

Signaturens namn

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.16 (180713) 

Kända problem:

 • E-post: knappen Sorteringsordning i meddelandehuvudet har fallit bort

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inställningar: information om Intelligenta tjänster i Office finns nu under inställningarna Säkerhet och sekretess.

Korrigeringar:

 • Konton: om du ändrar standardkonto ändras nu även standardkalender och -kontaktmappar

Version: 16.16 (180712) 

Korrigeringar:

 • Påminnelser visas nu för händelser och flaggade meddelanden (tidigare känt problem)

 • Tangentbordsnavigering: fokus stannar nu kvar på vald mapp när du hoppar till mappar med hjälp av bokstavstangenter

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.16 (180710) 

Kända problem:

 • Påminnelser visas inte för händelser och flaggade meddelanden

Korrigeringar:

 • Kontaktkort: kontaktens namn visas i snabbmeddelandefönstret när den öppnas från kontaktkortet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Version: 16.16 (180709) 

Korrigeringar:

 • Google-konton: du kan nu tacka ja eller nej till inbjudan till möte (tidigare känt problem)

 • Onlinearkiv: arkivpostlådor kan nu upptäckas korrekt från vissa servrar

 • E-post: meddelanden dubbleras inte längre när de flyttas mellan mappar för vissa IMAP-konton

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.16 (180705) 

Kända problem:

 • Google-konton: Du kan inte tacka ja eller nej till inbjudan för möte. Starta om appen om du vill lösa problemet.

Korrigeringar:

 • Kalender: Vi har åtgärdat ett problem där synkronisering med Exchange 2010 resulterar i hög användning av CPU

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Version: 16.16 (180702) 

Korrigeringar:

 • E-post: Appen kraschar inte längre när du klistrar in innehåll i meddelandefönstret (tidigare känt problem)

 • E-post: Bifogade filer visas nu ordentligt i Mojave OS (macOS 10.14 Beta)

 • E-post: Appen kraschar inte längre när en påminnelse läggs till för ett e-postmeddelande med bifogade filer

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.16 (180627) 

Kända problem:

 • Programmet kraschar när du klistrar in innehåll i meddelandefönstret.

Korrigeringar:

 • Kalender: Sökresultat som visas korrekt för Aktuell mapp och Alla händelser har markerats

 • Hjälpmedel: Förbättringar av VoiceOver i fönstret Signaturer

 • Inställningar: Knappen Visa alla visas på rätt plats för språk som läses från höger till vänster

 • Prestanda: Det går snabbare att växla mellan e-post- och kalendermodulerna.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Version: 16.15 (180620) 

Korrigeringar:

 • E-post: Fix för en intermittent krasch när krypterade e-postmeddelanden med bilagor öppnas

 • Kalender: Korrigering av serversynkroniseringen för Skicka inget svar och korrekt visning av deltagarnas svar i alla Outlook-klienter

 • Hjälpmedel: Korrigeringar för skapande av grupper och borttagning av kontakter

 • Övergripande: Outlook använder inte längre den avancerade GPU:n

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.15 (180611) 

Korrigeringar:

 • Kalender: Åtgärd för att felaktiga tidszoner visas på kalenderhändelser och kort

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Vi har lagt till möjligheten att hantera Microsoft 365-gruppmedlemmar via snabbmenyn som visas när du högerklickar. Bara högerklicka på en gruppnod och välj ”Visa medlemmar”.

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.15 (180602) 

Korrigeringar:

 • Hjälpmedel: Förbättringar av tangentbordsfunktionerna i vyn Skapa ny e-post vid sökning efter kontakter via adressboken

 • Tillägg: Korrigering för problemet med inläsning av tillägg för e-postobjekt som inte stöder utökningsbarhet

 • E-post: Åtgärd för en krasch som ibland inträffar vid laddning av bifogade filer

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.15 (180530) (Innehåller korrigeringar som levereras i 16.15.180528 och 16.15.180523) 

Korrigeringar:

 • Grupper: Åtgärd för att programmet kraschar när du försöker ta bort gruppmedlemmar och Outlook är offline

 • Kontakter: Åtgärd för att det inte går att spara kontaktinformation i vissa fall

 • Kontakter: Åtgärd för att vissa eller alla kontakter visas som grå cirklar istället för avatarer eller initialer

 • Kalender: Åtgärd för synkroniseringsproblem när en användares postlåda placerar i läget lokalt bevarande / bevarande av juridiska skäl.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.14 (180520)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem med att e-postmeddelanden får dubbletter när de flyttas till en annan mapp för IMAP-konton

 • Kalender: Åtgärd för att felaktigt användargränssnitt visas när du försöker dra möten från ett konto till ett annat i kalenderrutnätsvyn

 • Hjälpmedel: Förbättringar av tangentbordsfokus för händelsekort i kalendern

 • Hjälpmedel: Förbättringar av VoiceOver när du tar bort kontakter med hjälp av backstegstangenten i fönstret för nytt meddelande

 • E-post: Åtgärd för problem med att e-postmeddelanden inte levereras när du använder tvåfingersrullning på en styrplatta eller magic mouse

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • En nedtonad, icke-funktionell Teams-mötesknapp visas i fönstret för nytt möte när du skapar inbjudningar. Detta kommer att tas bort i den kommande IF-versionen. 

Version: 16.14 (180513)

Korrigeringar:

 • Övergripande: Att texten i preferenspanelen i Outlook klipps av till vänster när språket är inställt på tyska har åtgärdats

 • E-post: Signaturer i signaturpanelen kan nu döpas om med hjälp av Retur-tangenten

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen 

Version: 16.14 (180509)

Korrigeringar:

 • E-post: Korrigering för menyalternativ Ordna efter i filtermenyn i meddelandelistan

 • E-post: Korrigering för felaktigt Kontaktfoto i meddelanderubriken för Delegeringsscenarier

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen 

Version: 16.14 (180507)

Korrigeringar:

 • Support: Statusmeddelanden har åtgärdat för inkommande supportmeddelanden

 • Hjälpmedel: Förbättringar av VoiceOver för signaturer  

 • Kalender: Åtgärdat en krasch för väderwidgeten i kalenderrutnätet

 • Kalender: Åtgärdat problemet där punkter i mötesinbjudningar konverterades till ”?”

 • E-post: Åtgärda felaktig mottagartid i meddelanden som skickas och som tidigare fanns i mappen Utkast

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen 

Version: 16.14 (180502)

Korrigeringar:

 • E-post: åtgärdat att Yosemite och El Capitan hänger sig när man skriver ett meddelande (känt problem från senaste uppdateringen)

 • E-post: åtgärdat sporadiskt felaktigt sorteringsproblem i fältet Från.

 • Hjälpmedel: dialogrutan Återkommande möte i VoiceOver har förbättrats

 • Hjälpmedel: dialogrutan “Meeting Search Rooms” i VoiceOver har förbättrats

 • Hjälpmedel: dialogrutan Signaturer i VoiceOver har förbättrats

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen 

Version: 16.14 (180430)

Kända problem:

 • Ibland hänger sig Outlook i Yosemite och El Capitan när man skriver ett meddelande.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • E-post: Animerade GIF-filer rör sig nu i e-postfönstret

Korrigeringar:

 • E-post: Det går inte att ändra storlek på bilder, diagram, SmartArt i redigeringsfönstret (känt problem från senaste uppdateringen)

 • E-post: Åtgärd för sorteringsåtgärder som ibland inte visas när musen hovrar över meddelandelistan

 • Hjälpmedel: Förbättringar för VoiceOver och tangentbordsnavigering när du skapar grupper

 • Hjälpmedel: Datumval för Skicka senare kan nu nås via VoiceOver och tangentbordsnavigering.

Version: 16.13 (180422)

Kända problem:

 • E-post: Det går inte att ändra storlek på bilder, diagram, SmartArt i redigeringsfönstret

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Synkronisering: Vid användning av batteri och ett delat nätverk optimeras synkronisering för särskilda mappar eller favoritmappar för att spara resurser

 • Konton: Förbättrad autodiscover för Microsoft 365-brevlådor för förbättrad tillförlitlighet när du konfigurerar kontot

Korrigeringar:

 • E-post: Avfärdade utkast sparas inte längre

 • Kalender: Den föreslagna tiden ändrar inte längre den ursprungliga tiden i meddelandehuvudet

 • Kalender: När du klickar på rubriken för en kalender avmarkeras inte övriga markerade kalendrar

 • Kalender: Veckonumret i månadsvyn matchar minikalendern

 • Bifogade filer: Bifogade filer med särskilda filformat sparas korrekt

 • Delegering: Korrigering för öppning av delade kalendrar med full behörighet, vilket påverkade användare med blandad delegering

 • Hjälpmedel: datum läses upp korrekt i Skicka senare med VoiceOver

 • Hjälpmedel: Etiketten Från läses upp korrekt i VoiceOver när du skriver ett meddelande

 • Plugin: Åtgärdar krasch för användare med äldre versioner av plugin-programmet Zoom

Version: 16.13 (180416)

Korrigeringar:

 • E-post: Lagring och tillägg visas

 • Kalender: VoiceOver fungerar för miniatyrkalenders veckonummer

 • Kalender: Synkroniseringsfel visades inte när ett möte avbröts i offline-läge

 • Grupper: Automatisk prenumeration för nya medlemmar fungerar för nya grupper

 • Aktiviteter: Påminnelsedatum återspeglar ändrings för förfallodatum

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen 

Version: 16.13 (180411)

Korrigeringar:

 • Kalender: formatet för avtalad tid som öppnas från ICS-filer bevaras när du sparar

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Office-tillägg: Lagring och tillägg saknas och en korrigering kommer i nästa uppdatering 

Version: 16.13 (180409)

Korrigeringar:

 • E-post: VoiceOver läser e-postmeddelanden utan korrekt visningsnamn

 • E-post: åtgärdat en krasch som kunde inträffa när du skrev e-postmeddelanden

 • Kalender: tidszon för starttid och sluttid visas på utskrifter

 • Kalender: åtgärdat ett problem med att redigera en förekomst för återkommande händelser som inträffar hela dagen

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.13 (180404)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Grupper: Lägga till eller ta bort gruppmedlemmar från gruppkortet introduceras

Lägga till eller ta bort gruppmedlemmar

Korrigeringar:

 • Grupper: uppdaterat namn visas i sidofältet

 • Delegering: meddelandehuvud visar nu deltagarinformation för möte som tas emot av ombud

 • E-post: kraschar när du öppnar IMAP-meddelanden åtgärdat

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.13 (180401)

Korrigeringar:

 • Kalender: Inställningar för ombud visar rätt informationsfält

 • Delade postlådor: Synkronisera delade postlådor automatiskt i nya alternativet i Konton > Avancerat

Alternativ för automatisk synkronisering av delade postlådor

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.13 (180329)

Korrigeringar:

 • Möten: ombud kan nu schemalägga möten med huvudkontots e-postadresser

 • Skriv: teckensnitten Century och Century Gothic är nu tillgängliga

 • Sök: vid sökning med datum visas nu resultaten för rätt datum

 • E-post: infogade bilder är inte längre gråmarkerade i listan med bilagor för delvis nedladdade meddelanden

 • Support: programmet slutar fungera när du klicka på Kontakta support utan att vara ansluten till nätverket

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.13 (180327)

Korrigeringar:

 • Sökning: Du behöver inte längre trycka på RETUR för att utföra sökning. Återgång till tidigare beteende

 • E-post: Appen fastnar inte längre när du försöker öppna vissa e-postmeddelanden med oformaterad text

 • E-post: Bifogade filer kan nu läggas till i svar och vidarebefordrade meddelanden konverteras från oformaterad text till HTML

 • Kalender: Ta bort från kalender visas i inbjudningar även om du tackat nej

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.12 (180320)

Korrigeringar:

 • Bättre stabilitet och tillförlitlighet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.12 (180318)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad signaturredigerare: nu finns ett större fönster för att skapa och redigera signaturer. Det finns en mängd olika utformningsalternativ, som möjligheten att infoga bilder, alternativtext, länkar och tabeller. Läs mer om den förbättrade redigeraren i vår artikel om Signaturer som finns på Outlook-bloggen

Korrigeringar:

 • Regler: serverregler som innehåller fel markeras nu när de visas i regellistan första gången

 • Snabbmenyn: det spelas inte längre upp ett fel-ljud när SKIFT-F10 och tangentbordet används vid val av alternativ

 • Filter: undermenyn i övre Visa-menyn visar inte längre dubbletter av filteralternativ

 • Inställningar: ”Inkludera delegerade inkorgar” är nu en del av inställningarna för Antal aktivitetsikoner i Aviseringar och ljud 

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.12 (180314)

Korrigeringar:

 • Redaktör: ”Matcha måltabellformat” är nu tillgängligt när du klistrar in tabeller från Excel till Outlook

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner 

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.12 (180312)

Korrigeringar:

 • Kalender: för IMAP- och POP-konton, möten som konverterats från avtalade tider skickas nu korrekt

 • Kalender: när du svarar med Skicka inget svar sparas nu svaret korrekt

 • Google-konton: med mappväljaren i avancerad sökning listas nu mappar i Google-konton

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Påminnelser: Outlook visar inte längre påminnelser om gamla förekomster av återkommande serier och inte heller påminnelser om slutförda serier. 

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.12 (180308)

Korrigeringar:

 • Ett känt problem från senaste uppdateringen är åtgärdat och brödtext i läsfönstret visas nu korrekt för lokala Exchange-postlådor.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.12 (180306)

Känt problem:

 • Meddelandetexter i läsfönstret ser tomma ut för lokala Exchange-postlådor. Vi arbetar med att distribuera en korrigering för det här problemet  

Korrigeringar:

 • Väder i kalendern: Temperaturvärden ändras inte längre från Celsius till Fahrenheit eller från Fahrenheit till Celsius. Det här åtgärdar ett känt problem från den senaste uppdateringen

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Version: 16.12 (180305)

Känt problem:

 • Väder i kalendern: Temperaturvärden ändras från Celsius till Fahrenheit eller från Fahrenheit till Celsius 

Korrigeringar:

 • All text i appen, inklusive rubriken för meddelandelistan och statusfältet, visas nu som det valda systemspråket

 • Google Kalender: Alla återkommande heldagshändelser som skapats i Google-kalendern på webben visas nu korrekt i Outlook-kalendern och visas inte felaktigt som att de varar i flera dagar

 • Nya kontaktkort: Telefonnummer som sparats i lokala kontakter visas nu tillsammans med nummer från katalogen

 • Nya kontaktkort: När du skapar ett meddelande eller ett möte kan du nu visa kortet med hjälp av blanksteg på tangentbordet efter att du har markerat kontakten med Skifttangenten.

 • Onlinearkiv: Objekt och antal olästa meddelanden visas nu korrekt i statusfältet för onlinearkivmappar

 • Delegering: Meddelanden och mötesinbjudningar som skickas med ombud för huvudnamn visar nu kontaktfotot på ombudet i stället för huvudnamnet 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Version: 16.12 (180227)

Korrigeringar:

 • Bättre stabilitet och tillförlitlighet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.12 (180226)

Korrigeringar:

 • Onlinearkiv: Meddelanden och bifogade filer synkroniserar nu korrekt när du klickar på eller expanderar onlinearkivmappar (synkronisering på begäran) i stället för att synkronisera alla objekt utan att först navigera till specifika mappar

 • Google Kalender: Mötesinbjudningar skickas nu korrekt i stället för att flyttas till Utkorgen med felet ”oväntat datum har uppstått”

 • Regler: Serverregler som innehåller ogiltiga kontakter eller utgångna distributionslistor markeras nu i listan Regler så att de enkelt kan åtgärdas och sparas till servern

 • Google IMAP: Befintliga Google-konto som lagts till som IMAP-konton uppgraderats nu till OAuth-autentisering från grundläggande autentisering. Läs mer om den här funktionen i vår artikel om Google-autentisering som publiceras på Outlook-bloggen

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.11 (180223)

Korrigeringar:

 • Kalender: Händelser visas inte längre med en timmes förskjuten tid vid visning i veckovyn när sommartiden börjar eller slutar

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.11 (180221)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Nya händelsekortet för kalender: Klicka eller tryck på blanksteg på en händelse för att visa information samt vidta snabbåtgärder, till exempel acceptera eller avvisa, redigera svaret och ansluta till ett onlinemöte. Läs mer om det nya händelsekortet i vår artikel om Kontakter som finns på Outlook-bloggen

Korrigeringar:

 • Inga korrigeringar i den här uppdateringen

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.11 (180220)

Korrigeringar:

 • Förbättrad användarupplevelse för Kontakter: När du skapar ett nytt e-postmeddelande eller en händelse och trycker på Delete-tangenten efter att du klickat på en mottagare för att visa det nya kontaktkortet, tas mottagaren bort utan att först behöva stänga kortet. Läs mer om det nya kontaktkortet i vår artikel om Kontakter som finns på Outlook-bloggen

 • Visa en andra tidszon: När du lägger till en andra tidszon i kalenderrutnätet visas nu en etikett för standardtidszonen. Läs mer om den nya funktionen för tidszoner i vår artikel om Kalender som finns på Outlook-bloggen

 • Ange start- och tidszon: När du drar och släpper, eller ändrar storlek på en händelse i kalenderrutnätet, visas sluttiden nu i rätt tidszon

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.11 (180214)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad användarupplevelse för Kontakter: Kontaktkortet har omarbetats för att framhäva den viktigaste informationen hos dina kontakter. Klicka på ett namn i dina meddelanden eller händelser för att komma åt e-postadresser, snabbmeddelandeadresser, telefonnummer och annan information, som till exempel organisationsscheman. Kräver aktivering via Microsoft 365-prenumeration. Läs mer i vår artikel om Kontakter som finns på Outlook-bloggen 

 • Visa en andra tidszon: Lägg till en andra tidszon i kalenderrutnätet och visa din lokala tid tillsammans med en andra tidszon. Om du vill visa en andra tidszon går du till Outlook-inställningar > Kalender eller snabbmenyn i kalenderrutnätet. Kräver aktivering via Microsoft 365-prenumeration. Läs mer i vår artikel om Kalender som finns på Outlook-bloggen  

 • Ange start- och sluttidszon: Schemalägg händelser med start- och sluttider i olika tidszoner, till exempel flygtider som sträcker sig över tidszoner. Ändra enkelt ”Tidszon” i menyfliksområdet eller menyraden för möten om du vill visa listrutor för tidszoner

 • Anpassa svepgester: Välj åtgärder för meddelanden i meddelandelistan genom att svepa åt vänster och höger på pekplattan. Tillgängliga åtgärder som Ta bort, Arkivera, Markera som läst, Flagga och Ingen, vilket inaktiverar gesten. Kräver aktivering via Microsoft 365-prenumeration. Läs mer i vår artikel om svepgester som finns på Outlook-bloggen 

Korrigeringar:

 • Skriv: Inställningen ”Skriv över befintlig text” för Autokorrigering förblir nu inaktiverad efter omstart.

 • Kalender: Inbjudningar kan nu vara avböjts om inget svar efterfrågas av organisatören

 • Sök: Resultat rensas inte längre när du klickar på sökalternativ och sedan trycker på Retur 

 • Onlinearkiv: Mottagarna visas nu korrekt i meddelanderubriken i onlinearkiv

 • Tangentbordsnavigering: Använd kortkommandot Skift + F10 för att visa snabbmenyn i hela appen

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.11 (180206)

Korrigeringar:

 • Grupper: Förbättrade etiketter för gäster när du skapar grupper

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.11 (180205)

Korrigeringar:

 • E-post: Bilagor försvinner inte längre när vidarebefordrade meddelanden tas emot från Apple Mail-användare

 • E-post: Förbättrad prestanda för IMAP-inställning för att permanent ta bort meddelanden i Papperskorgen vid avslut

 • E-post: Fönstret expanderar inte längre utanför skärmen när du utökar listan över mottagare i meddelanderubriken och alla inte får plats

 • Kalender: Nya menyalternativ för åtgärder för nästa och föregående dag/vecka/månad i menyraden är kopplade till befintliga kortkommandon (Kommando-högerpil respektive kommando-vänster) 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.11 (180130)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Google IMAP-konton använder nu OAuth för autentisering via webbläsarbaserad inloggning. Läs vårt blogginlägg för mer information. Några av fördelarna är:

  • Du behöver inte längre ange ”Tillåt mindre säkra appar” för kontot

  • Applösenordet krävs inte längre när tvåstegsverifiering är aktiverat

Korrigeringar:

 • E-post: Aktivitetsikoner för olästa meddelanden i Outlook-ikonen i Dock visar inte längre olästa meddelanden från delegerade postlådor

 • E-post: Huvudfönstret utökas inte längre utanför skärmen när du tar emot vissa mötessvar

 • E-post: Du kan nu bläddra upp och ned när du visar vissa meddelanden där vyn tidigare hade fastnat

 • Regler: Förbättrad felhantering när du tar bort och redigerar serverregler

 • Regler: Förbättrad funktion för flytt av meddelanden när du skapar serverregler via menyobjektet ”Flytta meddelanden...”

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.10 (180124)

Korrigeringar:

 • Regler: förbättrad felhantering när du redigerar serverregler i Outlook för Windows följt av Mac

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.10 (180120)

Korrigeringar:

 • Google-konto: Filer som bifogas från Drive File Stream visas nu korrekt för mottagarna

 • Ombud: Meddelanden som skickats som ombud visas nu som ”[huvudkonto] åt [ombud]”

 • Mötesinbjudningar: Förhandsvisning av kalenderrutnätet i inbjudningar visas inte längre som utdragna

 • Mötesinbjudningar: fönstret stängs när du svarar med åtgärderna Acceptera/Preliminärt/Avböj

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.10 (180114)

Korrigeringar:

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Vi nu stöder enkel inloggning för Office-tillägg, version 1.6

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version:16.10 (180109)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat knappen ”Visa svar” som inte visades för en del kontotyper

 • Åtgärdat översättningsfel i kalendern för finska språket

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Sökresultat är nu markerade i meddelandelistan och förhandsgranskningsfönstret. Den här funktionen rullas nu ut för Insider – snabbt. Läs blogginlägget för mer information

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.10 (180102)

Korrigeringar:

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Möjlighet att skapa Microsoft 365 Groups-grupper finns nu i Insider – snabbt. Mer information finns i det här blogginlägget

Kända problem:

 • Zoominställningar för nya e-postmeddelanden underhålls inte efter uppgradering på icke-engelska versioner

 • Blank skärm eller felmeddelande när du lägger till vissa Microsoft 365-konton

 • Problem med att text i meddelanden med oformaterad text komprimeras till en rad efter kopiering och inklistring

Version: 16.9 (171226)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat ett problem med att etiketter visades på engelska i menyfliksområdet i versioner av Outlook som använder andra språk.

 • Åtgärdat problemet att det inte gick att ”Markera alla som lästa” genom att högerklicka på en favoritmarkerad mapp från inkorgen.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad navigering mellan mappfönstret, objektlistan och förhandsgranskningsfönstret i E-post.

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.9 (171219)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att påminnelser inte kunde stängas för kalenderhändelser i Google-konton

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Etiketter visas på engelska i menyfliksområdet i versioner av Outlook som använder andra språk. Vi arbetar för att åtgärda problemet med lokaliseringen och det här problemet kommer att vara löst i nästa version.

Version: 16.9 (171217)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat datumöversättning i kalendermodulen för finska

 • Åtgärdat ett problem som orsakade att bifogade filer försvann när avsändaradressen ändrades 

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad navigering med tangentbord navigering i fönstret Sök efter personer och i meddelandefönstret

 • Bättre felmeddelanden när Outlook stöter på offlinefel när du skickar e-postmeddelanden med rättighetshantering (RMS och IRM)

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.9 (171212)

Korrigeringar:

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Stöd för tabeller i e-postmeddelanden är nu tillgängligt för Insider – snabbt. Mer information finns i blogginlägget 

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.9 (171210)

Korrigeringar:

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Tilläggsfönstret visas alltid på sidan även om du byter e-postvy

 • Inga påminnelser utlöses om en händelse ställs in

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.9 (171206)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat ett problem med att programmet låser sig vid inläsning av stora e-postmeddelanden med HTML-formatering.

 • Åtgärdat ett problem med att välja rätt Kerberos-konto för Kerberos-autentisering

 • Åtgärdat ett problem med att ange token i en lista med kommaavgränsade e-postadresser i fältet Till:.

 • Åtgärdat ett fel där infogade bilder visas som tomma i e-postsvar

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Nytt och förbättrat flöde vid konfigurering av vissa välkända domäners IMAP-konton.

 • Förbättrad tangentbordsnavigering av händelser i kalenderrutnätet när flera kalendrar är markerade.

 • Förbättrad process för uppringning och skapande av åtkomstkod för snabbare uppringning med Skype för företag.

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.9 (171129)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat en krasch när du stänger kalenderfönstret efter genomförd sökning i kalendern.

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Om du upplever kraschar kan du spara informationen genom att kopiera och spara loggarna från ”Mer Information” i fönstret Microsoft Felrapportering och rapportera problem via Kontakta supporten (Outlook-menyn > Hjälp > Kontakta supporten). Om du har problem med att starta Outlook kan du rapportera det via Insider-forumet.

Version: 16.8 (171126)

Korrigeringar:

 • Nu fungerar Markera som slutförd från menyfliksområdet, Meddelande-menyn och snabbmenyn (åtgärdar känt problem från den senaste uppdateringen)

 • Meddelanden kan nu skickas när en av mottagarna är en kontakt som har kopierats från en kontaktlista

 • Knappen Visa i Kalender i resebokning och sammanfattning av paketleveranser fokuserar nu på rätt händelse i kalendern

 • Vid användning av VoiceOver-kommandot VO-Skift-M visas nu snabbmenyn för den valda händelsen i kalenderrutnätet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen  

Version: 16.8 (171114)

Kända problem:

 • Funktionen Markera som slutför fungerar inte från menyfliksområdet eller snabbmenyn. Du kan fortfarande markera e-postobjekt som slutförda från kontrollerna för meddelandelistan

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrade hjälpmedelsfunktioner:

  • VoiceOver i sökfält läser nu upp antalet träffar i sökresultatet. I Avancerad sökning läses sökvillkoren upp

  • VoiceOver i statusfältet (längst ned) läser nu upp synkroniseringsfel och supportmeddelanden

Korrigeringar:

 • Förbättrad appstabilitet 

Version: 16.8 (171111)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Banderoller för Nollad inkorg. Få ett inspirerande meddelande när du uppnår noll objekt i en inkorg

Korrigeringar:

 • Inkorgen och andra mappar synkroniseras nu korrekt (ett känt problem från senaste uppdateringen har åtgärdats)

 • När du söker i kalendern uppdateras listvyn nu korrekt med resultat

 • Förhandsgranskning av meddelande visas inte längre som avkortad i distributionslistan

 • När du skapar en ny händelse i kalendervyn markeras den nya händelsen i rutnätet efter att du skickat/sparat

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen 

Version: 16.8 (171107)

Känt problem:

 • Inkorgen eller andra mappar synkroniseras inte korrekt i vissa fall. En korrigeringen väntas komma i nästa uppdatering. Som en tillfällig lösning kan Töm cacheminnet för mappen användas för att visa nya e-postmeddelanden

Korrigeringar:

 • Text som skrivs direkt efter fönstret öppnar visas nu korrekt när du skriver nya e-postmeddelanden, eller svarar eller vidarebefordrar meddelanden.

 • E-post från IMAP-konton visas nu i mappen Skickat i Alla konton

 • Mappar i Alla konton visar nu e-post från delade postlådor

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Version: 16.8 (171101)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Upprepa från 1 November 2017, version: OneNote-integrering: Skicka e-post och möten till OneNote. Se vårt blogginlägg för mer information (Microsoft 365-prenumeration krävs)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat problemet med att tecken med accenter i e-postmeddelanden eller brödtexten för aktiviteter kunde göra att Outlook inte svarar 

 • Flytande fönster, till exempel Komplettera automatiskt och väder i kalendern, har nu mörkare kantlinjer när du använder inställningen ”Öka kontrasten” i macOS Systeminställningar > Hjälpmedel > Bildskärm

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen 

Version: 16.7 (171029)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • OneNote-integrering: OneNote-integrering: Skicka e-post och mötesinbjudningar i OneNote, så att du kan arkivera och komma åt Outlook-innehåll när du behöver det. Mer information finns i vårt blogginlägg (Microsoft 365-prenumeration krävs)

Korrigeringar:

 • Textstorleken på brödtexten i e-post i läsfönstret visas inte längre som mindre eller större när du startat Outlook

 • När ett onlinemöte skapas för en händelse, innehåller länkarna ”Anslut med telefon” nu åtkomstkoder så att de inte behöver anges manuellt vid anslutning till via telefon

 • Veckonummer som visas i måndasvyn i kalenderrutnätet och i minikalendern i marginallisten matchar, även om alternativet ”Första dagen i veckan” i Outlook > Kalender inte matchar inställningen ”Första dagen i veckan” i Systeminställningar > Språk och Region

 • I Frånvaromeddelanden (inställningar för autosvar) anger fokus för VoiceOver inte längre svarsinställningar för ett konto när ”Skicka autosvar för konto...” inte är markerat

 • När du skapar eller visar en händelse växlas inte vyn tillbaka till avtalad tid (sidhuvud och brödtext) när du öppna Hitta rum i Schemaläggningsassistenten.

 • Grupper nu visas nu mellan mapparna Skickat och Skräppost i sidofältet i E-post (Microsoft 365-konton med grupper)

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen 

Version: 16.7 (171020)

Korrigeringar:

 • Outlook kraschar inte längre när du svarar eller vidarebefordra e-post som innehåller inbäddade bilder som saknas (visas som ”?”i e-postmeddelanden)

 • När du skapar ett nytt e-postmeddelande eller en ny händelse är nu fokus i fältet Till: i stället för i meddelandetexten

 • Google-konton: E-post med bifogade filer är nu korrekt märkta med ikoner för bifogade filer i e-postlistan

 • Google-konton: När du stänger påminnelser för händelser som är en del av en serie förblir påminnelsen stängd

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen 

Version: 16.7 (171017)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Ändra storlek på text i E-post: Öka eller minska textstorlek i sidofältet, e-postlistan och läsfönstret i E-post med skjutreglaget i inställningarna för teckensnitt

 • Förbättrat stöd för VoiceOver i kalendern: Navigera mellan dagar i kalenderrutnätet och interagera med specifika dagar för att navigera mellan händelser i dessa dagar. Interagera med minikalenderkontrollen i sidofältet för att välja specifika veckor eller dagar i rutnätet

Korrigeringar:

 • Bilder i signaturer visas nu i skickad e-post (åtgärdar känt problem från senaste uppdateringen)

 • När du lägger till information om onlinemöte i en händelse medföljer nu länken ”Prova Skype Web App”

 • Krypterad e-post i onlinearkivmappar visas nu korrekt

 • Standardteckenfärg för svar och vidarebefordringar kan nu ändras i teckeninställningarna

 • Menyobjekt för schemaläggning har lagts till på Möte-menyn för att ta fram Schemaläggningsassistenten 

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen 

Uppdaterades 13 oktober 2017, med markera flaggad post under ”Nya eller förbättrade funktioner”

Version: 16.7 (171008)

Känt problem:

 • Bilder i signaturer visas inte i skickade e-postmeddelanden. En korrigering förväntas vid nästa uppdatering. En möjlig lösning är att skapa signaturen i Word och kopiera och klistra in signaturen när du skriver ett e-postmeddelande

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Markera flaggad post: Nu är det tillbaka! E-post som är flaggade för uppföljning markeras som ljusgula i e-postlistan

 • Google-konton: Avtalade tider kan nu flyttas eller kopieras från Google-kalendrar till Outlook.com-, Microsoft 365- och Exchange-kalendrar

Korrigeringar:

 • Frågor om Microsoft 365-inloggning eller åtkomst till nyckelringen visas inte längre vid första start (åtgärdar känt problem från senaste uppdateringen)

 • Outlook kraschar inte längre när du försöker skicka e-post (åtgärdar känt problem från senaste uppdateringen)

 • Kontonamn läggs till i fönsterrubriken för e-post och händelser när du skriver för att indikera vilket från-konto som används

 • När du tar bort ett möte som redan har avbrutits eller som redan har passerat uppmanas du inte längre att meddela organisatören

 • Knappar i fönstret Påminnelse är nu i tabbordning och kan vara väljas med blankstegstangenten

 • Outlook försöker inte längre ansluta till Google-konto när du arbetar offline eller inte ansluten till nätverket

 • När du arbetar offline försöker Outlook inte längre hämta kontaktfoton för Microsoft 365- och Exchange-konton

 • När du skickar e-post med kortkommandot kommando-retur meddelar VoiceOver nu att meddelandet skickades

 • När du trycker på knappen ”Visa alla meddelanden i den här konversationen” i meddelandehuvudet placeras fokus för VoiceOver nu i konversationsindexet

 • Antalet sökresulterar i fönstret Sök efter personer (adressbok) visas nu korrekt

 • Nytt menyobjekt för Hitta rum på Möte-menyn

 • Blankstegstangenten kan nu användas för att välja tillgängliga rum i Hitta rum

 • Snabbmenyn för mappar på marginallisten i andra vyer än E-post visas nu

Uppdaterades senast 4 oktober

Version: 16.6 (171001)

Kända problem:

 • En del användare får problem med meddelanderutan för inloggning eller nyckelhanteraren för Microsoft 365 

 • Bilder i signaturer visas inte korrekt i skickade e-postmeddelanden. Vi arbetar på att ta fram en korrigering. En möjlig lösning är att skapa signaturen i Word och kopiera och klistra in signaturen när du ska skriva ett e-postmeddelande.

 • Outlook kraschar när du försöker skicka e-post. Om du upplever flera kraschar när du ska skicka e-post kan du felsöka hos oss via Hjälp > Kontakta supporten.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Stöd för emojier när du skriver: Se nya emojier från Emoji och symboler i Redigera-menyn

Korrigeringar:

 • Smarta mappar visas inte längre i marginallisten i kalendervyn om det inte finns några smarta mappar

 • Nya menyobjekt för Förhandsgranskning av meddelanden i Visa-menyn

Version: 15.40 (170926)

Korrigeringar:

 • High Sierra: korrigerat en krasch vid Avsluta när påminnelser fanns

 • Meddelanderubrik: Knappen Dölj information visas inte längre under listan med bifogade filer

 • Meddelanderubrik: Snyggare layout för bifogade filer och tillhörande åtgärdsknappar

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen 

Version: 15.39 (170919)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad prestanda i meddelandelistan genom att ett fönster med senaste meddelanden visas i den markerade mappen

 • Gruppkortet visas nu när du hovrar över en grupp i raderna Till eller Kopia i meddelandehuvudet. 

 • Utökat stöd för att ta bort och arkivera e-postmeddelanden med gester på styrplattor

Korrigeringar:

 • Snyggare layout på knapparna för mötessvar i rubriken för mötesinbjudan.

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen 

Uppdaterad: 15 september 2017

Version: 15.39 (170913)

Känt problem:

 • En del icke-engelska versioner av Outlook kraschar när du klickar på/markerar ett meddelande. Det här problemet är löst i den senaste versionen av Insider – snabbt, version 15.39 (170915).

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Flytta/kopiera meddelande: Förbättrat stöd för VoiceOver för sökning och navigering i mappar i bladet Välj mapp

Korrigeringar:

 • Arbeta offline: Meddelanden ligger nu kvar i Utkorgen i stället för att skickas när du arbetar offline och Outlook startas om.

Version: 15.39 (170905)

Nya eller förbättrade funktioner:

Korrigeringar:

 • Schemaläggningsassistenten: Tillgänglig/upptagen-information visas nu korrekt när delade kalendrar är öppna

 • Huvudfönstret: När ett meddelande med ett större antal bifogade filer visas expanderas inte längre den översta delen av fönstret förbi skärmens översta del

 • Kalenderhändelse: Förbättrad tabbordning i händelsefönstret för att navigera mellan startdatum, starttid, slutdatum och sluttid

 • E-postsidopanelen: Uppdaterad ordning för särskilda mappar (t.ex. Utkast, Skickat och Papperskorgen) för att passa bättre med Outlook för iOS

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 15.39 (170829)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • F6-tangenten kan användas för att snabbt navigera mellan huvudområden, till exempel menyfliksområdet och sidofältet utan att behöva bläddra igenom varje kontroll

 • Förbättrad VoiceOver-interaktion med Schemaläggningsassistenten

Korrigeringar:

 • Funktionen för att dra och släpp kontakter mellan fälten Till, Kopia och Hemlig kopia har återställts (känt problem från senaste uppdateringen)

 • Åtgärdat problemet där Outlook kontinuerligt försökte uppdatera vissa mappar, vilket resulterade i hög CPU-användning

 • Ikonen Urklipp med tillgängliga inklistringsalternativ visas nu korrekt när du klistrar in innehåll från Word

 • Korrigerat problemet där Outlook kraschar när du använder vissa tillägg, till exempel Boomerang

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 15.38 (170822)

Nya eller förbättrade funktioner:

Korrigeringar:

 • När du skriver ett meddelande visas inte längre dubbla Bifoga fil-knappar i menyfliksområdet

 • När du använder blankstegstangenten för att trycka ner visningsknappar i marginallisten behåller den nedtryckta knappen fokus

Kända problem:

 • macOS High Sierra: Om du har plugin-programmet Cisco WebEx installerat kan Outlook krascha

 • När du skriver ett meddelande måste du markera, klicka och hålla ner för att kunna dra och släppa kontakter mellan fälten Till, Kopia och Hemlig kopia

Version: 15.38 (170815)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad appstabilitet

 • Möjligt att ansluta till/lämna grupper från gruppkontaktkort

 • Förbättrad navigering med tangentbord och VoiceOver i kalendermodul

 • Nu visas rum i alfabetisk ordning i listan Hitta rum

 • ICS-fil i UTF-8 BOM (Byte Order Mark) stöds

Korrigeringar:

 • Åtgärdat ett känt problem i 15.38 (170809) där listan över senast använda e-postadresser är tom när du skriver e-post

 • Åtgärdat ett problem med postlådesynkronisering när du lägger till en delad postlåda som har en senare Exchange-version än den primära postlådan

 • Åtgärdade problem med Exchange-kontoautentisering på grund av tidszon, särskilt lokala Exchange-postlådor. Nu kan Exchange-konton läggas till med giltiga autentiseringsuppgifter

 • Åtgärdade ett problem där avvisade påminnelser kommer tillbaka (på andra Outlook-slutpunkter)

Kända problem:

 • Inga kända problem för närvarande.

Version: 15.38 (170809)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad programstabilitet vid kraschar och låsningar

 • Ett alternativ har lagts till att cachelagra lösenord i nyckelringen när du skapar ett Kerberos-ID

 • Förbättrad cachelogik för ”Senast använda” för att omfatta nyligen skickad e-postadress

 • Förbättrat sidhuvud vid skapande av e-postmeddelande så att det är tydligare från vilket konto e-postmeddelandet ska skickas

 • Förbättrad navigering med tangentbord och VoiceOver i Rumssökare

Korrigeringar:

 • Åtgärdar fel där alternativen ”Ladda ned alla” och ”Förhandsgranska alla” visas även sedan alla bilagor tagits bort i e-post

 • Åtgärdar ett fel där tillgänglighetsinformation saknas när antalet deltagare i ett möte är fler än 100 – i stället för att inte visas någon tillgänglig/upptagen-information visas i Outlook nu de 100 första inbjudna deltagarnas tillgänglighet 

Kända problem:

 • Inga kända problem för närvarande.

Version: 15.38 (170801)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad programstabilitet vid kraschar och låsningar.

 • Förbättrad tangentbords- och VoiceOver-navigering för inställning av listrutan för påminnelser för mötesobjekt.

 • Förbättrad tangentbord och VoiceOver navigering för tillkännagivande av anslutning till/lämnande av grupper på Grupp-kort.

 • Bättre stöd för supportmeddelanden så att Outlook bara visar meddelande när det körs i förgrunden.

Korrigeringar:

 • Åtgärdat fel vid skapandet av Outlook e-postmeddelande från mailto-länk i webbläsare.

 • Åtgärdat fel vid infogande av signatur under innehåll som genereras från mailto-länk

Kända problem:

 • Inga kända problem för närvarande.

Version: 15.37 (170725)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad tangentbords- och VoiceOver-navigering för kontrollera namn-användargränssnittet vid skapande av e-postmeddelanden

 • Förbättrad programstabilitet vid kraschar och låsningar

Korrigeringar:

 • När du importerar en uppdaterad kalenderhändelse ersätter Outlook den ursprungliga kalenderhändelsen istället för att skapa en dubblett

 • Åtgärdat fel där klickning på ”Mer” på mottagarlistan inte expanderar hela listan

Kända problem:

 • Inga kända problem för närvarande.

Uppdatering: En ny Insider – snabbt-version, 15.37 (170720), är tillgänglig från och med 20 juli. Problem på saknad signatur och onlinemöteslänkar har åtgärdats.

Version: 15.37 (170718)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Smarta mapplistan på nya sidofältet visas nu hela tiden

 • Förbättrad tangentbords- och VoiceOver-navigering för mötesinbjudningarna och e-postrubriker

 • Förbättrad grafik för att dra-och-släppa e-post till mapp

 • Ange ett kommando för att använda domänbaserad automatisk upptäckt när du lägger till Exchange-postlåda (gäller specifika Office 365-innehavare, kontakta din IT-administratör för mer information)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat problem med påminnelse där skapade eller ändrade påminnelser (däribland viloläge) inte visas förrän Outlook startas om

 • Åtgärdat problem där bilagan till ett meddelande som flyttas från Inkorgen till en annan mapp saknas när meddelandet visas i den nya mappen

Kända problem:

 • Information om onlinemöten och länkar saknas när onlinemöte skapas. Vi arbetar med servergruppen för att åtgärda problemet – Uppdatering: det här åtgärdas i 15.37 (170720) som släpps 20 juli

 • När signatur infogas manuellt i meddelandevyn läggs signaturen faktiskt inte till. Det här åtgärdas i nästa Insider – snabbt-version – Uppdatering: det här åtgärdas i 15.37 (170720) som släpps 20 juli

Version: 15.37 (170712)

Nya och förbättrade funktioner

 • Prioriterad inkorg-meddelanden dyker inte upp igen efter att du tryckt på Avbryt

 • Delegerade och delade kalendrar och kontakter markeras i marginallisten och visas korrekt när de lagts till

 • Mappar kan nu flyttas under kontot och till På den här datorn-avsnitt genom att dra-och-släpp

 • Återställt möjligheten att dra-och-släppa e-postmapp från sidpanelen till en plats utanför Outlook för att skapa .mbox-filer

 • Förbättrad tangentbords- och VoiceOver-navigering när du flyttar till och från ”Visa alla”-knappen i Outlook-inställningar

 • Förbättrad tabbordningen i fönstret Kontoinställningen

Korrigeringar:

 • Åtgärdat ett kraschproblem för datorer med vissa nätverksinställningar eller vid växling mellan nätverk

 • Filtrera objekt efter ”Den här veckan” när ”Första dagen i veckan” är inställt på måndag fungerar nu korrekt

Kända problem:

 • Nyligen skapade eller ändrade påminnelser (däribland viloläge) visas inte förrän Outlook startas om. Vi har identifierat en korrigering som bör ingå i nästa Insider – snabbt-uppdatering

Ytterligare information:

 • Använd Hjälp > Kontakta Support om du stöter på problem

 • Använd Hjälp > Föreslå en funktion om du vill föreslå en funktion

 • Om du vill gå med i snabbnivån klickar du på Hjälp > Sök efter uppdateringar > Delta i Office Insider-programmet och få tillgång tidigt till nya versioner > Office Insider – snabbt

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×