Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Påbörja sidnumrering på den tredje sidan

Om du skriver ut dubbelsidig utskrift kanske du vill påbörja sidnumrering på sidan 3. Det gör du genom att lägga till en avsnittsbrytning, ta bort länken mellan avsnitten och sedan infoga det nya sidnumret.

Tips: Det kan vara bra att visa formateringsmarkeringar. Gå till Start och välj Visa/dölj (¶) för att aktivera visningen av formateringsmarkeringar.

 1. Klicka eller tryck på den sida där du vill att den nya sidnumrering börja, till exempel på sidan 3.

 2. Gå till Layout > Brytningar > Nästa sida.

 3. Dubbelklicka i sidhuvuds- eller sidfotsområdet i det första sidhuvudet i det nya avsnittet där du vill visa sidnummer.

 4. Välj Länka till föregående för att inaktivera det och ta bort länken för sidhuvudet eller sidfoten från det föregående avsnittet.

  Obs!: Sidhuvuden och sidfötter är kopplade separat, så om sidnumret finns i rubriken inaktiverar du länkning av rubriker. Om sidnumret finns i sidfoten inaktiverar du länkning för sidfötter.

 5. Välj Sidnummer och välj sedan en plats och ett format.

 6. Välj Sidnummer >Formatera sidnummer.

 7. Om du vill börja sidnumrering med 1 väljer du Börja med och skriver 1 (annars tillämpas automatiskt själva sidnumret).

 8. Välj OK.

 9. Om du vill ta bort sidnummer från föregående avsnitt markerar du sidnumren i det avsnittet och trycker på Delete. Alla sidnummer i det avsnittet tas bort.

 10. Välj Stäng sidhuvud/fot eller tryck på Esc för att avsluta .

Tips: Om du vill börja sidnumren i en ny volym där det sista var gjort gör du det. Lägga till sidhuvuden eller sidfötter med sidnummer. Välj sidhuvudet eller sidfoten i det nya dokumentet, till Sidnummer > Formatera sidnummeroch välj Börja med. Skriv ett nytt nummer, t.ex. 53 om den sista volymen avslutades vid 52. Välj OK. Välj Stäng sidhuvud/fot eller dubbelklicka någonstans utanför sidhuvudet eller sidfoten.

Påbörja sidnumrering på den tredje sidan

Om du skriver ut dubbelsidig utskrift kanske du vill påbörja sidnumrering på sidan 3. Det gör du genom att lägga till en avsnittsbrytning, ta bort länken mellan avsnitten och sedan infoga det nya sidnumret.

 1. Klicka eller tryck i dokumentet där du vill infoga en avsnittsbrytning.

 2. Gå till Layout > Brytningar > Nästa sida.

  (Se till att du inte väljer Sida– då infogas en ny tom sida i dokumentet.)

 3. Dubbelklicka i sidhuvudet eller sidfoten där du vill att sidnumren ska visas.

 4. Välj Länka till föregående för att inaktivera det och ta bort länken för sidhuvudet eller sidfoten från det föregående avsnittet.

 5. Välj Sidnummer > och välj sedan justering och placering.

 6. Välj Sidnummer >Formatera sidnummer.

 7. Om du vill börja sidnumrering med 1 väljer du Börja med och skriver 1 (annars används själva sidnumret).

 8. Välj OK.

 9. Välj Stäng sidhuvud/fot eller dubbelklicka någonstans utanför sidhuvudet eller sidfoten.

Tips: Om du vill börja sidnumren i en ny volym där det sista var gjort gör du det. Lägga till sidhuvuden eller sidfötter med sidnummer. Välj sidhuvudet eller sidfoten i det nya dokumentet, till Sidnummer > Formatera sidnummeroch välj Börja med. Skriv ett nytt nummer, t.ex. 53 om den sista volymen avslutades vid 52. Välj OK. Välj Stäng sidhuvud/fot eller dubbelklicka någonstans utanför sidhuvudet eller sidfoten.

Påbörja sidnumrering på den tredje sidan

Obs!: Om du redigerar ett dokument i en webbläsare med Word Online Word för webben kan du inte påbörja sidnumreringen senare i dokumentet. Om du har skrivbordsversionen av Word kan du göra ändringar i dokumentet i skrivbordsprogrammet genom att klicka på Öppna i Word.

Mer information om sidnummer finns i Sidnummer i Word.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×