PERCENTIL.INK (Funktionen PERCENTIL.INK)

Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område, där n är i intervallet från 0 till och med 1.

Du kan använda denna funktion för att skapa ett tröskelvärde för acceptans. Du kan exempelvis bestämma att du endast vill granska sökande med resultat över den 90:e percentilen.

Syntax

PERCENTIL.INK(matris,n)

Syntaxen för funktionen PERCENTIL.INK har följande argument:

  • Matris     Obligatoriskt. Den matris eller det dataområde som definierar relativ position

  • N     Obligatoriskt. Percentilvärdet i intervallet 0 till 1.

Kommentarer

  • Om matris är tom, percentil. INK returnerar #NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om n inte är numeriskt, percentil. INK returnerar #VALUE! felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om n är < 0 eller om n > 1, percentil. INK returnerar #NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om n inte är en multipel av 1/(m - 1) interpolerar PERCENTIL.INK för att bestämma värdet vid den n:te percentilen.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

1

3

2

4

Formel

Beskrivning

R esultat

=PERCENTIL.INK(A2:A5;0,3)

Den 30:e percentilen i listan i cellområdet A2:A5.

1,9

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×