Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område, där n är i intervallet från 0 till och med 1.

Du kan använda denna funktion för att skapa ett tröskelvärde för acceptans. Du kan exempelvis bestämma att du endast vill granska sökande med resultat över den 90:e percentilen.

Syntax

PERCENTIL.INK(matris,n)

Syntaxen för funktionen PERCENTIL.INK har följande argument:

  • Matris     Obligatoriskt. Den matris eller det dataområde som definierar relativ position

  • n     Obligatoriskt. Percentilvärdet i intervallet 0 till 1.

Kommentarer

  • Om matris är tom, är PERCENTIL. INK returnerar #NUM! felvärde.

  • Om k inte är numeriskt returnerar PERCENTIL. INK returnerar #VALUE! felvärde.

  • Om k är < 0 eller om k > 1, PERCENTIL. INK returnerar #NUM! felvärde.

  • Om n inte är en multipel av 1/(m - 1) interpolerar PERCENTIL.INK för att bestämma värdet vid den n:te percentilen.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

1

3

2

4

Formel

Beskrivning

R esultat

=PERCENTIL.INK(A2:A5;0,3)

Den 30:e percentilen i listan i cellområdet A2:A5.

1,9

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×