I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av PI i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar talet 3,14159265358979 (den matematiska konstanten pi, med 15 siffrors noggrannhet).

Syntax

standardavvikelse

Syntaxen för funktionen PI har inga argument.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Radie

3

Formel

Beskrivning

Resultat

=PI()

Returnerar pi.

3,141592654

=PI()/2

Returnerar pi dividerat med 2.

1,570796327

=PI()*(A3^2)

Arean på en cirkel med radien i A3.

28,27433388

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×