Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Objektet använder en transparent färg för en linje eller fyllning. När du skriver ut på PostScript pcl-skrivare kan du få följande problem:

 • Objektet kan visa ett ränder mönster.

 • Objektets färg kan ändras.

 • Objektet kan se suddigt ut.

 • Objektet kan förlora transparensen.

 • Om objektet överlappar eller överlappas av ett annat transparent objekt kan ett oönskat mönster (som kallas moiré) visas.

Obs!: Du kan skriva ut transparensen så som den visas på skärmen på en color inkjet-skrivare. Genomskinligheten visas korrekt när du publicerar publikationen som en webbplats eller skickar den som ett e-postmeddelande.

Objektet är något av följande:

 • En figur

 • En tabell

 • En textruta eller WordArt med en skugga

 • En bild eller ClipArt

Du hittar och markerar objektet genom att klicka på felmeddelandet i åtgärdsfönstret Kontrollera layout, klicka på pilen och sedan klicka på Gå till det här objektet.

Automatisk korrigering

Ersätt transparens med nyans      Klicka på den här korrigeringen om du vill återställa objektets genomskinlighet automatiskt till 0 procent.

Om du använder den här korrigeringen kan du inte se några objekt som finns under det här objektet. Du förlorar också en nyans eller nyans för de delar av det genomskinliga objektet som visas mot en helfärgad bakgrund. För att de här effekterna ska fortsätta måste du åtgärda problemet manuellt.

Manuell lösning

Om du vill åtgärda det här problemet manuellt gör du något av följande:

Ersätta transparensen med en nyans eller nyans

Följande procedurer gäller endast för objekt där en enda färg visas genom det transparenta objektet. Så här återskapar du utseendet på det genomskinliga objektet mot en helfärgad bakgrund:

 1. Återställ objektets genomskinlighet till 0 procent.

  För ett objekt med genomskinlig fyllning

  1. Högerklicka på objektet och välj Formatera objekt.

  2. På fliken Färger och linjer, under Fyllning, använder duskjutreglaget Transparens för att ställa in transparensen på 0 %.

  För ett objekt med en transparent linje

  1. Högerklicka på objektet och välj Formatera objekt.

  2. På fliken Färger och linjer, under Linje,använder du skjutreglaget Transparens till 0 %genomskinlighet och klickar sedan på OK.

 2. Markera objektet och lägg sedan till en nyans eller nyans på det.

  För fyllning

  1. Högerklicka på objektet och välj Formatera objekt.

  2. På fliken Färger och linjer, under Fyllning,klickar du på listrutan bredvid Färg och väljer Nyanser.

  3. I dialogrutan Fyllningseffekter väljer du den nyans eller nyans du vill använda och klickar på OK.

  För en linje

  1. Högerklicka på objektet och välj Formatera objekt.

  2. På fliken Färger och linjer, under Linje,klickar du på listrutan bredvid Färg och väljer Nyanser.

  3. I dialogrutan Fyllningseffekter väljer du den nyans eller nyans du vill använda och klickar på OK.

Obs!: Du kan bara välja nyanser eller nyanser av en färg i steg om 10 procent. Det kanske inte går att matcha en exakt nyans eller nyans till genomskinlighetens utseende mot en helfärgad bakgrund.

Spara objekten som en bild och infoga bilden på deras plats

Följande procedurer gäller endast för transparenta objekt som delvis täcker ett eller flera bakgrundsobjekt. Så här skapar du en bild som du kan använda i stället för objekten i publikationen:

 1. Markera alla objekt som påverkas av genomskinligheten, högerklicka sedan och välj Gruppera Bild av knapp.

 2. Högerklicka på gruppen igen och klicka sedan på Spara som bild.

 3. Välj en typ av grafikfil i listan Filformat i dialogrutan Spara som.

  Obs!: Bäst resultat får du om du väljer Enhetsoberoende bitmapp. Den här filtypen behåller genomskinligheten mot de grupperade bakgrundsobjekten.

 4. Klicka på Ändra.

 5. I dialogrutan Ändra upplösning väljer du den upplösning som matchar den typ av utskrift som du kommer att använda och klickar sedan på OK.

 6. Skriv ett namn på bilden i rutan Filnamn.

 7. I listan Spara i väljer du den plats där du vill spara bilden och klickar sedan på Spara.

 8. Ta bort objekten genom att markera de grupperade objekten och sedan trycka på DELETE. Om du vill behålla de ursprungliga objekten drar du gruppen utanför sidan till arbetsyta.

 9. Peka på BildInfoga-menyn.

 10. till platsen där du sparade bilden i dialogrutan Infoga bild, markera den och klicka sedan på Infoga.

Meddelanden: 

 • De här procedurerna uppnår inte önskat resultat i alla fall. Du kan till exempel inte gruppera objekt som finns på en huvudsida eller få effekten av ett genomskinligt objekt som överlappar en sidbakgrund.

 • För bästa resultat bör du undvika att använda transparens om du ska skriva ut publikationen till en PostScript- eller PCL-skrivare. Använd i stället ett ritprogram för att skapa ogenomskinliga bilder som visas genomskinliga.

Automatisk korrigering

Ersätt transparens med nyans      Klicka på den här korrigeringen om du vill återställa objektets genomskinlighet automatiskt till 0 procent.

Om du använder den här korrigeringen kan du inte se några objekt som finns under det här objektet. Du förlorar också en nyans eller nyans för de delar av det genomskinliga objektet som visas mot en helfärgad bakgrund. För att de här effekterna ska fortsätta måste du åtgärda problemet manuellt.

Manuell lösning

Om du vill åtgärda det här problemet manuellt gör du något av följande:

Ersätta transparensen med en nyans eller nyans

Följande procedurer gäller endast för objekt där en enda färg visas genom det transparenta objektet. Så här återskapar du utseendet på det genomskinliga objektet mot en helfärgad bakgrund:

 1. Återställ objektets genomskinlighet till 0 procent.

  För ett objekt med genomskinlig fyllning

  1. Högerklicka på objektet och välj Formatera objekt.

  2. På fliken Färger och linjer, under Fyllning, använder duskjutreglaget Transparens för att ställa in transparensen på 0 %.

  För ett objekt med en transparent linje

  1. Högerklicka på objektet och välj Formatera objekt.

  2. På fliken Färger och linjer, under Linje,använder du skjutreglaget Transparens till 0 %genomskinlighet och klickar sedan på OK.

 2. Markera objektet och lägg sedan till en nyans eller nyans på det.

  För fyllning

  1. Högerklicka på objektet och välj Formatera objekt.

  2. Klicka på Fyllningseffekter under Fyllningfliken Färger och linjer.

  3. Klicka på fliken Nyans i dialogrutan Fyllningseffekter, välj den nyans eller nyans du vill använda och klicka på OK.

Obs!: Du kan bara välja nyanser eller nyanser av en färg i steg om 10 procent. Det kanske inte går att matcha en exakt nyans eller nyans till genomskinlighetens utseende mot en helfärgad bakgrund.

Spara objekten som en bild och infoga bilden på deras plats

Följande procedurer gäller endast för transparenta objekt som delvis täcker ett eller flera bakgrundsobjekt. Så här skapar du en bild som du kan använda i stället för objekten i publikationen:

 1. Markera alla objekt som påverkas av genomskinligheten, högerklicka sedan och välj Gruppera Bild av knapp.

 2. Högerklicka på gruppen igen och klicka sedan på Spara som bild.

 3. Välj en typ av grafikfil i listan Filformat i dialogrutan Spara som.

  Obs!: Bäst resultat får du om du väljer Enhetsoberoende bitmapp. Den här filtypen behåller genomskinligheten mot de grupperade bakgrundsobjekten.

 4. Klicka på Ändra.

 5. I dialogrutan Ändra upplösning väljer du den upplösning som matchar den typ av utskrift som du kommer att använda och klickar sedan på OK.

 6. Skriv ett namn på bilden i rutan Filnamn.

 7. I listan Spara i väljer du den plats där du vill spara bilden och klickar sedan på Spara.

 8. Ta bort objekten genom att markera de grupperade objekten och sedan trycka på DELETE. Om du vill behålla de ursprungliga objekten drar du gruppen utanför sidan till arbetsyta.

 9. Peka på BildInfoga-menyn.

 10. till platsen där du sparade bilden i dialogrutan Infoga bild, markera den och klicka sedan på Infoga.

Meddelanden: 

 • De här procedurerna uppnår inte önskat resultat i alla fall. Du kan till exempel inte gruppera objekt som finns på en huvudsida eller få effekten av ett genomskinligt objekt som överlappar en sidbakgrund.

 • För bästa resultat bör du undvika att använda transparens om du ska skriva ut publikationen till en PostScript- eller PCL-skrivare. Använd i stället ett ritprogram för att skapa ogenomskinliga bilder som visas genomskinliga.

Automatisk korrigering

Ersätt transparens med nyans      Klicka på den här korrigeringen om du vill återställa objektets genomskinlighet automatiskt till 0 procent.

Om du använder den här korrigeringen kan du inte se några objekt som finns under det här objektet. Du förlorar också en nyans eller nyans för de delar av det genomskinliga objektet som visas mot en helfärgad bakgrund. För att de här effekterna ska fortsätta måste du åtgärda problemet manuellt.

Manuell lösning

Om du vill åtgärda det här problemet manuellt gör du något av följande:

Ersätta transparensen med en nyans eller nyans

Följande procedurer gäller endast för objekt där en enda färg visas genom det transparenta objektet. Så här återskapar du utseendet på det genomskinliga objektet mot en helfärgad bakgrund:

 1. Återställ objektets genomskinlighet till 0 procent.

  För ett objekt med genomskinlig fyllning

  1. Markera objektet.

  2. I verktygsfältet Formatering klickar du på pilen bredvid Fyllningsfärg och Bild av knappsedan på Fler fyllningsfärger.

  3. I dialogrutan Färger klickar du på fliken Standard och använder sedan skjutreglaget Transparens till 0 % för transparens.

  För ett objekt med en transparent linje

  1. Markera objektet.

  2. I verktygsfältet Formatering klickar du på pilen bredvid Linjefärg och Bild av knapp sedan på Fler linjefärger.

  3. I dialogrutan Färger klickar du på fliken Standard och använder sedan skjutreglaget Transparens till 0 % för transparens.

 2. Markera objektet och lägg sedan till en nyans eller nyans på det.

  För fyllning

  1. I verktygsfältet Formatering klickar du på pilen bredvid Fyllningsfärg och Bild av knappsedan på Fyllningseffekter.

  2. Klicka på fliken Nyans i dialogrutan Fyllningseffekter och välj sedan den nyans eller nyans du vill använda.

  För en linje

  1. I verktygsfältet Formatering klickar du på pilen bredvid Linjefärg Bild av knapp och sedan på Mönstermönster.

  2. Klicka på fliken Nyanser i dialogrutan Mönsterlinjer och välj sedan den nyans eller nyans som du vill använda.

Obs!: Du kan bara välja nyanser eller nyanser av en färg i steg om 10 procent. Det kanske inte går att matcha en exakt nyans eller nyans till genomskinlighetens utseende mot en helfärgad bakgrund.

Spara objekten som en bild och infoga bilden på deras plats

Följande procedurer gäller endast för transparenta objekt som delvis täcker ett eller flera bakgrundsobjekt. Så här skapar du en bild som du kan använda i stället för objekten i publikationen:

 1. Markera och gruppera alla objekt som påverkas av genomskinligheten.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på verktyget Markera objekt Pekarknappenoch dra sedan markeringsrutan runt de objekt du vill ha i gruppen.

  2. I det nedre högra hörnet av markeringsrutan klickar du på Gruppera Bild av knapp.

 2. Högerklicka på gruppen och klicka sedan på Spara som bild.

 3. Välj en typ av grafikfil i listan Filformat i dialogrutan Spara som.

  Obs!: Bäst resultat får du om du väljer Enhetsoberoende bitmapp. Den här filtypen behåller genomskinligheten mot de grupperade bakgrundsobjekten.

 4. Klicka på Ändra.

 5. I dialogrutan Ändra upplösning väljer du den upplösning som matchar den typ av utskrift som du kommer att använda och klickar sedan på OK.

 6. Skriv ett namn på bilden i rutan Filnamn.

 7. I listan Spara i väljer du den plats där du vill spara bilden och klickar sedan på Spara.

 8. Ta bort objekten genom att markera de grupperade objekten och sedan trycka på DELETE. Om du vill behålla de ursprungliga objekten drar du gruppen utanför sidan till arbetsyta.

 9. Peka på BildobjektInfoga-menyn och klicka sedan på Från fil.

 10. till platsen där du sparade bilden i dialogrutan Infoga bild, markera den och klicka sedan på Infoga.

Meddelanden: 

 • De här procedurerna uppnår inte önskat resultat i alla fall. Du kan till exempel inte gruppera objekt som finns på en huvudsida eller få effekten av ett genomskinligt objekt som överlappar en sidbakgrund.

 • För bästa resultat bör du undvika att använda transparens om du ska skriva ut publikationen till en PostScript- eller PCL-skrivare. Använd i stället ett ritprogram för att skapa ogenomskinliga bilder som visas genomskinliga.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×