Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Returnerar rangen för ett värde i en datamängd som procent av datamängden (ett värde i intervallet 0 till 1, exklusive värdena 0 och 1).

Syntax

PROCENTRANG.EXK(matris;x;[signifikans])

Syntaxen för funktionen PROCENTRANG.EXK har följande argument:

  • Matris     Obligatoriskt. Den matris eller det dataområde med numeriska värden som definierar relativ position.

  • X     Obligatoriskt. Detta är det värde som du vill veta rangen för.

  • Signifikans     Valfritt. Ett värde som anger antal signifikanta siffror i det returnerade procentvärdet. Om detta argument utelämnas använder PROCENTRANG.EXK tre siffror (0,xxx).

Kommentarer

  • Om matris är tom, procentrang. EXK returnerar #NUM! .

  • Om signifikansen < 1, procentrang. EXK returnerar #NUM! .

  • Om x inte motsvarar ett av värdena i matris interpolerar PROCENTRANG.EXK för att returnera korrekt procentrang.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

1

2

3

6

6

6

7

8

9

Formel

Beskrivning

Resultat

=PROCENTRANG.EXK(A2:A10; 7)

Returnerar rangordningen för värdet 7 från matrisen i A2:A10.

0,7

=PROCENTRANG.EXK(A2:A10;5,43)

Returnerar rangordningen för värdet 5,43 i samma matris.

0,381

=PROCENTRANG.EXK(A2:A10;5,43;1)

Returnerar rangordningen för värdet 5,43 i samma matris. Endast 1 signifikant siffra visas i resultatet (standardinställningen är 3).

0,3

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×