I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av PRODUKT i Microsoft Excel.

Beskrivning

Funktionen PRODUKT multiplicerar alla tal som anges som argument och returnerar produkten. Om cell A1 och A2 innehåller tal kan du till exempel använda formeln =PRODUKT(A1;A2) om du vill multiplicera de två talen. Du kan också utföra samma åtgärd med hjälp av den matematiska operatorn för multiplikation (*), till exempel =A1 * A2.

Funktionen PRODUKT är användbar när du vill multiplicera många celler. Formeln =PRODUKT(A1:A3;C1: C3) motsvarar till exempel =A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3.

Syntax

PRODUKT(tal1; [tal2]; ...)

Syntaxen för funktionen PRODUKT har följande argument:

  • tal1    Obligatoriskt. Det första tal eller område som du vill multiplicera.

  • tal2, ...    Valfritt. Ytterligare tal eller områden som du vill multiplicera, upp till maximalt 255 argument.

Obs!: Om ett argument är en matris eller en referens multipliceras endast talen i matrisen eller referensen. Tomma celler, logiska värden eller text i matrisen eller referensen ignoreras.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

5

15

30

Formel

Beskrivning

Resultat

=PRODUKT(A2:A4)

Multiplicerar talen i cellerna A2 till och med A4.

2250

=PRODUKT(A2:A4;2)

Multiplicerar talen i cellerna A2 till och med A4 och multiplicerar sedan resultatet med 2.

4500

=A2*A3*A4

Multiplicerar talen i cellerna A2 till och med A4 med hjälp av matematiska operatorer i stället för funktionen PRODUKT.

2250

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×