Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Viktigt!: Funktionen PROGNOS. ETS är inte tillgängligt i Excel för webben, iOS eller Android.

Beräknar eller prognostiserar ett framtida värde baserat på befintliga (historiska) värden genom att använda AAA-versionen av ETS-algoritmen (Exponential Smoothing). Det prognostiserade värdet är en fortsättning på de historiska värdena i det angivna måldatumet, som ska vara en fortsättning på tidslinjen. Du kan använda den här funktionen för att förutsäga framtida försäljning, inventeringsbehov eller konsumtionstrender.

Den här funktionen kräver att tidslinjen är ordnad med ett konsekvent steg mellan de olika punkterna. Det kan till exempel vara en månadstidslinje med värden den 1:a i varje månad, en årstidslinje eller en tidslinje med numeriska index. För den här typen av tidslinje är det mycket användbart att slå samman detaljerade rådata innan du tillämpar prognosen, som dessutom ger en mer exakt prognos.

Syntax

PROGNOS.ETS(måldatum, värden, tidslinje [säsongsvariation], [dataslutförande], [aggregering])

Syntaxen för funktionen PROGNOS.ETS har följande argument:

  • Måldatum    Obligatoriskt. Datapunkten som du vill förutsäga värdet för. Detta måldatum kan vara datum/tid eller numeriskt. Om måldatumet ligger tidsmässigt före slutet av den historiska tidslinjen, returnerar PROGNOS.ETS felvärdet #NUM! .

  • Värden    Obligatoriskt. Värdena är de historiska värden som du vill prognostisera nästföljande punkter för.

  • Tidslinje    Obligatoriskt. Detta är den oberoende matrisen eller det oberoende intervallet med numeriska data. Det måste finnas konsekventa steg mellan datumen på tidslinjen och de får inte vara noll. Tidslinjen behöver inte vara sorterad eftersom PROGNOS.ETS implicit sorterar den för beräkningar. Om konsekventa steg inte kan identifieras i den angivna tidslinjen returnerar PROGNOS.ETS felet #OGILTIGT! . Om tidslinjen innehåller dubblettvärden returnerar PROGNOS.ETS felet #VÄRDEFEL! . Om tidslinjens intervall och värden inte är i samma storlek returnerar PROGNOS.ETS felet #SAKNAS!.

  • Säsongsvariationer     Valfritt. Ett numeriskt värde. Standardvärdet 1 innebär att Excel automatiskt upptäcker säsongsberoende för prognosen och använder positiva heltal för hela säsongsmönstret. 0 anger att inget säsongsberoende finns, vilket innebär att prognosen blir linjär. Positiva heltal anger för algoritmen att mönster av den längden ska användas som säsongsvariation. För alla andra värden returnerar PROGNOS.ETS felvärdet #NUM! .

    Det högsta värdet för säsongsberoende är 8 760 (antalet timmar på ett år). Säsongsberoende som är högre än det antalet ger felvärdet #OGILTIGT! .

  • Dataslutförande    Valfritt. Även om tidslinjen kräver ett enhetligt steg mellan datapunkter, PROGNOS. ETS stöder upp till 30 % saknade data och justerar automatiskt för dem. 0 anger algoritmen för saknade punkter som nollor. Standardvärdet 1 hanterar saknade punkter genom att tilldela dem genomsnittsvärdet för de intilliggande punkterna.

  • Aggregering    Valfritt. Även om ett konstant steg mellan datapunkter krävs för tidslinjen aggregerar PROGNOS.ETS flera punkter som har samma tidsangivelse. Aggregeringsparametern är ett numeriskt värde som anger vilken metod som ska användas för att aggregera flera värden med samma tidsangivelse. För standardvärdet 0 används MEDEL, medan andra alternativ är SUMMA, ANTAL, ANTALV, MIN, MAX, MEDIAN.

Se även

Prognosfunktioner (referens)

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×