Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Viktigt!: Funktionen PROGNOS. ETS. KONFINT är inte tillgängligt i Excel för webben, iOS eller Android.

Returnerar konfidensintervallet för det prognostiserade värdet vid det angivna måldatumet. Konfidensintervallet 95 % innebär att 95 % av framtida punkter förväntas falla inom denna radie från det resultat som PROGNOS.ETS prognostiserade (med normal distribution). Konfidensintervall kan underlätta bedömningen av noggrannhet för den prognostiserade modellen. Ett mindre intervall anger större noggrannhet i prognosen för just den här punkten.

Syntax

PROGNOS.ETS.KONFINT(måldatum, värden, tidslinje, [konfidensnivå], [säsongsberoende], [färdigställande_av_data], [aggregering])

Syntaxen för funktionen PROGNOS.ETS.KONFINT har följande argument:

  • Måldatum    Obligatoriskt. Datapunkten som du vill förutsäga värdet för. Detta måldatum kan vara datum/tid eller numeriskt. Om måldatumet tidsmässigt ligger före slutet av den historiska tidslinjen returnerar PROGNOS.ETS.KONFINT felet #OGILTIGT!.

  • Värden    Obligatoriskt. Värdena är de historiska värden som du vill prognostisera nästföljande punkter för.

  • Tidslinje    Obligatoriskt. Detta är den oberoende matrisen eller det oberoende intervallet med numeriska data. Det måste finnas konsekventa steg mellan datumen på tidslinjen och de får inte vara noll. Tidslinjen behöver inte vara sorterad eftersom PROGNOS.ETS.KONFINT implicit sorterar den för beräkningar. Om konsekventa steg inte kan identifieras i den angivna tidslinjen returnerar PROGNOS.ETS.KONFINT felet #OGILTIGT!. Om tidslinjen innehåller dubblettvärden returnerar PPROGNOS.ETS.KONFINT felet #VÄRDEFEL!. Om tidslinjens intervall och värden inte är i samma storlek returnerar PROGNOS.ETS.KONFINT felet #SAKNAS!.

  • Konfidensnivå    Valfritt. Ett numeriskt värde mellan 0 och 1 (exklusivt), som anger en konfidensnivå för beräknade konfidensintervallet. Exempel: För ett konfidensintervall på 90 % beräknas en konfidensnivå på 90 % (90 % av framtida punkter faller inom denna radie från prognosen). Standardvärdet är 95 %. För tal utanför intervallet (0,1) returnerar PROGNOS.ETS.KONFINT felvärdet #OGILTIGT! .

  • Säsongsberoende     Valfritt. Ett numeriskt värde. Standardvärdet 1 innebär att Excel automatiskt upptäcker säsongsberoende för prognosen och använder positiva heltal för hela säsongsmönstret. 0 anger att inget säsongsberoende finns, vilket innebär att prognosen blir linjär. Positiva heltal anger för algoritmen att mönster av den längden ska användas som säsongsberoende. För alla andra värden returnerar PROGNOS.ETS.KONFINT felet #OGILTIGT!.

    Det högsta värdet för säsongsberoende är 8 760 (antalet timmar på ett år). Säsongsberoende som är högre än det antalet ger felvärdet #OGILTIGT! .

  • Dataslutförande    Valfritt. Även om tidslinjen kräver ett enhetligt steg mellan datapunkter, PROGNOS. ETS. KONFINT stöder upp till 30 % saknade data och justeras automatiskt för dem. 0 anger algoritmen för saknade punkter som nollor. Standardvärdet 1 hanterar saknade punkter genom att tilldela dem genomsnittsvärdet för de intilliggande punkterna.

  • Aggregering    Valfritt. Även om tidslinjen kräver ett enhetligt steg mellan datapunkter sammanställer PROGNOS.ETS.KONFINT flera punkter som har samma tidsstämpel. Sammanställningsparametern är ett numeriskt värde som anger vilken metod som används för att sammanställa flera värden med samma tidsstämpel. För standardvärdet 0 används MEDEL, medan andra alternativ är SUMMA, ANTAL, ANTALV, MIN, MAX, MEDIAN.

Se även

Prognosfunktioner (referens)

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×