PROGNOS OCH PROGNOS. LINJÄRa funktioner

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av PROGNOSen. Funktionerna LINJÄRoch PROGNOS i Microsoft Excel.

Obs!: I Excel 2016 ersatts funktionen PROGNOS med PROGNOS. LINJÄR som en del av de nya prognosfunktionerna. Syntaxen för och användningen av de två funktionerna är desamma, men den äldre funktionen PROGNOS kommer så småningom att vara inaktuell. Den är fortfarande tillgänglig för bakåtkompatibilitet, men överväg att använda den nya PROGNOSen. Funktionen LINJÄR i stället.

Beskrivning

Beräkna eller förutsäga ett framtida värde genom att använda befintliga värden. Det framtida värdet är ett y-värde för ett givet x-värde. De befintliga värdena är kända x-värden och y-värden, och det framtida värdet förutsägs genom linjär regression. Du kan använda de här funktionerna för att förutsäga framtida försäljning, inventeringsbehov eller konsumtionstrender.

Syntax

PROGNOS.LINJÄR(x, kända_y, kända_x)

- eller -

PREDIKTION(x; kända_y; kända_x)

PROGNOS/PROGNOS. Syntaxen för funktionen LINJÄR har följande argument:

Argument   

Krävs   

Refererar till   

x

ja

Datapunkten som du vill förutsäga värdet för.

kända_y

ja

Detta är den underordnade matrisen eller det underordnade området med data.

kända_x

ja

Detta är den överordnade matrisen eller det överordnade området med data.

Anmärkningar

 • Om x inte är numeriskt, prognos och PROGNOS. LINJÄR returnerar #VALUE! felvärde.

 • Om known_y eller dataknown_x är tomma eller om en har fler datapunkter än den andra, PROGNOS och PROGNOS. LINJÄR returnerar felvärdet #N/A.

 • Om variansen för known_x är lika med noll ska du prognosen och PROGNOSen. LINJÄR returnerar #DIV/0! felvärde.

 • Ekvationen för PROGNOS och PROGNOS. LINJÄR är a+bx, där:

  Ekvation

  och:

  Ekvation

  och där x och y är sampelmedelvärdena MEDEL(kända_x) och MEDEL(kända_y).

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Känt Y-värde

Känt X-värde

6

20

7

28

9

31

15

38

21

40

Formel

Beskrivning

Resultat

=PROGNOS. LINJÄR(30;A2:A6;B2:B6)

Förutsäger ett y-värde givet ett x-värde på 30

10,607253

Mer information finns i

Prognosfunktioner (referens)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×