RALÅN (Funktionen RALÅN)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen RALÅN i Microsoft Excel.

Beskrivning

Beräknar den betalda räntan (eller erhållen) under den angivna perioden för ett lån (eller en investering) med ens amorterings avgifter.

Syntax

RALÅN(ränta; period; periodantal; nuvärde)

Syntaxen för funktionen RALÅN har följande argument:

Argument

Beskrivning

Ränta

Obligatoriskt. Detta är räntesatsen av en serie betalningar.

Period

Obligatoriskt. Den period som du vill beräkna räntan för och måste vara mellan 1 och period antal.

Antal_perioder

Obligatoriskt. Detta är det totala antalet betalningsperioder för betalningen.

Nuvärde

Obligatoriskt. Detta är nuvärdet av investeringen. För ett lån är nuvärde låne beloppet.

Kommentarer

  • Kontrol lera att du är konsekvent med de enheter du använder för att ange ränta och period antal. Om du gör månatliga betalningar på ett fyraårigt lån till en årlig ränta på 12 procent, Använd 12/12 för ränta och 4 * 12 för period antal. Använd 12% för ränta och 4 för period antal om du gör årsvisa betalningar på samma lån.

  • Alla argument, de pengar du betalar ut, t ex insättningar för sparande eller andra uttag, representeras med negativa tal, medan pengar som du får in, t ex utdelningar och andra insättningar, representeras med positiva tal.

  • RALÅN räknar varje period som börjar med noll, inte med en.

  • De flesta lån använder ett åter betalnings schema med t.o.m. periodiska betalningar. Funktionen RBETALNING returnerar räntebetalningen för en given period för denna typ av lån.

  • För vissa lån används ett åter betalnings schema med till och med amorterings avgifter. Funktionen RALÅN returnerar räntebetalningen för en given period för denna typ av lån.

  • För att illustrera, använder amorterings tabellen nedan en betalnings plan med jämnt huvud belopp. Räntekostnaden för varje period är lika med den taxa som det kostar gånger för den föregående perioden. Och betalningen per period är lika med huvud beloppet plus räntan för perioden.

Exempel

RALÅN-funktion med jämn amortering för lån

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

PV

RBETALNING

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×