Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av RANG i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal: dess storlek i relation till de andra värdena i listan. Om det finns flera värden med samma rangordning returneras den högsta rangordningen för uppsättningen med värden.

Om du sorterade listan skulle ett tals rangordning vara dess position.

Syntax

RANG.EKV(tal;ref;[ordning])

Syntaxen för funktionen RANG.EKV har följande argument:

 • Tal     Obligatoriskt. Det tal som du vill veta rangen för.

 • Ref     Obligatoriskt. En matris med, eller en referens till, en lista med tal. Värden i ref som inte är numeriska ignoreras.

 • Ordning     Valfritt. Ett tal som anger hur talen rangordnas.

Kommentarer

 • Om ordning är 0 (noll) eller utelämnas rangordnas tal som om ref vore en lista sorterad i fallande ordning.

 • Om ordning är ett tal som skiljer sig från 0 (noll) rangordnas tal som om ref vore en lista sorterad i stigande ordning.

 • FRODIGT. EkvQ ger dubblettnummer samma rangordning. Emellertid påverkas rangordningen av efterföljande tal. Om exempelvis talet 10 förekommer två gånger i en heltalslista som har sorterats i stigande ordning, och har rangordningen 5 skulle 11 ha rangordningen 7 (inget tal skulle ha rangordningen 6).

 • I vissa sammanhang kan det vara praktiskt att använda en rangdefinition som även hanterar identiska värden. I exemplet ovan kan det t.ex. vara bättre att ge talet 10 rangen 5,5. Du kan åstadkomma detta genom att lägga till följande korrigeringsfaktor till det värde som returneras av RANG.EKV. Korrigeringsfaktorn fungerar oavsett om rangen beräknas i fallande ordning (ordning = 0 eller saknas) eller i stigande ordning (ordning = skilt från noll).

  Korrigeringsfaktorn för identiska värden = [ANTAL(ref) + 1 – RANG.EKV(tal, ref, 0) – RANG.EKV(tal, ref, 1)]/2.

  I exemplet i arbetsboken är RANG.EKV(A3;A2:A6;1) lika med 3. Korrigeringsfaktorn är (5 + 1 – 2 – 3)/2 = 0,5 och den justerade rangen som hanterar identiska värden är 3 + 0,5 = 3,5. Om talet förekommer endast en gång i ref blir korrigeringsfaktor noll, eftersom RANG.EKV inte justerats för identiska värden.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

7

3,5

3,5

1

2

Formel

Beskrivning

Resultat

=RANG.EKV(A2;A2:A6;1)

Rangordningen för 7 i listan i cellområdet A2:A6. Eftersom ordningsargumentet (1) inte är noll sorteras listan från lägsta till högsta.

5

=RANG.EKV(A6;A2:A6)

Rangordningen för 2 i samma lista. Eftersom ordningsargumentet har utelämnats sorteras listan som standard från högsta till lägsta.

4

=RANG.EKV(A3;A2:A6;1)

Rangordningen för 3,5 i samma lista.

3

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×