RANG.MED (Funktionen RANG.MED)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen RANG.MED i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal: dess storlek i relation till de andra värdena i listan. Om det finns flera värden med samma rangordning returneras den genomsnittliga rangordningen.

Syntax

RANG.MED(tal;ref;[ordning])

Syntaxen för funktionen RANG.MED har följande argument:

  • Tal     Obligatoriskt. Det tal som du vill veta rangen för.

  • Ref     Obligatoriskt. En matris med, eller en referens till, en lista med tal. Värden i ref som inte är numeriska ignoreras.

  • Ordning     Valfritt. Ett tal som anger hur talen rangordnas.

Kommentarer

  • Om ordning är 0 (noll) eller utelämnas rangordnas tal som om ref vore en lista sorterad i fallande ordning.

  • Om ordning är ett tal som skiljer sig från noll rangordnas tal som om ref vore en lista sorterad i stigande ordning.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Dag

Temperatur (F)

2011-07-01

89

2011-07-02

88

2011-07-03

92

2011-07-04

101

2011-07-05

94

2011-07-06

97

2011-07-07

95

Formel

Beskrivning

Resultat

=RANG.MED(94;B2:B8)

Letar upp rangordningen (positionen) för värdet 94 i cellområdet B2:B8. I det här exemplet var 2011-07-05, när temperaturen nådde 94, den fjärde varmaste dagen av de angivna dagarna.

4

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×