Du kan redigera innehållet i en cell direkt i cellen. Du kan också redigera innehållet i en cell genom att skriva i formelfältet.

När du redigerar innehållet i en cell Excel i redigeringsläge. Vissa Excel fungerar annorlunda eller är inte tillgängliga i redigeringsläget.

När Excel redigeringsläge visas ordet Redigera i det nedre vänstra hörnet i Excel-programfönstret, enligt följande bild.

Nedre vänstra hörnet av programfönstret där redigeringsläget visas

Hur fungerar Excel annorlunda i redigeringsläge?

Många kommandon är inte tillgängliga i redigeringsläget. När du till Excel redigeringsläget kan du inte använda villkorsstyrd formatering eller ändra justeringen av innehållet i en cell.

Dessutom fungerar piltangenterna lite annorlunda när Excel i redigeringsläge. I redigeringsläget kan du flytta markören i redigeringsläget till cellen i stället för att flytta markören från cell till cell.

Aktivera eller inaktivera redigeringsläget

Om du försöker använda redigeringsläget utan att något händer kan det vara inaktiverat. Du kan aktivera eller inaktivera redigeringsläget genom att ändra Excel redigeringsalternativ.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

  ELLER

  Endast Excel 2007: Klicka Microsoft Office Bild av Office-knappen, klicka Excel Alternativoch sedan på kategorin Avancerat.

 2. Gör något avföljande under Redigeringsalternativ:

  • Om du vill aktivera redigeringsläget markerar du kryssrutan Tillåt redigering direkt i celler.

  • Om du vill inaktivera redigeringsläget avmarkerar du kryssrutan Tillåt redigering direkt i celler.

Öppna redigeringsläget

Om du vill börja arbeta i redigeringsläget gör du något av följande:

 • Dubbelklicka på cellen som innehåller de data du vill redigera.

  Redigeringsläget startar och markören positioneras i cellen på den plats du dubbelklickade på. Cellinnehållet visas också i formelfältet.

 • Klicka på cellen som innehåller de data du vill redigera och klicka sedan någonstans i formelfältet.

  Redigeringsläget startar och markören placerar markören i formelfältet på den plats du klickade på.

 • Klicka på cellen som innehåller de data du vill redigera och tryck sedan på F2.

  Då startar redigeringsläget och markören positionen i slutet av cellinnehållet.

Infoga, ta bort eller ersätta cellinnehåll

 • Om du vill infoga tecken klickar du i cellen där du vill infoga dem och skriver sedan de nya tecknen.

 • Om du vill ta bort tecken klickar du i cellen där du vill ta bort dem och trycker sedan på BACKSTEG, eller markerar tecknen och trycker på DELETE.

 • Om du vill ersätta vissa tecken markerar du dem och skriver sedan de nya tecknen.

 • Om du vill aktivera överskrivningsläget så att befintliga tecken ersätts med nya tecken medan du skriver trycker du på INSERT.

  Obs!: Överskrivningsläge kan endast aktiveras eller inaktiveras när du är i redigeringsläge. När överskrivningsläge är aktiverat markeras tecknet till höger om insättningspunkten i formelfältet och det skrivs över när du skriver.

 • Om du vill påbörja en ny textrad vid en viss punkt i en cell klickar du på den plats där du vill ha radbrytningen och trycker sedan på ALT+RETUR.

Avbryta eller ångra ändringar

Innan du trycker på RETUR eller TABB, och före eller efter att du trycker på F2, kan du trycka på ESC för att avbryta alla ändringar som du har gjort i cellinnehållet.

När du trycker på RETUR eller TABB kan du ångra ändringarna genom att trycka på CTRL+Z eller genom att klicka på Ångra Knappen Ångrai verktygsfältet Snabbåtkomst.

Justera hur cellinnehållet visas

När du har redigerat cellinnehållet kanske du vill ändra hur de visas.

 • Ibland kan ##### visasi en cell. Detta kan inträffa när cellen innehåller ett tal eller ett datum och bredden på dess kolumn inte kan visa alla tecken som formatet kräver. Anta till exempel att en cell med datumformatet "mm/dd/yyyy" innehåller 2007-12-31. Kolumnen är dock bara bred nog att visa sex tecken. ##### visas i cellen. Om du vill visa hela innehållet i cellen med dess aktuella format måste du öka bredden på kolumnen.

  Ändra bredden på en kolumn

  1. Klicka på cellen som du vill ändra kolumnbredden för.

  2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  3. Gör något av följande under Cellstorlek:

   • Klicka på Autopassa kolumnbredd för att få plats med all text i cellen.

   • Om du vill ange en större kolumnbredd klickar du på Kolumnbredd och anger sedan den bredd du vill ha i rutan Kolumnbredd.

    Obs!: Som ett alternativ till att öka bredden på en kolumn kan du ändra formatet på kolumnen eller en enskild cell. Du kan till exempel ändra datumformatet så att ett datum visas som endast månad och dag ("mm/dd"-format), t.ex. 12/31, eller representera ett tal i ett vetenskapligt (exponentiellt) format, till exempel 4E+08.

 • Om det finns flera rader med text i en cell kanske en del av texten inte visas som du vill. Du kan visa flera rader med text i en cell genom att radbruta texten.

  Obs!: När Excel i redigeringsläget kan du inte ändra hur texten radbryts.

  Radbryta text i en cell

  1. Klicka på cellen där du vill radbrytas texten.

  2. Klicka på Radbyte i gruppen Justering på fliken Start.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

   Obs!: Om texten är ett enda långt ord radbryts inte tecknen. Du kan bredda kolumnen eller minska teckenstorleken om du vill se all text. Om inte all text visas i cellen efter att du radbryt texten kan du behöva justera radens höjd.

   Klicka på Format i gruppen Celler på flikenStartoch klicka sedan på Autopassa rad under Cellstorlek.

Avsluta redigeringsläget

Om du vill sluta arbeta i redigeringsläget gör du något av följande:

 • Tryck på RETUR.

  Excel avslutar redigeringsläget och markerar cellen direkt nedanför den aktuella cellen.

  Du kan också ange att en annan intilliggande cell ska markeras när du trycker på RETUR.

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

   ELLER

   Endast Excel 2007: Klicka Microsoft Office Bild av Office-knappen, klicka Excel Alternativoch sedan på kategorin Avancerat.

  2. Gör något avföljande under Redigeringsalternativ:

   • Om du vill att markeringen ska vara kvar i den cell du redigerar avmarkerar du kryssrutan Flytta markering efter att du tryckt Retur.

   • Om du vill styra markeringens riktning markerar du kryssrutan Flytta markering när du trycker på Retur, klickar på pilen bredvid Riktning och väljer sedan en riktning i listan.

 • Tryck på TABB.

  Då stannar redigeringsläget och cellen markeras till höger om den aktuella cellen. Om du trycker på SKIFT+TABB markeras cellen till vänster.

 • Klicka på en annan cell.

  Excel avslutar redigeringsläget och markerar cellen som du klickade på.

 • Tryck på F2.

  Excel läget Redigera och lämnar markören där den är.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×