Reglera formatering vid inklistring av text

I Word kan du välja att klistra in text med hjälp av käll-eller sluttextens formatering. Om du alltid vill ha ett av alternativen ställer du in det som standard för inklistrad text.

Ange standard alternativ för inklistring

Word bevarar den ursprungliga formateringen när du klistrar in innehåll i ett dokument med CTRL + V, knappen Klistra in eller högerklickar + klistra in. Om du vill ändra standardinställningen följer du de här stegen.

 1. Gå till >alternativ > Avancerat.

 2. Under Klipp ut, kopiera och klistra inväljer du nedåtpilen för den inställning som du vill ändra.

  • Klistra in i samma dokument    När du klistrar in innehåll i samma dokument som du har kopierat innehållet från.

  • Klistra in mellan dokument    När du klistrar in innehåll som kopierats från ett annat Word-dokument.

  • Klistra in mellan dokument med olika formatdefinitioner    När du klistrar in innehåll som kopierats från ett annat Word-dokument och det format som är kopplat till den kopierade texten definieras annorlunda i dokumentet där texten klistras in.

  • Klistra in från andra program    När du klistrar in innehåll som kopierats från ett annat program, till exempel en webbläsare.

  Alternativ för kopiera och klistra in i Word

 3. Varje inställning har alternativ som du kan ange:

  Behållformatering
  av källformateringBehåll endast text

  Mer information om de här alternativen finns i få det utseende du vill ha.

 4. Välj OK.

Meddelanden: 

 • Du kan också välja Ange standard inklistring från Knappen Inklistringsalternativ menyn Inklistringsalternativ .

 • Menyn klistra in med ange standard inklistring markerad

Ändra alternativ när du klistrar in innehåll

När du kopierar innehåll från en formaterad källa, till exempel en webb sida eller ett annat Word dokument, kan du välja alternativ när du klistrar in det i dokumentet.

 1. Klicka eller tryck där du vill klistra in innehållet.

 2. Tryck på CTRL + V och välj sedan inklistringsalternativ Knappen Inklistringsalternativ .

 3. Hovra över knapparna för en Live-recension.

  Klistra in nedåt med markören hovrar över text

 4. Välj alternativet Klistra in.

Med knappen inklistringsalternativ Knappen Inklistringsalternativ kan du välja formateringsalternativ och är aktiverat som standard. Om du inte ser knappen kan den vara inaktiverad. Gör så här om du vill aktivera den:

 1. Gå till >alternativ > Avancerat.

 2. I avsnittet Klipp ut, kopiera och klistra in väljer du Visa knappen Inklistringsalternativ när innehåll klistras in.

 3. Välj OK.

Om inställningen är aktive ras men inte knappen visas när du klistrar in, kontrol lera att du har klistrat in formaterat innehåll, inte ren text (till exempel från anteckningar).

När du kopierar text från ett Word dokument, webb sida eller annan app-dokument och klistrar in det i ett Word dokument kan du välja hur texten ska formateras. Du kan behålla den ursprungliga formateringen, sammanfoga med målformatering eller bara klistra in oformaterad text.

 • Behåll källformatering (K)    Med det här alternativet bevaras den kopierade textens ursprungliga formatering. Alla formatmallsdefinitioner som är kopplade till den kopierade texten kopieras till måldokumentet.

 • Slå samman formatering (M)    Detta alternativ tar bort den mesta av den formatering som gällde den kopierade texten, men behåller betonande formatering, som fetstil och kursivering, när den bara tillämpats på en del av texten. Texten antar formatmallen för stycket där den klistras in. Texten antar även eventuell direktformatering eller teckenegenskaper för text som finns precis innan markören där texten klistras in.

 • Bild (U)   det här alternativet är endast tillgängligt för Microsoft 365-prenumeration. Konverterar text till en bild och klistrar in det. Det går inte att ändra texten, men du kan hantera den som en annan bild eller bild och använda effekter, kant linjer eller rotering. Välj alternativ på fliken bild format när det är markerat.

 • Behåll endast text (T)    Med det här alternativet inaktiveras all formatering och alla element som inte är text, till exempel bilder och tabeller. Texten får de formategenskaper som gäller i stycket där den klistras in och tilldelas eventuell direkt formatering eller teckenformat för texten omedelbart framför markörpositionen där texten klistras in. Grafiska element tas bort och tabeller konverteras till ett antal stycken.

När du klistrar in objekt från en punkt lista eller en numrerad förteckning till en annan lista kan du behålla ursprunglig formatering eller sekvens eller blanda i med mål listan.

Klistra in numrerade objekt så att sekvensen fortsätter    Välj Continue List (C) om du vill att infogade objekt ska finnas kvar i listan.

Behåll ursprunglig serie med numrerade poster    Välj ny lista (N) om du vill att infogade objekt ska ha sin ursprungliga listvy.

Klistra in punktlisteobjekt i en numrerad lista    Om du vill behålla punkterna väljer du Behåll källformatering (K). Om du vill konvertera punkter till nummer väljer du slå samman formatering (M).

Klistra in numrerade objekt i en punktlista    Om du vill behålla de ursprungliga numren väljer du Koppla inte från lista (D). Om du vill konvertera talen till punkter väljer du sammanfoga lista (M).

Klistra in endast text listor    Som standard sparas punkter och nummer endast när du klistrar in text. Så här inaktiverar du den här funktionen:

 1. Gå till >alternativ > Avancerat.

 2. Avmarkera Behåll punkter och nummer när du klistrar in text med alternativet Behåll endast text.

 3. Välj OK.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×