You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen REST i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar det tal som utgör resten efter att tal har dividerats med divisor. Resultatet har samma tecken som divisor.

Syntax

REST(tal; divisor)

Syntaxen för funktionen REST har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Detta är det tal som du vill hitta resten för.

  • Divisor    Obligatoriskt. Detta är det tal som du vill dividera med.

Kommentarer

  • Om divisor är 0 returnerar REST felvärdet #DIVISION/0! .

  • Funktionen REST kan uttryckas i termer av funktionen HELTAL:

MOD(n; d) = n - d*INT(n/d)

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=REST(3; 2)

Resten av 3/2

1

=REST(-3; 2)

Resten av -3/2. Tecknet är samma som divisorn

1

=REST(3; -2)

Resten av 3/-2. Tecknet är samma som divisorn

-1

=REST(-3; -2)

Resten av -3/-2. Tecknet är samma som divisorn

-1

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×