Om du vill använda Microsoft Lync 2010 för att ringa eller ta emot telefonsamtal behöver du högtalare och en mikrofon, ett headset eller en USB-ljudenhet. Du kan använda kontaktlistan om du vill ringa en eller flera interna medarbetare eller externa kontakter (externa partner vars företag är anslutet till ditt företag), eller så kan du ringa ett externt nummer genom att ange numret i sökfältet. Mer information om hur du söker efter kontakter finns i Använda sökning i Lync 2010.

För långdistanssamtal ska du använda E.164-standarden, vilket innebär ett landsnummer (till exempel 1 för USA) följt av riktnummer och prenumerantens nummer.

I Lync 2010 identifieras dina ljudenheter automatiskt, men du kan kontrollera Ljudenhet-alternativenom vill välja alternativa enheter, justera volymnivåer eller kontrollera att allt fungerar ordentligt. Mer information finns i Inställningar för ljudenhet.

Vad vill du göra?

Ringa ett samtal med en enda musklickning

Varje person i kontaktlistan har ett standardnummer som du kan ringa genom att klicka på knappen Ring upp till höger om kontakten. Standardnumret bestäms på ett av två sätt:

 • Om du har ringt kontakten förut är standardnumret det nummer du senast använt.

 • Om du inte har ringt kontakten förut bestäms standardnumret av ditt företags telefonkonfiguration. Standardnumret är oftast antingen en kontakts arbetstelefonnummer eller ett Lync-samtal (ett VoIP-samtal, d.v.s. Voice over Internet Protocol).

Om du vill ringa ett samtal med en enda musklickning öppnar du Lync, letar reda på kontakten, och gör något av följande i kontaktlistan eller bland sökresultaten:

 • Peka på kontakten och klicka sedan på knappen Ring upp. Om du vill se numret innan du slår det pekar du på knappen Ring upp och väntar sedan en kort stund tills kontaktens namn och nummer visas.

 • Peka på kontakten och klicka på knappen Ring upp i kontaktkortet som visas.

Om du vill se en videodemonstration om hur du ringer ett samtal går du till Video: Ring ett samtal.

Överst på sidan

Ringa en kontakt på ett alternativt nummer

Lync-användare kan publicera ytterligare telefonnummer och ge andra med sekretessrelationerna Arbetsgruppeller Vänner och familjbehörighet att visa numren.

 1. I kontaktlistan eller bland sökresultaten pekar du på kontakten och klickar sedan på Ring upp-menyn.

 2. Klicka på önskat nummer eller klicka på Nytt nummer om du vill ange ett nytt nummer.

Överst på sidan

Ringa flera personer

I Lync kan du ringa flera personer samtidigt genom att markera personer i en grupp.

 1. I kontaktlistan eller bland sökresultaten letar du reda på den grupp där de personer du vill ringa ingår. Om det behövs kan du utöka gruppen.

 2. Tryck på och håll ned CTRL-tangenten och klicka på varje person som du vill kontakta.

 3. Högerklicka på någon av de markerade kontakterna och klicka sedan på Ring upp.

Obs!:  Du kan ringa alla i en grupp om du letar reda på den grupp som du vill ringa upp i kontaktlistan eller bland sökresultaten och sedan klickar på knappen Ring upp.

Överst på sidan

Ange ett nytt nummer som ska ringas upp

I sökfältet kan du kan ange det nummer du vill ringa upp.

 1. I sökfältet anger du eller klistrar in det telefonnummer du vill ringa upp. Du kan ange bokstäver eller siffror.

 2. I sökresultaten dubbelklickar du på numret eller pekar på det och klickar på knappen Ring upp till höger om den.

Överst på sidan

Använda knappsatsen

Om du vill ringa någon som inte finns i kontaktlistan kan du slå personens telefonnummer med hjälp av knappsatsen.

 1. Klicka på Telefon-ikonen i huvudfönstret i Lync.

 2. På knappsatsen slår du numret och klickar på Ring upp.

  Obs!:  Med röstmeddelandesystem, konferenssamtal och i flera andra situationer kan du uppmanas att antingen ange en PIN-kod eller att göra ett val genom att ange en siffra. Du kan ange dessa siffror antingen på knappsatsen i vyn Telefon eller genom att klicka på knappsatsen i konversationsfönstret. Om Lync är konfigurerat för att använda bordstelefonen kan du även använda den knappsatsen.

Överst på sidan

Ringa en kontakts telefonsvarare direkt

Du kan ansluta direkt till en kontakts telefonsvarare utan att först ringa kontakten. Både du och kontakten måste ha Lync installerat.

 • I kontaktlistan eller bland sökresultaten pekar du på kontakten, klickar på Ring upp-menyn och klickar sedan på Telefonsvarare.

Överst på sidan

Lägga till ljud i en snabbmeddelandekonversation

Du kan ringa kontakter medan du deltar i en konversation med snabbmeddelanden genom att göra något av följande i konversationsfönstret:

 • Om du vill ringa en kontakt som du för närvarande har en konversation med klickar du på knappen Ring upp. Då blir kontakten uppringd på hans eller hennes standardnummer.

 • Om du vill ringa någon som inte deltar i konversationen eller ringa upp ett annat nummer för personen i konversationen klickar du på Ring upp-menyn och gör något av följande:

  • Klicka på det nummer du vill ringa upp.

  • Klicka på Nytt nummer om du vill ange ett annat nummer att ringa.

Konversationsfönstret förblir öppet och ljud läggs till. Ljudkontroller som Volym och Stäng av ljud visas.

Överst på sidan

Avsluta ett samtal

När du har avslutat ett samtal måste du se till att du kopplar från ordentligt.

 • Klicka på knappen Avsluta samtal.

  Obs!:  Om du har lagt till ljud i en konversation med snabbmeddelanden stängs inte konversationsfönstret om du avslutar telefonsamtalet på det här sättet. Om du vill avsluta både telefonsamtalet och konversationen med snabbmeddelanden samtidigt klickar du på knappen Stäng i konversationsfönstret.

Överst på sidan

Ringa ett samtal som ombud

Om du är ett ombud för någon, till exempel din chef, kan du ringa och ta emot samtal på personens vägnar.

 1. I kontaktlistan eller bland sökresultaten pekar du på den kontakt du vill ringa och klickar sedan på Ring upp-menyn. (Du kan även göra detta i ett kontaktkort.)

 2. I den nedrullningsbara listan högst upp på menyn som visas klickar du på den person som du ringer samtalet åt.

 3. Klicka på det nummer du vill ringa upp, eller klicka på Nytt nummer om du vill ange ett nytt nummer.

I Microsoft Outlook 2010 visas inte den nedrullningsbara listan för ombud i kontaktkort. I Lync skapas en grupp i kontaktlistan. Gruppen får namnet Personer jag hanterar samtal för och innehåller de kontakter som har gjort dig till ombud.

Överst på sidan

Kontrollera samtalskvalitet

Du kan kontrollera samtalskvaliteten på dina ljudenheter med endast två klickningar:

 1. I det nedre vänstra hörnet av huvudfönstret i Lync klickar du på ljudenhetsmenyn Välj ljudenhet.

 2. Klicka på Kontrollera samtalskvalitet.

På telefonen får du stegvisa anvisningar av en berättarröst om hur du spelar in ett testmeddelande och sedan spelas meddelandet upp för dig. Om du vill göra justeringar kontrollerar du och gör om inställningarna i alternativen för Ljudenhet och gör sedan om testet.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×