OneNote kan du rita, skissa eller skriva anteckningar med fingret, en penna eller till och med en mus. Du kan också välja från ett galleri med figurer i stället för att rita för hand.

Rita och skissa på en vanlig dator

 1. Klicka på fliken Rita.

 2. Klicka på någon av pennorna eller överstrykningspennorna i menyfliksområdet och rita eller skissa sedan på sidan med musen.

 3. Du avslutar ritläget genom att trycka på Esc på tangentbordet eller genom att klicka på knappen Skriva på fliken Rita.

Rita och skissa på en dator eller enhet med pekfunktioner

 1. Tryck på fliken Rita.

 2. Tryck på Rita med fingret, tryck på någon av pennorna eller överstrykningspennorna som visas i menyfliksområdet och rita eller skissa på sidan med fingrarna eller en penna.

  Tips: 

  • Om enheten med pekskärm som du använder har en liten skärm klickar eller trycker du på knappen Pekskärms-/musläge i verktygsfältet Snabbåtkomst och klickar sedan på Peka. Det gör att utrymmet ökar mellan kommandona, vilket gör det enklare att trycka på dem med fingrarna. Du kan stänga av det här läget när du har ritat klart.

  • Om du har en dator med pekskärm kan du också skriva anteckningar för hand och konvertera dem till text.

 3. Du avslutar ritläget genom att trycka på Esc på tangentbordet eller genom att klicka på knappen Skriva på fliken Rita.

Rita en form

 1. Klicka eller tryck på fliken Rita, markera ett objekt i galleriet Figurer och dra sedan med musen eller fingret på sidan för att rita figuren.

 2. När du valt form kan du dra i den för att ändra storlek eller flytta den till en annan plats på sidan.

 3. Om du vill visa fler ritalternativ klickar eller trycker du på pilen Mer i det nedre högra hörnet i galleriet Figurer och väljer sedan en figur på menyn som visas.

 4. Du avslutar ritläget genom att trycka på Esc på tangentbordet eller genom att klicka på knappen Skriva på fliken Rita.

Rita flera former i en följd

 1. Klicka eller tryck på fliken Rita och klicka sedan på pilen Mer i det nedre högra hörnet av galleriet Figurer.

 2. På menyn som visas klickar du på Lås ritläge.

  OneNote kommer att stanna kvar i ritläge tills du växlar bort från det.

 3. Markera ett objekt i listan Former och rita sedan formen genom att klicka och dra på sidan. Upprepa det här steget för så många former du vill ha.

 4. Du avslutar ritläget genom att trycka på Esc på tangentbordet eller genom att klicka på knappen Skriva på fliken Rita.

Ta bort figurer eller anteckningar som du har ritat

 • Klicka på Rita > Radergummi och radera anteckningarna.

 • Du kan också markera anteckningarna eller figurerna och trycka på Delete-tangenten på tangentbordet.

Med skrivverktygen i Microsoft Office OneNote 2007 kan du använda valfritt pekdon, till exempel ritpenna, Tablet PC-penna eller mus, för att lägga till handskriven text eller frihandsritningar i dina anteckningar.

I den här artikeln

Visa eller dölja skriv- och ritverktygsfälten

 1. Peka på VerktygsfältVisa-menyn och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Ritverktyg.

  • Klicka på Mina pennor.

  • Klicka på Skrivverktyg.

Obs!: Som standard är verktygsfälten Ritverktyg och Mina pennor dockade nedanför och till vänster om programfönstret. Om du vill flytta verktygsfälten till en ny plats klickar och drar du flytthandtaget från Bild av knapp dockat verktygsfält eller namnlisten på ett flytande verktygsfält.

Överst på sidan

Skriv eller rita anteckningar

 1. Om du vill välja bredd och färg för en viss penna går du till verktygsfältet Skrivverktyg och klickar på Pennspetsar Bild av knapp, eller så klickar du på pilen bredvid Pennobjekt Bild av knapp.

 2. Med Tablet PC-penna eller mus kan du rita eller skriva anteckningar direkt på sidans yta.

  • Om du vill lägga till mer utrymme på sidan klickar du på Infoga extra skrivutrymme Bild av knapp i verktygsfältet Skrivverktyg, placerar pekaren där du vill lägga till utrymme och drar sedan pilen i pekarens riktning.

  • Om du vill ta bort pennstreck klickar du Bild av knapp radergummit i verktygsfältet Skrivverktyg och drar sedan pekaren över pennanteckningen. När du vill sluta radera pennanteckningar klickar du på Radergummi igen. Radergummit Pennstreck kan ta bort hela pennstreck med ett enda tryck eller klickning. Det är särskilt användbart för att ta bort eller korrigera handskriven text.

  • Om du vill markera en pennanteckning klickar du Bild av knapp skrivverktygsfältet i verktygsfältet Skrivverktyg och drar markören eller dubbeltrycker för att markera ordet.

Överst på sidan

Anpassa pennan

 1. I verktygsfältet Skrivverktyg klickar du på pilen bredvid Pennikonen Bild av knappoch klickar sedan på den filtpenna eller överstrykningspenna som du vill anpassa på snabbmenyn.

  OneNote innehåller åtta filtpennor och fyra överstrykningspennor. När du anpassar pennor läggs inte nya val till i listan över tillgängliga pennor. För varje penna som du anpassar ersätts det ursprungliga valet med de alternativ som du anger.

 2. Klicka på pilen bredvid knappen Penna igen och sedan på Anpassa aktuell penna.

 3. I dialogrutan Anpassa aktuell penna gör du något av följande:

  • Skriv ett nytt namn för den aktuella pennan i rutan Pennamn.

  • Klicka på en ny färg för pennan i listan Pennfärg.

  • Ange en ny tjocklek (i millimeter) för pennan i listan Pennans tjocklek (mm).

Överst på sidan

Konvertera handskrift till text

Du kan konvertera handskrivna anteckningar till maskinskriven text. Igenkänning av handskrift är specifik för språket i ditt operativsystem.

 1. Markera sidan, anteckningsrutan eller ordet som du vill konvertera genom att göra något av följande:

  • Om du vill markera en sida med handskrivna anteckningar trycker eller klickar du på sidfliken för den aktiva sidan.

  • Om du vill markera en anteckningsruta trycker eller klickar du på rutans övre kant.

  • Om du vill markera enskilda ord trycker eller klickar du på Skriv-/markeringsverktyg Bild av knapp skrivverktygsfältet och drar sedan markören över ordet eller dubbelklickar på ordet.

 2. Tryck eller klicka på Konvertera handskrift till textVerktyg-menyn.

 3. Om ett ord konverteras felaktigt trycker eller klickar du på Skriv-/markeringsverktyg Bild av knapp i verktygsfältet Skrivverktyg, trycker eller klickar på det felaktigt konverterade ordet och gör sedan något av följande:

  • Om din Tablet PC körs med Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, trycker eller klickar du på pilen bredvid alternativlistsymbolen Bild av knapp och trycker eller klickar sedan på ett annat ord på snabbmenyn.

  • Om din Tablet PC körs med Windows XP Tablet PC Edition 2005, högerklickar du på ett konverterat ord och trycker eller klickar sedan på ett annat ord på snabbmenyn.

   Obs!: Om rätt ord inte finns på snabbmenyn måste du antingen skriva om ordet, ångra konverteringen eller använda Inmatningspanelen för Tablet PC eller tangentbordet för att ange ordet igen. Om du har ett tangentbord kan vara det enklast att skriva om felaktigt konverterad text eller trycka på F7 för att korrigera felstavade ord.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×