ROMERSK (Funktionen ROMERSK)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av ROMERSK  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Konverterar vanliga (arabiska) siffror till romerska som text.

Syntax

ROMERSK(tal; [format])

Syntaxen för funktionen ROMERSK har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Detta är det tal som du vill konvertera.

  • Format    Valfritt. Detta tal anger vilken typ av romerska siffror som ska användas. De romerska sifferformaten, från Klassisk till Förenklad, blir mer avkortade ju högre värde formatet har. Se exemplet efter ROMERSK(499,0) nedan.

Format

Typ

0 eller utelämnat

Klassisk

1

Mer avkortade. Se exempel nedan.

2

Mer avkortade. Se exempel nedan.

3

Mer avkortade. Se exempel nedan.

4

Förenklad

SANT

Klassisk

FALSKT

Förenklad

Kommentarer

  • Om talet är negativt returneras felvärdet #VÄRDEFEL! .

  • Om talet är större än 3 999 returneras felvärdet #VÄRDEFEL! .

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning (Resultat)

Resultat

=ROMERSK(499;0)

Klassiskt romerskt talformat för 499 (CDXCIX)

CDXCIX

=ROMERSK(499;1)

Kortare version för 499 (LDVLIV)

LDVLIV

=ROMERSK(499;2)

Kortare version för 499 (XDIX)

XDIX

=ROMERSK(499;3)

Kortare version för 499 (VDIV)

VDIV

=ROMERSK(499;4)

Förenklad version för 499 (ID)

ID

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×