Obs!: Om du vill rotera text i Word måste du först placera texten i en textruta och sedan rotera textrutan.

 1. Markera en textruta. Mer information om hur du infogar en textruta finns i Lägga till, kopiera eller ta bort en textruta i Word.

 2. Gör något av följande:

  • Markera textrutan och gå sedan till Figurformat eller RitverktygFormat >Rotera.

   Knappen Rotera

   Använd något av rotationskommandona i listan.

  • Rotera textrutan manuellt genom att markera roteringshandtaget för textrutan och dra i den riktning du vill. Om du vill behålla rotationen till 15-gradersvinklar håller du ned Skift samtidigt som du drar i roteringshandtaget.

   Roteringshandtaget för textruta är markerat

 3. Välj någon annanstans i dokumentet för att visa den roterade textrutan.

  Obs!: En textruta visas vågrätt när du markerar den för att göra det lättare att redigera texten.

Spegeltext i en textruta

Om du gör det ångras en rad eller ett stycke text i en textruta.

 1. Markera textrutan.

 2. Välj Figurformat eller Ritverktyg Format.

 3. Välj Texteffekter Ikon för texteffekt >3D-rotation > alternativ för 3D-rotation.

 4. Under 3D-rotationanger du X-rotation till 180°.

  Textruta med 3D-rotation x 180 grader

Ta bort kantlinjen

 1. Markera textrutan.

 2. Gå till Figurformat eller Ritverktyg Format > figurkonturoch välj sedan Ingen kontur.

  Knappen Ingen kontur

  Kantlinjen runt textrutan försvinner när du klickar eller trycker utanför textrutan.

Ändra kantlinjen

 1. Välj textrutans kantlinje.

 2. Gå till Figurformat eller Ritverktyg Format > kontur för att ändra konturfärg, ändra linjens vikt eller ändra linjen till streck.

  Knappen Ingen kontur

 3. Välj Figureffekter för att lägga till en skugga eller ett ljussken vid kantlinjen.

Obs!: Om du vill rotera text i Word för Mac måste du först placera texten i en textruta, och sedan rotera textrutan.

 1. Markera en textruta som du vill rotera. Mer information om hur du infogar en textruta finns i Lägga till, kopiera eller ta bort en textruta i Word

 2. Välj roteringshandtaget högst upp i textrutan och dra det sedan i den riktning du vill.

  Figur med roteringshandtag

  • Du kan begränsa rotationen till 15-gradersvinklar genom att trycka och hålla ned Skift medan du drar i roteringshandtaget.

  • När du roterar flera figurer roteras de inte som en grupp utan varje figur roteras i stället kring sin egen mittpunkt.

  • Alternativt kan du markera objektet, hålla ned Alt och sedan trycka på vänster-eller högerpilen för att rotera.

Spegeltext i en textruta

 1. Markera textrutan.

 2. Välj Figurformat.

 3. Välj Texteffekter Ikon för texteffekt >3D-rotation > alternativ för 3D-rotation.

 4. Under 3D-rotationanger du X-rotation till 180°.

Rotera till en exakt vinkel

 1. Markera den textruta du vill rotera.

 2. Gå till Figurformat >Rotera.

  Knappen Rotera på fliken Format

  • Om du inte ser Figurformat kontrollerardu att du har markerat en textruta.

  • Knappen Rotera kan vara dold om din skärmstorlek är reducerad. Om du inte ser knappen Rotera väljer du Ordna för att visa dolda knappar i gruppen Ordna.

   Knappen Rotera på menyn Ordna

 3. Välj ett av följande alternativ:

  • Välj Fler rotationsalternativ.

   Ange hur mycket du vill rotera objektet i rutan Rotation. Du kan också använda pilarna för att rotera objektet exakt dit du vill.

  • Välj Rotera 90° åt höger om du vill rotera objektet 90 grader åt höger.

   Välj Rotera 90° åt vänster om du vill rotera objektet 90 grader åt vänster.

   Menyn Rotera form i Office för Mac

Gruppera objekt

När du grupperar textrutor kombinerar du dem så att du kan formatera, flytta eller kopiera dem som en grupp.

 1. Håll ned Skift, markera de textrutor du vill gruppera och välj sedan Figurformat.

 2. Gå till Ordna > grupp >grupp.

  Gruppera objekt

Tips: Om Gruppera visas nedtonat eller inte är tillgängligt beror det oftast på att du inte redan har markerat två eller flera textrutor som ska grupperas tillsammans.

Rotera en textruta

Obs!: Om du vill rotera text i Word för Mac måste du först placera texten i en textruta, och sedan rotera textrutan.

 1. Klicka på Visa > Utskriftslayout.

 2. Markera den textruta du vill rotera eller vända och välj sedan Formatera.

 3. Under Ordnaväljer du Rotera.

  Word, gruppen Ordna

  Om du vill rotera en textruta till valfri grad drar du i objektets roteringshandtag Roteringshandtag.

 4. Välj något av följande:

  • Rotera 90 åt höger

  • Rotera 90 åt vänster

  • Vänd lodrätt

  • Vänd vågrätt

Gruppera textrutor

När du grupperar textrutor kombinerar du dem så att du kan formatera, flytta eller kopiera dem som en grupp.

 1. Klicka på Visa > Utskriftslayout.

 2. Håll ned Skift, markera textrutan som du vill gruppera och välj sedan Formatera >Formatera bild.

 3. Under Ordnaväljer du Grupperaoch sedan Gruppera.

  Word, gruppen Ordna

Tips: Om Gruppera visas nedtonat eller inte är tillgängligt beror det oftast på att du inte redan har markerat två eller flera textrutor som ska grupperas tillsammans.

Word för webben visar dokument som innehåller roterade textrutor, men du kan inte infoga eller rotera textrutor. Om du vill infoga eller rotera en textruta öppnar du dokumentet i Word för skrivbordet och gör ändringar där.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×