I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av ROTPI  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar kvadratroten för (tal * pi).

Syntax

ROTPI(tal)

Syntaxen för funktionen ROTPI har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Detta är det tal med vilket pi multipliceras.

Kommentar

Om tal < 0 returnerar ROTPI felvärdet #OGILTIGT! .

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning (Resultat)

R esultat

=ROTPI(1)

Roten av pi.

1,772454

=ROTPI(2)

Roten av 2 * pi.

2,506628

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×