RTD (Funktionen RTD)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen RTD i Microsoft Excel.

Beskrivning

Hämtar realtidsdata från ett program som stöder COM-automation

Syntax

RTD(ProgID; server; ämne1; [ämne2]; ...)

Syntaxen för funktionen RTD har följande argument:

  • ProgID    Obligatoriskt. ProgID för ett registrerat COM-tilläggsprogram som har installerats på den lokala datorn. Ange namnet inom citattecken.

  • server    Obligatoriskt. Namnet på den server där tilläggsprogrammet ska köras. Om det inte finns någon server och programmet körs lokalt lämnas det här argumentet tomt. Annars anger du citattecken ("") runt servernamnet. Om RTD används tillsammans med Visual Basic for Applications (VBA) krävs antingen dubbla citattecken eller VBA-egenskapen NullString för servern, även om servern körs lokalt.

  • Ämne1;ämne2;...    Ämne1 är obligatoriskt, alla efterföljande ämnen är valfria. 1 till 253 parametrar som tillsammans representerar ett unikt realtidsdatablock.

Kommentarer

  • Det här tilläggsprogrammet måste skapas och registreras på en lokal dator. Om du inte har installerat en realtidsdataserver får du ett felmeddelande i en cell när du försöker använda funktionen RTD.

  • Om servern programmerats till att kontinuerligt uppdatera resultaten kommer RTD-formlerna, till skillnad från andra funktioner, att ändras även då Microsoft Excel arbetar i läget Automatisk beräkning.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning (Resultat)

R esultat

=RTD("mittcomtillägg.progid";;"Servernamn";"Pris")

Realtidsdata från ett program som stöder COM-automation.

#NAMN?

Obs!

Det här tilläggsprogrammet måste skapas och registreras på en lokal dator. Om du inte har installerat en realtidsdataserver returnerar funktionen RTD felmeddelandet #NAMN? i en cell när du försöker använda funktionen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×