Det finns flera sätt att lägga till rubriker för dina bilder i PowerPoint. Använd alternativet Layout om du vill skapa en fristående rubrikbild eller lägga till en rubrik för en bild som innehåller annan text. Du kan också använda dispositionsvyn eller menyfliksområdet Hjälpmedel för att skapa och uppdatera rubrikerna för dina bilder. 

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Du kan använda menyfliksområdet Hjälpmedel för att lägga till eller redigera bildrubriker och se till att bilderna är tillgängliga för alla.

 1. Välj Granska > Kontrollera tillgänglighet. Menyfliksområdet Hjälpmedel visas och fönstret Hjälpmedel öppnas till höger om den markerade bilden.

 2. menyfliken Hjälpmedel expanderar du menyn Bildrubrik genom att välja listrinspilen.Hjälpmedelsmenyfliksområdet i PowerPoint för Windows.

 3. Välj något av följande alternativ:

  Obs!: De tillgängliga alternativen beror på om en rubrikplatshållare finns eller inte och vilken typ av element som är markerat på bilden.

  • Om du vill flytta markören till rubrikplatshållaren väljer du Redigera bildrubrik.

  • Om du vill lägga till en platshållare för rubrik på bilden och flytta markören till platshållaren väljer du Lägg till bildrubrik.

  • Om du vill lägga till en platshållare för rubrik utanför bilden och flytta markören till platshållaren väljer du Lägg till dold bildrubrik. Eftersom rubriken är placerad utanför bilden blir den osynlig under ett bildspel, men rubriken är tillgänglig för att hjälpa användarna att navigera eller markera bilden.

  • Om det inte finns någon platshållare för rubrik på bilden väljer du Ange som bildrubrik för att låta tillgänglighetskontrollen markera den textruta eller figur som verkar mest som en rubrik. Det här gör det markerade objektet till bildrubrik. Om det finns en annan textruta eller figur som du vill använda som rubrik markerar du objektet och väljer sedan det här alternativet. Endast objekt med text som inte finns i grupper kan göras till en rubrik.

  • Om du väljer knappen Bildrubrik utan att expandera den nedrullningsbara menyn gör du följande:

   • Om ett objekt som kan anges som rubrik markeras på bilden anges objektet som bildens rubrik(Ange som bildrubrik).

   • Om det finns en rubrik, men inget objekt är markerat, flyttas markören till rubrikplatshållaren(Redigera bildrubrik).

   • Om det inte finns någon rubrik och inget objekt är markerat läggs en rubrikplatshållare till och markören flyttas till platshållaren(Lägg till bildrubrik).

 4. Skriv eller redigera bildens rubrik.

  Tips: Om du vill granska presentationen för saknade eller duplicerade bildrubriker kör du tillgänglighetskontrollen och kontrollerar sedan att de finns i fönstret Hjälpmedel.

Du kan namnge eller byta namn på en bild med hjälp av en bildlayout som har en rubrikplatshållare.

 1. Markera den bild vars layout du kommer att ändra så att den kan ha en rubrik.

 2. Klicka på Start > Layout.

  Alternativet Layout på fliken Start.
 3. Välj Rubrikbild för en fristående framsida eller välj Rubrik och innehåll för en bild som innehåller en rubrik och en textruta för hela bilden. Många andra layoutalternativ har också rubriker. Välj det som passar bäst i din presentation.

  Välj ett tema på Layout-menyn.
 4. Markera textrutan Klicka för att lägga till rubrik. Ange en rubrik för bilden.

  Bild med temat du valt. Lägg till en rubrik i den övre textrutan.

Du kan också skapa en bildrubrik i vyn Disposition. I den här vyn visas även rubriker för övriga bilder i presentationen.

 1. Klicka på Visa > Disposition.

  • En bild utan rubrik har ingen text till höger om bildnumret.

   Bild 1 har ingen rubrik.
  • Om bilden redan har en rubrik visas den bredvid bildnumret.

   Bild 2 har en rubrik.
 2. Klicka till höger om bildnumret.

 3. Skriv den nya rubriken här eller uppdatera en befintlig bildrubrik. Texten visas på bilden när du skriver in den.

  Tips: Du kan använda vyn Disposition som anteckningar när du ger en presentation. 

Du kan placera en rubrik utanför bilden. På så sätt får bilden en rubrik som används av hjälpmedels- eller sorteringsskäl, men du sparar utrymme på bilden för annat innehåll.

 1. På fliken Visa väljer du Zooma och sänker sedan zoomprocenten till ca 50 % så att marginalerna utanför bilden visas. 

 2. Skriv en rubrik i rutan Rubrikplatshållare.

 3. Peka med musen på kanten av platshållarrutan Rubrik så att pekaren blir en fyrhövdad flyttpekare.  Flytta pekaren

 4. Dra platshållaren Rubrik uppåt eller nedåt och släpp den utanför bildgränsen. 

  En bildrubrik placerad utanför den synliga bildmarginalen.

Du kan bekräfta att titeln kommer att vara osynlig under ett bildspel genom att välja Bildspel > Från aktuell bild

Om du vill att alla eller många av dina bildrubriker ska vara dolda kan du använda vyn Bildbakgrund för att uppnå det. Duplicera bildlayouten som du vill ha dolda rubriker för. I den duplicerade layouten flyttar du sedan rubrikplatshållaren utanför bilden. Använd sedan den nya layouten på lämpliga bilder.

Till exempel:

 1. Välj Bildbakgrund i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Visa i menyfliksområdet.

 2. I miniatyrfönstret till vänster i PowerPoint högerklickar du på en bildlayout (till exempel Rubrik och Innehållslayout)som du vill ändra och väljer Dubblettlayout.

 3. Välj den duplicerade layouten.

 4. Markera rubrikplatshållaren, dra den uppåt och släpp den utanför den synliga bildens gräns.

  Dra platshållaren Rubrik uppåt och släpp den utanför den synliga bildens gräns

  Om PowerPoint inte tillåter att du drar platshållaren så långt kan du använda Visa > Zooma så att bildytan ser mindre ut så att det finns tillräckligt med utrymme för att flytta platshållaren helt utanför bilden.

 5. Stäng bakgrundsvyn och återgå till normalvyn.

 6. Markera en bild vars rubrik du vill dölja. Högerklicka på den och använd bildlayouten "dold rubrik" som du just skapade.

  Rubriken flyttas till en plats utanför bilden, men finns fortfarande kvar. Du kan se bildens rubrik genom att växla till vyn Disposition.

Om du vill ha samma rubrik på alla bilder kanske du tänker på vad PowerPoint kallar för en sidfot. Anvisningar om hur du lägger till sidfötter på bilderna finns i Infoga eller ändra sidfötter i PowerPoint bilder.

Att ha bildrubriker är värdefullt för:

 • Hjälpmedel    En person med nedsatt syn som använder en skärmläsare förlitar sig på bildrubrikerna för att veta vilken bild som är vilken.

 • Det hjälperPowerPoint funktioner att fungera korrekt    Designidéer, Använd layout och Återställ bild fungerar bättre på bilder som har rubriker. Infoga hyperlänk, Infoga zoomning och anpassade bildspel refererar alla till bilder efter deras rubriker.

PowerPoint experten Geetesh Bajaj har en artikel på sin webbplats om att dölja bildrubriker i PowerPoint.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Du kan namnge eller byta namn på en bild med hjälp av en bildlayout som har en rubrikplatshållare

 1. Markera den bild vars layout du kommer att ändra så att den kan ha en rubrik.

 2. Klicka på Start > Layout.

  Alternativet Layout på fliken Start.
 3. Välj Rubrikbild för en fristående framsida eller välj Rubrik och innehåll för en bild som innehåller en rubrik och en textruta för hela bilden. Många andra layoutalternativ har också rubriker. Välj det som passar bäst i din presentation.

  Välj ett tema på Layout-menyn.
 4. Markera textrutan Klicka för att lägga till rubrik. Ange en rubrik för bilden.

  Bild med temat du valt. Lägg till en rubrik i den övre textrutan.

Du kan också skapa en bildrubrik i vyn Disposition. I den här vyn visas även rubriker för övriga bilder i presentationen.

 1. Klicka på Visa > Disposition.

  • En bild utan rubrik har ingen text till höger om bildnumret.

   Bild 1 har ingen rubrik.
  • Om bilden redan har en rubrik visas den bredvid bildnumret.

   Bild 2 har en rubrik.
 2. Klicka till höger om bildnumret.

 3. Skriv den nya rubriken här eller uppdatera en befintlig bildrubrik. Texten visas på bilden när du skriver in den.

  Tips: Du kan använda vyn Disposition som anteckningar när du ger en presentation.

Du kan placera en rubrik utanför bilden. På så sätt får bilden en rubrik som används av hjälpmedels- eller sorteringsskäl, men du sparar utrymme på bilden för annat innehåll.

 1. På fliken Visa väljer du Zooma och sänker sedan zoomprocenten till ca 50 % så att marginalerna utanför bilden visas. 

 2. Skriv en rubrik i rutan Rubrikplatshållare.

 3. Peka med musen på kanten av platshållarrutan Rubrik så att pekaren blir en fyrhövdad flyttpekare.  Flytta pekaren

 4. Dra platshållaren Rubrik uppåt eller nedåt och släpp den utanför bildgränsen. 

  En bildrubrik placerad utanför den synliga bildmarginalen.

Du kan bekräfta att titeln kommer att vara osynlig under ett bildspel genom att välja Bildspel > Från aktuell bild

Om du vill att alla eller många av dina bildrubriker ska vara dolda kan du använda vyn Bildbakgrund för att uppnå det. Duplicera bildlayouten som du vill ha dolda rubriker för. I den duplicerade layouten flyttar du sedan rubrikplatshållaren utanför bilden. Använd sedan den nya layouten på lämpliga bilder.

Till exempel:

 1. Välj Bildbakgrund i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Visa i menyfliksområdet.

 2. I miniatyrfönstret till vänster i PowerPoint högerklickar du på en bildlayout (till exempel Rubrik och Innehållslayout)som du vill ändra och väljer Dubblettlayout.

 3. Välj den duplicerade layouten.

 4. Markera rubrikplatshållaren, dra den uppåt och släpp den utanför den synliga bildens gräns.

  Dra platshållaren Rubrik uppåt och släpp den utanför den synliga bildens gräns

  Om PowerPoint inte tillåter att du drar platshållaren så långt kan du använda Visa > Zooma så att bildytan ser mindre ut så att det finns tillräckligt med utrymme för att flytta platshållaren helt utanför bilden.

 5. Stäng bakgrundsvyn och återgå till normalvyn.

 6. Markera en bild vars rubrik du vill dölja. Högerklicka på den och använd bildlayouten "dold rubrik" som du just skapade.

  Rubriken flyttas till en plats utanför bilden, men finns fortfarande kvar. Du kan se bildens rubrik genom att växla till vyn Disposition.

Om du vill ha samma rubrik på alla bilder kanske du tänker på vad som PowerPoint kallar för en sidfot. Anvisningar om hur du lägger till sidfötter på bilderna finns i Infoga eller ändra sidfötter i PowerPoint bilder.

Att ha bildrubriker är värdefullt för:

 • Hjälpmedel    En person med nedsatt syn som använder en skärmläsare förlitar sig på bildrubrikerna för att veta vilken bild som är vilken.

 • Det hjälperPowerPoint funktioner att fungera korrekt    Designidéer, Använd layout och Återställ bild fungerar bättre på bilder som har rubriker. Infoga hyperlänk, Infoga zoomning och anpassade bildspel refererar alla till bilder efter deras rubriker.

PowerPoint experten Geetesh Bajaj har en artikel på sin webbplats om att dölja bildrubriker i PowerPoint.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Du kan använda menyfliksområdet Hjälpmedel för att lägga till eller redigera bildrubriker och se till att bilderna är tillgängliga för alla.

 1. Välj Granska > Kontrollera tillgänglighet. Menyfliksområdet Hjälpmedel visas och fönstret Hjälpmedel öppnas till höger om den markerade bilden.

 2. menyfliken Hjälpmedel expanderar du menyn Bildrubrik genom att välja listrinspilen.Menyfliksområdet Hjälpmedel i PowerPoint för Mac.

 3. Välj något av följande alternativ:

  Obs!: De tillgängliga alternativen beror på om en rubrikplatshållare finns eller inte och vilken typ av element som är markerat på bilden.

  • Om du vill flytta markören till rubrikplatshållaren väljer du Redigera bildrubrik.

  • Om du vill lägga till en platshållare för rubrik på bilden och flytta markören till platshållaren väljer du Lägg till bildrubrik.

  • Om du vill lägga till en platshållare för rubrik utanför bilden och flytta markören till platshållaren väljer du Lägg till dold bildrubrik. Eftersom rubriken är placerad utanför bilden blir den osynlig under ett bildspel, men rubriken är tillgänglig för att hjälpa användarna att navigera eller markera bilden.

  • Om det inte finns någon platshållare för rubrik på bilden väljer du Ange som bildrubrik för att låta tillgänglighetskontrollen markera den textruta eller figur som verkar mest som en rubrik. Det här gör det markerade objektet till bildrubrik. Om det finns en annan textruta eller figur som du vill använda som rubrik markerar du objektet och väljer sedan Ange som bildrubrik. Endast objekt med text som inte finns i grupper kan göras till en rubrik.

  • Om du väljer knappen Bildrubrik utan att expandera den nedrullningsbara menyn gör du följande:

   • Om ett objekt som kan anges som rubrik markeras på bilden anges objektet som bildens rubrik(Ange som bildrubrik).

   • Om det finns en rubrik, men inget objekt är markerat, flyttas markören till rubrikplatshållaren(Redigera bildrubrik).

   • Om det inte finns någon rubrik och inget objekt är markerat läggs en rubrikplatshållare till och markören flyttas till platshållaren(Lägg till bildrubrik).

 4. Skriv eller redigera bildens rubrik.

  Tips: Om du vill granska presentationen för saknade eller duplicerade bildrubriker kör du tillgänglighetskontrollen och kontrollerar sedan att de finns i fönstret Hjälpmedel.

Du kan namnge eller byta namn på en bild med hjälp av en bildlayout som har en rubrikplatshållare.

 1. Markera den bild vars layout du kommer att ändra så att den kan ha en rubrik.

 2. Klicka på Start > Layout.

  Alternativet Layout på fliken Start.
 3. Välj Rubrikbild för en fristående framsida eller välj Rubrik och innehåll för en bild som innehåller en rubrik och en textruta för hela bilden. Många andra layoutalternativ har också rubriker. Välj det som passar bäst i din presentation.

  Välj ett tema på Layout-menyn.
 4. Markera textrutan Klicka för att lägga till rubrik. Ange en rubrik för bilden.

  Bild med temat du valt. Lägg till en rubrik i den övre textrutan.

Du kan också skapa en bildrubrik i vyn Disposition. I den här vyn visas även rubriker för övriga bilder i presentationen.

 1. Klicka på Visa > Disposition.

  • En bild utan rubrik har ingen text till höger om bildnumret.

   Bild 1 har ingen rubrik.
  • Om bilden redan har en rubrik visas den bredvid bildnumret.

   Bild 2 har en rubrik.
 2. Klicka till höger om bildnumret.

 3. Skriv den nya rubriken här eller uppdatera en befintlig bildrubrik. Texten visas på bilden när du skriver in den.

  Tips: Du kan använda vyn Disposition som anteckningar när du ger en presentation.

Du kan placera en rubrik utanför bilden. På så sätt får bilden en rubrik som används av hjälpmedels- eller sorteringsskäl, men du sparar utrymme på bilden för annat innehåll.

 1. På fliken Visa väljer du Zooma och sänker sedan zoomprocenten till ca 50 % så att marginalerna utanför bilden visas. 

 2. Skriv en rubrik i rutan Rubrikplatshållare.

 3. Peka med musen på kanten av platshållarrutan Rubrik så att pekaren blir en fyrhövdad flyttpekare.  Flytta pekaren

 4. Dra platshållaren Rubrik uppåt eller nedåt och släpp den utanför bildgränsen. 

  En bildrubrik placerad utanför den synliga bildmarginalen.

Du kan bekräfta att titeln kommer att vara osynlig under ett bildspel genom att välja Bildspel > Från aktuell bild

Om du vill att alla eller många av dina bildrubriker ska vara dolda kan du använda vyn Bildbakgrund för att uppnå det. Duplicera bildlayouten som du vill ha dolda rubriker för. I den duplicerade layouten flyttar du sedan rubrikplatshållaren utanför bilden. Använd sedan den nya layouten på lämpliga bilder.

Till exempel:

 1. Välj Bildbakgrund i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Visa i menyfliksområdet.

 2. I miniatyrfönstret till vänster i PowerPoint högerklickar du på en bildlayout (till exempel Rubrik och Innehållslayout)som du vill ändra och väljer Dubblettlayout.

 3. Välj den duplicerade layouten.

 4. Markera rubrikplatshållaren, dra den uppåt och släpp den utanför den synliga bildens gräns.

  Dra platshållaren Rubrik uppåt och släpp den utanför den synliga bildens gräns

  Om PowerPoint inte tillåter att du drar platshållaren så långt kan du använda Visa > Zooma så att bildytan ser mindre ut så att det finns tillräckligt med utrymme för att flytta platshållaren helt utanför bilden.

 5. Stäng bakgrundsvyn och återgå till normalvyn.

 6. Markera en bild vars rubrik du vill dölja. Högerklicka på den och använd bildlayouten "dold rubrik" som du just skapade.

  Rubriken flyttas till en plats utanför bilden, men finns fortfarande kvar. Du kan se bildens rubrik genom att växla till vyn Disposition.

Om du vill ha samma rubrik på alla bilder kanske du tänker på vad som PowerPoint kallar för en sidfot. Anvisningar om hur du lägger till sidfötter på bilderna finns i Infoga eller ändra sidfötter i PowerPoint bilder.

Att ha bildrubriker är värdefullt för:

 • Hjälpmedel    En person med nedsatt syn som använder en skärmläsare förlitar sig på bildrubrikerna för att veta vilken bild som är vilken.

 • Det hjälperPowerPoint funktioner att fungera korrekt    Designidéer, Använd layout och Återställ bild fungerar bättre på bilder som har rubriker. Infoga hyperlänk, Infoga zoomning och anpassade bildspel refererar alla till bilder efter deras rubriker.

PowerPoint experten Geetesh Bajaj har en artikel på sin webbplats om att dölja bildrubriker i PowerPoint.

Använda menyfliksområdet Hjälpmedel för att ge en bild en rubrik 

Du kan använda menyfliksområdet Hjälpmedel för att lägga till eller redigera bildrubriker och se till att bilderna är tillgängliga för alla.

 1. Välj Granska > Kontrollera tillgänglighet. Menyfliksområdet Hjälpmedel visas och fönstret Hjälpmedel öppnas till höger om den markerade bilden.

 2. menyfliken Hjälpmedel expanderar du menyn Bildrubrik genom att välja listrinspilen.Hjälpmedelsmenyfliksområdet i PowerPoint för webben.

 3. Välj något av följande alternativ:

  Obs!: De tillgängliga alternativen beror på om en rubrikplatshållare finns eller inte och vilken typ av element som är markerat på bilden.

  • Om du vill flytta markören till rubrikplatshållaren väljer du Redigera bildrubrik.

  • Om du vill lägga till en platshållare för rubrik på bilden och flytta markören till platshållaren väljer du Lägg till bildrubrik.

  • Om du vill lägga till en platshållare för rubrik utanför bilden och flytta markören till platshållaren väljer du Lägg till dold bildrubrik. Eftersom rubriken är placerad utanför bilden blir den osynlig under ett bildspel, men rubriken är tillgänglig för att hjälpa användarna att navigera eller markera bilden.

  • Om det inte finns någon platshållare för rubrik på bilden väljer du Ange som bildrubrik om du vill låta tillgänglighetskontrollen markera den textruta eller figur som verkar mest som en rubrik. Det här gör det markerade objektet till bildrubrik. Om det finns en annan textruta eller figur som du vill använda som rubrik markerar du objektet och väljer sedan Ange som bildrubrik. Endast objekt med text som inte finns i grupper kan göras till en rubrik.

  • Om du väljer knappen Bildrubrik utan att expandera den nedrullningsbara menyn gör du följande:

   • Om ett objekt som kan anges som rubrik markeras på bilden anges objektet som bildens rubrik(Ange som bildrubrik).

   • Om det finns en rubrik, men inget objekt är markerat, flyttas markören till rubrikplatshållaren(Redigera bildrubrik).

   • Om det inte finns någon rubrik och inget objekt är markerat läggs en rubrikplatshållare till och markören flyttas till platshållaren(Lägg till bildrubrik).

 4. Skriv eller redigera bildens rubrik.

Tips: Om du vill granska presentationen för saknade eller duplicerade bildrubriker kör du tillgänglighetskontrollen och kontrollerar sedan att de finns i fönstret Hjälpmedel.

Använda alternativet Layout till att ange en rubrik för en bild

Du kan namnge eller byta namn på en bild med hjälp av en bildlayout som har en rubrikplatshållare.

 1. Markera den bild vars layout du kommer att ändra så att den kan ha en rubrik.

 2. Klicka på Start > Layout.

  Knappen Layout på fliken Start i PowerPoint för webben.
 3. Välj Rubrikbild för en fristående framsida eller välj Rubrik och innehåll för en bild som innehåller en rubrik och en textruta för hela bilden. Många andra layoutalternativ har också rubriker. Välj det som passar bäst i din presentation.

  Dialogrutan Bildlayout i PowerPoint för webben.
 4. Markera textrutan Klicka för att lägga till rubrik. Ange en rubrik för bilden.

  Bild med temat du valt. Lägg till en rubrik i den övre textrutan.

Placera en rubrik på en bild men gör rubriken osynlig

Du kan placera en rubrik utanför bilden. På så sätt får bilden en rubrik som används av hjälpmedels- eller sorteringsskäl, men du sparar utrymme på bilden för annat innehåll.

 1. På fliken Visa väljer du Zooma och sänker sedan zoomprocenten till ca 50 % så att marginalerna utanför bilden visas. 

 2. Skriv en rubrik i rutan Rubrikplatshållare.

 3. Peka med musen på kanten av platshållarrutan Rubrik så att pekaren blir en fyrhövdad flyttpekare.  Flytta pekaren

 4. Dra platshållaren Rubrik uppåt eller nedåt och släpp den utanför bildgränsen. 

  En bildrubrik placerad utanför den synliga bildmarginalen.

Du kan bekräfta att titeln kommer att vara osynlig under ett bildspel genom att välja Bildspel> Från aktuell bild

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×