Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Det finns flera sätt att lägga till rubriker på bilder i PowerPoint. Använd alternativet Layout om du vill skapa en fristående rubrikbild eller lägga till en rubrik i en bild som innehåller annan text. Du kan också använda vyn Disposition eller menyfliksområdet Hjälpmedel för att skapa och uppdatera rubrikerna för bilderna. 

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Du kan använda menyfliksområdet Hjälpmedel för att lägga till eller redigera bildrubriker och se till att dina bilder är tillgängliga för alla.

 1. Välj Granska > Kontrollera tillgänglighet. Menyfliksområdet Hjälpmedel visas och fönstret Hjälpmedel öppnas till höger om den markerade bilden.

 2. I menyfliksområdet Hjälpmedel expanderar du menyn Bildrubrik genom att välja listrutepilen.Menyfliksområdet Hjälpmedel i PowerPoint för Windows.

 3. Välj något av följande alternativ:

  Obs!: Vilka alternativ som är tillgängliga beror på om en rubrikplatshållare finns eller inte och vilken typ av element som är markerad på bilden.

  • Om du vill flytta markören till rubrikplatshållaren väljer du Redigera bildrubrik.

  • Om du vill lägga till en rubrikplatshållare i bilden och flytta markören till platshållaren väljer du Lägg till bildrubrik.

  • Om du vill lägga till en platshållare för en rubrik utanför bilden och flytta markören till platshållaren väljer du Lägg till dold bildrubrik. Eftersom rubriken är placerad utanför bilden blir den osynlig under ett bildspel, men rubriken är tillgänglig för att hjälpa användarna att navigera eller markera bilden.

  • Om det inte finns någon rubrikplatshållare på bilden väljer du Ange som bildrubrik för att låta tillgänglighetskontrollen markera den textruta eller figur som mest verkar vara en rubrik. Det här gör det markerade objektet till din bildrubrik. Om det finns en annan textruta eller figur som du vill använda som rubrik markerar du objektet och väljer sedan det här alternativet. Endast objekt med text som inte finns i grupper kan göras till en rubrik.

  • Så här väljer du knappen Bildrubrik utan att expandera den nedrullningsbara menyn:

   • Om ett objekt som kan anges som rubrik är markerat på bilden anges objektet som bildrubrik (Ange som bildrubrik).

   • Om det finns en rubrik, men inget objekt är markerat, flyttas markören till rubrikplatshållaren (Redigera bildrubrik).

   • Om det inte finns någon rubrik och inget objekt är markerat läggs en rubrikplatshållare till och markören flyttas till platshållaren (Lägg till bildrubrik).

 4. Skriv eller redigera bildens rubrik.

  Tips: Om du vill granska presentationen efter saknade eller duplicerade bildrubriker kör du Tillgänglighetskontroll och kontrollerar sedan tillgänglighetsfönstret för att hitta dem.

Du kan namnge eller byta namn på en bild med hjälp av en bildlayout som har en rubrikplatshållare.

 1. Markera den bild vars layout du vill ändra så att den kan ha en rubrik.

 2. Klicka på Start > Layout.

  Alternativet Layout på fliken Start.
 3. Välj Rubrikbild för en fristående rubriksida eller välj Rubrik och innehåll för en bild som innehåller en rubrik och en fullständig textruta för bilden. Många andra layoutalternativ har också rubriker. Välj det som passar bäst i din presentation.

  Välj ett tema på Layout-menyn.
 4. Markera textrutan Klicka för att lägga till rubrik. Ange en rubrik för bilden.

  Bild med temat du valt. Lägg till en rubrik i den övre textrutan.

Du kan också skapa en bildrubrik i vyn Disposition. I den här vyn visas även rubriker för övriga bilder i presentationen.

 1. Klicka på Visa > Disposition.

  • En bild utan rubrik har ingen text till höger om bildnumret.

   Bild 1 har ingen rubrik.
  • Om bilden redan har en rubrik visas den bredvid bildnumret.

   Bild 2 har en rubrik.
 2. Klicka till höger om bildnumret.

 3. Skriv den nya rubriken här eller uppdatera en befintlig bildrubrik. Texten visas på bilden när du skriver in den.

  Tips: Du kan använda dispositionsvyn som anteckningar när du håller en presentation. 

Du kan placera en rubrik utanför bilden. På så sätt har bilden en rubrik för hjälpmedels- eller sorteringsskäl, men du sparar utrymme på bilden för annat innehåll.

 1. På fliken Visa väljer du Zooma och sänker sedan zoomprocenten till cirka 50 % så att marginalerna utanför bilden visas. 

 2. Skriv en rubrik i rutan Rubrikplatshållare.

 3. Peka med musen på kantlinjen för platshållarrutan Rubrik så att pekaren blir en korsriktad flyttpekare.  Flytta pekare

 4. Dra platshållaren Rubrik uppåt eller nedåt och släpp den sedan utanför bildgränsen. 

  En bildrubrik placerad utanför den synliga bildmarginalen.

Du kan bekräfta att rubriken blir osynlig under ett bildspel genom att välja Bildspel > Från aktuell bild

Om du vill att alla eller många av dina bildrubriker ska döljas kan du använda vyn Bildbakgrund för att uppnå det. Duplicera den bildlayout som du vill ha dolda rubriker för. Flytta sedan rubrikplatshållaren utanför bilden på dubblettlayouten. Använd sedan den nya layouten på lämpliga bilder.

Till exempel:

 1. Välj Bildbakgrund i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Visa i menyfliksområdet.

 2. Högerklicka på en bildlayout (till exempel Rubrik och Innehållslayout) som du vill ändra i miniatyrfönstret till vänster om PowerPointfönstret.

 3. Välj den duplicerade layouten.

 4. Välj platshållaren för rubrik, dra den uppåt och släpp den utanför den synliga bildens kantlinje.

  Dra platshållaren Rubrik uppåt och släpp den utanför den synliga bildens kantlinje

  Om PowerPoint inte tillåter att du drar platshållaren så långt kan du använda Visa > Zooma för att göra så att bildytan ser mindre ut så att det finns tillräckligt med utrymme för att flytta platshållaren helt utanför bilden.

 5. Stäng bakgrundsvyn och återgå till normalvyn.

 6. Markera en bild vars rubrik du vill dölja. Högerklicka på den och använd bildlayouten "dold rubrik" som du just skapade.

  Rubriken flyttas till en position utanför bilden, men den finns fortfarande kvar. Du kan se bildens rubrik genom att växla till vyn Disposition.

Om du vill ha samma rubrik på varje bild kanske du tänker på vad PowerPoint kallar en sidfot. Anvisningar om hur du placerar sidfötter på bilderna finns i Infoga eller ändra sidfötter i PowerPoint-bilder.

Att ha bildrubriker är värdefullt för:

 • Hjälpmedel    En synskadad person som använder en skärmläsare använder bildrubrikerna för att veta vilken bild som är vilken.

 • Hjälpa olikaPowerPoint funktioner att fungera korrekt    Designidéer, Använd layout och Återställ bild fungerar bättre på bilder som har rubriker. Infoga hyperlänk, Infoga zoom och anpassat bildspel refererar till bilderna efter deras rubriker.

PowerPoint-experten Geetesh Bajaj har en artikel på sin webbplats om att dölja bildrubriker i PowerPoint.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Du kan namnge eller byta namn på en bild med hjälp av en bildlayout som har en rubrikplatshållare

 1. Markera den bild vars layout du vill ändra så att den kan ha en rubrik.

 2. Klicka på Start > Layout.

  Alternativet Layout på fliken Start.
 3. Välj Rubrikbild för en fristående rubriksida eller välj Rubrik och innehåll för en bild som innehåller en rubrik och en fullständig textruta för bilden. Många andra layoutalternativ har också rubriker. Välj det som passar bäst i din presentation.

  Välj ett tema på Layout-menyn.
 4. Markera textrutan Klicka för att lägga till rubrik. Ange en rubrik för bilden.

  Bild med temat du valt. Lägg till en rubrik i den övre textrutan.

Du kan också skapa en bildrubrik i vyn Disposition. I den här vyn visas även rubriker för övriga bilder i presentationen.

 1. Klicka på Visa > Disposition.

  • En bild utan rubrik har ingen text till höger om bildnumret.

   Bild 1 har ingen rubrik.
  • Om bilden redan har en rubrik visas den bredvid bildnumret.

   Bild 2 har en rubrik.
 2. Klicka till höger om bildnumret.

 3. Skriv den nya rubriken här eller uppdatera en befintlig bildrubrik. Texten visas på bilden när du skriver in den.

  Tips: Du kan använda dispositionsvyn som anteckningar när du håller en presentation.

Du kan placera en rubrik utanför bilden. På så sätt har bilden en rubrik för hjälpmedels- eller sorteringsskäl, men du sparar utrymme på bilden för annat innehåll.

 1. På fliken Visa väljer du Zooma och sänker sedan zoomprocenten till cirka 50 % så att marginalerna utanför bilden visas. 

 2. Skriv en rubrik i rutan Rubrikplatshållare.

 3. Peka med musen på kantlinjen för platshållarrutan Rubrik så att pekaren blir en korsriktad flyttpekare.  Flytta pekare

 4. Dra platshållaren Rubrik uppåt eller nedåt och släpp den sedan utanför bildgränsen. 

  En bildrubrik placerad utanför den synliga bildmarginalen.

Du kan bekräfta att rubriken blir osynlig under ett bildspel genom att välja Bildspel > Från aktuell bild

Om du vill att alla eller många av dina bildrubriker ska döljas kan du använda vyn Bildbakgrund för att uppnå det. Duplicera den bildlayout som du vill ha dolda rubriker för. Flytta sedan rubrikplatshållaren utanför bilden på dubblettlayouten. Använd sedan den nya layouten på lämpliga bilder.

Till exempel:

 1. Välj Bildbakgrund i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Visa i menyfliksområdet.

 2. I miniatyrfönstret till vänster i PowerPoint fönster högerklickar du på en bildlayout (till exempel Rubrik och Innehållslayout) som du vill ändra och väljer Duplicerad layout.

 3. Välj den duplicerade layouten.

 4. Välj platshållaren för rubrik, dra den uppåt och släpp den utanför den synliga bildens kantlinje.

  Dra platshållaren Rubrik uppåt och släpp den utanför den synliga bildens kantlinje

  Om PowerPoint inte tillåter att du drar platshållaren så långt kan du använda Visa > Zooma för att göra så att bildytan ser mindre ut så att det finns tillräckligt med utrymme för att flytta platshållaren helt utanför bilden.

 5. Stäng bakgrundsvyn och återgå till normalvyn.

 6. Markera en bild vars rubrik du vill dölja. Högerklicka på den och använd bildlayouten "dold rubrik" som du just skapade.

  Rubriken flyttas till en position utanför bilden, men den finns fortfarande kvar. Du kan se bildens rubrik genom att växla till vyn Disposition.

Om du vill ha samma rubrik på varje bild kanske du tänker på vad PowerPoint kallar en sidfot. Anvisningar om hur du placerar sidfötter på bilderna finns i Infoga eller ändra sidfötter i PowerPoint-bilder.

Att ha bildrubriker är värdefullt för:

 • Hjälpmedel    En synskadad person som använder en skärmläsare använder bildrubrikerna för att veta vilken bild som är vilken.

 • Hjälpa olikaPowerPoint funktioner att fungera korrekt    Designidéer, Använd layout och Återställ bild fungerar bättre på bilder som har rubriker. Infoga hyperlänk, Infoga zoom och anpassat bildspel refererar till bilderna efter deras rubriker.

PowerPoint-experten Geetesh Bajaj har en artikel på sin webbplats om att dölja bildrubriker i PowerPoint.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Du kan använda menyfliksområdet Hjälpmedel för att lägga till eller redigera bildrubriker och se till att dina bilder är tillgängliga för alla.

 1. Välj Granska > Kontrollera tillgänglighet. Menyfliksområdet Hjälpmedel visas och fönstret Hjälpmedel öppnas till höger om den markerade bilden.

 2. I menyfliksområdet Hjälpmedel expanderar du menyn Bildrubrik genom att välja listrutepilen.Menyfliksområdet Hjälpmedel i PowerPoint för Mac.

 3. Välj något av följande alternativ:

  Obs!: Vilka alternativ som är tillgängliga beror på om en rubrikplatshållare finns eller inte och vilken typ av element som är markerad på bilden.

  • Om du vill flytta markören till rubrikplatshållaren väljer du Redigera bildrubrik.

  • Om du vill lägga till en rubrikplatshållare i bilden och flytta markören till platshållaren väljer du Lägg till bildrubrik.

  • Om du vill lägga till en platshållare för en rubrik utanför bilden och flytta markören till platshållaren väljer du Lägg till dold bildrubrik. Eftersom rubriken är placerad utanför bilden blir den osynlig under ett bildspel, men rubriken är tillgänglig för att hjälpa användarna att navigera eller markera bilden.

  • Om det inte finns någon rubrikplatshållare på bilden väljer du Ange som bildrubrik för att låta tillgänglighetskontrollen markera den textruta eller figur som mest verkar vara en rubrik. Det här gör det markerade objektet till din bildrubrik. Om det finns en annan textruta eller figur som du vill använda som rubrik markerar du objektet och väljer sedan Ange som bildrubrik. Endast objekt med text som inte finns i grupper kan göras till en rubrik.

  • Så här väljer du knappen Bildrubrik utan att expandera den nedrullningsbara menyn:

   • Om ett objekt som kan anges som rubrik är markerat på bilden anges objektet som bildrubrik (Ange som bildrubrik).

   • Om det finns en rubrik, men inget objekt är markerat, flyttas markören till rubrikplatshållaren (Redigera bildrubrik).

   • Om det inte finns någon rubrik och inget objekt är markerat läggs en rubrikplatshållare till och markören flyttas till platshållaren (Lägg till bildrubrik).

 4. Skriv eller redigera bildens rubrik.

  Tips: Om du vill granska presentationen efter saknade eller duplicerade bildrubriker kör du Tillgänglighetskontroll och kontrollerar sedan tillgänglighetsfönstret för att hitta dem.

Du kan namnge eller byta namn på en bild med hjälp av en bildlayout som har en rubrikplatshållare.

 1. Markera den bild vars layout du vill ändra så att den kan ha en rubrik.

 2. Klicka på Start > Layout.

  Alternativet Layout på fliken Start.
 3. Välj Rubrikbild för en fristående rubriksida eller välj Rubrik och innehåll för en bild som innehåller en rubrik och en fullständig textruta för bilden. Många andra layoutalternativ har också rubriker. Välj det som passar bäst i din presentation.

  Välj ett tema på Layout-menyn.
 4. Markera textrutan Klicka för att lägga till rubrik. Ange en rubrik för bilden.

  Bild med temat du valt. Lägg till en rubrik i den övre textrutan.

Du kan också skapa en bildrubrik i vyn Disposition. I den här vyn visas även rubriker för övriga bilder i presentationen.

 1. Klicka på Visa > Disposition.

  • En bild utan rubrik har ingen text till höger om bildnumret.

   Bild 1 har ingen rubrik.
  • Om bilden redan har en rubrik visas den bredvid bildnumret.

   Bild 2 har en rubrik.
 2. Klicka till höger om bildnumret.

 3. Skriv den nya rubriken här eller uppdatera en befintlig bildrubrik. Texten visas på bilden när du skriver in den.

  Tips: Du kan använda dispositionsvyn som anteckningar när du håller en presentation.

Du kan placera en rubrik utanför bilden. På så sätt har bilden en rubrik för hjälpmedels- eller sorteringsskäl, men du sparar utrymme på bilden för annat innehåll.

 1. På fliken Visa väljer du Zooma och sänker sedan zoomprocenten till cirka 50 % så att marginalerna utanför bilden visas. 

 2. Skriv en rubrik i rutan Rubrikplatshållare.

 3. Peka med musen på kantlinjen för platshållarrutan Rubrik så att pekaren blir en korsriktad flyttpekare.  Flytta pekare

 4. Dra platshållaren Rubrik uppåt eller nedåt och släpp den sedan utanför bildgränsen. 

  En bildrubrik placerad utanför den synliga bildmarginalen.

Du kan bekräfta att rubriken blir osynlig under ett bildspel genom att välja Bildspel > Från aktuell bild

Om du vill att alla eller många av dina bildrubriker ska döljas kan du använda vyn Bildbakgrund för att uppnå det. Duplicera den bildlayout som du vill ha dolda rubriker för. Flytta sedan rubrikplatshållaren utanför bilden på dubblettlayouten. Använd sedan den nya layouten på lämpliga bilder.

Till exempel:

 1. Välj Bildbakgrund i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Visa i menyfliksområdet.

 2. I miniatyrfönstret till vänster i PowerPoint fönster högerklickar du på en bildlayout (till exempel Rubrik och Innehållslayout) som du vill ändra och väljer Duplicerad layout.

 3. Välj den duplicerade layouten.

 4. Välj platshållaren för rubrik, dra den uppåt och släpp den utanför den synliga bildens kantlinje.

  Dra platshållaren Rubrik uppåt och släpp den utanför den synliga bildens kantlinje

  Om PowerPoint inte tillåter att du drar platshållaren så långt kan du använda Visa > Zooma för att göra så att bildytan ser mindre ut så att det finns tillräckligt med utrymme för att flytta platshållaren helt utanför bilden.

 5. Stäng bakgrundsvyn och återgå till normalvyn.

 6. Markera en bild vars rubrik du vill dölja. Högerklicka på den och använd bildlayouten "dold rubrik" som du just skapade.

  Rubriken flyttas till en position utanför bilden, men den finns fortfarande kvar. Du kan se bildens rubrik genom att växla till vyn Disposition.

Om du vill ha samma rubrik på varje bild kanske du tänker på vad PowerPoint kallar en sidfot. Anvisningar om hur du placerar sidfötter på bilderna finns i Infoga eller ändra sidfötter i PowerPoint-bilder.

Att ha bildrubriker är värdefullt för:

 • Hjälpmedel    En synskadad person som använder en skärmläsare använder bildrubrikerna för att veta vilken bild som är vilken.

 • Hjälpa olikaPowerPoint funktioner att fungera korrekt    Designidéer, Använd layout och Återställ bild fungerar bättre på bilder som har rubriker. Infoga hyperlänk, Infoga zoom och anpassat bildspel refererar till bilderna efter deras rubriker.

PowerPoint-experten Geetesh Bajaj har en artikel på sin webbplats om att dölja bildrubriker i PowerPoint.

Använda menyfliksområdet Hjälpmedel för att ge en bild en rubrik 

Du kan använda menyfliksområdet Hjälpmedel för att lägga till eller redigera bildrubriker och se till att dina bilder är tillgängliga för alla.

 1. Välj Granska > Kontrollera tillgänglighet. Menyfliksområdet Hjälpmedel visas och fönstret Hjälpmedel öppnas till höger om den markerade bilden.

 2. I menyfliksområdet Hjälpmedel expanderar du menyn Bildrubrik genom att välja listrutepilen.Menyfliksområdet Hjälpmedel i PowerPoint för webben.

 3. Välj något av följande alternativ:

  Obs!: Vilka alternativ som är tillgängliga beror på om en rubrikplatshållare finns eller inte och vilken typ av element som är markerad på bilden.

  • Om du vill flytta markören till rubrikplatshållaren väljer du Redigera bildrubrik.

  • Om du vill lägga till en rubrikplatshållare i bilden och flytta markören till platshållaren väljer du Lägg till bildrubrik.

  • Om du vill lägga till en platshållare för en rubrik utanför bilden och flytta markören till platshållaren väljer du Lägg till dold bildrubrik. Eftersom rubriken är placerad utanför bilden blir den osynlig under ett bildspel, men rubriken är tillgänglig för att hjälpa användarna att navigera eller markera bilden.

  • Om det inte finns någon rubrikplatshållare på bilden väljer du Ange som bildrubrik för att låta tillgänglighetskontrollen markera den textruta eller figur som mest verkar vara en rubrik. Det här gör det markerade objektet till din bildrubrik. Om det finns en annan textruta eller figur som du vill använda som rubrik markerar du objektet och väljer sedan Ange som bildrubrik. Endast objekt med text som inte finns i grupper kan göras till en rubrik.

  • Så här väljer du knappen Bildrubrik utan att expandera den nedrullningsbara menyn:

   • Om ett objekt som kan anges som rubrik är markerat på bilden anges objektet som bildrubrik (Ange som bildrubrik).

   • Om det finns en rubrik, men inget objekt är markerat, flyttas markören till rubrikplatshållaren (Redigera bildrubrik).

   • Om det inte finns någon rubrik och inget objekt är markerat läggs en rubrikplatshållare till och markören flyttas till platshållaren (Lägg till bildrubrik).

 4. Skriv eller redigera bildens rubrik.

Tips: Om du vill granska presentationen efter saknade eller duplicerade bildrubriker kör du Tillgänglighetskontroll och kontrollerar sedan tillgänglighetsfönstret för att hitta dem.

Använda alternativet Layout till att ange en rubrik för en bild

Du kan namnge eller byta namn på en bild med hjälp av en bildlayout som har en rubrikplatshållare.

 1. Markera den bild vars layout du vill ändra så att den kan ha en rubrik.

 2. Klicka på Start > Layout.

  Knappen Layout på fliken Start i PowerPoint för webben.
 3. Välj Rubrikbild för en fristående rubriksida eller välj Rubrik och innehåll för en bild som innehåller en rubrik och en fullständig textruta för bilden. Många andra layoutalternativ har också rubriker. Välj det som passar bäst i din presentation.

  Dialogrutan Bildlayout i PowerPoint för webben.
 4. Markera textrutan Klicka för att lägga till rubrik. Ange en rubrik för bilden.

  Bild med temat du valt. Lägg till en rubrik i den övre textrutan.

Placera en rubrik på en bild, men gör rubriken osynlig

Du kan placera en rubrik utanför bilden. På så sätt har bilden en rubrik för hjälpmedels- eller sorteringsskäl, men du sparar utrymme på bilden för annat innehåll.

 1. På fliken Visa väljer du Zooma och sänker sedan zoomprocenten till cirka 50 % så att marginalerna utanför bilden visas. 

 2. Skriv en rubrik i rutan Rubrikplatshållare.

 3. Peka med musen på kantlinjen för platshållarrutan Rubrik så att pekaren blir en korsriktad flyttpekare.  Flytta pekare

 4. Dra platshållaren Rubrik uppåt eller nedåt och släpp den sedan utanför bildgränsen. 

  En bildrubrik placerad utanför den synliga bildmarginalen.

Du kan bekräfta att rubriken blir osynlig under ett bildspel genom att välja Bildspel > Från aktuell bild

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×